FailedOk

th/SRPMS[OK]
th/x32[OK]
th/i686[OK]
th/x86_64[OK]

ac/SRPMS[OK]
ac/i386[OK]
ac/i586[OK]
ac/i686[OK]
ac/alpha[OK]
ac/amd64[OK]
ac/athlon[OK]
ac/ppc[OK]
ac/sparc[OK]
ac/sparc64[OK]

Advanced Search
main()
Powered by PLD Linux
(c) 2002-2019 PLD Team
$Revision: 1.37 $
Powered by NSA.
Your IP: 54.161.31.247

syslog-ng 53ae52c5-9e44-480a-9da0-1ea1f54dee87

Status:Failed
Source URL:ftp://buildlogs.pld-linux.org/th/x32/FAIL/syslog-ng,53ae52c5-9e44-480a-9da0-1ea1f54dee87.bz2
text/plain URL:View!
rpm -qa of builder:View!
Date:2019/02/09 15:05:51
Runtime:0:01:15.823190

Toc:

 • prep
 • Executing(%prep): /bin/sh -e /tmp/B.FGMKh6/BUILD/tmp/rpm-tmp.11175
 • build
 • Executing(%build): /bin/sh -e /tmp/B.FGMKh6/BUILD/tmp/rpm-tmp.11175
 • error 1
 • Error: no ID for constraint linkend: "syslog-ng.conf.5".
 • error 2
 • Error: no ID for constraint linkend: "syslog-ng.8".
 • error 3
 • Error: no ID for constraint linkend: "syslog-ng.conf.5".
 • error 4
 • Error: no ID for constraint linkend: "syslog-ng.8".
 • error 5
 • Error: no ID for constraint linkend: "syslog-ng.conf.5".
 • error 6
 • ERROR: xref linking to syslog-ng.8 has no generated link text.
 • error 7
 • Error: no ID for constraint linkend: "syslog-ng.8".
 • error 8
 • Error: no ID for constraint linkend: "syslog-ng.conf.5".
 • error 9
 • Error: no ID for constraint linkend: "syslog-ng.conf.5".
 • error 10
 • Error: no ID for constraint linkend: "syslog-ng.8".
 • error 11
 • Error: no ID for constraint linkend: "syslog-ng.conf.5".
 • error 12
 • ERROR: xref linking to chapter-global-options has no generated link text.
 • error 13
 • Error: no ID for constraint linkend: "chapter-global-options".
 • error 14
 • ERROR: xref linking to inline-objects has no generated link text.
 • error 15
 • Error: no ID for constraint linkend: "inline-objects".
 • error 16
 • Error: no ID for constraint linkend: "configuring-sources-file".
 • error 17
 • Error: no ID for constraint linkend: "configuring-sources-internal".
 • error 18
 • Error: no ID for constraint linkend: "configuring-sources-network".
 • error 19
 • Error: no ID for constraint linkend: "concepts-message-bsdsyslog".
 • error 20
 • Error: no ID for constraint linkend: "configuring-sources-pipe".
 • error 21
 • Error: no ID for constraint linkend: "reference-source-program".
 • error 22
 • Error: no ID for constraint linkend: "configuring-sources-sunstreams".
 • error 23
 • Error: no ID for constraint linkend: "configuring-sources-syslog".
 • error 24
 • Error: no ID for constraint linkend: "concepts-message-ietfsyslog".
 • error 25
 • Error: no ID for constraint linkend: "configuring-source-system".
 • error 26
 • Error: no ID for constraint linkend: "configuring-sources-journal".
 • error 27
 • Error: no ID for constraint linkend: "configuring-sources-systemd-syslog".
 • error 28
 • Error: no ID for constraint linkend: "configuring-sources-unixstream".
 • error 29
 • Error: no ID for constraint linkend: "configuring-sources-unixstream".
 • error 30
 • Error: no ID for constraint linkend: "configuring-destinations-elasticsearch".
 • error 31
 • Error: no ID for constraint linkend: "configuring-destinations-elasticsearch2".
 • error 32
 • Error: no ID for constraint linkend: "configuring-destinations-file".
 • error 33
 • Error: no ID for constraint linkend: "configuring-destinations-hdfs".
 • error 34
 • Error: no ID for constraint linkend: "configuring-destinations-kafka".
 • error 35
 • Error: no ID for constraint linkend: "configuring-destinations-loggly".
 • error 36
 • Error: no ID for constraint linkend: "configuring-destinations-logmatic".
 • error 37
 • Error: no ID for constraint linkend: "configuring-destinations-mongodb".
 • error 38
 • Error: no ID for constraint linkend: "configuring-destinations-network".
 • error 39
 • Error: no ID for constraint linkend: "concepts-message-bsdsyslog".
 • error 40
 • Error: no ID for constraint linkend: "configuring-destinations-pipe".
 • error 41
 • Error: no ID for constraint linkend: "configuring-destinations-program".
 • error 42
 • Error: no ID for constraint linkend: "configuring-destinations-sql".
 • error 43
 • ERROR: xref linking to chapter-install has no generated link text.
 • error 44
 • Error: no ID for constraint linkend: "chapter-install".
 • error 45
 • Error: no ID for constraint linkend: "configuring-destinations-syslog".
 • error 46
 • Error: no ID for constraint linkend: "concepts-message-ietfsyslog".
 • error 47
 • Error: no ID for constraint linkend: "configuring-destinations-unixstream".
 • error 48
 • Error: no ID for constraint linkend: "configuring-destinations-unixstream".
 • error 49
 • Error: no ID for constraint linkend: "reference-destination-usertty".
 • error 50
 • Error: no ID for constraint linkend: "filter-facility".
 • error 51
 • Error: no ID for constraint linkend: "filter-filter".
 • error 52
 • Error: no ID for constraint linkend: "filter-host".
 • error 53
 • Error: no ID for constraint linkend: "filter-inlist".
 • error 54
 • Error: no ID for constraint linkend: "filter-priority".
 • error 55
 • Error: no ID for constraint linkend: "reference-filters-match".
 • error 56
 • Error: no ID for constraint linkend: "filter-message".
 • error 57
 • Error: no ID for constraint linkend: "filter-netmask".
 • error 58
 • Error: no ID for constraint linkend: "filter-program".
 • error 59
 • Error: no ID for constraint linkend: "filter-source".
 • error 60
 • Error: no ID for constraint linkend: "filter-tags".
 • error 61
 • Error: no ID for constraint linkend: "syslog-ng.8".
 • make check
 • + /usr/bin/make -Otarget -j9 check
 • error 62
 • FAIL: lib/transport/tests/test_aux_data
 • error 63
 • FAIL: lib/logproto/tests/test_logproto
 • error 64
 • FAIL: lib/logproto/tests/test_findeom
 • error 65
 • FAIL: lib/rewrite/tests/test_rewrite
 • error 66
 • FAIL: lib/filter/tests/test_filters
 • error 67
 • FAIL: lib/filter/tests/test_filters_in_list
 • error 68
 • FAIL: lib/filter/tests/test_filters_netmask6
 • error 69
 • FAIL: lib/template/tests/test_template_compile
 • error 70
 • FAIL: lib/template/tests/test_template_on_error
 • error 71
 • FAIL: lib/template/tests/test_template
 • error 72
 • FAIL: lib/template/tests/test_template_speed
 • error 73
 • FAIL: lib/control/tests/test_control_cmds
 • error 74
 • FAIL: lib/stats/tests/test_stats_cluster
 • error 75
 • FAIL: lib/control/tests/test_control_connection
 • error 76
 • FAIL: lib/debugger/tests/test_debugger
 • error 77
 • FAIL: lib/logmsg/tests/test_logmsg_serialize
 • error 78
 • FAIL: lib/logmsg/tests/test_timestamp_serialize
 • error 79
 • FAIL: lib/logmsg/tests/test_tags
 • error 80
 • FAIL: lib/str-repr/tests/test_decode
 • error 81
 • FAIL: lib/str-repr/tests/test_encode
 • error 82
 • FAIL: lib/tests/test_cfg_tree
 • error 83
 • FAIL: lib/tests/test_cfg_lexer_subst
 • error 84
 • FAIL: lib/tests/test_type_hints
 • error 85
 • FAIL: lib/tests/test_parse_number
 • error 86
 • FAIL: lib/tests/test_reloc
 • error 87
 • FAIL: lib/tests/test_hostname
 • error 88
 • FAIL: lib/tests/test_rcptid
 • error 89
 • FAIL: lib/tests/test_lexer
 • error 90
 • FAIL: lib/tests/test_str_format
 • error 91
 • FAIL: lib/tests/test_string_list
 • error 92
 • FAIL: lib/tests/test_runid
 • error 93
 • FAIL: lib/tests/test_pathutils
 • error 94
 • FAIL: lib/tests/test_utf8utils
 • error 95
 • FAIL: lib/tests/test_userdb
 • error 96
 • FAIL: lib/tests/test_str-utils
 • error 97
 • FAIL: modules/afsocket/tests/test-transport-mapper
 • error 98
 • FAIL: modules/afsocket/tests/test-transport-mapper-inet
 • error 99
 • FAIL: modules/afsocket/tests/test-transport-mapper-unix
 • error 100
 • FAIL: modules/afmongodb/tests/test-mongodb-config
 • error 101
 • FAIL: modules/csvparser/tests/test_csvparser
 • error 102
 • FAIL: modules/csvparser/tests/test_csvparser_perf
 • error 103
 • FAIL: modules/basicfuncs/tests/test_basicfuncs
 • error 104
 • FAIL: modules/linux-kmsg-format/tests/test_linux_format_kmsg
 • error 105
 • FAIL: modules/cryptofuncs/tests/test_cryptofuncs
 • error 106
 • FAIL: modules/dbparser/tests/test_timer_wheel
 • error 107
 • FAIL: modules/dbparser/tests/test_patternize
 • error 108
 • FAIL: modules/dbparser/tests/test_patterndb
 • error 109
 • FAIL: modules/dbparser/tests/test_radix
 • error 110
 • FAIL: modules/dbparser/tests/test_parsers
 • error 111
 • FAIL: modules/json/tests/test_format_json
 • error 112
 • FAIL: modules/json/tests/test_json_parser
 • error 113
 • FAIL: modules/json/tests/test_dot_notation
 • error 114
 • FAIL: modules/geoip/tests/test_geoip_parser
 • error 115
 • FAIL: modules/geoip2/tests/test_geoip_parser
 • error 116
 • FAIL: modules/afstomp/tests/test_stomp_proto
 • error 117
 • FAIL: modules/systemd-journal/tests/test_systemd_journal
 • error 118
 • FAIL: modules/kvformat/tests/test_format_welf
 • error 119
 • FAIL: modules/kvformat/tests/test_linux_audit_scanner
 • error 120
 • FAIL: modules/kvformat/tests/test_kv_parser
 • error 121
 • FAIL: modules/cef/tests/test-format-cef-extension
 • error 122
 • FAIL: modules/diskq/tests/test_diskq
 • error 123
 • FAIL: modules/diskq/tests/test_diskq_full
 • error 124
 • FAIL: modules/diskq/tests/test_reliable_backlog
 • error 125
 • FAIL: modules/stardate/tests/test_stardate
 • error 126
 • # XFAIL: 0
 • error 127
 • # FAIL: 64
 • error 128
 • # ERROR: 0
 • error 129
 • make[4]: *** [Makefile:17687: test-suite.log] Error 1
 • error 130
 • make[3]: *** [Makefile:17795: check-TESTS] Error 2
 • error 131
 • make[2]: *** [Makefile:18839: check-am] Error 2
 • error 132
 • make[1]: *** [Makefile:17572: check-recursive] Error 1
 • error 133
 • error: Bad exit status from /tmp/B.FGMKh6/BUILD/tmp/rpm-tmp.11175 (%build)
 • error 134
 • RPM build errors:
 • error 135
 • error: No files produced.

Content:

request from: baggins
checking if we should skip the build
started at: Sat Feb 9 15:04:31 2019
killing old processes on a builder
sending signal 9 to pid -1
Killed
cleaning up /tmp
fetching https://srcbuilder.pld-linux.org/th//srpms/53ae52c5-9e44-480a-9da0-1ea1f54dee87/syslog-ng-3.14.1-6.src.rpm
fetched 6995671 bytes, 5167.5 K/s
installing srpm: syslog-ng-3.14.1-6.src.rpm
+ install -d /tmp/B.FGMKh6/BUILD /tmp/B.FGMKh6/RPMS
+ LC_ALL=en_US.UTF-8
+ rpm -qp --changelog syslog-ng-3.14.1-6.src.rpm
* Sat Feb 09 2019 PLD Linux Team <feedback@pld-linux.org>
- For complete changelog see: http://git.pld-linux.org/?p=packages/syslog-ng.git;a=log;h=master
* Sat Feb 09 2019 Jan Rękorajski <baggins@pld-linux.org> 4dfba89
- release 6 (by relup.sh) * Wed Jan 30 2019 Adam Gołębiowski <adamg@pld-linux.org> fe6100d
- release 5 (rebuild against libidn2-2.1.0) * Wed Oct 24 2018 Jacek Konieczny <j.konieczny@eggsoft.pl> 2c73d9c
- fix building with current automake * Fri Sep 14 2018 Arkadiusz Miśkiewicz <arekm@maven.pl> 5fb7886
- release 4 (by relup.sh) * Mon May 21 2018 Jacek Konieczny <j.konieczny@eggsoft.pl> db6b36a
- set ExecPreload in syslog-ng.service * Thu May 17 2018 Arkadiusz Miśkiewicz <arekm@maven.pl> 93c1c50
- it's 3.14 * Thu May 10 2018 Jan Rękorajski <baggins@pld-linux.org> 65e760e
- release 2 (by relup.sh) * Tue Apr 03 2018 Jacek Konieczny <j.konieczny@eggsoft.pl> 493dd52
- Release: 1 * Tue Apr 03 2018 Jacek Konieczny <j.konieczny@eggsoft.pl> 4be0518
- more systemd fixes * Tue Apr 03 2018 Jacek Konieczny <j.konieczny@eggsoft.pl> 6599601
- force linking syslog-ng library with libivykis * Fri Mar 30 2018 Jacek Konieczny <j.konieczny@eggsoft.pl> bd08a4d
- build internal ivykis as static library only * Fri Mar 30 2018 Jacek Konieczny <j.konieczny@eggsoft.pl> bbf3801
- fix systemd unit template file * Fri Mar 30 2018 Jacek Konieczny <j.konieczny@eggsoft.pl> 7a2b2b3
- Alias syslog-ng@.service to syslog-ng.service * Fri Mar 30 2018 Jacek Konieczny <j.konieczny@eggsoft.pl> fb2ee30
- Allow building without system ivykis again * Fri Mar 30 2018 Jacek Konieczny <j.konieczny@eggsoft.pl> d660599
- geoip2 bcond (requires: libmaxminddb) * Fri Mar 30 2018 Jacek Konieczny <j.konieczny@eggsoft.pl> c612fe0
- amqp bcond added * Wed Feb 28 2018 Arkadiusz Miśkiewicz <arekm@maven.pl> 78780d5
- up to 3.14.1; builds but fails to start + rpm -Uhv --nodeps --define '_topdir /tmp/B.FGMKh6' --define '_specdir %{_topdir}' --define '_sourcedir %{_specdir}' --define '_rpmdir %{_topdir}/RPMS' --define '_builddir %{_topdir}/BUILD' syslog-ng-3.14.1-6.src.rpm Preparing... ################################################## syslog-ng ################################################## + rm -f syslog-ng-3.14.1-6.src.rpm + install -m 700 -d /tmp/B.FGMKh6/BUILD/tmp + TMPDIR=/tmp/B.FGMKh6/BUILD/tmp + exec nice -n 0 rpmbuild -bp --short-circuit --nodeps --define '_topdir /tmp/B.FGMKh6' --define '_specdir %{_topdir}' --define '_sourcedir %{_specdir}' --define '_rpmdir %{_topdir}/RPMS' --define '_builddir %{_topdir}/BUILD' --target x32-pld-linux --define 'prep exit 0' /tmp/B.FGMKh6/syslog-ng.spec Building target platforms: x32-pld-linux checking BuildConflict-ing packages no BuildConflicts found checking BR rpm: Building target platforms: x32-pld-linux no BR needed building RPM using: set -ex; : build-id: 53ae52c5-9e44-480a-9da0-1ea1f54dee87; TMPDIR=/tmp/B.FGMKh6/BUILD/tmp exec nice -n 0 rpmbuild -bb --define '_smp_mflags -j9' --define '_make_opts -Otarget' --define '_pld_builder 1' --define '_topdir /tmp/B.FGMKh6' --define '_specdir %{_topdir}' --define '_sourcedir %{_specdir}' --define '_rpmdir %{_topdir}/RPMS' --define '_builddir %{_topdir}/BUILD' --target x32-pld-linux /tmp/B.FGMKh6/syslog-ng.spec + : build-id: 53ae52c5-9e44-480a-9da0-1ea1f54dee87 + TMPDIR=/tmp/B.FGMKh6/BUILD/tmp + exec nice -n 0 rpmbuild -bb --define '_smp_mflags -j9' --define '_make_opts -Otarget' --define '_pld_builder 1' --define '_topdir /tmp/B.FGMKh6' --define '_specdir %{_topdir}' --define '_sourcedir %{_specdir}' --define '_rpmdir %{_topdir}/RPMS' --define '_builddir %{_topdir}/BUILD' --target x32-pld-linux /tmp/B.FGMKh6/syslog-ng.spec Building target platforms: x32-pld-linux Executing(%prep): /bin/sh -e /tmp/B.FGMKh6/BUILD/tmp/rpm-tmp.11175 + umask 022 + cd /tmp/B.FGMKh6/BUILD + cd /tmp/B.FGMKh6/BUILD + rm -rf syslog-ng-syslog-ng-3.14.1 + /usr/bin/gzip -dc /tmp/B.FGMKh6/syslog-ng-3.14.1.tar.gz + /bin/tar -xf - + STATUS=0 + '[' 0 -ne 0 ']' + cd syslog-ng-syslog-ng-3.14.1 + /usr/bin/gzip -dc /tmp/B.FGMKh6/ivykis-0.42.2.tar.gz + /bin/tar -xf - + STATUS=0 + '[' 0 -ne 0 ']' + /bin/id -u + '[' 1000 '=' 0 ']' + /bin/id -u + '[' 1000 '=' 0 ']' + /bin/chmod -Rf a+rX,u+w,g-w,o-w . + rmdir lib/ivykis + mv ivykis-0.42.2 lib/ivykis + echo 'Patch #0 (syslog-ng-datadir.patch):' Patch #0 (syslog-ng-datadir.patch): + '[' -f /tmp/B.FGMKh6/syslog-ng-datadir.patch ']' + /bin/cat /tmp/B.FGMKh6/syslog-ng-datadir.patch + /usr/bin/patch -s -p1 + echo 'Patch #1 (cap_syslog-vserver-workaround.patch):' Patch #1 (cap_syslog-vserver-workaround.patch): + '[' -f /tmp/B.FGMKh6/cap_syslog-vserver-workaround.patch ']' + /bin/cat /tmp/B.FGMKh6/cap_syslog-vserver-workaround.patch + /usr/bin/patch -s -p1 + echo 'Patch #2 (syslog-ng-nolibs.patch):' Patch #2 (syslog-ng-nolibs.patch): + '[' -f /tmp/B.FGMKh6/syslog-ng-nolibs.patch ']' + /bin/cat /tmp/B.FGMKh6/syslog-ng-nolibs.patch + /usr/bin/patch -s -p1 + echo 'Patch #3 (syslog-ng-systemd.patch):' Patch #3 (syslog-ng-systemd.patch): + '[' -f /tmp/B.FGMKh6/syslog-ng-systemd.patch ']' + /bin/cat /tmp/B.FGMKh6/syslog-ng-systemd.patch + /usr/bin/patch -s -p1 + echo 'Patch #4 (man-paths.patch):' Patch #4 (man-paths.patch): + '[' -f /tmp/B.FGMKh6/man-paths.patch ']' + /bin/cat /tmp/B.FGMKh6/man-paths.patch + /usr/bin/patch -s -p1 + echo 'Patch #5 (syslog-ng-link.patch):' Patch #5 (syslog-ng-link.patch): + '[' -f /tmp/B.FGMKh6/syslog-ng-link.patch ']' + /bin/cat /tmp/B.FGMKh6/syslog-ng-link.patch + /usr/bin/patch -s -p1 + echo 'Patch #6 (no_shared_ivykis.patch):' Patch #6 (no_shared_ivykis.patch): + '[' -f /tmp/B.FGMKh6/no_shared_ivykis.patch ']' + /bin/cat /tmp/B.FGMKh6/no_shared_ivykis.patch + /usr/bin/patch -s -p1 + echo 'Patch #7 (am_deps.patch):' Patch #7 (am_deps.patch): + '[' -f /tmp/B.FGMKh6/am_deps.patch ']' + /bin/cat /tmp/B.FGMKh6/am_deps.patch + /usr/bin/patch -s -p1 + cp -p /tmp/B.FGMKh6/syslog-ng-ose-v3.12-guide-admin.pdf doc + cp -p /tmp/B.FGMKh6/syslog-ng-simple.conf contrib/syslog-ng.conf.simple + /bin/sed -i -e 's|/usr/bin/awk|/bin/awk|' scl/syslogconf/convert-syslogconf.awk + exit 0 Executing(%build): /bin/sh -e /tmp/B.FGMKh6/BUILD/tmp/rpm-tmp.11175 HOME=/home/users/builder PATH=/home/users/builder/GNUstep/Tools:/usr/local/bin:/usr/bin:/bin TMPDIR=/tmp/B.FGMKh6/BUILD/tmp + umask 022 + cd /tmp/B.FGMKh6/BUILD + cd syslog-ng-syslog-ng-3.14.1 + cd . + libtoolize --copy --force --install libtoolize: putting auxiliary files in '.'. libtoolize: copying file './config.guess' libtoolize: copying file './config.sub' libtoolize: copying file './install-sh' libtoolize: copying file './ltmain.sh' libtoolize: putting macros in AC_CONFIG_MACRO_DIRS, 'm4'. libtoolize: copying file 'm4/libtool.m4' libtoolize: copying file 'm4/ltoptions.m4' libtoolize: copying file 'm4/ltsugar.m4' libtoolize: copying file 'm4/ltversion.m4' libtoolize: copying file 'm4/lt~obsolete.m4' + '[' -d m4 ']' + echo '-I m4' + aclocal -I m4 + autoconf + autoheader + automake -a -c -f --foreign configure.ac:386: installing './compile' configure.ac:82: installing './missing' Makefile.am: installing './depcomp' configure.ac: installing './ylwrap' parallel-tests: installing './test-driver' + cd - /tmp/B.FGMKh6/BUILD/syslog-ng-syslog-ng-3.14.1 + ./configure 'LDFLAGS=-Wl,-z,relro -Wl,-z,combreloc ' 'CFLAGS=-O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 ' 'CXXFLAGS=-O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 ' 'FFLAGS=-O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 ' 'FCFLAGS=-O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 ' 'CPPFLAGS=' 'CC=x86_64-pld-linux-gnux32-gcc' 'CXX=x86_64-pld-linux-gnux32-g++' '--host=x86_64-pld-linux-gnux32' '--build=x86_64-pld-linux-gnux32' '--prefix=/usr' '--exec-prefix=/usr' '--bindir=/usr/bin' '--sbindir=/sbin' '--sysconfdir=/etc' '--datadir=/usr/share' '--includedir=/usr/include' '--libdir=/usr/libx32' '--libexecdir=/usr/libexec' '--localstatedir=/var' '--sharedstatedir=/var/lib' '--mandir=/usr/share/man' '--infodir=/usr/share/info' '--x-libraries=/usr/libx32' '--sysconfdir=/etc/syslog-ng' --disable-silent-rules '--with-default-modules=affile,afprog,afsocket,afuser,basicfuncs,csvparser,dbparser,syslogformat' '--with-docbook=/usr/share/sgml/docbook/xsl-stylesheets/manpages/docbook.xsl' '--enable-java=no' '--enable-java-modules=no' '--enable-python=no' --enable-mongodb '--with-mongoc=system' '--with-ivykis=system' '--with-librabbitmq-client=system' '--with-module-dir=/libx32/syslog-ng' '--with-pidfile-dir=/var/run' '--with-systemdsystemunitdir=/lib/systemd/system' '--with-timezone-dir=/usr/share/zoneinfo' --enable-amqp --enable-geoip --enable-geoip2 --enable-http --enable-ipv6 --enable-json --enable-linux-caps --enable-manpages --enable-pacct --enable-pcre --enable-redis --enable-riemann --enable-smtp --enable-spoof-source --enable-ssl --enable-systemd --enable-tcp-wrapper --enable-sql --enable-mixed-linking checking whether make supports nested variables... yes checking for a BSD-compatible install... /usr/bin/install -c checking whether build environment is sane... yes checking for a thread-safe mkdir -p... /bin/mkdir -p checking for mawk... mawk checking whether make sets $(MAKE)... yes checking whether UID '1000' is supported by ustar format... yes checking whether GID '1000' is supported by ustar format... yes checking how to create a ustar tar archive... gnutar checking for x86_64-pld-linux-gnux32-gcc... x86_64-pld-linux-gnux32-gcc checking whether the C compiler works... yes checking for C compiler default output file name... a.out checking for suffix of executables... checking whether we are cross compiling... no checking for suffix of object files... o checking whether we are using the GNU C compiler... yes checking whether x86_64-pld-linux-gnux32-gcc accepts -g... yes checking for x86_64-pld-linux-gnux32-gcc option to accept ISO C89... none needed checking whether x86_64-pld-linux-gnux32-gcc understands -c and -o together... yes checking whether make supports the include directive... yes (GNU style) checking dependency style of x86_64-pld-linux-gnux32-gcc... gcc3 checking for x86_64-pld-linux-gnux32-gcc option to accept ISO C99... none needed checking for bison... bison -y checking for flex... flex checking lex output file root... lex.yy checking lex library... -lfl checking whether yytext is a pointer... yes checking whether make sets $(MAKE)... (cached) yes checking for x86_64-pld-linux-gnux32-pkg-config... /usr/bin/x86_64-pld-linux-gnux32-pkg-config checking pkg-config is at least version 0.9.0... yes checking build system type... x86_64-pld-linux-gnux32 checking host system type... x86_64-pld-linux-gnux32 checking how to print strings... print -r checking for a sed that does not truncate output... /bin/sed checking for grep that handles long lines and -e... /bin/grep checking for egrep... /bin/grep -E checking for fgrep... /bin/grep -F checking for ld used by x86_64-pld-linux-gnux32-gcc... /usr/bin/ld checking if the linker (/usr/bin/ld) is GNU ld... yes checking for BSD- or MS-compatible name lister (nm)... /usr/bin/nm -B checking the name lister (/usr/bin/nm -B) interface... BSD nm checking whether ln -s works... yes checking the maximum length of command line arguments... 1572864 checking how to convert x86_64-pld-linux-gnux32 file names to x86_64-pld-linux-gnux32 format... func_convert_file_noop checking how to convert x86_64-pld-linux-gnux32 file names to toolchain format... func_convert_file_noop checking for /usr/bin/ld option to reload object files... -r checking for x86_64-pld-linux-gnux32-objdump... no checking for objdump... objdump checking how to recognize dependent libraries... pass_all checking for x86_64-pld-linux-gnux32-dlltool... no checking for dlltool... no checking how to associate runtime and link libraries... print -r -- checking for x86_64-pld-linux-gnux32-ar... no checking for ar... ar checking for archiver @FILE support... @ checking for x86_64-pld-linux-gnux32-strip... no checking for strip... strip checking for x86_64-pld-linux-gnux32-ranlib... no checking for ranlib... ranlib checking command to parse /usr/bin/nm -B output from x86_64-pld-linux-gnux32-gcc object... ok checking for sysroot... no checking for a working dd... /bin/dd checking how to truncate binary pipes... /bin/dd bs=4096 count=1 checking for x86_64-pld-linux-gnux32-mt... no checking for mt... no checking if : is a manifest tool... no checking how to run the C preprocessor... x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -E checking for ANSI C header files... yes checking for sys/types.h... yes checking for sys/stat.h... yes checking for stdlib.h... yes checking for string.h... yes checking for memory.h... yes checking for strings.h... yes checking for inttypes.h... yes checking for stdint.h... yes checking for unistd.h... yes checking for dlfcn.h... yes checking for objdir... .libs checking if x86_64-pld-linux-gnux32-gcc supports -fno-rtti -fno-exceptions... no checking for x86_64-pld-linux-gnux32-gcc option to produce PIC... -fPIC -DPIC checking if x86_64-pld-linux-gnux32-gcc PIC flag -fPIC -DPIC works... yes checking if x86_64-pld-linux-gnux32-gcc static flag -static works... yes checking if x86_64-pld-linux-gnux32-gcc supports -c -o file.o... yes checking if x86_64-pld-linux-gnux32-gcc supports -c -o file.o... (cached) yes checking whether the x86_64-pld-linux-gnux32-gcc linker (/usr/bin/ld -m elf32_x86_64) supports shared libraries... yes checking whether -lc should be explicitly linked in... no checking dynamic linker characteristics... GNU/Linux ld.so checking how to hardcode library paths into programs... immediate checking for shl_load... no checking for shl_load in -ldld... no checking for dlopen... no checking for dlopen in -ldl... yes checking whether a program can dlopen itself... yes checking whether a statically linked program can dlopen itself... no checking whether stripping libraries is possible... yes checking if libtool supports shared libraries... yes checking whether to build shared libraries... yes checking whether to build static libraries... no checking for python... /usr/bin/python checking CFLAGS_NOWARN_POINTER_SIGN for gcc -Wno-pointer-sign... -Wno-pointer-sign checking for special C compiler options needed for large files... no checking for _FILE_OFFSET_BITS value needed for large files... no checking how to enable static linking for certain libraries... GNU or Solaris checking for ANSI C header files... (cached) yes checking dmalloc.h usability... no checking dmalloc.h presence... no checking for dmalloc.h... no checking for strings.h... (cached) yes checking getopt.h usability... yes checking getopt.h presence... yes checking for getopt.h... yes checking stropts.h usability... yes checking stropts.h presence... yes checking for stropts.h... yes checking sys/strlog.h usability... no checking sys/strlog.h presence... no checking for sys/strlog.h... no checking door.h usability... no checking door.h presence... no checking for door.h... no checking sys/capability.h usability... yes checking sys/capability.h presence... yes checking for sys/capability.h... yes checking sys/prctl.h usability... yes checking sys/prctl.h presence... yes checking for sys/prctl.h... yes checking utmp.h usability... yes checking utmp.h presence... yes checking for utmp.h... yes checking utmpx.h usability... yes checking utmpx.h presence... yes checking for utmpx.h... yes checking tcpd.h usability... yes checking tcpd.h presence... yes checking for tcpd.h... yes checking for struct ucred... yes checking for struct cmsgcred... no checking whether struct tm is in sys/time.h or time.h... time.h checking for SO_ACCEPTCONN... yes checking for struct tm.tm_gmtoff... yes checking for struct msghdr.msg_control... yes checking for I_CONSLOG... yes checking for O_LARGEFILE... yes checking for struct sockaddr_storage... yes checking for struct sockaddr_in6... yes checking for PR_SET_KEEPCAPS... yes checking for modern utmp... yes checking for door_create in -ldoor... no checking for socket... yes checking for nanosleep in -lrt... yes checking for gethostbyname... yes checking for regexec... yes checking for strdup... yes checking for strtol... yes checking for strtoll... yes checking for strtoimax... yes checking for inet_aton... yes checking for inet_ntoa... yes checking for getopt_long... yes checking for getaddrinfo... yes checking for getnameinfo... yes checking for getutent... yes checking for getutxent... yes checking for pread... yes checking for pwrite... yes checking for strcasestr... yes checking for memrchr... yes checking for localtime_r... yes checking for gmtime_r... yes checking for strtok_r... yes checking for clock_gettime... yes checking for inotify_init... yes checking for TCP wrapper library... -lwrap checking for dlsym in -ldl... yes checking for dbi >= 0.9.0... yes checking whether to enable SQL support... yes checking for glib-2.0 >= 2.10.1 gmodule-2.0 gthread-2.0... yes checking for g_hash_table_new... yes checking for g_mapped_file_unref... yes checking for g_list_copy_deep... yes checking for g_queue_free_full... yes checking sanity checking Glib headers... yes checking for geoip... yes checking for MAXMINDDB... checking for MMDB_open in -lmaxminddb... yes checking for pcre_compile2... no checking for libpcre >= 6.1... yes checking for openssl >= 0.9.8... yes checking for inflate in -lz... yes checking for SSL_library_init... no checking whether SSL_CTX_get0_param is declared... yes checking whether X509_STORE_CTX_get0_cert is declared... yes checking whether X509_get_extension_flags is declared... yes checking whether EVP_MD_CTX_reset is declared... yes checking whether ASN1_STRING_get0_data is declared... yes checking whether DH_set0_pqg is declared... yes checking for LIBNET... yes checking for criterion >= 2.2.1... no configure: WARNING: pkg-config was not able to find Criterion >= 2.2.1 checking for ivykis >= 0.36.1... yes checking for json-c >= 0.9... yes checking for libmongoc-1.0 >= 1.0.0... yes checking for libESMTP... yes checking for libcurl... yes checking for hiredis >= 0.11.0... yes checking for librabbitmq >= 0.5.3... yes checking for riemann-client >= 1.6.0... yes checking whether RIEMANN_EVENT_FIELD_TIME_MICROS is declared... yes checking whether to enable Sun STREAMS support... no checking whether to enable OpenBSD system source support... no checking for cap_set_proc in -lcap... yes checking whether to enable Linux capability support... yes checking for libsystemd >= 209... yes checking for uuid... yes checking for struct tm.tm_zone... yes checking for `timezone' variable in time.h... yes checking for `altzone' variable in time.h... no checking for `daylight' variable in time.h... yes checking whether to enable Valgrind on the unit tests... checking for valgrind... valgrind yes checking for Valgrind tool memcheck... memcheck checking for Valgrind tool helgrind... helgrind checking for Valgrind tool drd... drd checking for Valgrind tool exp-sgcheck... exp-sgcheck checking that generated files are newer than configure... done configure: creating ./config.status config.status: creating syslog-ng-native-connector.pc config.status: creating dist.conf config.status: creating Makefile config.status: creating syslog-ng.spec config.status: creating syslog-ng.pc config.status: creating syslog-ng-add-contextual-data.pc config.status: creating libtest/syslog-ng-test.pc config.status: creating scripts/update-patterndb config.status: creating config.h config.status: executing depfiles commands config.status: executing libtool commands config.status: executing syslog-ng-config.h commands config.status: creating syslog-ng-config.h - prefix SYSLOG_NG for config.h defines === configuring in lib/ivykis (/tmp/B.FGMKh6/BUILD/syslog-ng-syslog-ng-3.14.1/lib/ivykis) configure: running /bin/sh ./configure --disable-option-checking '--prefix=/usr' 'LDFLAGS=-Wl,-z,relro -Wl,-z,combreloc ' 'CFLAGS=-O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 ' 'CXXFLAGS=-O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 ' 'FFLAGS=-O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 ' 'FCFLAGS=-O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 ' 'CPPFLAGS=' 'CC=x86_64-pld-linux-gnux32-gcc' 'CXX=x86_64-pld-linux-gnux32-g++' '--host=x86_64-pld-linux-gnux32' '--build=x86_64-pld-linux-gnux32' '--exec-prefix=/usr' '--bindir=/usr/bin' '--sbindir=/sbin' '--sysconfdir=/etc' '--datadir=/usr/share' '--includedir=/usr/include' '--libdir=/usr/libx32' '--libexecdir=/usr/libexec' '--localstatedir=/var' '--sharedstatedir=/var/lib' '--mandir=/usr/share/man' '--infodir=/usr/share/info' '--x-libraries=/usr/libx32' '--sysconfdir=/etc/syslog-ng' '--disable-silent-rules' '--with-default-modules=affile,afprog,afsocket,afuser,basicfuncs,csvparser,dbparser,syslogformat' '--with-docbook=/usr/share/sgml/docbook/xsl-stylesheets/manpages/docbook.xsl' '--enable-java=no' '--enable-java-modules=no' '--enable-python=no' '--enable-mongodb' '--with-mongoc=system' '--with-ivykis=system' '--with-librabbitmq-client=system' '--with-module-dir=/libx32/syslog-ng' '--with-pidfile-dir=/var/run' '--with-systemdsystemunitdir=/lib/systemd/system' '--with-timezone-dir=/usr/share/zoneinfo' '--enable-amqp' '--enable-geoip' '--enable-geoip2' '--enable-http' '--enable-ipv6' '--enable-json' '--enable-linux-caps' '--enable-manpages' '--enable-pacct' '--enable-pcre' '--enable-redis' '--enable-riemann' '--enable-smtp' '--enable-spoof-source' '--enable-ssl' '--enable-systemd' '--enable-tcp-wrapper' '--enable-sql' '--enable-mixed-linking' 'build_alias=x86_64-pld-linux-gnux32' 'host_alias=x86_64-pld-linux-gnux32' --cache-file=/dev/null --srcdir=. checking for a BSD-compatible install... /usr/bin/install -c checking whether build environment is sane... yes checking for a thread-safe mkdir -p... /bin/mkdir -p checking for gawk... gawk checking whether make sets $(MAKE)... yes checking whether make supports nested variables... yes checking whether make supports nested variables... (cached) yes checking build system type... x86_64-pld-linux-gnux32 checking host system type... x86_64-pld-linux-gnux32 checking how to print strings... print -r checking for style of include used by make... GNU checking for x86_64-pld-linux-gnux32-gcc... x86_64-pld-linux-gnux32-gcc checking whether the C compiler works... yes checking for C compiler default output file name... a.out checking for suffix of executables... checking whether we are cross compiling... no checking for suffix of object files... o checking whether we are using the GNU C compiler... yes checking whether x86_64-pld-linux-gnux32-gcc accepts -g... yes checking for x86_64-pld-linux-gnux32-gcc option to accept ISO C89... none needed checking whether x86_64-pld-linux-gnux32-gcc understands -c and -o together... yes checking dependency style of x86_64-pld-linux-gnux32-gcc... gcc3 checking for a sed that does not truncate output... /bin/sed checking for grep that handles long lines and -e... /bin/grep checking for egrep... /bin/grep -E checking for fgrep... /bin/grep -F checking for ld used by x86_64-pld-linux-gnux32-gcc... /usr/bin/ld checking if the linker (/usr/bin/ld) is GNU ld... yes checking for BSD- or MS-compatible name lister (nm)... /usr/bin/nm -B checking the name lister (/usr/bin/nm -B) interface... BSD nm checking whether ln -s works... yes checking the maximum length of command line arguments... 1572864 checking how to convert x86_64-pld-linux-gnux32 file names to x86_64-pld-linux-gnux32 format... func_convert_file_noop checking how to convert x86_64-pld-linux-gnux32 file names to toolchain format... func_convert_file_noop checking for /usr/bin/ld option to reload object files... -r checking for x86_64-pld-linux-gnux32-objdump... no checking for objdump... objdump checking how to recognize dependent libraries... pass_all checking for x86_64-pld-linux-gnux32-dlltool... no checking for dlltool... no checking how to associate runtime and link libraries... print -r -- checking for x86_64-pld-linux-gnux32-ar... no checking for ar... ar checking for archiver @FILE support... @ checking for x86_64-pld-linux-gnux32-strip... no checking for strip... strip checking for x86_64-pld-linux-gnux32-ranlib... no checking for ranlib... ranlib checking command to parse /usr/bin/nm -B output from x86_64-pld-linux-gnux32-gcc object... ok checking for sysroot... no checking for a working dd... /bin/dd checking how to truncate binary pipes... /bin/dd bs=4096 count=1 checking for x86_64-pld-linux-gnux32-mt... no checking for mt... no checking if : is a manifest tool... no checking how to run the C preprocessor... x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -E checking for ANSI C header files... yes checking for sys/types.h... yes checking for sys/stat.h... yes checking for stdlib.h... yes checking for string.h... yes checking for memory.h... yes checking for strings.h... yes checking for inttypes.h... yes checking for stdint.h... yes checking for unistd.h... yes checking for dlfcn.h... yes checking for objdir... .libs checking if x86_64-pld-linux-gnux32-gcc supports -fno-rtti -fno-exceptions... no checking for x86_64-pld-linux-gnux32-gcc option to produce PIC... -fPIC -DPIC checking if x86_64-pld-linux-gnux32-gcc PIC flag -fPIC -DPIC works... yes checking if x86_64-pld-linux-gnux32-gcc static flag -static works... yes checking if x86_64-pld-linux-gnux32-gcc supports -c -o file.o... yes checking if x86_64-pld-linux-gnux32-gcc supports -c -o file.o... (cached) yes checking whether the x86_64-pld-linux-gnux32-gcc linker (/usr/bin/ld -m elf32_x86_64) supports shared libraries... yes checking whether -lc should be explicitly linked in... no checking dynamic linker characteristics... GNU/Linux ld.so checking how to hardcode library paths into programs... immediate checking whether stripping libraries is possible... yes checking if libtool supports shared libraries... yes checking whether to build shared libraries... yes checking whether to build static libraries... yes checking for x86_64-pld-linux-gnux32-gcc... (cached) x86_64-pld-linux-gnux32-gcc checking whether we are using the GNU C compiler... (cached) yes checking whether x86_64-pld-linux-gnux32-gcc accepts -g... (cached) yes checking for x86_64-pld-linux-gnux32-gcc option to accept ISO C89... (cached) none needed checking whether x86_64-pld-linux-gnux32-gcc understands -c and -o together... (cached) yes checking dependency style of x86_64-pld-linux-gnux32-gcc... (cached) gcc3 checking host operating system type... posix checking for pthread_atfork in -lpthread_nonshared... no checking process.h usability... no checking process.h presence... no checking for process.h... no checking sys/devpoll.h usability... no checking sys/devpoll.h presence... no checking for sys/devpoll.h... no checking sys/eventfd.h usability... yes checking sys/eventfd.h presence... yes checking for sys/eventfd.h... yes checking sys/syscall.h usability... yes checking sys/syscall.h presence... yes checking for sys/syscall.h... yes checking for sys/thr.h... no checking thread.h usability... no checking thread.h presence... no checking for thread.h... no checking for linux/netfilter_ipv4.h... yes checking for pthread_spinlock_t... yes checking for struct timespec.tv_sec... yes checking for library containing clock_gettime... none required checking for clock_gettime... yes checking for CLOCK_MONOTONIC... yes checking for CLOCK_MONOTONIC_FAST... no checking for CLOCK_REALTIME... yes checking for library containing inet_ntop... none required checking for library containing socket... none required checking for library containing thr_self... no checking for epoll_create... yes checking for epoll_create1... yes checking for eventfd... yes checking for gettid... no checking for inotify_init... yes checking for kqueue... no checking for lwp_gettid... no checking for pipe2... yes checking for port_create... no checking for ppoll... yes checking for thr_self... no checking for timerfd_create... yes checking for splice... yes checking for wait4... yes checking whether /usr/bin/ld -m elf32_x86_64 supports symbol version scripts... yes checking that generated files are newer than configure... done configure: creating ./config.status config.status: creating Makefile config.status: creating contrib/Makefile config.status: creating contrib/iv_getaddrinfo/Makefile config.status: creating contrib/kojines/Makefile config.status: creating man3/Makefile config.status: creating misc/Makefile config.status: creating misc/ivykis.pc config.status: creating src/Makefile config.status: creating src/include/iv.h config.status: creating test/Makefile config.status: creating config.h config.status: executing depfiles commands config.status: executing libtool commands === configuring in test.mt (/tmp/B.FGMKh6/BUILD/syslog-ng-syslog-ng-3.14.1/lib/ivykis/test.mt) configure: running /bin/sh ./configure --disable-option-checking '--prefix=/usr' 'LDFLAGS=-Wl,-z,relro -Wl,-z,combreloc ' 'CFLAGS=-O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 ' 'CXXFLAGS=-O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 ' 'FFLAGS=-O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 ' 'FCFLAGS=-O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 ' 'CPPFLAGS=' 'CC=x86_64-pld-linux-gnux32-gcc' 'CXX=x86_64-pld-linux-gnux32-g++' '--host=x86_64-pld-linux-gnux32' '--build=x86_64-pld-linux-gnux32' '--exec-prefix=/usr' '--bindir=/usr/bin' '--sbindir=/sbin' '--sysconfdir=/etc' '--datadir=/usr/share' '--includedir=/usr/include' '--libdir=/usr/libx32' '--libexecdir=/usr/libexec' '--localstatedir=/var' '--sharedstatedir=/var/lib' '--mandir=/usr/share/man' '--infodir=/usr/share/info' '--x-libraries=/usr/libx32' '--sysconfdir=/etc/syslog-ng' '--disable-silent-rules' '--with-default-modules=affile,afprog,afsocket,afuser,basicfuncs,csvparser,dbparser,syslogformat' '--with-docbook=/usr/share/sgml/docbook/xsl-stylesheets/manpages/docbook.xsl' '--enable-java=no' '--enable-java-modules=no' '--enable-python=no' '--enable-mongodb' '--with-mongoc=system' '--with-ivykis=system' '--with-librabbitmq-client=system' '--with-module-dir=/libx32/syslog-ng' '--with-pidfile-dir=/var/run' '--with-systemdsystemunitdir=/lib/systemd/system' '--with-timezone-dir=/usr/share/zoneinfo' '--enable-amqp' '--enable-geoip' '--enable-geoip2' '--enable-http' '--enable-ipv6' '--enable-json' '--enable-linux-caps' '--enable-manpages' '--enable-pacct' '--enable-pcre' '--enable-redis' '--enable-riemann' '--enable-smtp' '--enable-spoof-source' '--enable-ssl' '--enable-systemd' '--enable-tcp-wrapper' '--enable-sql' '--enable-mixed-linking' 'build_alias=x86_64-pld-linux-gnux32' 'host_alias=x86_64-pld-linux-gnux32' --cache-file=/dev/null --srcdir=. checking for a BSD-compatible install... /usr/bin/install -c checking whether build environment is sane... yes checking for a thread-safe mkdir -p... /bin/mkdir -p checking for gawk... gawk checking whether make sets $(MAKE)... yes checking whether make supports nested variables... yes checking whether make supports nested variables... (cached) yes checking build system type... x86_64-pld-linux-gnux32 checking host system type... x86_64-pld-linux-gnux32 checking how to print strings... print -r checking for style of include used by make... GNU checking for x86_64-pld-linux-gnux32-gcc... x86_64-pld-linux-gnux32-gcc checking whether the C compiler works... yes checking for C compiler default output file name... a.out checking for suffix of executables... checking whether we are cross compiling... no checking for suffix of object files... o checking whether we are using the GNU C compiler... yes checking whether x86_64-pld-linux-gnux32-gcc accepts -g... yes checking for x86_64-pld-linux-gnux32-gcc option to accept ISO C89... none needed checking whether x86_64-pld-linux-gnux32-gcc understands -c and -o together... yes checking dependency style of x86_64-pld-linux-gnux32-gcc... gcc3 checking for a sed that does not truncate output... /bin/sed checking for grep that handles long lines and -e... /bin/grep checking for egrep... /bin/grep -E checking for fgrep... /bin/grep -F checking for ld used by x86_64-pld-linux-gnux32-gcc... /usr/bin/ld checking if the linker (/usr/bin/ld) is GNU ld... yes checking for BSD- or MS-compatible name lister (nm)... /usr/bin/nm -B checking the name lister (/usr/bin/nm -B) interface... BSD nm checking whether ln -s works... yes checking the maximum length of command line arguments... 1572864 checking how to convert x86_64-pld-linux-gnux32 file names to x86_64-pld-linux-gnux32 format... func_convert_file_noop checking how to convert x86_64-pld-linux-gnux32 file names to toolchain format... func_convert_file_noop checking for /usr/bin/ld option to reload object files... -r checking for x86_64-pld-linux-gnux32-objdump... no checking for objdump... objdump checking how to recognize dependent libraries... pass_all checking for x86_64-pld-linux-gnux32-dlltool... no checking for dlltool... no checking how to associate runtime and link libraries... print -r -- checking for x86_64-pld-linux-gnux32-ar... no checking for ar... ar checking for archiver @FILE support... @ checking for x86_64-pld-linux-gnux32-strip... no checking for strip... strip checking for x86_64-pld-linux-gnux32-ranlib... no checking for ranlib... ranlib checking command to parse /usr/bin/nm -B output from x86_64-pld-linux-gnux32-gcc object... ok checking for sysroot... no checking for a working dd... /bin/dd checking how to truncate binary pipes... /bin/dd bs=4096 count=1 checking for x86_64-pld-linux-gnux32-mt... no checking for mt... no checking if : is a manifest tool... no checking how to run the C preprocessor... x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -E checking for ANSI C header files... yes checking for sys/types.h... yes checking for sys/stat.h... yes checking for stdlib.h... yes checking for string.h... yes checking for memory.h... yes checking for strings.h... yes checking for inttypes.h... yes checking for stdint.h... yes checking for unistd.h... yes checking for dlfcn.h... yes checking for objdir... .libs checking if x86_64-pld-linux-gnux32-gcc supports -fno-rtti -fno-exceptions... no checking for x86_64-pld-linux-gnux32-gcc option to produce PIC... -fPIC -DPIC checking if x86_64-pld-linux-gnux32-gcc PIC flag -fPIC -DPIC works... yes checking if x86_64-pld-linux-gnux32-gcc static flag -static works... yes checking if x86_64-pld-linux-gnux32-gcc supports -c -o file.o... yes checking if x86_64-pld-linux-gnux32-gcc supports -c -o file.o... (cached) yes checking whether the x86_64-pld-linux-gnux32-gcc linker (/usr/bin/ld -m elf32_x86_64) supports shared libraries... yes checking whether -lc should be explicitly linked in... no checking dynamic linker characteristics... GNU/Linux ld.so checking how to hardcode library paths into programs... immediate checking whether stripping libraries is possible... yes checking if libtool supports shared libraries... yes checking whether to build shared libraries... yes checking whether to build static libraries... yes checking for x86_64-pld-linux-gnux32-gcc... (cached) x86_64-pld-linux-gnux32-gcc checking whether we are using the GNU C compiler... (cached) yes checking whether x86_64-pld-linux-gnux32-gcc accepts -g... (cached) yes checking for x86_64-pld-linux-gnux32-gcc option to accept ISO C89... (cached) none needed checking whether x86_64-pld-linux-gnux32-gcc understands -c and -o together... (cached) yes checking dependency style of x86_64-pld-linux-gnux32-gcc... (cached) gcc3 checking host operating system type... posix checking whether x86_64-pld-linux-gnux32-gcc accepts -pthread... yes checking whether x86_64-pld-linux-gnux32-gcc accepts -pthreads... no checking for library containing pthread_create... none required checking for library containing socket... none required checking for inotify_init... yes checking that generated files are newer than configure... done configure: creating ./config.status config.status: creating Makefile config.status: creating config.h config.status: executing depfiles commands config.status: executing libtool commands syslog-ng Open Source Edition 3.14.1 configured Edition settings: Release type : stable Pretty version : 3 Combined vers. : 3 (3.14.1) Package name : syslog-ng Compiler options: compiler : x86_64-pld-linux-gnux32-gcc compiler options : -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I$(top_srcdir)/lib/eventlog/src -I$(top_builddir)/lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 linker flags : -Wl,-z,relro -Wl,-z,combreloc prefix : /usr linking mode : mixed embedded crypto : no __thread keyword : yes Test dependencies: Criterion : no Submodules: ivykis : system mongoc : system librabbitmq : system jsonc : system Features: Forced server mode : yes Debug symbols : no GCC profiling : no Memtrace : no IPV6 support : yes spoof-source support : yes tcp-wrapper support : yes Linux capability support : yes Env wrapper support : no systemd support : yes (unit dir: /lib/systemd/system) systemd-journal support : system libmongo-client options : yes Modules: Module search path : /libx32/syslog-ng Sun STREAMS support (module): no OpenBSD syslog (module) : no SQL support (module) : yes PACCT module (EXPERIMENTAL) : yes MongoDB destination (module): yes JSON support (module) : yes SMTP support (module) : yes HTTP support (module) : yes AMQP destination (module) : yes STOMP destination (module) : yes GEOIP support (module) : yes GEOIP2 support (module) : yes Redis support (module) : yes Riemann destination (module): yes, microseconds: yes python : no (pkg-config package: none) java : no java modules : no native bindings : auto + /usr/bin/make -Otarget -j9 /bin/sh /tmp/B.FGMKh6/BUILD/syslog-ng-syslog-ng-3.14.1/install-sh -d lib/rewrite/ ./lib/merge-grammar.py lib/rewrite/rewrite-expr-grammar.ym > lib/rewrite/rewrite-expr-grammar.y /bin/sh /tmp/B.FGMKh6/BUILD/syslog-ng-syslog-ng-3.14.1/install-sh -d lib/parser/ ./lib/merge-grammar.py lib/parser/parser-expr-grammar.ym > lib/parser/parser-expr-grammar.y /bin/sh /tmp/B.FGMKh6/BUILD/syslog-ng-syslog-ng-3.14.1/install-sh -d lib/filter/ ./lib/merge-grammar.py lib/filter/filter-expr-grammar.ym > lib/filter/filter-expr-grammar.y /bin/sh /tmp/B.FGMKh6/BUILD/syslog-ng-syslog-ng-3.14.1/install-sh -d lib/ ./lib/merge-grammar.py lib/pragma-grammar.ym > lib/pragma-grammar.y /bin/sh /tmp/B.FGMKh6/BUILD/syslog-ng-syslog-ng-3.14.1/install-sh -d lib/ ./lib/merge-grammar.py lib/block-ref-grammar.ym > lib/block-ref-grammar.y /bin/sh /tmp/B.FGMKh6/BUILD/syslog-ng-syslog-ng-3.14.1/install-sh -d modules/syslogformat/ ./lib/merge-grammar.py modules/syslogformat/syslog-parser-grammar.ym > modules/syslogformat/syslog-parser-grammar.y /bin/sh /tmp/B.FGMKh6/BUILD/syslog-ng-syslog-ng-3.14.1/install-sh -d modules/afsocket/ ./lib/merge-grammar.py modules/afsocket/afsocket-grammar.ym > modules/afsocket/afsocket-grammar.y /bin/sh /tmp/B.FGMKh6/BUILD/syslog-ng-syslog-ng-3.14.1/install-sh -d modules/afsql/ ./lib/merge-grammar.py modules/afsql/afsql-grammar.ym > modules/afsql/afsql-grammar.y /bin/sh ./ylwrap lib/cfg-lex.l lex.yy.c lib/cfg-lex.c lex.yy.h lib/cfg-lex.h -- flex | (/bin/grep -E -v "(^updating|unchanged)" || true) touch lib/cfg-lex.c /bin/sh /tmp/B.FGMKh6/BUILD/syslog-ng-syslog-ng-3.14.1/install-sh -d modules/afstreams/ ./lib/merge-grammar.py modules/afstreams/afstreams-grammar.ym > modules/afstreams/afstreams-grammar.y /bin/sh /tmp/B.FGMKh6/BUILD/syslog-ng-syslog-ng-3.14.1/install-sh -d modules/affile/ ./lib/merge-grammar.py modules/affile/affile-grammar.ym > modules/affile/affile-grammar.y /bin/sh ./ylwrap lib/cfg-lex.l lex.yy.c lib/cfg-lex.c lex.yy.h lib/cfg-lex.h -- flex | (/bin/grep -E -v "(^updating|unchanged)" || true) touch lib/cfg-lex.h /bin/sh /tmp/B.FGMKh6/BUILD/syslog-ng-syslog-ng-3.14.1/install-sh -d modules/afprog/ ./lib/merge-grammar.py modules/afprog/afprog-grammar.ym > modules/afprog/afprog-grammar.y /bin/sh /tmp/B.FGMKh6/BUILD/syslog-ng-syslog-ng-3.14.1/install-sh -d modules/afuser/ ./lib/merge-grammar.py modules/afuser/afuser-grammar.ym > modules/afuser/afuser-grammar.y /bin/sh /tmp/B.FGMKh6/BUILD/syslog-ng-syslog-ng-3.14.1/install-sh -d modules/afamqp/ ./lib/merge-grammar.py modules/afamqp/afamqp-grammar.ym > modules/afamqp/afamqp-grammar.y /bin/sh /tmp/B.FGMKh6/BUILD/syslog-ng-syslog-ng-3.14.1/install-sh -d modules/afmongodb/ ./lib/merge-grammar.py modules/afmongodb/afmongodb-grammar.ym > modules/afmongodb/afmongodb-grammar.y /bin/sh /tmp/B.FGMKh6/BUILD/syslog-ng-syslog-ng-3.14.1/install-sh -d modules/afsmtp/ ./lib/merge-grammar.py modules/afsmtp/afsmtp-grammar.ym > modules/afsmtp/afsmtp-grammar.y /bin/sh /tmp/B.FGMKh6/BUILD/syslog-ng-syslog-ng-3.14.1/install-sh -d modules/http/ ./lib/merge-grammar.py modules/http/http-grammar.ym > modules/http/http-grammar.y /bin/sh /tmp/B.FGMKh6/BUILD/syslog-ng-syslog-ng-3.14.1/install-sh -d modules/csvparser/ ./lib/merge-grammar.py modules/csvparser/csvparser-grammar.ym > modules/csvparser/csvparser-grammar.y /bin/sh /tmp/B.FGMKh6/BUILD/syslog-ng-syslog-ng-3.14.1/install-sh -d modules/dbparser/ ./lib/merge-grammar.py modules/dbparser/dbparser-grammar.ym > modules/dbparser/dbparser-grammar.y /bin/sh /tmp/B.FGMKh6/BUILD/syslog-ng-syslog-ng-3.14.1/install-sh -d modules/json/ ./lib/merge-grammar.py modules/json/json-parser-grammar.ym > modules/json/json-parser-grammar.y /bin/sh /tmp/B.FGMKh6/BUILD/syslog-ng-syslog-ng-3.14.1/install-sh -d modules/geoip2/ ./lib/merge-grammar.py modules/geoip2/geoip-parser-grammar.ym > modules/geoip2/geoip-parser-grammar.y /bin/sh /tmp/B.FGMKh6/BUILD/syslog-ng-syslog-ng-3.14.1/install-sh -d modules/geoip/ ./lib/merge-grammar.py modules/geoip/geoip-parser-grammar.ym > modules/geoip/geoip-parser-grammar.y /bin/sh /tmp/B.FGMKh6/BUILD/syslog-ng-syslog-ng-3.14.1/install-sh -d modules/afstomp/ ./lib/merge-grammar.py modules/afstomp/afstomp-grammar.ym > modules/afstomp/afstomp-grammar.y /bin/sh /tmp/B.FGMKh6/BUILD/syslog-ng-syslog-ng-3.14.1/install-sh -d modules/pseudofile/ ./lib/merge-grammar.py modules/pseudofile/pseudofile-grammar.ym > modules/pseudofile/pseudofile-grammar.y /bin/sh /tmp/B.FGMKh6/BUILD/syslog-ng-syslog-ng-3.14.1/install-sh -d modules/redis/ ./lib/merge-grammar.py modules/redis/redis-grammar.ym > modules/redis/redis-grammar.y /bin/sh /tmp/B.FGMKh6/BUILD/syslog-ng-syslog-ng-3.14.1/install-sh -d modules/riemann/ ./lib/merge-grammar.py modules/riemann/riemann-grammar.ym > modules/riemann/riemann-grammar.y /bin/sh /tmp/B.FGMKh6/BUILD/syslog-ng-syslog-ng-3.14.1/install-sh -d modules/systemd-journal/ ./lib/merge-grammar.py modules/systemd-journal/systemd-journal-grammar.ym > modules/systemd-journal/systemd-journal-grammar.y /bin/sh /tmp/B.FGMKh6/BUILD/syslog-ng-syslog-ng-3.14.1/install-sh -d modules/python/ ./lib/merge-grammar.py modules/python/python-grammar.ym > modules/python/python-grammar.y /bin/sh /tmp/B.FGMKh6/BUILD/syslog-ng-syslog-ng-3.14.1/install-sh -d modules/java/native/ ./lib/merge-grammar.py modules/java/native/java-grammar.ym > modules/java/native/java-grammar.y /bin/sh /tmp/B.FGMKh6/BUILD/syslog-ng-syslog-ng-3.14.1/install-sh -d modules/kvformat/ ./lib/merge-grammar.py modules/kvformat/kv-parser-grammar.ym > modules/kvformat/kv-parser-grammar.y /bin/sh /tmp/B.FGMKh6/BUILD/syslog-ng-syslog-ng-3.14.1/install-sh -d modules/date/ ./lib/merge-grammar.py modules/date/date-grammar.ym > modules/date/date-grammar.y /bin/sh /tmp/B.FGMKh6/BUILD/syslog-ng-syslog-ng-3.14.1/install-sh -d modules/native/ ./lib/merge-grammar.py modules/native/native-grammar.ym > modules/native/native-grammar.y /bin/sh /tmp/B.FGMKh6/BUILD/syslog-ng-syslog-ng-3.14.1/install-sh -d modules/diskq/ ./lib/merge-grammar.py modules/diskq/diskq-grammar.ym > modules/diskq/diskq-grammar.y /bin/sh /tmp/B.FGMKh6/BUILD/syslog-ng-syslog-ng-3.14.1/install-sh -d modules/add-contextual-data/ ./lib/merge-grammar.py modules/add-contextual-data/add-contextual-data-grammar.ym > modules/add-contextual-data/add-contextual-data-grammar.y /bin/sh /tmp/B.FGMKh6/BUILD/syslog-ng-syslog-ng-3.14.1/install-sh -d modules/map-value-pairs/ ./lib/merge-grammar.py modules/map-value-pairs/map-value-pairs-grammar.ym > modules/map-value-pairs/map-value-pairs-grammar.y /bin/sh /tmp/B.FGMKh6/BUILD/syslog-ng-syslog-ng-3.14.1/install-sh -d modules/snmptrapd-parser/ ./lib/merge-grammar.py modules/snmptrapd-parser/snmptrapd-parser-grammar.ym > modules/snmptrapd-parser/snmptrapd-parser-grammar.y /bin/sh /tmp/B.FGMKh6/BUILD/syslog-ng-syslog-ng-3.14.1/install-sh -d modules/tagsparser/ ./lib/merge-grammar.py modules/tagsparser/tags-parser-grammar.ym > modules/tagsparser/tags-parser-grammar.y /bin/sh /tmp/B.FGMKh6/BUILD/syslog-ng-syslog-ng-3.14.1/install-sh -d modules/xml/ ./lib/merge-grammar.py modules/xml/xml-grammar.ym > modules/xml/xml-grammar.y /bin/sh /tmp/B.FGMKh6/BUILD/syslog-ng-syslog-ng-3.14.1/install-sh -d modules/appmodel/ ./lib/merge-grammar.py modules/appmodel/appmodel-grammar.ym > modules/appmodel/appmodel-grammar.y /bin/sh ./ylwrap lib/cfg-grammar.y y.tab.c lib/cfg-grammar.c y.tab.h lib/cfg-grammar.h y.output lib/cfg-grammar.output -- bison -y -Wno-yacc -Wno-other -d 2>&1 | (/bin/grep -E -v "(warning: ([0-9]+ )?(nonterminal|rule)s? useless in grammar)|(^updating|unchanged)" || true) /bin/sh ./ylwrap lib/cfg-grammar.y y.tab.c lib/cfg-grammar.h y.tab.h lib/cfg-grammar.h y.output lib/cfg-grammar.output -- bison -y -Wno-yacc -Wno-other -d 2>&1 | (/bin/grep -E -v "(warning: ([0-9]+ )?(nonterminal|rule)s? useless in grammar)|(^updating|unchanged)" || true) /bin/sh ./ylwrap lib/block-ref-grammar.y y.tab.c lib/block-ref-grammar.c y.tab.h lib/block-ref-grammar.h y.output lib/block-ref-grammar.output -- bison -y -Wno-yacc -Wno-other -d 2>&1 | (/bin/grep -E -v "(warning: ([0-9]+ )?(nonterminal|rule)s? useless in grammar)|(^updating|unchanged)" || true) /bin/sh ./ylwrap lib/filter/filter-expr-grammar.y y.tab.c lib/filter/filter-expr-grammar.h y.tab.h lib/filter/filter-expr-grammar.h y.output lib/filter/filter-expr-grammar.output -- bison -y -Wno-yacc -Wno-other -d 2>&1 | (/bin/grep -E -v "(warning: ([0-9]+ )?(nonterminal|rule)s? useless in grammar)|(^updating|unchanged)" || true) /bin/sh ./ylwrap lib/rewrite/rewrite-expr-grammar.y y.tab.c lib/rewrite/rewrite-expr-grammar.c y.tab.h lib/rewrite/rewrite-expr-grammar.h y.output lib/rewrite/rewrite-expr-grammar.output -- bison -y -Wno-yacc -Wno-other -d 2>&1 | (/bin/grep -E -v "(warning: ([0-9]+ )?(nonterminal|rule)s? useless in grammar)|(^updating|unchanged)" || true) /bin/sh ./ylwrap lib/parser/parser-expr-grammar.y y.tab.c lib/parser/parser-expr-grammar.c y.tab.h lib/parser/parser-expr-grammar.h y.output lib/parser/parser-expr-grammar.output -- bison -y -Wno-yacc -Wno-other -d 2>&1 | (/bin/grep -E -v "(warning: ([0-9]+ )?(nonterminal|rule)s? useless in grammar)|(^updating|unchanged)" || true) /bin/sh ./ylwrap lib/rewrite/rewrite-expr-grammar.y y.tab.c lib/rewrite/rewrite-expr-grammar.h y.tab.h lib/rewrite/rewrite-expr-grammar.h y.output lib/rewrite/rewrite-expr-grammar.output -- bison -y -Wno-yacc -Wno-other -d 2>&1 | (/bin/grep -E -v "(warning: ([0-9]+ )?(nonterminal|rule)s? useless in grammar)|(^updating|unchanged)" || true) /bin/sh ./ylwrap lib/parser/parser-expr-grammar.y y.tab.c lib/parser/parser-expr-grammar.h y.tab.h lib/parser/parser-expr-grammar.h y.output lib/parser/parser-expr-grammar.output -- bison -y -Wno-yacc -Wno-other -d 2>&1 | (/bin/grep -E -v "(warning: ([0-9]+ )?(nonterminal|rule)s? useless in grammar)|(^updating|unchanged)" || true) /bin/sh ./ylwrap lib/filter/filter-expr-grammar.y y.tab.c lib/filter/filter-expr-grammar.c y.tab.h lib/filter/filter-expr-grammar.h y.output lib/filter/filter-expr-grammar.output -- bison -y -Wno-yacc -Wno-other -d 2>&1 | (/bin/grep -E -v "(warning: ([0-9]+ )?(nonterminal|rule)s? useless in grammar)|(^updating|unchanged)" || true) /bin/sh ./ylwrap lib/pragma-grammar.y y.tab.c lib/pragma-grammar.h y.tab.h lib/pragma-grammar.h y.output lib/pragma-grammar.output -- bison -y -Wno-yacc -Wno-other -d 2>&1 | (/bin/grep -E -v "(warning: ([0-9]+ )?(nonterminal|rule)s? useless in grammar)|(^updating|unchanged)" || true) /bin/sh ./ylwrap lib/block-ref-grammar.y y.tab.c lib/block-ref-grammar.h y.tab.h lib/block-ref-grammar.h y.output lib/block-ref-grammar.output -- bison -y -Wno-yacc -Wno-other -d 2>&1 | (/bin/grep -E -v "(warning: ([0-9]+ )?(nonterminal|rule)s? useless in grammar)|(^updating|unchanged)" || true) /bin/sh ./ylwrap lib/pragma-grammar.y y.tab.c lib/pragma-grammar.c y.tab.h lib/pragma-grammar.h y.output lib/pragma-grammar.output -- bison -y -Wno-yacc -Wno-other -d 2>&1 | (/bin/grep -E -v "(warning: ([0-9]+ )?(nonterminal|rule)s? useless in grammar)|(^updating|unchanged)" || true) /bin/sh ./ylwrap modules/syslogformat/syslog-parser-grammar.y y.tab.c modules/syslogformat/syslog-parser-grammar.h y.tab.h modules/syslogformat/syslog-parser-grammar.h y.output modules/syslogformat/syslog-parser-grammar.output -- bison -y -Wno-yacc -Wno-other -d 2>&1 | (/bin/grep -E -v "(warning: ([0-9]+ )?(nonterminal|rule)s? useless in grammar)|(^updating|unchanged)" || true) /bin/sh ./ylwrap modules/syslogformat/syslog-parser-grammar.y y.tab.c modules/syslogformat/syslog-parser-grammar.c y.tab.h modules/syslogformat/syslog-parser-grammar.h y.output modules/syslogformat/syslog-parser-grammar.output -- bison -y -Wno-yacc -Wno-other -d 2>&1 | (/bin/grep -E -v "(warning: ([0-9]+ )?(nonterminal|rule)s? useless in grammar)|(^updating|unchanged)" || true) /bin/sh ./ylwrap modules/afsql/afsql-grammar.y y.tab.c modules/afsql/afsql-grammar.c y.tab.h modules/afsql/afsql-grammar.h y.output modules/afsql/afsql-grammar.output -- bison -y -Wno-yacc -Wno-other -d 2>&1 | (/bin/grep -E -v "(warning: ([0-9]+ )?(nonterminal|rule)s? useless in grammar)|(^updating|unchanged)" || true) /bin/sh ./ylwrap modules/afstreams/afstreams-grammar.y y.tab.c modules/afstreams/afstreams-grammar.h y.tab.h modules/afstreams/afstreams-grammar.h y.output modules/afstreams/afstreams-grammar.output -- bison -y -Wno-yacc -Wno-other -d 2>&1 | (/bin/grep -E -v "(warning: ([0-9]+ )?(nonterminal|rule)s? useless in grammar)|(^updating|unchanged)" || true) /bin/sh ./ylwrap modules/afsql/afsql-grammar.y y.tab.c modules/afsql/afsql-grammar.h y.tab.h modules/afsql/afsql-grammar.h y.output modules/afsql/afsql-grammar.output -- bison -y -Wno-yacc -Wno-other -d 2>&1 | (/bin/grep -E -v "(warning: ([0-9]+ )?(nonterminal|rule)s? useless in grammar)|(^updating|unchanged)" || true) /bin/sh ./ylwrap modules/afsocket/afsocket-grammar.y y.tab.c modules/afsocket/afsocket-grammar.c y.tab.h modules/afsocket/afsocket-grammar.h y.output modules/afsocket/afsocket-grammar.output -- bison -y -Wno-yacc -Wno-other -d 2>&1 | (/bin/grep -E -v "(warning: ([0-9]+ )?(nonterminal|rule)s? useless in grammar)|(^updating|unchanged)" || true) /bin/sh ./ylwrap modules/afstreams/afstreams-grammar.y y.tab.c modules/afstreams/afstreams-grammar.c y.tab.h modules/afstreams/afstreams-grammar.h y.output modules/afstreams/afstreams-grammar.output -- bison -y -Wno-yacc -Wno-other -d 2>&1 | (/bin/grep -E -v "(warning: ([0-9]+ )?(nonterminal|rule)s? useless in grammar)|(^updating|unchanged)" || true) /bin/sh ./ylwrap modules/afsocket/afsocket-grammar.y y.tab.c modules/afsocket/afsocket-grammar.h y.tab.h modules/afsocket/afsocket-grammar.h y.output modules/afsocket/afsocket-grammar.output -- bison -y -Wno-yacc -Wno-other -d 2>&1 | (/bin/grep -E -v "(warning: ([0-9]+ )?(nonterminal|rule)s? useless in grammar)|(^updating|unchanged)" || true) /bin/sh ./ylwrap modules/afprog/afprog-grammar.y y.tab.c modules/afprog/afprog-grammar.c y.tab.h modules/afprog/afprog-grammar.h y.output modules/afprog/afprog-grammar.output -- bison -y -Wno-yacc -Wno-other -d 2>&1 | (/bin/grep -E -v "(warning: ([0-9]+ )?(nonterminal|rule)s? useless in grammar)|(^updating|unchanged)" || true) /bin/sh ./ylwrap modules/affile/affile-grammar.y y.tab.c modules/affile/affile-grammar.c y.tab.h modules/affile/affile-grammar.h y.output modules/affile/affile-grammar.output -- bison -y -Wno-yacc -Wno-other -d 2>&1 | (/bin/grep -E -v "(warning: ([0-9]+ )?(nonterminal|rule)s? useless in grammar)|(^updating|unchanged)" || true) /bin/sh ./ylwrap modules/affile/affile-grammar.y y.tab.c modules/affile/affile-grammar.h y.tab.h modules/affile/affile-grammar.h y.output modules/affile/affile-grammar.output -- bison -y -Wno-yacc -Wno-other -d 2>&1 | (/bin/grep -E -v "(warning: ([0-9]+ )?(nonterminal|rule)s? useless in grammar)|(^updating|unchanged)" || true) /bin/sh ./ylwrap modules/afuser/afuser-grammar.y y.tab.c modules/afuser/afuser-grammar.c y.tab.h modules/afuser/afuser-grammar.h y.output modules/afuser/afuser-grammar.output -- bison -y -Wno-yacc -Wno-other -d 2>&1 | (/bin/grep -E -v "(warning: ([0-9]+ )?(nonterminal|rule)s? useless in grammar)|(^updating|unchanged)" || true) /bin/sh ./ylwrap modules/afprog/afprog-grammar.y y.tab.c modules/afprog/afprog-grammar.h y.tab.h modules/afprog/afprog-grammar.h y.output modules/afprog/afprog-grammar.output -- bison -y -Wno-yacc -Wno-other -d 2>&1 | (/bin/grep -E -v "(warning: ([0-9]+ )?(nonterminal|rule)s? useless in grammar)|(^updating|unchanged)" || true) /bin/sh ./ylwrap modules/afuser/afuser-grammar.y y.tab.c modules/afuser/afuser-grammar.h y.tab.h modules/afuser/afuser-grammar.h y.output modules/afuser/afuser-grammar.output -- bison -y -Wno-yacc -Wno-other -d 2>&1 | (/bin/grep -E -v "(warning: ([0-9]+ )?(nonterminal|rule)s? useless in grammar)|(^updating|unchanged)" || true) /bin/sh ./ylwrap modules/afmongodb/afmongodb-grammar.y y.tab.c modules/afmongodb/afmongodb-grammar.c y.tab.h modules/afmongodb/afmongodb-grammar.h y.output modules/afmongodb/afmongodb-grammar.output -- bison -y -Wno-yacc -Wno-other -d 2>&1 | (/bin/grep -E -v "(warning: ([0-9]+ )?(nonterminal|rule)s? useless in grammar)|(^updating|unchanged)" || true) /bin/sh ./ylwrap modules/afamqp/afamqp-grammar.y y.tab.c modules/afamqp/afamqp-grammar.h y.tab.h modules/afamqp/afamqp-grammar.h y.output modules/afamqp/afamqp-grammar.output -- bison -y -Wno-yacc -Wno-other -d 2>&1 | (/bin/grep -E -v "(warning: ([0-9]+ )?(nonterminal|rule)s? useless in grammar)|(^updating|unchanged)" || true) /bin/sh ./ylwrap modules/afamqp/afamqp-grammar.y y.tab.c modules/afamqp/afamqp-grammar.c y.tab.h modules/afamqp/afamqp-grammar.h y.output modules/afamqp/afamqp-grammar.output -- bison -y -Wno-yacc -Wno-other -d 2>&1 | (/bin/grep -E -v "(warning: ([0-9]+ )?(nonterminal|rule)s? useless in grammar)|(^updating|unchanged)" || true) /bin/sh ./ylwrap modules/afmongodb/afmongodb-grammar.y y.tab.c modules/afmongodb/afmongodb-grammar.h y.tab.h modules/afmongodb/afmongodb-grammar.h y.output modules/afmongodb/afmongodb-grammar.output -- bison -y -Wno-yacc -Wno-other -d 2>&1 | (/bin/grep -E -v "(warning: ([0-9]+ )?(nonterminal|rule)s? useless in grammar)|(^updating|unchanged)" || true) /bin/sh ./ylwrap modules/afsmtp/afsmtp-grammar.y y.tab.c modules/afsmtp/afsmtp-grammar.c y.tab.h modules/afsmtp/afsmtp-grammar.h y.output modules/afsmtp/afsmtp-grammar.output -- bison -y -Wno-yacc -Wno-other -d 2>&1 | (/bin/grep -E -v "(warning: ([0-9]+ )?(nonterminal|rule)s? useless in grammar)|(^updating|unchanged)" || true) /bin/sh ./ylwrap modules/afsmtp/afsmtp-grammar.y y.tab.c modules/afsmtp/afsmtp-grammar.h y.tab.h modules/afsmtp/afsmtp-grammar.h y.output modules/afsmtp/afsmtp-grammar.output -- bison -y -Wno-yacc -Wno-other -d 2>&1 | (/bin/grep -E -v "(warning: ([0-9]+ )?(nonterminal|rule)s? useless in grammar)|(^updating|unchanged)" || true) /bin/sh ./ylwrap modules/http/http-grammar.y y.tab.c modules/http/http-grammar.h y.tab.h modules/http/http-grammar.h y.output modules/http/http-grammar.output -- bison -y -Wno-yacc -Wno-other -d 2>&1 | (/bin/grep -E -v "(warning: ([0-9]+ )?(nonterminal|rule)s? useless in grammar)|(^updating|unchanged)" || true) /bin/sh ./ylwrap modules/http/http-grammar.y y.tab.c modules/http/http-grammar.c y.tab.h modules/http/http-grammar.h y.output modules/http/http-grammar.output -- bison -y -Wno-yacc -Wno-other -d 2>&1 | (/bin/grep -E -v "(warning: ([0-9]+ )?(nonterminal|rule)s? useless in grammar)|(^updating|unchanged)" || true) /bin/sh ./ylwrap modules/csvparser/csvparser-grammar.y y.tab.c modules/csvparser/csvparser-grammar.h y.tab.h modules/csvparser/csvparser-grammar.h y.output modules/csvparser/csvparser-grammar.output -- bison -y -Wno-yacc -Wno-other -d 2>&1 | (/bin/grep -E -v "(warning: ([0-9]+ )?(nonterminal|rule)s? useless in grammar)|(^updating|unchanged)" || true) /bin/sh ./ylwrap modules/csvparser/csvparser-grammar.y y.tab.c modules/csvparser/csvparser-grammar.c y.tab.h modules/csvparser/csvparser-grammar.h y.output modules/csvparser/csvparser-grammar.output -- bison -y -Wno-yacc -Wno-other -d 2>&1 | (/bin/grep -E -v "(warning: ([0-9]+ )?(nonterminal|rule)s? useless in grammar)|(^updating|unchanged)" || true) /bin/sh ./ylwrap modules/dbparser/dbparser-grammar.y y.tab.c modules/dbparser/dbparser-grammar.c y.tab.h modules/dbparser/dbparser-grammar.h y.output modules/dbparser/dbparser-grammar.output -- bison -y -Wno-yacc -Wno-other -d 2>&1 | (/bin/grep -E -v "(warning: ([0-9]+ )?(nonterminal|rule)s? useless in grammar)|(^updating|unchanged)" || true) /bin/sh ./ylwrap modules/json/json-parser-grammar.y y.tab.c modules/json/json-parser-grammar.c y.tab.h modules/json/json-parser-grammar.h y.output modules/json/json-parser-grammar.output -- bison -y -Wno-yacc -Wno-other -d 2>&1 | (/bin/grep -E -v "(warning: ([0-9]+ )?(nonterminal|rule)s? useless in grammar)|(^updating|unchanged)" || true) /bin/sh ./ylwrap modules/json/json-parser-grammar.y y.tab.c modules/json/json-parser-grammar.h y.tab.h modules/json/json-parser-grammar.h y.output modules/json/json-parser-grammar.output -- bison -y -Wno-yacc -Wno-other -d 2>&1 | (/bin/grep -E -v "(warning: ([0-9]+ )?(nonterminal|rule)s? useless in grammar)|(^updating|unchanged)" || true) /bin/sh ./ylwrap modules/dbparser/dbparser-grammar.y y.tab.c modules/dbparser/dbparser-grammar.h y.tab.h modules/dbparser/dbparser-grammar.h y.output modules/dbparser/dbparser-grammar.output -- bison -y -Wno-yacc -Wno-other -d 2>&1 | (/bin/grep -E -v "(warning: ([0-9]+ )?(nonterminal|rule)s? useless in grammar)|(^updating|unchanged)" || true) /bin/sh ./ylwrap modules/geoip2/geoip-parser-grammar.y y.tab.c modules/geoip2/geoip-parser-grammar.c y.tab.h modules/geoip2/geoip-parser-grammar.h y.output modules/geoip2/geoip-parser-grammar.output -- bison -y -Wno-yacc -Wno-other -d 2>&1 | (/bin/grep -E -v "(warning: ([0-9]+ )?(nonterminal|rule)s? useless in grammar)|(^updating|unchanged)" || true) /bin/sh ./ylwrap modules/geoip/geoip-parser-grammar.y y.tab.c modules/geoip/geoip-parser-grammar.h y.tab.h modules/geoip/geoip-parser-grammar.h y.output modules/geoip/geoip-parser-grammar.output -- bison -y -Wno-yacc -Wno-other -d 2>&1 | (/bin/grep -E -v "(warning: ([0-9]+ )?(nonterminal|rule)s? useless in grammar)|(^updating|unchanged)" || true) /bin/sh ./ylwrap modules/geoip/geoip-parser-grammar.y y.tab.c modules/geoip/geoip-parser-grammar.c y.tab.h modules/geoip/geoip-parser-grammar.h y.output modules/geoip/geoip-parser-grammar.output -- bison -y -Wno-yacc -Wno-other -d 2>&1 | (/bin/grep -E -v "(warning: ([0-9]+ )?(nonterminal|rule)s? useless in grammar)|(^updating|unchanged)" || true) /bin/sh ./ylwrap modules/geoip2/geoip-parser-grammar.y y.tab.c modules/geoip2/geoip-parser-grammar.h y.tab.h modules/geoip2/geoip-parser-grammar.h y.output modules/geoip2/geoip-parser-grammar.output -- bison -y -Wno-yacc -Wno-other -d 2>&1 | (/bin/grep -E -v "(warning: ([0-9]+ )?(nonterminal|rule)s? useless in grammar)|(^updating|unchanged)" || true) /bin/sh ./ylwrap modules/afstomp/afstomp-grammar.y y.tab.c modules/afstomp/afstomp-grammar.c y.tab.h modules/afstomp/afstomp-grammar.h y.output modules/afstomp/afstomp-grammar.output -- bison -y -Wno-yacc -Wno-other -d 2>&1 | (/bin/grep -E -v "(warning: ([0-9]+ )?(nonterminal|rule)s? useless in grammar)|(^updating|unchanged)" || true) /bin/sh ./ylwrap modules/afstomp/afstomp-grammar.y y.tab.c modules/afstomp/afstomp-grammar.h y.tab.h modules/afstomp/afstomp-grammar.h y.output modules/afstomp/afstomp-grammar.output -- bison -y -Wno-yacc -Wno-other -d 2>&1 | (/bin/grep -E -v "(warning: ([0-9]+ )?(nonterminal|rule)s? useless in grammar)|(^updating|unchanged)" || true) /bin/sh ./ylwrap modules/redis/redis-grammar.y y.tab.c modules/redis/redis-grammar.c y.tab.h modules/redis/redis-grammar.h y.output modules/redis/redis-grammar.output -- bison -y -Wno-yacc -Wno-other -d 2>&1 | (/bin/grep -E -v "(warning: ([0-9]+ )?(nonterminal|rule)s? useless in grammar)|(^updating|unchanged)" || true) /bin/sh ./ylwrap modules/redis/redis-grammar.y y.tab.c modules/redis/redis-grammar.h y.tab.h modules/redis/redis-grammar.h y.output modules/redis/redis-grammar.output -- bison -y -Wno-yacc -Wno-other -d 2>&1 | (/bin/grep -E -v "(warning: ([0-9]+ )?(nonterminal|rule)s? useless in grammar)|(^updating|unchanged)" || true) /bin/sh ./ylwrap modules/pseudofile/pseudofile-grammar.y y.tab.c modules/pseudofile/pseudofile-grammar.c y.tab.h modules/pseudofile/pseudofile-grammar.h y.output modules/pseudofile/pseudofile-grammar.output -- bison -y -Wno-yacc -Wno-other -d 2>&1 | (/bin/grep -E -v "(warning: ([0-9]+ )?(nonterminal|rule)s? useless in grammar)|(^updating|unchanged)" || true) /bin/sh ./ylwrap modules/pseudofile/pseudofile-grammar.y y.tab.c modules/pseudofile/pseudofile-grammar.h y.tab.h modules/pseudofile/pseudofile-grammar.h y.output modules/pseudofile/pseudofile-grammar.output -- bison -y -Wno-yacc -Wno-other -d 2>&1 | (/bin/grep -E -v "(warning: ([0-9]+ )?(nonterminal|rule)s? useless in grammar)|(^updating|unchanged)" || true) /bin/sh ./ylwrap modules/riemann/riemann-grammar.y y.tab.c modules/riemann/riemann-grammar.h y.tab.h modules/riemann/riemann-grammar.h y.output modules/riemann/riemann-grammar.output -- bison -y -Wno-yacc -Wno-other -d 2>&1 | (/bin/grep -E -v "(warning: ([0-9]+ )?(nonterminal|rule)s? useless in grammar)|(^updating|unchanged)" || true) /bin/sh ./ylwrap modules/riemann/riemann-grammar.y y.tab.c modules/riemann/riemann-grammar.c y.tab.h modules/riemann/riemann-grammar.h y.output modules/riemann/riemann-grammar.output -- bison -y -Wno-yacc -Wno-other -d 2>&1 | (/bin/grep -E -v "(warning: ([0-9]+ )?(nonterminal|rule)s? useless in grammar)|(^updating|unchanged)" || true) /bin/sh ./ylwrap modules/systemd-journal/systemd-journal-grammar.y y.tab.c modules/systemd-journal/systemd-journal-grammar.c y.tab.h modules/systemd-journal/systemd-journal-grammar.h y.output modules/systemd-journal/systemd-journal-grammar.output -- bison -y -Wno-yacc -Wno-other -d 2>&1 | (/bin/grep -E -v "(warning: ([0-9]+ )?(nonterminal|rule)s? useless in grammar)|(^updating|unchanged)" || true) /bin/sh ./ylwrap modules/systemd-journal/systemd-journal-grammar.y y.tab.c modules/systemd-journal/systemd-journal-grammar.h y.tab.h modules/systemd-journal/systemd-journal-grammar.h y.output modules/systemd-journal/systemd-journal-grammar.output -- bison -y -Wno-yacc -Wno-other -d 2>&1 | (/bin/grep -E -v "(warning: ([0-9]+ )?(nonterminal|rule)s? useless in grammar)|(^updating|unchanged)" || true) /bin/sh ./ylwrap modules/python/python-grammar.y y.tab.c modules/python/python-grammar.c y.tab.h modules/python/python-grammar.h y.output modules/python/python-grammar.output -- bison -y -Wno-yacc -Wno-other -d 2>&1 | (/bin/grep -E -v "(warning: ([0-9]+ )?(nonterminal|rule)s? useless in grammar)|(^updating|unchanged)" || true) /bin/sh ./ylwrap modules/java/native/java-grammar.y y.tab.c modules/java/native/java-grammar.c y.tab.h modules/java/native/java-grammar.h y.output modules/java/native/java-grammar.output -- bison -y -Wno-yacc -Wno-other -d 2>&1 | (/bin/grep -E -v "(warning: ([0-9]+ )?(nonterminal|rule)s? useless in grammar)|(^updating|unchanged)" || true) /bin/sh ./ylwrap modules/python/python-grammar.y y.tab.c modules/python/python-grammar.h y.tab.h modules/python/python-grammar.h y.output modules/python/python-grammar.output -- bison -y -Wno-yacc -Wno-other -d 2>&1 | (/bin/grep -E -v "(warning: ([0-9]+ )?(nonterminal|rule)s? useless in grammar)|(^updating|unchanged)" || true) /bin/sh ./ylwrap modules/java/native/java-grammar.y y.tab.c modules/java/native/java-grammar.h y.tab.h modules/java/native/java-grammar.h y.output modules/java/native/java-grammar.output -- bison -y -Wno-yacc -Wno-other -d 2>&1 | (/bin/grep -E -v "(warning: ([0-9]+ )?(nonterminal|rule)s? useless in grammar)|(^updating|unchanged)" || true) /bin/sh ./ylwrap modules/kvformat/kv-parser-grammar.y y.tab.c modules/kvformat/kv-parser-grammar.h y.tab.h modules/kvformat/kv-parser-grammar.h y.output modules/kvformat/kv-parser-grammar.output -- bison -y -Wno-yacc -Wno-other -d 2>&1 | (/bin/grep -E -v "(warning: ([0-9]+ )?(nonterminal|rule)s? useless in grammar)|(^updating|unchanged)" || true) /bin/sh ./ylwrap modules/kvformat/kv-parser-grammar.y y.tab.c modules/kvformat/kv-parser-grammar.c y.tab.h modules/kvformat/kv-parser-grammar.h y.output modules/kvformat/kv-parser-grammar.output -- bison -y -Wno-yacc -Wno-other -d 2>&1 | (/bin/grep -E -v "(warning: ([0-9]+ )?(nonterminal|rule)s? useless in grammar)|(^updating|unchanged)" || true) /bin/sh ./ylwrap modules/date/date-grammar.y y.tab.c modules/date/date-grammar.c y.tab.h modules/date/date-grammar.h y.output modules/date/date-grammar.output -- bison -y -Wno-yacc -Wno-other -d 2>&1 | (/bin/grep -E -v "(warning: ([0-9]+ )?(nonterminal|rule)s? useless in grammar)|(^updating|unchanged)" || true) /bin/sh ./ylwrap modules/date/date-grammar.y y.tab.c modules/date/date-grammar.h y.tab.h modules/date/date-grammar.h y.output modules/date/date-grammar.output -- bison -y -Wno-yacc -Wno-other -d 2>&1 | (/bin/grep -E -v "(warning: ([0-9]+ )?(nonterminal|rule)s? useless in grammar)|(^updating|unchanged)" || true) /bin/sh ./ylwrap modules/native/native-grammar.y y.tab.c modules/native/native-grammar.c y.tab.h modules/native/native-grammar.h y.output modules/native/native-grammar.output -- bison -y -Wno-yacc -Wno-other -d 2>&1 | (/bin/grep -E -v "(warning: ([0-9]+ )?(nonterminal|rule)s? useless in grammar)|(^updating|unchanged)" || true) /bin/sh ./ylwrap modules/native/native-grammar.y y.tab.c modules/native/native-grammar.h y.tab.h modules/native/native-grammar.h y.output modules/native/native-grammar.output -- bison -y -Wno-yacc -Wno-other -d 2>&1 | (/bin/grep -E -v "(warning: ([0-9]+ )?(nonterminal|rule)s? useless in grammar)|(^updating|unchanged)" || true) /bin/sh ./ylwrap modules/diskq/diskq-grammar.y y.tab.c modules/diskq/diskq-grammar.c y.tab.h modules/diskq/diskq-grammar.h y.output modules/diskq/diskq-grammar.output -- bison -y -Wno-yacc -Wno-other -d 2>&1 | (/bin/grep -E -v "(warning: ([0-9]+ )?(nonterminal|rule)s? useless in grammar)|(^updating|unchanged)" || true) /bin/sh ./ylwrap modules/add-contextual-data/add-contextual-data-grammar.y y.tab.c modules/add-contextual-data/add-contextual-data-grammar.c y.tab.h modules/add-contextual-data/add-contextual-data-grammar.h y.output modules/add-contextual-data/add-contextual-data-grammar.output -- bison -y -Wno-yacc -Wno-other -d 2>&1 | (/bin/grep -E -v "(warning: ([0-9]+ )?(nonterminal|rule)s? useless in grammar)|(^updating|unchanged)" || true) /bin/sh ./ylwrap modules/diskq/diskq-grammar.y y.tab.c modules/diskq/diskq-grammar.h y.tab.h modules/diskq/diskq-grammar.h y.output modules/diskq/diskq-grammar.output -- bison -y -Wno-yacc -Wno-other -d 2>&1 | (/bin/grep -E -v "(warning: ([0-9]+ )?(nonterminal|rule)s? useless in grammar)|(^updating|unchanged)" || true) /bin/sh ./ylwrap modules/add-contextual-data/add-contextual-data-grammar.y y.tab.c modules/add-contextual-data/add-contextual-data-grammar.h y.tab.h modules/add-contextual-data/add-contextual-data-grammar.h y.output modules/add-contextual-data/add-contextual-data-grammar.output -- bison -y -Wno-yacc -Wno-other -d 2>&1 | (/bin/grep -E -v "(warning: ([0-9]+ )?(nonterminal|rule)s? useless in grammar)|(^updating|unchanged)" || true) /bin/sh ./ylwrap modules/map-value-pairs/map-value-pairs-grammar.y y.tab.c modules/map-value-pairs/map-value-pairs-grammar.h y.tab.h modules/map-value-pairs/map-value-pairs-grammar.h y.output modules/map-value-pairs/map-value-pairs-grammar.output -- bison -y -Wno-yacc -Wno-other -d 2>&1 | (/bin/grep -E -v "(warning: ([0-9]+ )?(nonterminal|rule)s? useless in grammar)|(^updating|unchanged)" || true) /bin/sh ./ylwrap modules/map-value-pairs/map-value-pairs-grammar.y y.tab.c modules/map-value-pairs/map-value-pairs-grammar.c y.tab.h modules/map-value-pairs/map-value-pairs-grammar.h y.output modules/map-value-pairs/map-value-pairs-grammar.output -- bison -y -Wno-yacc -Wno-other -d 2>&1 | (/bin/grep -E -v "(warning: ([0-9]+ )?(nonterminal|rule)s? useless in grammar)|(^updating|unchanged)" || true) /bin/sh ./ylwrap modules/snmptrapd-parser/snmptrapd-parser-grammar.y y.tab.c modules/snmptrapd-parser/snmptrapd-parser-grammar.c y.tab.h modules/snmptrapd-parser/snmptrapd-parser-grammar.h y.output modules/snmptrapd-parser/snmptrapd-parser-grammar.output -- bison -y -Wno-yacc -Wno-other -d 2>&1 | (/bin/grep -E -v "(warning: ([0-9]+ )?(nonterminal|rule)s? useless in grammar)|(^updating|unchanged)" || true) /bin/sh ./ylwrap modules/snmptrapd-parser/snmptrapd-parser-grammar.y y.tab.c modules/snmptrapd-parser/snmptrapd-parser-grammar.h y.tab.h modules/snmptrapd-parser/snmptrapd-parser-grammar.h y.output modules/snmptrapd-parser/snmptrapd-parser-grammar.output -- bison -y -Wno-yacc -Wno-other -d 2>&1 | (/bin/grep -E -v "(warning: ([0-9]+ )?(nonterminal|rule)s? useless in grammar)|(^updating|unchanged)" || true) /bin/sh ./ylwrap modules/tagsparser/tags-parser-grammar.y y.tab.c modules/tagsparser/tags-parser-grammar.c y.tab.h modules/tagsparser/tags-parser-grammar.h y.output modules/tagsparser/tags-parser-grammar.output -- bison -y -Wno-yacc -Wno-other -d 2>&1 | (/bin/grep -E -v "(warning: ([0-9]+ )?(nonterminal|rule)s? useless in grammar)|(^updating|unchanged)" || true) /bin/sh ./ylwrap modules/tagsparser/tags-parser-grammar.y y.tab.c modules/tagsparser/tags-parser-grammar.h y.tab.h modules/tagsparser/tags-parser-grammar.h y.output modules/tagsparser/tags-parser-grammar.output -- bison -y -Wno-yacc -Wno-other -d 2>&1 | (/bin/grep -E -v "(warning: ([0-9]+ )?(nonterminal|rule)s? useless in grammar)|(^updating|unchanged)" || true) /bin/sh ./ylwrap modules/xml/xml-grammar.y y.tab.c modules/xml/xml-grammar.c y.tab.h modules/xml/xml-grammar.h y.output modules/xml/xml-grammar.output -- bison -y -Wno-yacc -Wno-other -d 2>&1 | (/bin/grep -E -v "(warning: ([0-9]+ )?(nonterminal|rule)s? useless in grammar)|(^updating|unchanged)" || true) /bin/sh ./ylwrap modules/xml/xml-grammar.y y.tab.c modules/xml/xml-grammar.h y.tab.h modules/xml/xml-grammar.h y.output modules/xml/xml-grammar.output -- bison -y -Wno-yacc -Wno-other -d 2>&1 | (/bin/grep -E -v "(warning: ([0-9]+ )?(nonterminal|rule)s? useless in grammar)|(^updating|unchanged)" || true) /bin/sh ./ylwrap modules/appmodel/appmodel-grammar.y y.tab.c modules/appmodel/appmodel-grammar.c y.tab.h modules/appmodel/appmodel-grammar.h y.output modules/appmodel/appmodel-grammar.output -- bison -y -Wno-yacc -Wno-other -d 2>&1 | (/bin/grep -E -v "(warning: ([0-9]+ )?(nonterminal|rule)s? useless in grammar)|(^updating|unchanged)" || true) /bin/sh ./ylwrap modules/appmodel/appmodel-grammar.y y.tab.c modules/appmodel/appmodel-grammar.h y.tab.h modules/appmodel/appmodel-grammar.h y.output modules/appmodel/appmodel-grammar.output -- bison -y -Wno-yacc -Wno-other -d 2>&1 | (/bin/grep -E -v "(warning: ([0-9]+ )?(nonterminal|rule)s? useless in grammar)|(^updating|unchanged)" || true) /usr/bin/make --no-print-directory all-recursive /bin/sh ./libtool --tag=CC --mode=compile x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -I/usr/include/uuid -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT lib/libsyslog_ng_la-resolved-configurable-paths.lo -MD -MP -MF lib/.deps/libsyslog_ng_la-resolved-configurable-paths.Tpo -c -o lib/libsyslog_ng_la-resolved-configurable-paths.lo `test -f 'lib/resolved-configurable-paths.c' || echo './'`lib/resolved-configurable-paths.c libtool: compile: x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -I/usr/include/uuid -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT lib/libsyslog_ng_la-resolved-configurable-paths.lo -MD -MP -MF lib/.deps/libsyslog_ng_la-resolved-configurable-paths.Tpo -c lib/resolved-configurable-paths.c -fPIC -DPIC -o lib/.libs/libsyslog_ng_la-resolved-configurable-paths.o mv -f lib/.deps/libsyslog_ng_la-resolved-configurable-paths.Tpo lib/.deps/libsyslog_ng_la-resolved-configurable-paths.Plo /bin/sh ./libtool --tag=CC --mode=compile x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -I/usr/include/uuid -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT lib/libsyslog_ng_la-host-id.lo -MD -MP -MF lib/.deps/libsyslog_ng_la-host-id.Tpo -c -o lib/libsyslog_ng_la-host-id.lo `test -f 'lib/host-id.c' || echo './'`lib/host-id.c libtool: compile: x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -I/usr/include/uuid -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT lib/libsyslog_ng_la-host-id.lo -MD -MP -MF lib/.deps/libsyslog_ng_la-host-id.Tpo -c lib/host-id.c -fPIC -DPIC -o lib/.libs/libsyslog_ng_la-host-id.o mv -f lib/.deps/libsyslog_ng_la-host-id.Tpo lib/.deps/libsyslog_ng_la-host-id.Plo /bin/sh ./libtool --tag=CC --mode=compile x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -I/usr/include/uuid -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT lib/transport/libsyslog_ng_la-logtransport.lo -MD -MP -MF lib/transport/.deps/libsyslog_ng_la-logtransport.Tpo -c -o lib/transport/libsyslog_ng_la-logtransport.lo `test -f 'lib/transport/logtransport.c' || echo './'`lib/transport/logtransport.c libtool: compile: x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -I/usr/include/uuid -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT lib/transport/libsyslog_ng_la-logtransport.lo -MD -MP -MF lib/transport/.deps/libsyslog_ng_la-logtransport.Tpo -c lib/transport/logtransport.c -fPIC -DPIC -o lib/transport/.libs/libsyslog_ng_la-logtransport.o mv -f lib/transport/.deps/libsyslog_ng_la-logtransport.Tpo lib/transport/.deps/libsyslog_ng_la-logtransport.Plo /bin/sh ./libtool --tag=CC --mode=compile x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -I/usr/include/uuid -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT lib/transport/libsyslog_ng_la-transport-aux-data.lo -MD -MP -MF lib/transport/.deps/libsyslog_ng_la-transport-aux-data.Tpo -c -o lib/transport/libsyslog_ng_la-transport-aux-data.lo `test -f 'lib/transport/transport-aux-data.c' || echo './'`lib/transport/transport-aux-data.c libtool: compile: x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -I/usr/include/uuid -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT lib/transport/libsyslog_ng_la-transport-aux-data.lo -MD -MP -MF lib/transport/.deps/libsyslog_ng_la-transport-aux-data.Tpo -c lib/transport/transport-aux-data.c -fPIC -DPIC -o lib/transport/.libs/libsyslog_ng_la-transport-aux-data.o mv -f lib/transport/.deps/libsyslog_ng_la-transport-aux-data.Tpo lib/transport/.deps/libsyslog_ng_la-transport-aux-data.Plo /bin/sh ./libtool --tag=CC --mode=compile x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -I/usr/include/uuid -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT lib/transport/libsyslog_ng_la-transport-file.lo -MD -MP -MF lib/transport/.deps/libsyslog_ng_la-transport-file.Tpo -c -o lib/transport/libsyslog_ng_la-transport-file.lo `test -f 'lib/transport/transport-file.c' || echo './'`lib/transport/transport-file.c libtool: compile: x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -I/usr/include/uuid -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT lib/transport/libsyslog_ng_la-transport-file.lo -MD -MP -MF lib/transport/.deps/libsyslog_ng_la-transport-file.Tpo -c lib/transport/transport-file.c -fPIC -DPIC -o lib/transport/.libs/libsyslog_ng_la-transport-file.o mv -f lib/transport/.deps/libsyslog_ng_la-transport-file.Tpo lib/transport/.deps/libsyslog_ng_la-transport-file.Plo /bin/sh ./libtool --tag=CC --mode=compile x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -I/usr/include/uuid -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT lib/transport/libsyslog_ng_la-transport-pipe.lo -MD -MP -MF lib/transport/.deps/libsyslog_ng_la-transport-pipe.Tpo -c -o lib/transport/libsyslog_ng_la-transport-pipe.lo `test -f 'lib/transport/transport-pipe.c' || echo './'`lib/transport/transport-pipe.c libtool: compile: x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -I/usr/include/uuid -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT lib/transport/libsyslog_ng_la-transport-pipe.lo -MD -MP -MF lib/transport/.deps/libsyslog_ng_la-transport-pipe.Tpo -c lib/transport/transport-pipe.c -fPIC -DPIC -o lib/transport/.libs/libsyslog_ng_la-transport-pipe.o mv -f lib/transport/.deps/libsyslog_ng_la-transport-pipe.Tpo lib/transport/.deps/libsyslog_ng_la-transport-pipe.Plo /bin/sh ./libtool --tag=CC --mode=compile x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -I/usr/include/uuid -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT lib/libsyslog_ng_la-block-ref-grammar.lo -MD -MP -MF lib/.deps/libsyslog_ng_la-block-ref-grammar.Tpo -c -o lib/libsyslog_ng_la-block-ref-grammar.lo `test -f 'lib/block-ref-grammar.c' || echo './'`lib/block-ref-grammar.c libtool: compile: x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -I/usr/include/uuid -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT lib/libsyslog_ng_la-block-ref-grammar.lo -MD -MP -MF lib/.deps/libsyslog_ng_la-block-ref-grammar.Tpo -c lib/block-ref-grammar.c -fPIC -DPIC -o lib/.libs/libsyslog_ng_la-block-ref-grammar.o mv -f lib/.deps/libsyslog_ng_la-block-ref-grammar.Tpo lib/.deps/libsyslog_ng_la-block-ref-grammar.Plo /bin/sh ./libtool --tag=CC --mode=compile x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -I/usr/include/uuid -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT lib/transport/libsyslog_ng_la-transport-socket.lo -MD -MP -MF lib/transport/.deps/libsyslog_ng_la-transport-socket.Tpo -c -o lib/transport/libsyslog_ng_la-transport-socket.lo `test -f 'lib/transport/transport-socket.c' || echo './'`lib/transport/transport-socket.c libtool: compile: x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -I/usr/include/uuid -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT lib/transport/libsyslog_ng_la-transport-socket.lo -MD -MP -MF lib/transport/.deps/libsyslog_ng_la-transport-socket.Tpo -c lib/transport/transport-socket.c -fPIC -DPIC -o lib/transport/.libs/libsyslog_ng_la-transport-socket.o mv -f lib/transport/.deps/libsyslog_ng_la-transport-socket.Tpo lib/transport/.deps/libsyslog_ng_la-transport-socket.Plo /bin/sh ./libtool --tag=CC --mode=compile x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -I/usr/include/uuid -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT lib/libsyslog_ng_la-pragma-grammar.lo -MD -MP -MF lib/.deps/libsyslog_ng_la-pragma-grammar.Tpo -c -o lib/libsyslog_ng_la-pragma-grammar.lo `test -f 'lib/pragma-grammar.c' || echo './'`lib/pragma-grammar.c libtool: compile: x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -I/usr/include/uuid -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT lib/libsyslog_ng_la-pragma-grammar.lo -MD -MP -MF lib/.deps/libsyslog_ng_la-pragma-grammar.Tpo -c lib/pragma-grammar.c -fPIC -DPIC -o lib/.libs/libsyslog_ng_la-pragma-grammar.o mv -f lib/.deps/libsyslog_ng_la-pragma-grammar.Tpo lib/.deps/libsyslog_ng_la-pragma-grammar.Plo x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT lib/compat/tests_loggen_loggen-openssl_support.o -MD -MP -MF lib/compat/.deps/tests_loggen_loggen-openssl_support.Tpo -c -o lib/compat/tests_loggen_loggen-openssl_support.o `test -f 'lib/compat/openssl_support.c' || echo './'`lib/compat/openssl_support.c lib/compat/openssl_support.c:128:1: warning: '_ssl_thread_id2' defined but not used [-Wunused-function] _ssl_thread_id2(CRYPTO_THREADID *id) ^~~~~~~~~~~~~~~ mv -f lib/compat/.deps/tests_loggen_loggen-openssl_support.Tpo lib/compat/.deps/tests_loggen_loggen-openssl_support.Po x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT lib/tests_loggen_loggen-crypto.o -MD -MP -MF lib/.deps/tests_loggen_loggen-crypto.Tpo -c -o lib/tests_loggen_loggen-crypto.o `test -f 'lib/crypto.c' || echo './'`lib/crypto.c mv -f lib/.deps/tests_loggen_loggen-crypto.Tpo lib/.deps/tests_loggen_loggen-crypto.Po /bin/sh ./libtool --tag=CC --mode=compile x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -I./modules/dbparser -I./modules/dbparser -Wno-pointer-sign -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT modules/dbparser/libdbparser_la-dbparser-parser.lo -MD -MP -MF modules/dbparser/.deps/libdbparser_la-dbparser-parser.Tpo -c -o modules/dbparser/libdbparser_la-dbparser-parser.lo `test -f 'modules/dbparser/dbparser-parser.c' || echo './'`modules/dbparser/dbparser-parser.c libtool: compile: x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -I./modules/dbparser -I./modules/dbparser -Wno-pointer-sign -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT modules/dbparser/libdbparser_la-dbparser-parser.lo -MD -MP -MF modules/dbparser/.deps/libdbparser_la-dbparser-parser.Tpo -c modules/dbparser/dbparser-parser.c -fPIC -DPIC -o modules/dbparser/.libs/libdbparser_la-dbparser-parser.o mv -f modules/dbparser/.deps/libdbparser_la-dbparser-parser.Tpo modules/dbparser/.deps/libdbparser_la-dbparser-parser.Plo /bin/sh ./libtool --tag=CC --mode=compile x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -I./modules/dbparser -I./modules/dbparser -Wno-pointer-sign -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT modules/dbparser/libdbparser_la-dbparser-plugin.lo -MD -MP -MF modules/dbparser/.deps/libdbparser_la-dbparser-plugin.Tpo -c -o modules/dbparser/libdbparser_la-dbparser-plugin.lo `test -f 'modules/dbparser/dbparser-plugin.c' || echo './'`modules/dbparser/dbparser-plugin.c libtool: compile: x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -I./modules/dbparser -I./modules/dbparser -Wno-pointer-sign -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT modules/dbparser/libdbparser_la-dbparser-plugin.lo -MD -MP -MF modules/dbparser/.deps/libdbparser_la-dbparser-plugin.Tpo -c modules/dbparser/dbparser-plugin.c -fPIC -DPIC -o modules/dbparser/.libs/libdbparser_la-dbparser-plugin.o mv -f modules/dbparser/.deps/libdbparser_la-dbparser-plugin.Tpo modules/dbparser/.deps/libdbparser_la-dbparser-plugin.Plo /bin/sh ./libtool --tag=CC --mode=compile x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -I./modules/dbparser -I./modules/dbparser -Wno-pointer-sign -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT modules/dbparser/libdbparser_la-dbparser.lo -MD -MP -MF modules/dbparser/.deps/libdbparser_la-dbparser.Tpo -c -o modules/dbparser/libdbparser_la-dbparser.lo `test -f 'modules/dbparser/dbparser.c' || echo './'`modules/dbparser/dbparser.c libtool: compile: x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -I./modules/dbparser -I./modules/dbparser -Wno-pointer-sign -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT modules/dbparser/libdbparser_la-dbparser.lo -MD -MP -MF modules/dbparser/.deps/libdbparser_la-dbparser.Tpo -c modules/dbparser/dbparser.c -fPIC -DPIC -o modules/dbparser/.libs/libdbparser_la-dbparser.o mv -f modules/dbparser/.deps/libdbparser_la-dbparser.Tpo modules/dbparser/.deps/libdbparser_la-dbparser.Plo /bin/sh ./libtool --tag=CC --mode=compile x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -I./modules/dbparser -I./modules/dbparser -Wno-pointer-sign -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT modules/dbparser/libdbparser_la-pdb-error.lo -MD -MP -MF modules/dbparser/.deps/libdbparser_la-pdb-error.Tpo -c -o modules/dbparser/libdbparser_la-pdb-error.lo `test -f 'modules/dbparser/pdb-error.c' || echo './'`modules/dbparser/pdb-error.c libtool: compile: x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -I./modules/dbparser -I./modules/dbparser -Wno-pointer-sign -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT modules/dbparser/libdbparser_la-pdb-error.lo -MD -MP -MF modules/dbparser/.deps/libdbparser_la-pdb-error.Tpo -c modules/dbparser/pdb-error.c -fPIC -DPIC -o modules/dbparser/.libs/libdbparser_la-pdb-error.o mv -f modules/dbparser/.deps/libdbparser_la-pdb-error.Tpo modules/dbparser/.deps/libdbparser_la-pdb-error.Plo /bin/sh ./libtool --tag=CC --mode=compile x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -I/usr/include/uuid -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT lib/libsyslog_ng_la-cfg-grammar.lo -MD -MP -MF lib/.deps/libsyslog_ng_la-cfg-grammar.Tpo -c -o lib/libsyslog_ng_la-cfg-grammar.lo `test -f 'lib/cfg-grammar.c' || echo './'`lib/cfg-grammar.c libtool: compile: x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -I/usr/include/uuid -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT lib/libsyslog_ng_la-cfg-grammar.lo -MD -MP -MF lib/.deps/libsyslog_ng_la-cfg-grammar.Tpo -c lib/cfg-grammar.c -fPIC -DPIC -o lib/.libs/libsyslog_ng_la-cfg-grammar.o mv -f lib/.deps/libsyslog_ng_la-cfg-grammar.Tpo lib/.deps/libsyslog_ng_la-cfg-grammar.Plo /bin/sh ./libtool --tag=CC --mode=compile x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -I./modules/dbparser -I./modules/dbparser -Wno-pointer-sign -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT modules/dbparser/libdbparser_la-groupingby.lo -MD -MP -MF modules/dbparser/.deps/libdbparser_la-groupingby.Tpo -c -o modules/dbparser/libdbparser_la-groupingby.lo `test -f 'modules/dbparser/groupingby.c' || echo './'`modules/dbparser/groupingby.c libtool: compile: x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -I./modules/dbparser -I./modules/dbparser -Wno-pointer-sign -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT modules/dbparser/libdbparser_la-groupingby.lo -MD -MP -MF modules/dbparser/.deps/libdbparser_la-groupingby.Tpo -c modules/dbparser/groupingby.c -fPIC -DPIC -o modules/dbparser/.libs/libdbparser_la-groupingby.o mv -f modules/dbparser/.deps/libdbparser_la-groupingby.Tpo modules/dbparser/.deps/libdbparser_la-groupingby.Plo /bin/sh ./libtool --tag=CC --mode=compile x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -I./modules/dbparser -I./modules/dbparser -Wno-pointer-sign -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT modules/dbparser/libdbparser_la-stateful-parser.lo -MD -MP -MF modules/dbparser/.deps/libdbparser_la-stateful-parser.Tpo -c -o modules/dbparser/libdbparser_la-stateful-parser.lo `test -f 'modules/dbparser/stateful-parser.c' || echo './'`modules/dbparser/stateful-parser.c libtool: compile: x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -I./modules/dbparser -I./modules/dbparser -Wno-pointer-sign -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT modules/dbparser/libdbparser_la-stateful-parser.lo -MD -MP -MF modules/dbparser/.deps/libdbparser_la-stateful-parser.Tpo -c modules/dbparser/stateful-parser.c -fPIC -DPIC -o modules/dbparser/.libs/libdbparser_la-stateful-parser.o mv -f modules/dbparser/.deps/libdbparser_la-stateful-parser.Tpo modules/dbparser/.deps/libdbparser_la-stateful-parser.Plo /bin/sh ./libtool --tag=CC --mode=compile x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -I./modules/dbparser -I./modules/dbparser -Wno-pointer-sign -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT modules/dbparser/libdbparser_la-dbparser-grammar.lo -MD -MP -MF modules/dbparser/.deps/libdbparser_la-dbparser-grammar.Tpo -c -o modules/dbparser/libdbparser_la-dbparser-grammar.lo `test -f 'modules/dbparser/dbparser-grammar.c' || echo './'`modules/dbparser/dbparser-grammar.c libtool: compile: x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -I./modules/dbparser -I./modules/dbparser -Wno-pointer-sign -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT modules/dbparser/libdbparser_la-dbparser-grammar.lo -MD -MP -MF modules/dbparser/.deps/libdbparser_la-dbparser-grammar.Tpo -c modules/dbparser/dbparser-grammar.c -fPIC -DPIC -o modules/dbparser/.libs/libdbparser_la-dbparser-grammar.o mv -f modules/dbparser/.deps/libdbparser_la-dbparser-grammar.Tpo modules/dbparser/.deps/libdbparser_la-dbparser-grammar.Plo /bin/sh ./libtool --tag=CC --mode=compile x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -I./modules/dbparser -I./modules/dbparser -Wno-pointer-sign -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT modules/dbparser/libdbparser_la-pdb-file.lo -MD -MP -MF modules/dbparser/.deps/libdbparser_la-pdb-file.Tpo -c -o modules/dbparser/libdbparser_la-pdb-file.lo `test -f 'modules/dbparser/pdb-file.c' || echo './'`modules/dbparser/pdb-file.c libtool: compile: x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -I./modules/dbparser -I./modules/dbparser -Wno-pointer-sign -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT modules/dbparser/libdbparser_la-pdb-file.lo -MD -MP -MF modules/dbparser/.deps/libdbparser_la-pdb-file.Tpo -c modules/dbparser/pdb-file.c -fPIC -DPIC -o modules/dbparser/.libs/libdbparser_la-pdb-file.o mv -f modules/dbparser/.deps/libdbparser_la-pdb-file.Tpo modules/dbparser/.deps/libdbparser_la-pdb-file.Plo /bin/sh ./libtool --tag=CC --mode=compile x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -I./modules/dbparser -I./modules/dbparser -Wno-pointer-sign -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT modules/dbparser/libdbparser_la-pdb-rule.lo -MD -MP -MF modules/dbparser/.deps/libdbparser_la-pdb-rule.Tpo -c -o modules/dbparser/libdbparser_la-pdb-rule.lo `test -f 'modules/dbparser/pdb-rule.c' || echo './'`modules/dbparser/pdb-rule.c libtool: compile: x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -I./modules/dbparser -I./modules/dbparser -Wno-pointer-sign -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT modules/dbparser/libdbparser_la-pdb-rule.lo -MD -MP -MF modules/dbparser/.deps/libdbparser_la-pdb-rule.Tpo -c modules/dbparser/pdb-rule.c -fPIC -DPIC -o modules/dbparser/.libs/libdbparser_la-pdb-rule.o mv -f modules/dbparser/.deps/libdbparser_la-pdb-rule.Tpo modules/dbparser/.deps/libdbparser_la-pdb-rule.Plo /bin/sh ./libtool --tag=CC --mode=compile x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -I./modules/dbparser -I./modules/dbparser -Wno-pointer-sign -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT modules/dbparser/libdbparser_la-patterndb.lo -MD -MP -MF modules/dbparser/.deps/libdbparser_la-patterndb.Tpo -c -o modules/dbparser/libdbparser_la-patterndb.lo `test -f 'modules/dbparser/patterndb.c' || echo './'`modules/dbparser/patterndb.c libtool: compile: x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -I./modules/dbparser -I./modules/dbparser -Wno-pointer-sign -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT modules/dbparser/libdbparser_la-patterndb.lo -MD -MP -MF modules/dbparser/.deps/libdbparser_la-patterndb.Tpo -c modules/dbparser/patterndb.c -fPIC -DPIC -o modules/dbparser/.libs/libdbparser_la-patterndb.o mv -f modules/dbparser/.deps/libdbparser_la-patterndb.Tpo modules/dbparser/.deps/libdbparser_la-patterndb.Plo /bin/sh ./libtool --tag=CC --mode=compile x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -I./modules/dbparser -I./modules/dbparser -Wno-pointer-sign -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT modules/dbparser/libdbparser_la-pdb-program.lo -MD -MP -MF modules/dbparser/.deps/libdbparser_la-pdb-program.Tpo -c -o modules/dbparser/libdbparser_la-pdb-program.lo `test -f 'modules/dbparser/pdb-program.c' || echo './'`modules/dbparser/pdb-program.c libtool: compile: x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -I./modules/dbparser -I./modules/dbparser -Wno-pointer-sign -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT modules/dbparser/libdbparser_la-pdb-program.lo -MD -MP -MF modules/dbparser/.deps/libdbparser_la-pdb-program.Tpo -c modules/dbparser/pdb-program.c -fPIC -DPIC -o modules/dbparser/.libs/libdbparser_la-pdb-program.o mv -f modules/dbparser/.deps/libdbparser_la-pdb-program.Tpo modules/dbparser/.deps/libdbparser_la-pdb-program.Plo /bin/sh ./libtool --tag=CC --mode=compile x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -I./modules/dbparser -I./modules/dbparser -Wno-pointer-sign -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT modules/dbparser/libdbparser_la-pdb-action.lo -MD -MP -MF modules/dbparser/.deps/libdbparser_la-pdb-action.Tpo -c -o modules/dbparser/libdbparser_la-pdb-action.lo `test -f 'modules/dbparser/pdb-action.c' || echo './'`modules/dbparser/pdb-action.c libtool: compile: x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -I./modules/dbparser -I./modules/dbparser -Wno-pointer-sign -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT modules/dbparser/libdbparser_la-pdb-action.lo -MD -MP -MF modules/dbparser/.deps/libdbparser_la-pdb-action.Tpo -c modules/dbparser/pdb-action.c -fPIC -DPIC -o modules/dbparser/.libs/libdbparser_la-pdb-action.o mv -f modules/dbparser/.deps/libdbparser_la-pdb-action.Tpo modules/dbparser/.deps/libdbparser_la-pdb-action.Plo /bin/sh ./libtool --tag=CC --mode=compile x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -I/usr/include/uuid -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT lib/libsyslog_ng_la-cfg-lex.lo -MD -MP -MF lib/.deps/libsyslog_ng_la-cfg-lex.Tpo -c -o lib/libsyslog_ng_la-cfg-lex.lo `test -f 'lib/cfg-lex.c' || echo './'`lib/cfg-lex.c libtool: compile: x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -I/usr/include/uuid -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT lib/libsyslog_ng_la-cfg-lex.lo -MD -MP -MF lib/.deps/libsyslog_ng_la-cfg-lex.Tpo -c lib/cfg-lex.c -fPIC -DPIC -o lib/.libs/libsyslog_ng_la-cfg-lex.o mv -f lib/.deps/libsyslog_ng_la-cfg-lex.Tpo lib/.deps/libsyslog_ng_la-cfg-lex.Plo /bin/sh ./libtool --tag=CC --mode=compile x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -I./modules/dbparser -I./modules/dbparser -Wno-pointer-sign -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT modules/dbparser/libdbparser_la-pdb-example.lo -MD -MP -MF modules/dbparser/.deps/libdbparser_la-pdb-example.Tpo -c -o modules/dbparser/libdbparser_la-pdb-example.lo `test -f 'modules/dbparser/pdb-example.c' || echo './'`modules/dbparser/pdb-example.c libtool: compile: x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -I./modules/dbparser -I./modules/dbparser -Wno-pointer-sign -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT modules/dbparser/libdbparser_la-pdb-example.lo -MD -MP -MF modules/dbparser/.deps/libdbparser_la-pdb-example.Tpo -c modules/dbparser/pdb-example.c -fPIC -DPIC -o modules/dbparser/.libs/libdbparser_la-pdb-example.o mv -f modules/dbparser/.deps/libdbparser_la-pdb-example.Tpo modules/dbparser/.deps/libdbparser_la-pdb-example.Plo /bin/sh ./libtool --tag=CC --mode=compile x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -I./modules/dbparser -I./modules/dbparser -Wno-pointer-sign -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT modules/dbparser/libdbparser_la-radix.lo -MD -MP -MF modules/dbparser/.deps/libdbparser_la-radix.Tpo -c -o modules/dbparser/libdbparser_la-radix.lo `test -f 'modules/dbparser/radix.c' || echo './'`modules/dbparser/radix.c libtool: compile: x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -I./modules/dbparser -I./modules/dbparser -Wno-pointer-sign -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT modules/dbparser/libdbparser_la-radix.lo -MD -MP -MF modules/dbparser/.deps/libdbparser_la-radix.Tpo -c modules/dbparser/radix.c -fPIC -DPIC -o modules/dbparser/.libs/libdbparser_la-radix.o mv -f modules/dbparser/.deps/libdbparser_la-radix.Tpo modules/dbparser/.deps/libdbparser_la-radix.Plo /bin/sh ./libtool --tag=CC --mode=compile x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -I./modules/dbparser -I./modules/dbparser -Wno-pointer-sign -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT modules/dbparser/libdbparser_la-pdb-ratelimit.lo -MD -MP -MF modules/dbparser/.deps/libdbparser_la-pdb-ratelimit.Tpo -c -o modules/dbparser/libdbparser_la-pdb-ratelimit.lo `test -f 'modules/dbparser/pdb-ratelimit.c' || echo './'`modules/dbparser/pdb-ratelimit.c libtool: compile: x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -I./modules/dbparser -I./modules/dbparser -Wno-pointer-sign -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT modules/dbparser/libdbparser_la-pdb-ratelimit.lo -MD -MP -MF modules/dbparser/.deps/libdbparser_la-pdb-ratelimit.Tpo -c modules/dbparser/pdb-ratelimit.c -fPIC -DPIC -o modules/dbparser/.libs/libdbparser_la-pdb-ratelimit.o mv -f modules/dbparser/.deps/libdbparser_la-pdb-ratelimit.Tpo modules/dbparser/.deps/libdbparser_la-pdb-ratelimit.Plo /bin/sh ./libtool --tag=CC --mode=compile x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -I./modules/dbparser -I./modules/dbparser -Wno-pointer-sign -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT modules/dbparser/libdbparser_la-correllation.lo -MD -MP -MF modules/dbparser/.deps/libdbparser_la-correllation.Tpo -c -o modules/dbparser/libdbparser_la-correllation.lo `test -f 'modules/dbparser/correllation.c' || echo './'`modules/dbparser/correllation.c libtool: compile: x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -I./modules/dbparser -I./modules/dbparser -Wno-pointer-sign -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT modules/dbparser/libdbparser_la-correllation.lo -MD -MP -MF modules/dbparser/.deps/libdbparser_la-correllation.Tpo -c modules/dbparser/correllation.c -fPIC -DPIC -o modules/dbparser/.libs/libdbparser_la-correllation.o mv -f modules/dbparser/.deps/libdbparser_la-correllation.Tpo modules/dbparser/.deps/libdbparser_la-correllation.Plo /bin/sh ./libtool --tag=CC --mode=compile x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -I./modules/dbparser -I./modules/dbparser -Wno-pointer-sign -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT modules/dbparser/libdbparser_la-pdb-ruleset.lo -MD -MP -MF modules/dbparser/.deps/libdbparser_la-pdb-ruleset.Tpo -c -o modules/dbparser/libdbparser_la-pdb-ruleset.lo `test -f 'modules/dbparser/pdb-ruleset.c' || echo './'`modules/dbparser/pdb-ruleset.c libtool: compile: x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -I./modules/dbparser -I./modules/dbparser -Wno-pointer-sign -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT modules/dbparser/libdbparser_la-pdb-ruleset.lo -MD -MP -MF modules/dbparser/.deps/libdbparser_la-pdb-ruleset.Tpo -c modules/dbparser/pdb-ruleset.c -fPIC -DPIC -o modules/dbparser/.libs/libdbparser_la-pdb-ruleset.o mv -f modules/dbparser/.deps/libdbparser_la-pdb-ruleset.Tpo modules/dbparser/.deps/libdbparser_la-pdb-ruleset.Plo /bin/sh ./libtool --tag=CC --mode=compile x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -I./modules/dbparser -I./modules/dbparser -Wno-pointer-sign -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT modules/dbparser/libdbparser_la-pdb-context.lo -MD -MP -MF modules/dbparser/.deps/libdbparser_la-pdb-context.Tpo -c -o modules/dbparser/libdbparser_la-pdb-context.lo `test -f 'modules/dbparser/pdb-context.c' || echo './'`modules/dbparser/pdb-context.c libtool: compile: x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -I./modules/dbparser -I./modules/dbparser -Wno-pointer-sign -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT modules/dbparser/libdbparser_la-pdb-context.lo -MD -MP -MF modules/dbparser/.deps/libdbparser_la-pdb-context.Tpo -c modules/dbparser/pdb-context.c -fPIC -DPIC -o modules/dbparser/.libs/libdbparser_la-pdb-context.o mv -f modules/dbparser/.deps/libdbparser_la-pdb-context.Tpo modules/dbparser/.deps/libdbparser_la-pdb-context.Plo /bin/sh ./libtool --tag=CC --mode=compile x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -I./modules/dbparser -I./modules/dbparser -Wno-pointer-sign -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT modules/dbparser/libdbparser_la-pdb-load.lo -MD -MP -MF modules/dbparser/.deps/libdbparser_la-pdb-load.Tpo -c -o modules/dbparser/libdbparser_la-pdb-load.lo `test -f 'modules/dbparser/pdb-load.c' || echo './'`modules/dbparser/pdb-load.c libtool: compile: x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -I./modules/dbparser -I./modules/dbparser -Wno-pointer-sign -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT modules/dbparser/libdbparser_la-pdb-load.lo -MD -MP -MF modules/dbparser/.deps/libdbparser_la-pdb-load.Tpo -c modules/dbparser/pdb-load.c -fPIC -DPIC -o modules/dbparser/.libs/libdbparser_la-pdb-load.o mv -f modules/dbparser/.deps/libdbparser_la-pdb-load.Tpo modules/dbparser/.deps/libdbparser_la-pdb-load.Plo /bin/sh ./libtool --tag=CC --mode=compile x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -I./modules/dbparser -I./modules/dbparser -Wno-pointer-sign -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT modules/dbparser/libdbparser_la-synthetic-context.lo -MD -MP -MF modules/dbparser/.deps/libdbparser_la-synthetic-context.Tpo -c -o modules/dbparser/libdbparser_la-synthetic-context.lo `test -f 'modules/dbparser/synthetic-context.c' || echo './'`modules/dbparser/synthetic-context.c libtool: compile: x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -I./modules/dbparser -I./modules/dbparser -Wno-pointer-sign -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT modules/dbparser/libdbparser_la-synthetic-context.lo -MD -MP -MF modules/dbparser/.deps/libdbparser_la-synthetic-context.Tpo -c modules/dbparser/synthetic-context.c -fPIC -DPIC -o modules/dbparser/.libs/libdbparser_la-synthetic-context.o mv -f modules/dbparser/.deps/libdbparser_la-synthetic-context.Tpo modules/dbparser/.deps/libdbparser_la-synthetic-context.Plo /bin/sh ./libtool --tag=CC --mode=compile x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -I./modules/dbparser -I./modules/dbparser -Wno-pointer-sign -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT modules/dbparser/libdbparser_la-correllation-key.lo -MD -MP -MF modules/dbparser/.deps/libdbparser_la-correllation-key.Tpo -c -o modules/dbparser/libdbparser_la-correllation-key.lo `test -f 'modules/dbparser/correllation-key.c' || echo './'`modules/dbparser/correllation-key.c libtool: compile: x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -I./modules/dbparser -I./modules/dbparser -Wno-pointer-sign -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT modules/dbparser/libdbparser_la-correllation-key.lo -MD -MP -MF modules/dbparser/.deps/libdbparser_la-correllation-key.Tpo -c modules/dbparser/correllation-key.c -fPIC -DPIC -o modules/dbparser/.libs/libdbparser_la-correllation-key.o mv -f modules/dbparser/.deps/libdbparser_la-correllation-key.Tpo modules/dbparser/.deps/libdbparser_la-correllation-key.Plo /bin/sh ./libtool --tag=CC --mode=compile x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -I./modules/dbparser -I./modules/dbparser -Wno-pointer-sign -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT modules/dbparser/libdbparser_la-correllation-context.lo -MD -MP -MF modules/dbparser/.deps/libdbparser_la-correllation-context.Tpo -c -o modules/dbparser/libdbparser_la-correllation-context.lo `test -f 'modules/dbparser/correllation-context.c' || echo './'`modules/dbparser/correllation-context.c libtool: compile: x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -I./modules/dbparser -I./modules/dbparser -Wno-pointer-sign -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT modules/dbparser/libdbparser_la-correllation-context.lo -MD -MP -MF modules/dbparser/.deps/libdbparser_la-correllation-context.Tpo -c modules/dbparser/correllation-context.c -fPIC -DPIC -o modules/dbparser/.libs/libdbparser_la-correllation-context.o mv -f modules/dbparser/.deps/libdbparser_la-correllation-context.Tpo modules/dbparser/.deps/libdbparser_la-correllation-context.Plo /bin/sh ./libtool --tag=CC --mode=compile x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -I./modules/dbparser -I./modules/dbparser -Wno-pointer-sign -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT modules/dbparser/libdbparser_la-synthetic-message.lo -MD -MP -MF modules/dbparser/.deps/libdbparser_la-synthetic-message.Tpo -c -o modules/dbparser/libdbparser_la-synthetic-message.lo `test -f 'modules/dbparser/synthetic-message.c' || echo './'`modules/dbparser/synthetic-message.c libtool: compile: x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -I./modules/dbparser -I./modules/dbparser -Wno-pointer-sign -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT modules/dbparser/libdbparser_la-synthetic-message.lo -MD -MP -MF modules/dbparser/.deps/libdbparser_la-synthetic-message.Tpo -c modules/dbparser/synthetic-message.c -fPIC -DPIC -o modules/dbparser/.libs/libdbparser_la-synthetic-message.o mv -f modules/dbparser/.deps/libdbparser_la-synthetic-message.Tpo modules/dbparser/.deps/libdbparser_la-synthetic-message.Plo /bin/sh ./libtool --tag=CC --mode=compile x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -I./modules/dbparser -I./modules/dbparser -Wno-pointer-sign -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT modules/dbparser/libdbparser_la-timerwheel.lo -MD -MP -MF modules/dbparser/.deps/libdbparser_la-timerwheel.Tpo -c -o modules/dbparser/libdbparser_la-timerwheel.lo `test -f 'modules/dbparser/timerwheel.c' || echo './'`modules/dbparser/timerwheel.c libtool: compile: x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -I./modules/dbparser -I./modules/dbparser -Wno-pointer-sign -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT modules/dbparser/libdbparser_la-timerwheel.lo -MD -MP -MF modules/dbparser/.deps/libdbparser_la-timerwheel.Tpo -c modules/dbparser/timerwheel.c -fPIC -DPIC -o modules/dbparser/.libs/libdbparser_la-timerwheel.o mv -f modules/dbparser/.deps/libdbparser_la-timerwheel.Tpo modules/dbparser/.deps/libdbparser_la-timerwheel.Plo /bin/sh ./libtool --tag=CC --mode=compile x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -I./modules/diskq -I./modules/diskq -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT modules/diskq/libdisk_buffer_la-diskq-parser.lo -MD -MP -MF modules/diskq/.deps/libdisk_buffer_la-diskq-parser.Tpo -c -o modules/diskq/libdisk_buffer_la-diskq-parser.lo `test -f 'modules/diskq/diskq-parser.c' || echo './'`modules/diskq/diskq-parser.c libtool: compile: x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -I./modules/diskq -I./modules/diskq -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT modules/diskq/libdisk_buffer_la-diskq-parser.lo -MD -MP -MF modules/diskq/.deps/libdisk_buffer_la-diskq-parser.Tpo -c modules/diskq/diskq-parser.c -fPIC -DPIC -o modules/diskq/.libs/libdisk_buffer_la-diskq-parser.o mv -f modules/diskq/.deps/libdisk_buffer_la-diskq-parser.Tpo modules/diskq/.deps/libdisk_buffer_la-diskq-parser.Plo /bin/sh ./libtool --tag=CC --mode=compile x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -I./modules/diskq -I./modules/diskq -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT modules/diskq/libdisk_buffer_la-diskq-plugin.lo -MD -MP -MF modules/diskq/.deps/libdisk_buffer_la-diskq-plugin.Tpo -c -o modules/diskq/libdisk_buffer_la-diskq-plugin.lo `test -f 'modules/diskq/diskq-plugin.c' || echo './'`modules/diskq/diskq-plugin.c libtool: compile: x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -I./modules/diskq -I./modules/diskq -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT modules/diskq/libdisk_buffer_la-diskq-plugin.lo -MD -MP -MF modules/diskq/.deps/libdisk_buffer_la-diskq-plugin.Tpo -c modules/diskq/diskq-plugin.c -fPIC -DPIC -o modules/diskq/.libs/libdisk_buffer_la-diskq-plugin.o mv -f modules/diskq/.deps/libdisk_buffer_la-diskq-plugin.Tpo modules/diskq/.deps/libdisk_buffer_la-diskq-plugin.Plo /bin/sh ./libtool --tag=CC --mode=compile x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -I./modules/diskq -I./modules/diskq -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT modules/diskq/libdisk_buffer_la-diskq.lo -MD -MP -MF modules/diskq/.deps/libdisk_buffer_la-diskq.Tpo -c -o modules/diskq/libdisk_buffer_la-diskq.lo `test -f 'modules/diskq/diskq.c' || echo './'`modules/diskq/diskq.c libtool: compile: x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -I./modules/diskq -I./modules/diskq -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT modules/diskq/libdisk_buffer_la-diskq.lo -MD -MP -MF modules/diskq/.deps/libdisk_buffer_la-diskq.Tpo -c modules/diskq/diskq.c -fPIC -DPIC -o modules/diskq/.libs/libdisk_buffer_la-diskq.o mv -f modules/diskq/.deps/libdisk_buffer_la-diskq.Tpo modules/diskq/.deps/libdisk_buffer_la-diskq.Plo /bin/sh ./libtool --tag=CC --mode=compile x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -I./modules/dbparser -I./modules/dbparser -Wno-pointer-sign -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT modules/dbparser/libdbparser_la-patternize.lo -MD -MP -MF modules/dbparser/.deps/libdbparser_la-patternize.Tpo -c -o modules/dbparser/libdbparser_la-patternize.lo `test -f 'modules/dbparser/patternize.c' || echo './'`modules/dbparser/patternize.c libtool: compile: x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -I./modules/dbparser -I./modules/dbparser -Wno-pointer-sign -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT modules/dbparser/libdbparser_la-patternize.lo -MD -MP -MF modules/dbparser/.deps/libdbparser_la-patternize.Tpo -c modules/dbparser/patternize.c -fPIC -DPIC -o modules/dbparser/.libs/libdbparser_la-patternize.o mv -f modules/dbparser/.deps/libdbparser_la-patternize.Tpo modules/dbparser/.deps/libdbparser_la-patternize.Plo # Removing all XML whitespaces, workaround for the bug in # docbook-xsl v1.79.1. See https://sourceforge.net/p/docbook/bugs/1381/ sed -e '1h;2,$H;$!d;g' -e "s/>\s\+</></g" <doc/man/dqtool.1.xml | xsltproc --xinclude --output doc/man/dqtool.1 http://docbook.sourceforge.net/release/xsl/current/manpages/docbook.xsl - Note: namesp. cut : stripped namespace before processing The dqtool tool manual page Error: no ID for constraint linkend: "syslog-ng.conf.5". Error: no ID for constraint linkend: "syslog-ng.8". Note: Writing dqtool.1 sed -e 's,/opt/syslog\\*-ng/etc,/etc/syslog\\-ng,g' -e 's,/opt/syslog\\*-ng/,/usr/,g' <doc/man/dqtool.1 >doc/man/dqtool.1.tmp && mv doc/man/dqtool.1.tmp doc/man/dqtool.1 /bin/sh ./libtool --tag=CC --mode=compile x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -I./modules/diskq -I./modules/diskq -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT modules/diskq/libdisk_buffer_la-diskq-grammar.lo -MD -MP -MF modules/diskq/.deps/libdisk_buffer_la-diskq-grammar.Tpo -c -o modules/diskq/libdisk_buffer_la-diskq-grammar.lo `test -f 'modules/diskq/diskq-grammar.c' || echo './'`modules/diskq/diskq-grammar.c libtool: compile: x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -I./modules/diskq -I./modules/diskq -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT modules/diskq/libdisk_buffer_la-diskq-grammar.lo -MD -MP -MF modules/diskq/.deps/libdisk_buffer_la-diskq-grammar.Tpo -c modules/diskq/diskq-grammar.c -fPIC -DPIC -o modules/diskq/.libs/libdisk_buffer_la-diskq-grammar.o mv -f modules/diskq/.deps/libdisk_buffer_la-diskq-grammar.Tpo modules/diskq/.deps/libdisk_buffer_la-diskq-grammar.Plo # Removing all XML whitespaces, workaround for the bug in # docbook-xsl v1.79.1. See https://sourceforge.net/p/docbook/bugs/1381/ sed -e '1h;2,$H;$!d;g' -e "s/>\s\+</></g" <doc/man/pdbtool.1.xml | xsltproc --xinclude --output doc/man/pdbtool.1 http://docbook.sourceforge.net/release/xsl/current/manpages/docbook.xsl - Note: namesp. cut : stripped namespace before processing The pdbtool manual page Error: no ID for constraint linkend: "syslog-ng.conf.5". Error: no ID for constraint linkend: "syslog-ng.8". Note: Writing pdbtool.1 sed -e 's,/opt/syslog\\*-ng/etc,/etc/syslog\\-ng,g' -e 's,/opt/syslog\\*-ng/,/usr/,g' <doc/man/pdbtool.1 >doc/man/pdbtool.1.tmp && mv doc/man/pdbtool.1.tmp doc/man/pdbtool.1 # Removing all XML whitespaces, workaround for the bug in # docbook-xsl v1.79.1. See https://sourceforge.net/p/docbook/bugs/1381/ sed -e '1h;2,$H;$!d;g' -e "s/>\s\+</></g" <doc/man/loggen.1.xml | xsltproc --xinclude --output doc/man/loggen.1 http://docbook.sourceforge.net/release/xsl/current/manpages/docbook.xsl - Note: namesp. cut : stripped namespace before processing The loggen manual page Error: no ID for constraint linkend: "syslog-ng.conf.5". Note: Writing loggen.1 sed -e 's,/opt/syslog\\*-ng/etc,/etc/syslog\\-ng,g' -e 's,/opt/syslog\\*-ng/,/usr/,g' <doc/man/loggen.1 >doc/man/loggen.1.tmp && mv doc/man/loggen.1.tmp doc/man/loggen.1 /bin/sh ./libtool --tag=CC --mode=compile x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -I/usr/include/uuid -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT lib/libsyslog_ng_la-alarms.lo -MD -MP -MF lib/.deps/libsyslog_ng_la-alarms.Tpo -c -o lib/libsyslog_ng_la-alarms.lo `test -f 'lib/alarms.c' || echo './'`lib/alarms.c libtool: compile: x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -I/usr/include/uuid -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT lib/libsyslog_ng_la-alarms.lo -MD -MP -MF lib/.deps/libsyslog_ng_la-alarms.Tpo -c lib/alarms.c -fPIC -DPIC -o lib/.libs/libsyslog_ng_la-alarms.o mv -f lib/.deps/libsyslog_ng_la-alarms.Tpo lib/.deps/libsyslog_ng_la-alarms.Plo # Removing all XML whitespaces, workaround for the bug in # docbook-xsl v1.79.1. See https://sourceforge.net/p/docbook/bugs/1381/ sed -e '1h;2,$H;$!d;g' -e "s/>\s\+</></g" <doc/man/syslog-ng-debun.1.xml | xsltproc --xinclude --output doc/man/syslog-ng-debun.1 http://docbook.sourceforge.net/release/xsl/current/manpages/docbook.xsl - Note: namesp. cut : stripped namespace before processing The syslog-ng-debun manual page ERROR: xref linking to syslog-ng.8 has no generated link text. Error: no ID for constraint linkend: "syslog-ng.8". Error: no ID for constraint linkend: "syslog-ng.conf.5". Note: Writing syslog-ng-debun.1 sed -e 's,/opt/syslog\\*-ng/etc,/etc/syslog\\-ng,g' -e 's,/opt/syslog\\*-ng/,/usr/,g' <doc/man/syslog-ng-debun.1 >doc/man/syslog-ng-debun.1.tmp && mv doc/man/syslog-ng-debun.1.tmp doc/man/syslog-ng-debun.1 # Removing all XML whitespaces, workaround for the bug in # docbook-xsl v1.79.1. See https://sourceforge.net/p/docbook/bugs/1381/ sed -e '1h;2,$H;$!d;g' -e "s/>\s\+</></g" <doc/man/syslog-ng-ctl.1.xml | xsltproc --xinclude --output doc/man/syslog-ng-ctl.1 http://docbook.sourceforge.net/release/xsl/current/manpages/docbook.xsl - Note: namesp. cut : stripped namespace before processing The syslog-ng control tool manual page Error: no ID for constraint linkend: "syslog-ng.conf.5". Error: no ID for constraint linkend: "syslog-ng.8". Note: Writing syslog-ng-ctl.1 sed -e 's,/opt/syslog\\*-ng/etc,/etc/syslog\\-ng,g' -e 's,/opt/syslog\\*-ng/,/usr/,g' <doc/man/syslog-ng-ctl.1 >doc/man/syslog-ng-ctl.1.tmp && mv doc/man/syslog-ng-ctl.1.tmp doc/man/syslog-ng-ctl.1 /bin/sh ./libtool --tag=CC --mode=compile x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -I/usr/include/uuid -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT lib/libsyslog_ng_la-block-ref-parser.lo -MD -MP -MF lib/.deps/libsyslog_ng_la-block-ref-parser.Tpo -c -o lib/libsyslog_ng_la-block-ref-parser.lo `test -f 'lib/block-ref-parser.c' || echo './'`lib/block-ref-parser.c libtool: compile: x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -I/usr/include/uuid -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT lib/libsyslog_ng_la-block-ref-parser.lo -MD -MP -MF lib/.deps/libsyslog_ng_la-block-ref-parser.Tpo -c lib/block-ref-parser.c -fPIC -DPIC -o lib/.libs/libsyslog_ng_la-block-ref-parser.o mv -f lib/.deps/libsyslog_ng_la-block-ref-parser.Tpo lib/.deps/libsyslog_ng_la-block-ref-parser.Plo # Removing all XML whitespaces, workaround for the bug in # docbook-xsl v1.79.1. See https://sourceforge.net/p/docbook/bugs/1381/ sed -e '1h;2,$H;$!d;g' -e "s/>\s\+</></g" <doc/man/syslog-ng.8.xml | xsltproc --xinclude --output doc/man/syslog-ng.8 http://docbook.sourceforge.net/release/xsl/current/manpages/docbook.xsl - Note: namesp. cut : stripped namespace before processing The syslog-ng manual page Error: no ID for constraint linkend: "syslog-ng.conf.5". Note: Writing syslog-ng.8 sed -e 's,/opt/syslog\\*-ng/etc,/etc/syslog\\-ng,g' -e 's,/opt/syslog\\*-ng/,/usr/,g' <doc/man/syslog-ng.8 >doc/man/syslog-ng.8.tmp && mv doc/man/syslog-ng.8.tmp doc/man/syslog-ng.8 # Removing all XML whitespaces, workaround for the bug in # docbook-xsl v1.79.1. See https://sourceforge.net/p/docbook/bugs/1381/ sed -e '1h;2,$H;$!d;g' -e "s/>\s\+</></g" <doc/man/syslog-ng.conf.5.xml | xsltproc --xinclude --output doc/man/syslog-ng.conf.5 http://docbook.sourceforge.net/release/xsl/current/manpages/docbook.xsl - Note: namesp. cut : stripped namespace before processing The syslog-ng.conf manual page ERROR: xref linking to chapter-global-options has no generated link text. Error: no ID for constraint linkend: "chapter-global-options". ERROR: xref linking to inline-objects has no generated link text. Error: no ID for constraint linkend: "inline-objects". Error: no ID for constraint linkend: "configuring-sources-file". Error: no ID for constraint linkend: "configuring-sources-internal". Error: no ID for constraint linkend: "configuring-sources-network". Error: no ID for constraint linkend: "concepts-message-bsdsyslog". Error: no ID for constraint linkend: "configuring-sources-pipe". Error: no ID for constraint linkend: "reference-source-program". Error: no ID for constraint linkend: "configuring-sources-sunstreams". Error: no ID for constraint linkend: "configuring-sources-syslog". Error: no ID for constraint linkend: "concepts-message-ietfsyslog". Error: no ID for constraint linkend: "configuring-source-system". Error: no ID for constraint linkend: "configuring-sources-journal". Error: no ID for constraint linkend: "configuring-sources-systemd-syslog". Error: no ID for constraint linkend: "configuring-sources-unixstream". Error: no ID for constraint linkend: "configuring-sources-unixstream". Error: no ID for constraint linkend: "configuring-destinations-elasticsearch". Error: no ID for constraint linkend: "configuring-destinations-elasticsearch2". Error: no ID for constraint linkend: "configuring-destinations-file". Error: no ID for constraint linkend: "configuring-destinations-hdfs". Error: no ID for constraint linkend: "configuring-destinations-kafka". Error: no ID for constraint linkend: "configuring-destinations-loggly". Error: no ID for constraint linkend: "configuring-destinations-logmatic". Error: no ID for constraint linkend: "configuring-destinations-mongodb". Error: no ID for constraint linkend: "configuring-destinations-network". Error: no ID for constraint linkend: "concepts-message-bsdsyslog". Error: no ID for constraint linkend: "configuring-destinations-pipe". Error: no ID for constraint linkend: "configuring-destinations-program". Error: no ID for constraint linkend: "configuring-destinations-sql". ERROR: xref linking to chapter-install has no generated link text. Error: no ID for constraint linkend: "chapter-install". Error: no ID for constraint linkend: "configuring-destinations-syslog". Error: no ID for constraint linkend: "concepts-message-ietfsyslog". Error: no ID for constraint linkend: "configuring-destinations-unixstream". Error: no ID for constraint linkend: "configuring-destinations-unixstream". Error: no ID for constraint linkend: "reference-destination-usertty". Error: no ID for constraint linkend: "filter-facility". Error: no ID for constraint linkend: "filter-filter". Error: no ID for constraint linkend: "filter-host". Error: no ID for constraint linkend: "filter-inlist". Error: no ID for constraint linkend: "filter-priority". Error: no ID for constraint linkend: "reference-filters-match". Error: no ID for constraint linkend: "filter-message". Error: no ID for constraint linkend: "filter-netmask". Error: no ID for constraint linkend: "filter-program". Error: no ID for constraint linkend: "filter-source". Error: no ID for constraint linkend: "filter-tags". Error: no ID for constraint linkend: "syslog-ng.8". Note: Writing syslog-ng.conf.5 sed -e 's,/opt/syslog\\*-ng/etc,/etc/syslog\\-ng,g' -e 's,/opt/syslog\\*-ng/,/usr/,g' <doc/man/syslog-ng.conf.5 >doc/man/syslog-ng.conf.5.tmp && mv doc/man/syslog-ng.conf.5.tmp doc/man/syslog-ng.conf.5 /bin/sh ./libtool --tag=CC --mode=compile x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -I/usr/include/uuid -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT lib/libsyslog_ng_la-apphook.lo -MD -MP -MF lib/.deps/libsyslog_ng_la-apphook.Tpo -c -o lib/libsyslog_ng_la-apphook.lo `test -f 'lib/apphook.c' || echo './'`lib/apphook.c libtool: compile: x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -I/usr/include/uuid -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT lib/libsyslog_ng_la-apphook.lo -MD -MP -MF lib/.deps/libsyslog_ng_la-apphook.Tpo -c lib/apphook.c -fPIC -DPIC -o lib/.libs/libsyslog_ng_la-apphook.o mv -f lib/.deps/libsyslog_ng_la-apphook.Tpo lib/.deps/libsyslog_ng_la-apphook.Plo /bin/sh ./libtool --tag=CC --mode=compile x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -I/usr/include/uuid -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT lib/libsyslog_ng_la-cache.lo -MD -MP -MF lib/.deps/libsyslog_ng_la-cache.Tpo -c -o lib/libsyslog_ng_la-cache.lo `test -f 'lib/cache.c' || echo './'`lib/cache.c libtool: compile: x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -I/usr/include/uuid -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT lib/libsyslog_ng_la-cache.lo -MD -MP -MF lib/.deps/libsyslog_ng_la-cache.Tpo -c lib/cache.c -fPIC -DPIC -o lib/.libs/libsyslog_ng_la-cache.o mv -f lib/.deps/libsyslog_ng_la-cache.Tpo lib/.deps/libsyslog_ng_la-cache.Plo /bin/sh ./libtool --tag=CC --mode=compile x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -I/usr/include/uuid -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT lib/libsyslog_ng_la-afinter.lo -MD -MP -MF lib/.deps/libsyslog_ng_la-afinter.Tpo -c -o lib/libsyslog_ng_la-afinter.lo `test -f 'lib/afinter.c' || echo './'`lib/afinter.c libtool: compile: x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -I/usr/include/uuid -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT lib/libsyslog_ng_la-afinter.lo -MD -MP -MF lib/.deps/libsyslog_ng_la-afinter.Tpo -c lib/afinter.c -fPIC -DPIC -o lib/.libs/libsyslog_ng_la-afinter.o mv -f lib/.deps/libsyslog_ng_la-afinter.Tpo lib/.deps/libsyslog_ng_la-afinter.Plo /bin/sh ./libtool --tag=CC --mode=compile x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -I/usr/include/uuid -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT lib/libsyslog_ng_la-cfg-args.lo -MD -MP -MF lib/.deps/libsyslog_ng_la-cfg-args.Tpo -c -o lib/libsyslog_ng_la-cfg-args.lo `test -f 'lib/cfg-args.c' || echo './'`lib/cfg-args.c libtool: compile: x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -I/usr/include/uuid -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT lib/libsyslog_ng_la-cfg-args.lo -MD -MP -MF lib/.deps/libsyslog_ng_la-cfg-args.Tpo -c lib/cfg-args.c -fPIC -DPIC -o lib/.libs/libsyslog_ng_la-cfg-args.o mv -f lib/.deps/libsyslog_ng_la-cfg-args.Tpo lib/.deps/libsyslog_ng_la-cfg-args.Plo /bin/sh ./libtool --tag=CC --mode=compile x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -I/usr/include/uuid -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT lib/libsyslog_ng_la-cfg-block-generator.lo -MD -MP -MF lib/.deps/libsyslog_ng_la-cfg-block-generator.Tpo -c -o lib/libsyslog_ng_la-cfg-block-generator.lo `test -f 'lib/cfg-block-generator.c' || echo './'`lib/cfg-block-generator.c libtool: compile: x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -I/usr/include/uuid -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT lib/libsyslog_ng_la-cfg-block-generator.lo -MD -MP -MF lib/.deps/libsyslog_ng_la-cfg-block-generator.Tpo -c lib/cfg-block-generator.c -fPIC -DPIC -o lib/.libs/libsyslog_ng_la-cfg-block-generator.o mv -f lib/.deps/libsyslog_ng_la-cfg-block-generator.Tpo lib/.deps/libsyslog_ng_la-cfg-block-generator.Plo /bin/sh ./libtool --tag=CC --mode=compile x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -I/usr/include/uuid -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT lib/libsyslog_ng_la-cfg-block.lo -MD -MP -MF lib/.deps/libsyslog_ng_la-cfg-block.Tpo -c -o lib/libsyslog_ng_la-cfg-block.lo `test -f 'lib/cfg-block.c' || echo './'`lib/cfg-block.c libtool: compile: x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -I/usr/include/uuid -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT lib/libsyslog_ng_la-cfg-block.lo -MD -MP -MF lib/.deps/libsyslog_ng_la-cfg-block.Tpo -c lib/cfg-block.c -fPIC -DPIC -o lib/.libs/libsyslog_ng_la-cfg-block.o mv -f lib/.deps/libsyslog_ng_la-cfg-block.Tpo lib/.deps/libsyslog_ng_la-cfg-block.Plo /bin/sh ./libtool --tag=CC --mode=compile x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -I/usr/include/uuid -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT lib/libsyslog_ng_la-children.lo -MD -MP -MF lib/.deps/libsyslog_ng_la-children.Tpo -c -o lib/libsyslog_ng_la-children.lo `test -f 'lib/children.c' || echo './'`lib/children.c libtool: compile: x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -I/usr/include/uuid -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT lib/libsyslog_ng_la-children.lo -MD -MP -MF lib/.deps/libsyslog_ng_la-children.Tpo -c lib/children.c -fPIC -DPIC -o lib/.libs/libsyslog_ng_la-children.o mv -f lib/.deps/libsyslog_ng_la-children.Tpo lib/.deps/libsyslog_ng_la-children.Plo /bin/sh ./libtool --tag=CC --mode=compile x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -I/usr/include/uuid -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT lib/libsyslog_ng_la-cfg.lo -MD -MP -MF lib/.deps/libsyslog_ng_la-cfg.Tpo -c -o lib/libsyslog_ng_la-cfg.lo `test -f 'lib/cfg.c' || echo './'`lib/cfg.c libtool: compile: x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -I/usr/include/uuid -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT lib/libsyslog_ng_la-cfg.lo -MD -MP -MF lib/.deps/libsyslog_ng_la-cfg.Tpo -c lib/cfg.c -fPIC -DPIC -o lib/.libs/libsyslog_ng_la-cfg.o mv -f lib/.deps/libsyslog_ng_la-cfg.Tpo lib/.deps/libsyslog_ng_la-cfg.Plo /bin/sh ./libtool --tag=CC --mode=compile x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -I/usr/include/uuid -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT lib/libsyslog_ng_la-cfg-parser.lo -MD -MP -MF lib/.deps/libsyslog_ng_la-cfg-parser.Tpo -c -o lib/libsyslog_ng_la-cfg-parser.lo `test -f 'lib/cfg-parser.c' || echo './'`lib/cfg-parser.c libtool: compile: x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -I/usr/include/uuid -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT lib/libsyslog_ng_la-cfg-parser.lo -MD -MP -MF lib/.deps/libsyslog_ng_la-cfg-parser.Tpo -c lib/cfg-parser.c -fPIC -DPIC -o lib/.libs/libsyslog_ng_la-cfg-parser.o mv -f lib/.deps/libsyslog_ng_la-cfg-parser.Tpo lib/.deps/libsyslog_ng_la-cfg-parser.Plo x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -I./modules/dbparser -I./modules/dbparser -Wno-pointer-sign -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT modules/dbparser/pdbtool/pdbtool-pdbtool.o -MD -MP -MF modules/dbparser/pdbtool/.deps/pdbtool-pdbtool.Tpo -c -o modules/dbparser/pdbtool/pdbtool-pdbtool.o `test -f 'modules/dbparser/pdbtool/pdbtool.c' || echo './'`modules/dbparser/pdbtool/pdbtool.c mv -f modules/dbparser/pdbtool/.deps/pdbtool-pdbtool.Tpo modules/dbparser/pdbtool/.deps/pdbtool-pdbtool.Po /bin/sh ./libtool --tag=CC --mode=compile x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -I/usr/include/uuid -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT lib/libsyslog_ng_la-cfg-lexer-subst.lo -MD -MP -MF lib/.deps/libsyslog_ng_la-cfg-lexer-subst.Tpo -c -o lib/libsyslog_ng_la-cfg-lexer-subst.lo `test -f 'lib/cfg-lexer-subst.c' || echo './'`lib/cfg-lexer-subst.c libtool: compile: x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -I/usr/include/uuid -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT lib/libsyslog_ng_la-cfg-lexer-subst.lo -MD -MP -MF lib/.deps/libsyslog_ng_la-cfg-lexer-subst.Tpo -c lib/cfg-lexer-subst.c -fPIC -DPIC -o lib/.libs/libsyslog_ng_la-cfg-lexer-subst.o mv -f lib/.deps/libsyslog_ng_la-cfg-lexer-subst.Tpo lib/.deps/libsyslog_ng_la-cfg-lexer-subst.Plo /bin/sh ./libtool --tag=CC --mode=compile x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -I/usr/include/uuid -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT lib/libsyslog_ng_la-dnscache.lo -MD -MP -MF lib/.deps/libsyslog_ng_la-dnscache.Tpo -c -o lib/libsyslog_ng_la-dnscache.lo `test -f 'lib/dnscache.c' || echo './'`lib/dnscache.c libtool: compile: x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -I/usr/include/uuid -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT lib/libsyslog_ng_la-dnscache.lo -MD -MP -MF lib/.deps/libsyslog_ng_la-dnscache.Tpo -c lib/dnscache.c -fPIC -DPIC -o lib/.libs/libsyslog_ng_la-dnscache.o mv -f lib/.deps/libsyslog_ng_la-dnscache.Tpo lib/.deps/libsyslog_ng_la-dnscache.Plo /bin/sh ./libtool --tag=CC --mode=compile x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -I/usr/include/uuid -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT lib/libsyslog_ng_la-fdhelpers.lo -MD -MP -MF lib/.deps/libsyslog_ng_la-fdhelpers.Tpo -c -o lib/libsyslog_ng_la-fdhelpers.lo `test -f 'lib/fdhelpers.c' || echo './'`lib/fdhelpers.c libtool: compile: x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -I/usr/include/uuid -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT lib/libsyslog_ng_la-fdhelpers.lo -MD -MP -MF lib/.deps/libsyslog_ng_la-fdhelpers.Tpo -c lib/fdhelpers.c -fPIC -DPIC -o lib/.libs/libsyslog_ng_la-fdhelpers.o mv -f lib/.deps/libsyslog_ng_la-fdhelpers.Tpo lib/.deps/libsyslog_ng_la-fdhelpers.Plo /bin/sh ./libtool --tag=CC --mode=compile x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -I/usr/include/uuid -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT lib/libsyslog_ng_la-globals.lo -MD -MP -MF lib/.deps/libsyslog_ng_la-globals.Tpo -c -o lib/libsyslog_ng_la-globals.lo `test -f 'lib/globals.c' || echo './'`lib/globals.c libtool: compile: x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -I/usr/include/uuid -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT lib/libsyslog_ng_la-globals.lo -MD -MP -MF lib/.deps/libsyslog_ng_la-globals.Tpo -c lib/globals.c -fPIC -DPIC -o lib/.libs/libsyslog_ng_la-globals.o mv -f lib/.deps/libsyslog_ng_la-globals.Tpo lib/.deps/libsyslog_ng_la-globals.Plo /bin/sh ./libtool --tag=CC --mode=compile x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -I/usr/include/uuid -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT lib/libsyslog_ng_la-file-perms.lo -MD -MP -MF lib/.deps/libsyslog_ng_la-file-perms.Tpo -c -o lib/libsyslog_ng_la-file-perms.lo `test -f 'lib/file-perms.c' || echo './'`lib/file-perms.c libtool: compile: x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -I/usr/include/uuid -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT lib/libsyslog_ng_la-file-perms.lo -MD -MP -MF lib/.deps/libsyslog_ng_la-file-perms.Tpo -c lib/file-perms.c -fPIC -DPIC -o lib/.libs/libsyslog_ng_la-file-perms.o mv -f lib/.deps/libsyslog_ng_la-file-perms.Tpo lib/.deps/libsyslog_ng_la-file-perms.Plo /bin/sh ./libtool --tag=CC --mode=compile x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -I/usr/include/uuid -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT lib/libsyslog_ng_la-find-crlf.lo -MD -MP -MF lib/.deps/libsyslog_ng_la-find-crlf.Tpo -c -o lib/libsyslog_ng_la-find-crlf.lo `test -f 'lib/find-crlf.c' || echo './'`lib/find-crlf.c libtool: compile: x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -I/usr/include/uuid -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT lib/libsyslog_ng_la-find-crlf.lo -MD -MP -MF lib/.deps/libsyslog_ng_la-find-crlf.Tpo -c lib/find-crlf.c -fPIC -DPIC -o lib/.libs/libsyslog_ng_la-find-crlf.o mv -f lib/.deps/libsyslog_ng_la-find-crlf.Tpo lib/.deps/libsyslog_ng_la-find-crlf.Plo /bin/sh ./libtool --tag=CC --mode=compile x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -I/usr/include/uuid -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT lib/libsyslog_ng_la-cfg-tree.lo -MD -MP -MF lib/.deps/libsyslog_ng_la-cfg-tree.Tpo -c -o lib/libsyslog_ng_la-cfg-tree.lo `test -f 'lib/cfg-tree.c' || echo './'`lib/cfg-tree.c libtool: compile: x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -I/usr/include/uuid -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT lib/libsyslog_ng_la-cfg-tree.lo -MD -MP -MF lib/.deps/libsyslog_ng_la-cfg-tree.Tpo -c lib/cfg-tree.c -fPIC -DPIC -o lib/.libs/libsyslog_ng_la-cfg-tree.o mv -f lib/.deps/libsyslog_ng_la-cfg-tree.Tpo lib/.deps/libsyslog_ng_la-cfg-tree.Plo /bin/sh ./libtool --tag=CC --mode=compile x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -I/usr/include/uuid -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT lib/libsyslog_ng_la-cfg-lexer.lo -MD -MP -MF lib/.deps/libsyslog_ng_la-cfg-lexer.Tpo -c -o lib/libsyslog_ng_la-cfg-lexer.lo `test -f 'lib/cfg-lexer.c' || echo './'`lib/cfg-lexer.c libtool: compile: x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -I/usr/include/uuid -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT lib/libsyslog_ng_la-cfg-lexer.lo -MD -MP -MF lib/.deps/libsyslog_ng_la-cfg-lexer.Tpo -c lib/cfg-lexer.c -fPIC -DPIC -o lib/.libs/libsyslog_ng_la-cfg-lexer.o mv -f lib/.deps/libsyslog_ng_la-cfg-lexer.Tpo lib/.deps/libsyslog_ng_la-cfg-lexer.Plo /bin/sh ./libtool --tag=CC --mode=compile x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -I/usr/include/uuid -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT lib/libsyslog_ng_la-driver.lo -MD -MP -MF lib/.deps/libsyslog_ng_la-driver.Tpo -c -o lib/libsyslog_ng_la-driver.lo `test -f 'lib/driver.c' || echo './'`lib/driver.c libtool: compile: x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -I/usr/include/uuid -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT lib/libsyslog_ng_la-driver.lo -MD -MP -MF lib/.deps/libsyslog_ng_la-driver.Tpo -c lib/driver.c -fPIC -DPIC -o lib/.libs/libsyslog_ng_la-driver.o mv -f lib/.deps/libsyslog_ng_la-driver.Tpo lib/.deps/libsyslog_ng_la-driver.Plo /bin/sh ./libtool --tag=CC --mode=compile x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -I/usr/include/uuid -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT lib/libsyslog_ng_la-gsocket.lo -MD -MP -MF lib/.deps/libsyslog_ng_la-gsocket.Tpo -c -o lib/libsyslog_ng_la-gsocket.lo `test -f 'lib/gsocket.c' || echo './'`lib/gsocket.c libtool: compile: x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -I/usr/include/uuid -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT lib/libsyslog_ng_la-gsocket.lo -MD -MP -MF lib/.deps/libsyslog_ng_la-gsocket.Tpo -c lib/gsocket.c -fPIC -DPIC -o lib/.libs/libsyslog_ng_la-gsocket.o mv -f lib/.deps/libsyslog_ng_la-gsocket.Tpo lib/.deps/libsyslog_ng_la-gsocket.Plo /bin/sh ./libtool --tag=CC --mode=compile x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -I/usr/include/uuid -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT lib/libsyslog_ng_la-gsockaddr.lo -MD -MP -MF lib/.deps/libsyslog_ng_la-gsockaddr.Tpo -c -o lib/libsyslog_ng_la-gsockaddr.lo `test -f 'lib/gsockaddr.c' || echo './'`lib/gsockaddr.c libtool: compile: x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -I/usr/include/uuid -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT lib/libsyslog_ng_la-gsockaddr.lo -MD -MP -MF lib/.deps/libsyslog_ng_la-gsockaddr.Tpo -c lib/gsockaddr.c -fPIC -DPIC -o lib/.libs/libsyslog_ng_la-gsockaddr.o mv -f lib/.deps/libsyslog_ng_la-gsockaddr.Tpo lib/.deps/libsyslog_ng_la-gsockaddr.Plo /bin/sh ./libtool --tag=CC --mode=compile x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -I/usr/include/uuid -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT lib/libsyslog_ng_la-hostname.lo -MD -MP -MF lib/.deps/libsyslog_ng_la-hostname.Tpo -c -o lib/libsyslog_ng_la-hostname.lo `test -f 'lib/hostname.c' || echo './'`lib/hostname.c libtool: compile: x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -I/usr/include/uuid -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT lib/libsyslog_ng_la-hostname.lo -MD -MP -MF lib/.deps/libsyslog_ng_la-hostname.Tpo -c lib/hostname.c -fPIC -DPIC -o lib/.libs/libsyslog_ng_la-hostname.o mv -f lib/.deps/libsyslog_ng_la-hostname.Tpo lib/.deps/libsyslog_ng_la-hostname.Plo /bin/sh ./libtool --tag=CC --mode=compile x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -I/usr/include/uuid -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT lib/libsyslog_ng_la-logqueue.lo -MD -MP -MF lib/.deps/libsyslog_ng_la-logqueue.Tpo -c -o lib/libsyslog_ng_la-logqueue.lo `test -f 'lib/logqueue.c' || echo './'`lib/logqueue.c libtool: compile: x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -I/usr/include/uuid -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT lib/libsyslog_ng_la-logqueue.lo -MD -MP -MF lib/.deps/libsyslog_ng_la-logqueue.Tpo -c lib/logqueue.c -fPIC -DPIC -o lib/.libs/libsyslog_ng_la-logqueue.o mv -f lib/.deps/libsyslog_ng_la-logqueue.Tpo lib/.deps/libsyslog_ng_la-logqueue.Plo /bin/sh ./libtool --tag=CC --mode=compile x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -I/usr/include/uuid -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT lib/libsyslog_ng_la-logpipe.lo -MD -MP -MF lib/.deps/libsyslog_ng_la-logpipe.Tpo -c -o lib/libsyslog_ng_la-logpipe.lo `test -f 'lib/logpipe.c' || echo './'`lib/logpipe.c libtool: compile: x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -I/usr/include/uuid -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT lib/libsyslog_ng_la-logpipe.lo -MD -MP -MF lib/.deps/libsyslog_ng_la-logpipe.Tpo -c lib/logpipe.c -fPIC -DPIC -o lib/.libs/libsyslog_ng_la-logpipe.o mv -f lib/.deps/libsyslog_ng_la-logpipe.Tpo lib/.deps/libsyslog_ng_la-logpipe.Plo /bin/sh ./libtool --tag=CC --mode=compile x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -I/usr/include/uuid -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT lib/libsyslog_ng_la-gprocess.lo -MD -MP -MF lib/.deps/libsyslog_ng_la-gprocess.Tpo -c -o lib/libsyslog_ng_la-gprocess.lo `test -f 'lib/gprocess.c' || echo './'`lib/gprocess.c libtool: compile: x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -I/usr/include/uuid -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT lib/libsyslog_ng_la-gprocess.lo -MD -MP -MF lib/.deps/libsyslog_ng_la-gprocess.Tpo -c lib/gprocess.c -fPIC -DPIC -o lib/.libs/libsyslog_ng_la-gprocess.o mv -f lib/.deps/libsyslog_ng_la-gprocess.Tpo lib/.deps/libsyslog_ng_la-gprocess.Plo /bin/sh ./libtool --tag=CC --mode=compile x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -I/usr/include/uuid -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT lib/libsyslog_ng_la-logmpx.lo -MD -MP -MF lib/.deps/libsyslog_ng_la-logmpx.Tpo -c -o lib/libsyslog_ng_la-logmpx.lo `test -f 'lib/logmpx.c' || echo './'`lib/logmpx.c libtool: compile: x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -I/usr/include/uuid -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT lib/libsyslog_ng_la-logmpx.lo -MD -MP -MF lib/.deps/libsyslog_ng_la-logmpx.Tpo -c lib/logmpx.c -fPIC -DPIC -o lib/.libs/libsyslog_ng_la-logmpx.o mv -f lib/.deps/libsyslog_ng_la-logmpx.Tpo lib/.deps/libsyslog_ng_la-logmpx.Plo /bin/sh ./libtool --tag=CC --mode=compile x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -I/usr/include/uuid -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT lib/libsyslog_ng_la-host-resolve.lo -MD -MP -MF lib/.deps/libsyslog_ng_la-host-resolve.Tpo -c -o lib/libsyslog_ng_la-host-resolve.lo `test -f 'lib/host-resolve.c' || echo './'`lib/host-resolve.c libtool: compile: x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -I/usr/include/uuid -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT lib/libsyslog_ng_la-host-resolve.lo -MD -MP -MF lib/.deps/libsyslog_ng_la-host-resolve.Tpo -c lib/host-resolve.c -fPIC -DPIC -o lib/.libs/libsyslog_ng_la-host-resolve.o mv -f lib/.deps/libsyslog_ng_la-host-resolve.Tpo lib/.deps/libsyslog_ng_la-host-resolve.Plo /bin/sh ./libtool --tag=CC --mode=compile x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -I/usr/include/uuid -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT lib/libsyslog_ng_la-logmatcher.lo -MD -MP -MF lib/.deps/libsyslog_ng_la-logmatcher.Tpo -c -o lib/libsyslog_ng_la-logmatcher.lo `test -f 'lib/logmatcher.c' || echo './'`lib/logmatcher.c libtool: compile: x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -I/usr/include/uuid -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT lib/libsyslog_ng_la-logmatcher.lo -MD -MP -MF lib/.deps/libsyslog_ng_la-logmatcher.Tpo -c lib/logmatcher.c -fPIC -DPIC -o lib/.libs/libsyslog_ng_la-logmatcher.o mv -f lib/.deps/libsyslog_ng_la-logmatcher.Tpo lib/.deps/libsyslog_ng_la-logmatcher.Plo /bin/sh ./libtool --tag=CC --mode=compile x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -I/usr/include/uuid -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT lib/libsyslog_ng_la-logstamp.lo -MD -MP -MF lib/.deps/libsyslog_ng_la-logstamp.Tpo -c -o lib/libsyslog_ng_la-logstamp.lo `test -f 'lib/logstamp.c' || echo './'`lib/logstamp.c libtool: compile: x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -I/usr/include/uuid -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT lib/libsyslog_ng_la-logstamp.lo -MD -MP -MF lib/.deps/libsyslog_ng_la-logstamp.Tpo -c lib/logstamp.c -fPIC -DPIC -o lib/.libs/libsyslog_ng_la-logstamp.o mv -f lib/.deps/libsyslog_ng_la-logstamp.Tpo lib/.deps/libsyslog_ng_la-logstamp.Plo /bin/sh ./libtool --tag=CC --mode=compile x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -I/usr/include/uuid -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT lib/libsyslog_ng_la-logqueue-fifo.lo -MD -MP -MF lib/.deps/libsyslog_ng_la-logqueue-fifo.Tpo -c -o lib/libsyslog_ng_la-logqueue-fifo.lo `test -f 'lib/logqueue-fifo.c' || echo './'`lib/logqueue-fifo.c libtool: compile: x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -I/usr/include/uuid -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT lib/libsyslog_ng_la-logqueue-fifo.lo -MD -MP -MF lib/.deps/libsyslog_ng_la-logqueue-fifo.Tpo -c lib/logqueue-fifo.c -fPIC -DPIC -o lib/.libs/libsyslog_ng_la-logqueue-fifo.o mv -f lib/.deps/libsyslog_ng_la-logqueue-fifo.Tpo lib/.deps/libsyslog_ng_la-logqueue-fifo.Plo /bin/sh ./libtool --tag=CC --mode=compile x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -I/usr/include/uuid -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT lib/libsyslog_ng_la-logthrdestdrv.lo -MD -MP -MF lib/.deps/libsyslog_ng_la-logthrdestdrv.Tpo -c -o lib/libsyslog_ng_la-logthrdestdrv.lo `test -f 'lib/logthrdestdrv.c' || echo './'`lib/logthrdestdrv.c libtool: compile: x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -I/usr/include/uuid -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT lib/libsyslog_ng_la-logthrdestdrv.lo -MD -MP -MF lib/.deps/libsyslog_ng_la-logthrdestdrv.Tpo -c lib/logthrdestdrv.c -fPIC -DPIC -o lib/.libs/libsyslog_ng_la-logthrdestdrv.o mv -f lib/.deps/libsyslog_ng_la-logthrdestdrv.Tpo lib/.deps/libsyslog_ng_la-logthrdestdrv.Plo /bin/sh ./libtool --tag=CC --mode=compile x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -I/usr/include/uuid -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT lib/libsyslog_ng_la-logreader.lo -MD -MP -MF lib/.deps/libsyslog_ng_la-logreader.Tpo -c -o lib/libsyslog_ng_la-logreader.lo `test -f 'lib/logreader.c' || echo './'`lib/logreader.c libtool: compile: x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -I/usr/include/uuid -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT lib/libsyslog_ng_la-logreader.lo -MD -MP -MF lib/.deps/libsyslog_ng_la-logreader.Tpo -c lib/logreader.c -fPIC -DPIC -o lib/.libs/libsyslog_ng_la-logreader.o mv -f lib/.deps/libsyslog_ng_la-logreader.Tpo lib/.deps/libsyslog_ng_la-logreader.Plo /bin/sh ./libtool --tag=CC --mode=compile x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -I/usr/include/uuid -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT lib/libsyslog_ng_la-mainloop-call.lo -MD -MP -MF lib/.deps/libsyslog_ng_la-mainloop-call.Tpo -c -o lib/libsyslog_ng_la-mainloop-call.lo `test -f 'lib/mainloop-call.c' || echo './'`lib/mainloop-call.c libtool: compile: x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -I/usr/include/uuid -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT lib/libsyslog_ng_la-mainloop-call.lo -MD -MP -MF lib/.deps/libsyslog_ng_la-mainloop-call.Tpo -c lib/mainloop-call.c -fPIC -DPIC -o lib/.libs/libsyslog_ng_la-mainloop-call.o mv -f lib/.deps/libsyslog_ng_la-mainloop-call.Tpo lib/.deps/libsyslog_ng_la-mainloop-call.Plo /bin/sh ./libtool --tag=CC --mode=compile x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -I/usr/include/uuid -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT lib/libsyslog_ng_la-module-config.lo -MD -MP -MF lib/.deps/libsyslog_ng_la-module-config.Tpo -c -o lib/libsyslog_ng_la-module-config.lo `test -f 'lib/module-config.c' || echo './'`lib/module-config.c libtool: compile: x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -I/usr/include/uuid -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT lib/libsyslog_ng_la-module-config.lo -MD -MP -MF lib/.deps/libsyslog_ng_la-module-config.Tpo -c lib/module-config.c -fPIC -DPIC -o lib/.libs/libsyslog_ng_la-module-config.o mv -f lib/.deps/libsyslog_ng_la-module-config.Tpo lib/.deps/libsyslog_ng_la-module-config.Plo /bin/sh ./libtool --tag=CC --mode=compile x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -I/usr/include/uuid -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT lib/libsyslog_ng_la-mainloop.lo -MD -MP -MF lib/.deps/libsyslog_ng_la-mainloop.Tpo -c -o lib/libsyslog_ng_la-mainloop.lo `test -f 'lib/mainloop.c' || echo './'`lib/mainloop.c libtool: compile: x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -I/usr/include/uuid -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT lib/libsyslog_ng_la-mainloop.lo -MD -MP -MF lib/.deps/libsyslog_ng_la-mainloop.Tpo -c lib/mainloop.c -fPIC -DPIC -o lib/.libs/libsyslog_ng_la-mainloop.o mv -f lib/.deps/libsyslog_ng_la-mainloop.Tpo lib/.deps/libsyslog_ng_la-mainloop.Plo /bin/sh ./libtool --tag=CC --mode=compile x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -I/usr/include/uuid -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT lib/libsyslog_ng_la-logsource.lo -MD -MP -MF lib/.deps/libsyslog_ng_la-logsource.Tpo -c -o lib/libsyslog_ng_la-logsource.lo `test -f 'lib/logsource.c' || echo './'`lib/logsource.c libtool: compile: x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -I/usr/include/uuid -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT lib/libsyslog_ng_la-logsource.lo -MD -MP -MF lib/.deps/libsyslog_ng_la-logsource.Tpo -c lib/logsource.c -fPIC -DPIC -o lib/.libs/libsyslog_ng_la-logsource.o mv -f lib/.deps/libsyslog_ng_la-logsource.Tpo lib/.deps/libsyslog_ng_la-logsource.Plo /bin/sh ./libtool --tag=CC --mode=compile x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -I/usr/include/uuid -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT lib/libsyslog_ng_la-mainloop-io-worker.lo -MD -MP -MF lib/.deps/libsyslog_ng_la-mainloop-io-worker.Tpo -c -o lib/libsyslog_ng_la-mainloop-io-worker.lo `test -f 'lib/mainloop-io-worker.c' || echo './'`lib/mainloop-io-worker.c libtool: compile: x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -I/usr/include/uuid -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT lib/libsyslog_ng_la-mainloop-io-worker.lo -MD -MP -MF lib/.deps/libsyslog_ng_la-mainloop-io-worker.Tpo -c lib/mainloop-io-worker.c -fPIC -DPIC -o lib/.libs/libsyslog_ng_la-mainloop-io-worker.o mv -f lib/.deps/libsyslog_ng_la-mainloop-io-worker.Tpo lib/.deps/libsyslog_ng_la-mainloop-io-worker.Plo /bin/sh ./libtool --tag=CC --mode=compile x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -I/usr/include/uuid -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT lib/libsyslog_ng_la-mainloop-worker.lo -MD -MP -MF lib/.deps/libsyslog_ng_la-mainloop-worker.Tpo -c -o lib/libsyslog_ng_la-mainloop-worker.lo `test -f 'lib/mainloop-worker.c' || echo './'`lib/mainloop-worker.c libtool: compile: x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -I/usr/include/uuid -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT lib/libsyslog_ng_la-mainloop-worker.lo -MD -MP -MF lib/.deps/libsyslog_ng_la-mainloop-worker.Tpo -c lib/mainloop-worker.c -fPIC -DPIC -o lib/.libs/libsyslog_ng_la-mainloop-worker.o mv -f lib/.deps/libsyslog_ng_la-mainloop-worker.Tpo lib/.deps/libsyslog_ng_la-mainloop-worker.Plo /bin/sh ./libtool --tag=CC --mode=compile x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -I/usr/include/uuid -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT lib/libsyslog_ng_la-memtrace.lo -MD -MP -MF lib/.deps/libsyslog_ng_la-memtrace.Tpo -c -o lib/libsyslog_ng_la-memtrace.lo `test -f 'lib/memtrace.c' || echo './'`lib/memtrace.c libtool: compile: x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -I/usr/include/uuid -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT lib/libsyslog_ng_la-memtrace.lo -MD -MP -MF lib/.deps/libsyslog_ng_la-memtrace.Tpo -c lib/memtrace.c -fPIC -DPIC -o lib/.libs/libsyslog_ng_la-memtrace.o mv -f lib/.deps/libsyslog_ng_la-memtrace.Tpo lib/.deps/libsyslog_ng_la-memtrace.Plo /bin/sh ./libtool --tag=CC --mode=compile x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -I/usr/include/uuid -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT lib/libsyslog_ng_la-parse-number.lo -MD -MP -MF lib/.deps/libsyslog_ng_la-parse-number.Tpo -c -o lib/libsyslog_ng_la-parse-number.lo `test -f 'lib/parse-number.c' || echo './'`lib/parse-number.c libtool: compile: x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -I/usr/include/uuid -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT lib/libsyslog_ng_la-parse-number.lo -MD -MP -MF lib/.deps/libsyslog_ng_la-parse-number.Tpo -c lib/parse-number.c -fPIC -DPIC -o lib/.libs/libsyslog_ng_la-parse-number.o mv -f lib/.deps/libsyslog_ng_la-parse-number.Tpo lib/.deps/libsyslog_ng_la-parse-number.Plo /bin/sh ./libtool --tag=CC --mode=compile x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -I/usr/include/uuid -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT lib/libsyslog_ng_la-msg-format.lo -MD -MP -MF lib/.deps/libsyslog_ng_la-msg-format.Tpo -c -o lib/libsyslog_ng_la-msg-format.lo `test -f 'lib/msg-format.c' || echo './'`lib/msg-format.c libtool: compile: x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -I/usr/include/uuid -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT lib/libsyslog_ng_la-msg-format.lo -MD -MP -MF lib/.deps/libsyslog_ng_la-msg-format.Tpo -c lib/msg-format.c -fPIC -DPIC -o lib/.libs/libsyslog_ng_la-msg-format.o mv -f lib/.deps/libsyslog_ng_la-msg-format.Tpo lib/.deps/libsyslog_ng_la-msg-format.Plo /bin/sh ./libtool --tag=CC --mode=compile x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -I/usr/include/uuid -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT lib/libsyslog_ng_la-messages.lo -MD -MP -MF lib/.deps/libsyslog_ng_la-messages.Tpo -c -o lib/libsyslog_ng_la-messages.lo `test -f 'lib/messages.c' || echo './'`lib/messages.c libtool: compile: x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -I/usr/include/uuid -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT lib/libsyslog_ng_la-messages.lo -MD -MP -MF lib/.deps/libsyslog_ng_la-messages.Tpo -c lib/messages.c -fPIC -DPIC -o lib/.libs/libsyslog_ng_la-messages.o mv -f lib/.deps/libsyslog_ng_la-messages.Tpo lib/.deps/libsyslog_ng_la-messages.Plo /bin/sh ./libtool --tag=CC --mode=compile x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -I/usr/include/uuid -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT lib/libsyslog_ng_la-pathutils.lo -MD -MP -MF lib/.deps/libsyslog_ng_la-pathutils.Tpo -c -o lib/libsyslog_ng_la-pathutils.lo `test -f 'lib/pathutils.c' || echo './'`lib/pathutils.c libtool: compile: x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -I/usr/include/uuid -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT lib/libsyslog_ng_la-pathutils.lo -MD -MP -MF lib/.deps/libsyslog_ng_la-pathutils.Tpo -c lib/pathutils.c -fPIC -DPIC -o lib/.libs/libsyslog_ng_la-pathutils.o mv -f lib/.deps/libsyslog_ng_la-pathutils.Tpo lib/.deps/libsyslog_ng_la-pathutils.Plo /bin/sh ./libtool --tag=CC --mode=compile x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -I/usr/include/uuid -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT lib/libsyslog_ng_la-ml-batched-timer.lo -MD -MP -MF lib/.deps/libsyslog_ng_la-ml-batched-timer.Tpo -c -o lib/libsyslog_ng_la-ml-batched-timer.lo `test -f 'lib/ml-batched-timer.c' || echo './'`lib/ml-batched-timer.c libtool: compile: x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -I/usr/include/uuid -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT lib/libsyslog_ng_la-ml-batched-timer.lo -MD -MP -MF lib/.deps/libsyslog_ng_la-ml-batched-timer.Tpo -c lib/ml-batched-timer.c -fPIC -DPIC -o lib/.libs/libsyslog_ng_la-ml-batched-timer.o mv -f lib/.deps/libsyslog_ng_la-ml-batched-timer.Tpo lib/.deps/libsyslog_ng_la-ml-batched-timer.Plo /bin/sh ./libtool --tag=CC --mode=compile x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -I/usr/include/uuid -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT lib/libsyslog_ng_la-poll-events.lo -MD -MP -MF lib/.deps/libsyslog_ng_la-poll-events.Tpo -c -o lib/libsyslog_ng_la-poll-events.lo `test -f 'lib/poll-events.c' || echo './'`lib/poll-events.c libtool: compile: x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -I/usr/include/uuid -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT lib/libsyslog_ng_la-poll-events.lo -MD -MP -MF lib/.deps/libsyslog_ng_la-poll-events.Tpo -c lib/poll-events.c -fPIC -DPIC -o lib/.libs/libsyslog_ng_la-poll-events.o mv -f lib/.deps/libsyslog_ng_la-poll-events.Tpo lib/.deps/libsyslog_ng_la-poll-events.Plo /bin/sh ./libtool --tag=CC --mode=compile x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -I/usr/include/uuid -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT lib/libsyslog_ng_la-poll-fd-events.lo -MD -MP -MF lib/.deps/libsyslog_ng_la-poll-fd-events.Tpo -c -o lib/libsyslog_ng_la-poll-fd-events.lo `test -f 'lib/poll-fd-events.c' || echo './'`lib/poll-fd-events.c libtool: compile: x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -I/usr/include/uuid -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT lib/libsyslog_ng_la-poll-fd-events.lo -MD -MP -MF lib/.deps/libsyslog_ng_la-poll-fd-events.Tpo -c lib/poll-fd-events.c -fPIC -DPIC -o lib/.libs/libsyslog_ng_la-poll-fd-events.o mv -f lib/.deps/libsyslog_ng_la-poll-fd-events.Tpo lib/.deps/libsyslog_ng_la-poll-fd-events.Plo /bin/sh ./libtool --tag=CC --mode=compile x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -I/usr/include/uuid -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT lib/libsyslog_ng_la-run-id.lo -MD -MP -MF lib/.deps/libsyslog_ng_la-run-id.Tpo -c -o lib/libsyslog_ng_la-run-id.lo `test -f 'lib/run-id.c' || echo './'`lib/run-id.c libtool: compile: x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -I/usr/include/uuid -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT lib/libsyslog_ng_la-run-id.lo -MD -MP -MF lib/.deps/libsyslog_ng_la-run-id.Tpo -c lib/run-id.c -fPIC -DPIC -o lib/.libs/libsyslog_ng_la-run-id.o mv -f lib/.deps/libsyslog_ng_la-run-id.Tpo lib/.deps/libsyslog_ng_la-run-id.Plo /bin/sh ./libtool --tag=CC --mode=compile x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -I/usr/include/uuid -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT lib/libsyslog_ng_la-persistable-state-presenter.lo -MD -MP -MF lib/.deps/libsyslog_ng_la-persistable-state-presenter.Tpo -c -o lib/libsyslog_ng_la-persistable-state-presenter.lo `test -f 'lib/persistable-state-presenter.c' || echo './'`lib/persistable-state-presenter.c libtool: compile: x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -I/usr/include/uuid -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT lib/libsyslog_ng_la-persistable-state-presenter.lo -MD -MP -MF lib/.deps/libsyslog_ng_la-persistable-state-presenter.Tpo -c lib/persistable-state-presenter.c -fPIC -DPIC -o lib/.libs/libsyslog_ng_la-persistable-state-presenter.o mv -f lib/.deps/libsyslog_ng_la-persistable-state-presenter.Tpo lib/.deps/libsyslog_ng_la-persistable-state-presenter.Plo /bin/sh ./libtool --tag=CC --mode=compile x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -I/usr/include/uuid -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT lib/libsyslog_ng_la-rcptid.lo -MD -MP -MF lib/.deps/libsyslog_ng_la-rcptid.Tpo -c -o lib/libsyslog_ng_la-rcptid.lo `test -f 'lib/rcptid.c' || echo './'`lib/rcptid.c libtool: compile: x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -I/usr/include/uuid -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT lib/libsyslog_ng_la-rcptid.lo -MD -MP -MF lib/.deps/libsyslog_ng_la-rcptid.Tpo -c lib/rcptid.c -fPIC -DPIC -o lib/.libs/libsyslog_ng_la-rcptid.o mv -f lib/.deps/libsyslog_ng_la-rcptid.Tpo lib/.deps/libsyslog_ng_la-rcptid.Plo /bin/sh ./libtool --tag=CC --mode=compile x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -I/usr/include/uuid -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT lib/libsyslog_ng_la-reloc.lo -MD -MP -MF lib/.deps/libsyslog_ng_la-reloc.Tpo -c -o lib/libsyslog_ng_la-reloc.lo `test -f 'lib/reloc.c' || echo './'`lib/reloc.c libtool: compile: x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -I/usr/include/uuid -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT lib/libsyslog_ng_la-reloc.lo -MD -MP -MF lib/.deps/libsyslog_ng_la-reloc.Tpo -c lib/reloc.c -fPIC -DPIC -o lib/.libs/libsyslog_ng_la-reloc.o mv -f lib/.deps/libsyslog_ng_la-reloc.Tpo lib/.deps/libsyslog_ng_la-reloc.Plo /bin/sh ./libtool --tag=CC --mode=compile x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -I/usr/include/uuid -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT lib/libsyslog_ng_la-pragma-parser.lo -MD -MP -MF lib/.deps/libsyslog_ng_la-pragma-parser.Tpo -c -o lib/libsyslog_ng_la-pragma-parser.lo `test -f 'lib/pragma-parser.c' || echo './'`lib/pragma-parser.c libtool: compile: x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -I/usr/include/uuid -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT lib/libsyslog_ng_la-pragma-parser.lo -MD -MP -MF lib/.deps/libsyslog_ng_la-pragma-parser.Tpo -c lib/pragma-parser.c -fPIC -DPIC -o lib/.libs/libsyslog_ng_la-pragma-parser.o mv -f lib/.deps/libsyslog_ng_la-pragma-parser.Tpo lib/.deps/libsyslog_ng_la-pragma-parser.Plo /bin/sh ./libtool --tag=CC --mode=compile x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -I/usr/include/uuid -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT lib/libsyslog_ng_la-logwriter.lo -MD -MP -MF lib/.deps/libsyslog_ng_la-logwriter.Tpo -c -o lib/libsyslog_ng_la-logwriter.lo `test -f 'lib/logwriter.c' || echo './'`lib/logwriter.c libtool: compile: x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -I/usr/include/uuid -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT lib/libsyslog_ng_la-logwriter.lo -MD -MP -MF lib/.deps/libsyslog_ng_la-logwriter.Tpo -c lib/logwriter.c -fPIC -DPIC -o lib/.libs/libsyslog_ng_la-logwriter.o mv -f lib/.deps/libsyslog_ng_la-logwriter.Tpo lib/.deps/libsyslog_ng_la-logwriter.Plo /bin/sh ./libtool --tag=CC --mode=compile x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -I/usr/include/uuid -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT lib/libsyslog_ng_la-plugin.lo -MD -MP -MF lib/.deps/libsyslog_ng_la-plugin.Tpo -c -o lib/libsyslog_ng_la-plugin.lo `test -f 'lib/plugin.c' || echo './'`lib/plugin.c libtool: compile: x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -I/usr/include/uuid -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT lib/libsyslog_ng_la-plugin.lo -MD -MP -MF lib/.deps/libsyslog_ng_la-plugin.Tpo -c lib/plugin.c -fPIC -DPIC -o lib/.libs/libsyslog_ng_la-plugin.o mv -f lib/.deps/libsyslog_ng_la-plugin.Tpo lib/.deps/libsyslog_ng_la-plugin.Plo /bin/sh ./libtool --tag=CC --mode=compile x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -I/usr/include/uuid -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT lib/libsyslog_ng_la-persist-state.lo -MD -MP -MF lib/.deps/libsyslog_ng_la-persist-state.Tpo -c -o lib/libsyslog_ng_la-persist-state.lo `test -f 'lib/persist-state.c' || echo './'`lib/persist-state.c libtool: compile: x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -I/usr/include/uuid -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT lib/libsyslog_ng_la-persist-state.lo -MD -MP -MF lib/.deps/libsyslog_ng_la-persist-state.Tpo -c lib/persist-state.c -fPIC -DPIC -o lib/.libs/libsyslog_ng_la-persist-state.o mv -f lib/.deps/libsyslog_ng_la-persist-state.Tpo lib/.deps/libsyslog_ng_la-persist-state.Plo /bin/sh ./libtool --tag=CC --mode=compile x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -I/usr/include/uuid -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT lib/libsyslog_ng_la-scratch-buffers.lo -MD -MP -MF lib/.deps/libsyslog_ng_la-scratch-buffers.Tpo -c -o lib/libsyslog_ng_la-scratch-buffers.lo `test -f 'lib/scratch-buffers.c' || echo './'`lib/scratch-buffers.c libtool: compile: x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -I/usr/include/uuid -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT lib/libsyslog_ng_la-scratch-buffers.lo -MD -MP -MF lib/.deps/libsyslog_ng_la-scratch-buffers.Tpo -c lib/scratch-buffers.c -fPIC -DPIC -o lib/.libs/libsyslog_ng_la-scratch-buffers.o mv -f lib/.deps/libsyslog_ng_la-scratch-buffers.Tpo lib/.deps/libsyslog_ng_la-scratch-buffers.Plo /bin/sh ./libtool --tag=CC --mode=compile x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -I/usr/include/uuid -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT lib/libsyslog_ng_la-service-management.lo -MD -MP -MF lib/.deps/libsyslog_ng_la-service-management.Tpo -c -o lib/libsyslog_ng_la-service-management.lo `test -f 'lib/service-management.c' || echo './'`lib/service-management.c libtool: compile: x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -I/usr/include/uuid -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT lib/libsyslog_ng_la-service-management.lo -MD -MP -MF lib/.deps/libsyslog_ng_la-service-management.Tpo -c lib/service-management.c -fPIC -DPIC -o lib/.libs/libsyslog_ng_la-service-management.o mv -f lib/.deps/libsyslog_ng_la-service-management.Tpo lib/.deps/libsyslog_ng_la-service-management.Plo /bin/sh ./libtool --tag=CC --mode=compile x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -I/usr/include/uuid -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT lib/libsyslog_ng_la-syslog-names.lo -MD -MP -MF lib/.deps/libsyslog_ng_la-syslog-names.Tpo -c -o lib/libsyslog_ng_la-syslog-names.lo `test -f 'lib/syslog-names.c' || echo './'`lib/syslog-names.c libtool: compile: x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -I/usr/include/uuid -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT lib/libsyslog_ng_la-syslog-names.lo -MD -MP -MF lib/.deps/libsyslog_ng_la-syslog-names.Tpo -c lib/syslog-names.c -fPIC -DPIC -o lib/.libs/libsyslog_ng_la-syslog-names.o mv -f lib/.deps/libsyslog_ng_la-syslog-names.Tpo lib/.deps/libsyslog_ng_la-syslog-names.Plo /bin/sh ./libtool --tag=CC --mode=compile x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -I/usr/include/uuid -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT lib/libsyslog_ng_la-serialize.lo -MD -MP -MF lib/.deps/libsyslog_ng_la-serialize.Tpo -c -o lib/libsyslog_ng_la-serialize.lo `test -f 'lib/serialize.c' || echo './'`lib/serialize.c libtool: compile: x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -I/usr/include/uuid -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT lib/libsyslog_ng_la-serialize.lo -MD -MP -MF lib/.deps/libsyslog_ng_la-serialize.Tpo -c lib/serialize.c -fPIC -DPIC -o lib/.libs/libsyslog_ng_la-serialize.o mv -f lib/.deps/libsyslog_ng_la-serialize.Tpo lib/.deps/libsyslog_ng_la-serialize.Plo /bin/sh ./libtool --tag=CC --mode=compile x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -I/usr/include/uuid -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT lib/libsyslog_ng_la-str-utils.lo -MD -MP -MF lib/.deps/libsyslog_ng_la-str-utils.Tpo -c -o lib/libsyslog_ng_la-str-utils.lo `test -f 'lib/str-utils.c' || echo './'`lib/str-utils.c libtool: compile: x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -I/usr/include/uuid -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT lib/libsyslog_ng_la-str-utils.lo -MD -MP -MF lib/.deps/libsyslog_ng_la-str-utils.Tpo -c lib/str-utils.c -fPIC -DPIC -o lib/.libs/libsyslog_ng_la-str-utils.o mv -f lib/.deps/libsyslog_ng_la-str-utils.Tpo lib/.deps/libsyslog_ng_la-str-utils.Plo /bin/sh ./libtool --tag=CC --mode=compile x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -I/usr/include/uuid -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT lib/libsyslog_ng_la-string-list.lo -MD -MP -MF lib/.deps/libsyslog_ng_la-string-list.Tpo -c -o lib/libsyslog_ng_la-string-list.lo `test -f 'lib/string-list.c' || echo './'`lib/string-list.c libtool: compile: x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -I/usr/include/uuid -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT lib/libsyslog_ng_la-string-list.lo -MD -MP -MF lib/.deps/libsyslog_ng_la-string-list.Tpo -c lib/string-list.c -fPIC -DPIC -o lib/.libs/libsyslog_ng_la-string-list.o mv -f lib/.deps/libsyslog_ng_la-string-list.Tpo lib/.deps/libsyslog_ng_la-string-list.Plo /bin/sh ./libtool --tag=CC --mode=compile x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -I/usr/include/uuid -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT lib/libsyslog_ng_la-str-format.lo -MD -MP -MF lib/.deps/libsyslog_ng_la-str-format.Tpo -c -o lib/libsyslog_ng_la-str-format.lo `test -f 'lib/str-format.c' || echo './'`lib/str-format.c libtool: compile: x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -I/usr/include/uuid -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT lib/libsyslog_ng_la-str-format.lo -MD -MP -MF lib/.deps/libsyslog_ng_la-str-format.Tpo -c lib/str-format.c -fPIC -DPIC -o lib/.libs/libsyslog_ng_la-str-format.o mv -f lib/.deps/libsyslog_ng_la-str-format.Tpo lib/.deps/libsyslog_ng_la-str-format.Plo /bin/sh ./libtool --tag=CC --mode=compile x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -I/usr/include/uuid -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT lib/libsyslog_ng_la-ringbuffer.lo -MD -MP -MF lib/.deps/libsyslog_ng_la-ringbuffer.Tpo -c -o lib/libsyslog_ng_la-ringbuffer.lo `test -f 'lib/ringbuffer.c' || echo './'`lib/ringbuffer.c libtool: compile: x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -I/usr/include/uuid -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT lib/libsyslog_ng_la-ringbuffer.lo -MD -MP -MF lib/.deps/libsyslog_ng_la-ringbuffer.Tpo -c lib/ringbuffer.c -fPIC -DPIC -o lib/.libs/libsyslog_ng_la-ringbuffer.o mv -f lib/.deps/libsyslog_ng_la-ringbuffer.Tpo lib/.deps/libsyslog_ng_la-ringbuffer.Plo /bin/sh ./libtool --tag=CC --mode=compile x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -I/usr/include/uuid -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT lib/libsyslog_ng_la-type-hinting.lo -MD -MP -MF lib/.deps/libsyslog_ng_la-type-hinting.Tpo -c -o lib/libsyslog_ng_la-type-hinting.lo `test -f 'lib/type-hinting.c' || echo './'`lib/type-hinting.c libtool: compile: x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -I/usr/include/uuid -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT lib/libsyslog_ng_la-type-hinting.lo -MD -MP -MF lib/.deps/libsyslog_ng_la-type-hinting.Tpo -c lib/type-hinting.c -fPIC -DPIC -o lib/.libs/libsyslog_ng_la-type-hinting.o mv -f lib/.deps/libsyslog_ng_la-type-hinting.Tpo lib/.deps/libsyslog_ng_la-type-hinting.Plo /bin/sh ./libtool --tag=CC --mode=compile x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -I/usr/include/uuid -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT lib/libsyslog_ng_la-uuid.lo -MD -MP -MF lib/.deps/libsyslog_ng_la-uuid.Tpo -c -o lib/libsyslog_ng_la-uuid.lo `test -f 'lib/uuid.c' || echo './'`lib/uuid.c libtool: compile: x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -I/usr/include/uuid -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT lib/libsyslog_ng_la-uuid.lo -MD -MP -MF lib/.deps/libsyslog_ng_la-uuid.Tpo -c lib/uuid.c -fPIC -DPIC -o lib/.libs/libsyslog_ng_la-uuid.o mv -f lib/.deps/libsyslog_ng_la-uuid.Tpo lib/.deps/libsyslog_ng_la-uuid.Plo /bin/sh ./libtool --tag=CC --mode=compile x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -I/usr/include/uuid -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT lib/libsyslog_ng_la-early_ack_tracker.lo -MD -MP -MF lib/.deps/libsyslog_ng_la-early_ack_tracker.Tpo -c -o lib/libsyslog_ng_la-early_ack_tracker.lo `test -f 'lib/early_ack_tracker.c' || echo './'`lib/early_ack_tracker.c libtool: compile: x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -I/usr/include/uuid -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT lib/libsyslog_ng_la-early_ack_tracker.lo -MD -MP -MF lib/.deps/libsyslog_ng_la-early_ack_tracker.Tpo -c lib/early_ack_tracker.c -fPIC -DPIC -o lib/.libs/libsyslog_ng_la-early_ack_tracker.o mv -f lib/.deps/libsyslog_ng_la-early_ack_tracker.Tpo lib/.deps/libsyslog_ng_la-early_ack_tracker.Plo /bin/sh ./libtool --tag=CC --mode=compile x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -I/usr/include/uuid -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT lib/libsyslog_ng_la-late_ack_tracker.lo -MD -MP -MF lib/.deps/libsyslog_ng_la-late_ack_tracker.Tpo -c -o lib/libsyslog_ng_la-late_ack_tracker.lo `test -f 'lib/late_ack_tracker.c' || echo './'`lib/late_ack_tracker.c libtool: compile: x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -I/usr/include/uuid -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT lib/libsyslog_ng_la-late_ack_tracker.lo -MD -MP -MF lib/.deps/libsyslog_ng_la-late_ack_tracker.Tpo -c lib/late_ack_tracker.c -fPIC -DPIC -o lib/.libs/libsyslog_ng_la-late_ack_tracker.o mv -f lib/.deps/libsyslog_ng_la-late_ack_tracker.Tpo lib/.deps/libsyslog_ng_la-late_ack_tracker.Plo /bin/sh ./libtool --tag=CC --mode=compile x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -I/usr/include/uuid -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT lib/libsyslog_ng_la-crypto.lo -MD -MP -MF lib/.deps/libsyslog_ng_la-crypto.Tpo -c -o lib/libsyslog_ng_la-crypto.lo `test -f 'lib/crypto.c' || echo './'`lib/crypto.c libtool: compile: x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -I/usr/include/uuid -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT lib/libsyslog_ng_la-crypto.lo -MD -MP -MF lib/.deps/libsyslog_ng_la-crypto.Tpo -c lib/crypto.c -fPIC -DPIC -o lib/.libs/libsyslog_ng_la-crypto.o mv -f lib/.deps/libsyslog_ng_la-crypto.Tpo lib/.deps/libsyslog_ng_la-crypto.Plo /bin/sh ./libtool --tag=CC --mode=compile x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -I/usr/include/uuid -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT lib/libsyslog_ng_la-userdb.lo -MD -MP -MF lib/.deps/libsyslog_ng_la-userdb.Tpo -c -o lib/libsyslog_ng_la-userdb.lo `test -f 'lib/userdb.c' || echo './'`lib/userdb.c libtool: compile: x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -I/usr/include/uuid -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT lib/libsyslog_ng_la-userdb.lo -MD -MP -MF lib/.deps/libsyslog_ng_la-userdb.Tpo -c lib/userdb.c -fPIC -DPIC -o lib/.libs/libsyslog_ng_la-userdb.o mv -f lib/.deps/libsyslog_ng_la-userdb.Tpo lib/.deps/libsyslog_ng_la-userdb.Plo /bin/sh ./libtool --tag=CC --mode=compile x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -I/usr/include/uuid -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT lib/libsyslog_ng_la-utf8utils.lo -MD -MP -MF lib/.deps/libsyslog_ng_la-utf8utils.Tpo -c -o lib/libsyslog_ng_la-utf8utils.lo `test -f 'lib/utf8utils.c' || echo './'`lib/utf8utils.c libtool: compile: x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -I/usr/include/uuid -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT lib/libsyslog_ng_la-utf8utils.lo -MD -MP -MF lib/.deps/libsyslog_ng_la-utf8utils.Tpo -c lib/utf8utils.c -fPIC -DPIC -o lib/.libs/libsyslog_ng_la-utf8utils.o mv -f lib/.deps/libsyslog_ng_la-utf8utils.Tpo lib/.deps/libsyslog_ng_la-utf8utils.Plo /bin/sh ./libtool --tag=CC --mode=compile x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -I/usr/include/uuid -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT lib/libsyslog_ng_la-timeutils.lo -MD -MP -MF lib/.deps/libsyslog_ng_la-timeutils.Tpo -c -o lib/libsyslog_ng_la-timeutils.lo `test -f 'lib/timeutils.c' || echo './'`lib/timeutils.c libtool: compile: x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -I/usr/include/uuid -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT lib/libsyslog_ng_la-timeutils.lo -MD -MP -MF lib/.deps/libsyslog_ng_la-timeutils.Tpo -c lib/timeutils.c -fPIC -DPIC -o lib/.libs/libsyslog_ng_la-timeutils.o mv -f lib/.deps/libsyslog_ng_la-timeutils.Tpo lib/.deps/libsyslog_ng_la-timeutils.Plo /bin/sh ./libtool --tag=CC --mode=compile x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -I/usr/include/uuid -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT lib/scanner/list-scanner/libsyslog_ng_la-list-scanner.lo -MD -MP -MF lib/scanner/list-scanner/.deps/libsyslog_ng_la-list-scanner.Tpo -c -o lib/scanner/list-scanner/libsyslog_ng_la-list-scanner.lo `test -f 'lib/scanner/list-scanner/list-scanner.c' || echo './'`lib/scanner/list-scanner/list-scanner.c libtool: compile: x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -I/usr/include/uuid -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT lib/scanner/list-scanner/libsyslog_ng_la-list-scanner.lo -MD -MP -MF lib/scanner/list-scanner/.deps/libsyslog_ng_la-list-scanner.Tpo -c lib/scanner/list-scanner/list-scanner.c -fPIC -DPIC -o lib/scanner/list-scanner/.libs/libsyslog_ng_la-list-scanner.o mv -f lib/scanner/list-scanner/.deps/libsyslog_ng_la-list-scanner.Tpo lib/scanner/list-scanner/.deps/libsyslog_ng_la-list-scanner.Plo /bin/sh ./libtool --tag=CC --mode=compile x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -I/usr/include/uuid -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT lib/scanner/kv-scanner/libsyslog_ng_la-kv-scanner.lo -MD -MP -MF lib/scanner/kv-scanner/.deps/libsyslog_ng_la-kv-scanner.Tpo -c -o lib/scanner/kv-scanner/libsyslog_ng_la-kv-scanner.lo `test -f 'lib/scanner/kv-scanner/kv-scanner.c' || echo './'`lib/scanner/kv-scanner/kv-scanner.c libtool: compile: x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -I/usr/include/uuid -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT lib/scanner/kv-scanner/libsyslog_ng_la-kv-scanner.lo -MD -MP -MF lib/scanner/kv-scanner/.deps/libsyslog_ng_la-kv-scanner.Tpo -c lib/scanner/kv-scanner/kv-scanner.c -fPIC -DPIC -o lib/scanner/kv-scanner/.libs/libsyslog_ng_la-kv-scanner.o mv -f lib/scanner/kv-scanner/.deps/libsyslog_ng_la-kv-scanner.Tpo lib/scanner/kv-scanner/.deps/libsyslog_ng_la-kv-scanner.Plo /bin/sh ./libtool --tag=CC --mode=compile x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -I/usr/include/uuid -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT lib/scanner/csv-scanner/libsyslog_ng_la-csv-scanner.lo -MD -MP -MF lib/scanner/csv-scanner/.deps/libsyslog_ng_la-csv-scanner.Tpo -c -o lib/scanner/csv-scanner/libsyslog_ng_la-csv-scanner.lo `test -f 'lib/scanner/csv-scanner/csv-scanner.c' || echo './'`lib/scanner/csv-scanner/csv-scanner.c libtool: compile: x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -I/usr/include/uuid -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT lib/scanner/csv-scanner/libsyslog_ng_la-csv-scanner.lo -MD -MP -MF lib/scanner/csv-scanner/.deps/libsyslog_ng_la-csv-scanner.Tpo -c lib/scanner/csv-scanner/csv-scanner.c -fPIC -DPIC -o lib/scanner/csv-scanner/.libs/libsyslog_ng_la-csv-scanner.o mv -f lib/scanner/csv-scanner/.deps/libsyslog_ng_la-csv-scanner.Tpo lib/scanner/csv-scanner/.deps/libsyslog_ng_la-csv-scanner.Plo /bin/sh ./libtool --tag=CC --mode=compile x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -I/usr/include/uuid -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT lib/transport/libsyslog_ng_la-transport-tls.lo -MD -MP -MF lib/transport/.deps/libsyslog_ng_la-transport-tls.Tpo -c -o lib/transport/libsyslog_ng_la-transport-tls.lo `test -f 'lib/transport/transport-tls.c' || echo './'`lib/transport/transport-tls.c libtool: compile: x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -I/usr/include/uuid -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT lib/transport/libsyslog_ng_la-transport-tls.lo -MD -MP -MF lib/transport/.deps/libsyslog_ng_la-transport-tls.Tpo -c lib/transport/transport-tls.c -fPIC -DPIC -o lib/transport/.libs/libsyslog_ng_la-transport-tls.o mv -f lib/transport/.deps/libsyslog_ng_la-transport-tls.Tpo lib/transport/.deps/libsyslog_ng_la-transport-tls.Plo /bin/sh ./libtool --tag=CC --mode=compile x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -I/usr/include/uuid -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT lib/logproto/libsyslog_ng_la-logproto-client.lo -MD -MP -MF lib/logproto/.deps/libsyslog_ng_la-logproto-client.Tpo -c -o lib/logproto/libsyslog_ng_la-logproto-client.lo `test -f 'lib/logproto/logproto-client.c' || echo './'`lib/logproto/logproto-client.c libtool: compile: x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -I/usr/include/uuid -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT lib/logproto/libsyslog_ng_la-logproto-client.lo -MD -MP -MF lib/logproto/.deps/libsyslog_ng_la-logproto-client.Tpo -c lib/logproto/logproto-client.c -fPIC -DPIC -o lib/logproto/.libs/libsyslog_ng_la-logproto-client.o mv -f lib/logproto/.deps/libsyslog_ng_la-logproto-client.Tpo lib/logproto/.deps/libsyslog_ng_la-logproto-client.Plo /bin/sh ./libtool --tag=CC --mode=compile x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -I/usr/include/uuid -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT lib/logproto/libsyslog_ng_la-logproto-dgram-server.lo -MD -MP -MF lib/logproto/.deps/libsyslog_ng_la-logproto-dgram-server.Tpo -c -o lib/logproto/libsyslog_ng_la-logproto-dgram-server.lo `test -f 'lib/logproto/logproto-dgram-server.c' || echo './'`lib/logproto/logproto-dgram-server.c libtool: compile: x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -I/usr/include/uuid -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT lib/logproto/libsyslog_ng_la-logproto-dgram-server.lo -MD -MP -MF lib/logproto/.deps/libsyslog_ng_la-logproto-dgram-server.Tpo -c lib/logproto/logproto-dgram-server.c -fPIC -DPIC -o lib/logproto/.libs/libsyslog_ng_la-logproto-dgram-server.o mv -f lib/logproto/.deps/libsyslog_ng_la-logproto-dgram-server.Tpo lib/logproto/.deps/libsyslog_ng_la-logproto-dgram-server.Plo /bin/sh ./libtool --tag=CC --mode=compile x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -I/usr/include/uuid -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT lib/logproto/libsyslog_ng_la-logproto-server.lo -MD -MP -MF lib/logproto/.deps/libsyslog_ng_la-logproto-server.Tpo -c -o lib/logproto/libsyslog_ng_la-logproto-server.lo `test -f 'lib/logproto/logproto-server.c' || echo './'`lib/logproto/logproto-server.c libtool: compile: x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -I/usr/include/uuid -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT lib/logproto/libsyslog_ng_la-logproto-server.lo -MD -MP -MF lib/logproto/.deps/libsyslog_ng_la-logproto-server.Tpo -c lib/logproto/logproto-server.c -fPIC -DPIC -o lib/logproto/.libs/libsyslog_ng_la-logproto-server.o mv -f lib/logproto/.deps/libsyslog_ng_la-logproto-server.Tpo lib/logproto/.deps/libsyslog_ng_la-logproto-server.Plo /bin/sh ./libtool --tag=CC --mode=compile x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -I/usr/include/uuid -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT lib/logproto/libsyslog_ng_la-logproto-framed-client.lo -MD -MP -MF lib/logproto/.deps/libsyslog_ng_la-logproto-framed-client.Tpo -c -o lib/logproto/libsyslog_ng_la-logproto-framed-client.lo `test -f 'lib/logproto/logproto-framed-client.c' || echo './'`lib/logproto/logproto-framed-client.c libtool: compile: x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -I/usr/include/uuid -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT lib/logproto/libsyslog_ng_la-logproto-framed-client.lo -MD -MP -MF lib/logproto/.deps/libsyslog_ng_la-logproto-framed-client.Tpo -c lib/logproto/logproto-framed-client.c -fPIC -DPIC -o lib/logproto/.libs/libsyslog_ng_la-logproto-framed-client.o mv -f lib/logproto/.deps/libsyslog_ng_la-logproto-framed-client.Tpo lib/logproto/.deps/libsyslog_ng_la-logproto-framed-client.Plo /bin/sh ./libtool --tag=CC --mode=compile x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -I/usr/include/uuid -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT lib/libsyslog_ng_la-tlscontext.lo -MD -MP -MF lib/.deps/libsyslog_ng_la-tlscontext.Tpo -c -o lib/libsyslog_ng_la-tlscontext.lo `test -f 'lib/tlscontext.c' || echo './'`lib/tlscontext.c libtool: compile: x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -I/usr/include/uuid -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT lib/libsyslog_ng_la-tlscontext.lo -MD -MP -MF lib/.deps/libsyslog_ng_la-tlscontext.Tpo -c lib/tlscontext.c -fPIC -DPIC -o lib/.libs/libsyslog_ng_la-tlscontext.o mv -f lib/.deps/libsyslog_ng_la-tlscontext.Tpo lib/.deps/libsyslog_ng_la-tlscontext.Plo /bin/sh ./libtool --tag=CC --mode=compile x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -I/usr/include/uuid -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT lib/logproto/libsyslog_ng_la-logproto-indented-multiline-server.lo -MD -MP -MF lib/logproto/.deps/libsyslog_ng_la-logproto-indented-multiline-server.Tpo -c -o lib/logproto/libsyslog_ng_la-logproto-indented-multiline-server.lo `test -f 'lib/logproto/logproto-indented-multiline-server.c' || echo './'`lib/logproto/logproto-indented-multiline-server.c libtool: compile: x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -I/usr/include/uuid -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT lib/logproto/libsyslog_ng_la-logproto-indented-multiline-server.lo -MD -MP -MF lib/logproto/.deps/libsyslog_ng_la-logproto-indented-multiline-server.Tpo -c lib/logproto/logproto-indented-multiline-server.c -fPIC -DPIC -o lib/logproto/.libs/libsyslog_ng_la-logproto-indented-multiline-server.o mv -f lib/logproto/.deps/libsyslog_ng_la-logproto-indented-multiline-server.Tpo lib/logproto/.deps/libsyslog_ng_la-logproto-indented-multiline-server.Plo /bin/sh ./libtool --tag=CC --mode=compile x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -I/usr/include/uuid -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT lib/logproto/libsyslog_ng_la-logproto-framed-server.lo -MD -MP -MF lib/logproto/.deps/libsyslog_ng_la-logproto-framed-server.Tpo -c -o lib/logproto/libsyslog_ng_la-logproto-framed-server.lo `test -f 'lib/logproto/logproto-framed-server.c' || echo './'`lib/logproto/logproto-framed-server.c libtool: compile: x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -I/usr/include/uuid -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT lib/logproto/libsyslog_ng_la-logproto-framed-server.lo -MD -MP -MF lib/logproto/.deps/libsyslog_ng_la-logproto-framed-server.Tpo -c lib/logproto/logproto-framed-server.c -fPIC -DPIC -o lib/logproto/.libs/libsyslog_ng_la-logproto-framed-server.o mv -f lib/logproto/.deps/libsyslog_ng_la-logproto-framed-server.Tpo lib/logproto/.deps/libsyslog_ng_la-logproto-framed-server.Plo /bin/sh ./libtool --tag=CC --mode=compile x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -I/usr/include/uuid -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT lib/logproto/libsyslog_ng_la-logproto-text-client.lo -MD -MP -MF lib/logproto/.deps/libsyslog_ng_la-logproto-text-client.Tpo -c -o lib/logproto/libsyslog_ng_la-logproto-text-client.lo `test -f 'lib/logproto/logproto-text-client.c' || echo './'`lib/logproto/logproto-text-client.c libtool: compile: x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -I/usr/include/uuid -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT lib/logproto/libsyslog_ng_la-logproto-text-client.lo -MD -MP -MF lib/logproto/.deps/libsyslog_ng_la-logproto-text-client.Tpo -c lib/logproto/logproto-text-client.c -fPIC -DPIC -o lib/logproto/.libs/libsyslog_ng_la-logproto-text-client.o mv -f lib/logproto/.deps/libsyslog_ng_la-logproto-text-client.Tpo lib/logproto/.deps/libsyslog_ng_la-logproto-text-client.Plo /bin/sh ./libtool --tag=CC --mode=compile x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -I/usr/include/uuid -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT lib/logproto/libsyslog_ng_la-logproto-text-server.lo -MD -MP -MF lib/logproto/.deps/libsyslog_ng_la-logproto-text-server.Tpo -c -o lib/logproto/libsyslog_ng_la-logproto-text-server.lo `test -f 'lib/logproto/logproto-text-server.c' || echo './'`lib/logproto/logproto-text-server.c libtool: compile: x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -I/usr/include/uuid -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT lib/logproto/libsyslog_ng_la-logproto-text-server.lo -MD -MP -MF lib/logproto/.deps/libsyslog_ng_la-logproto-text-server.Tpo -c lib/logproto/logproto-text-server.c -fPIC -DPIC -o lib/logproto/.libs/libsyslog_ng_la-logproto-text-server.o mv -f lib/logproto/.deps/libsyslog_ng_la-logproto-text-server.Tpo lib/logproto/.deps/libsyslog_ng_la-logproto-text-server.Plo /bin/sh ./libtool --tag=CC --mode=compile x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -I/usr/include/uuid -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT lib/logproto/libsyslog_ng_la-logproto-buffered-server.lo -MD -MP -MF lib/logproto/.deps/libsyslog_ng_la-logproto-buffered-server.Tpo -c -o lib/logproto/libsyslog_ng_la-logproto-buffered-server.lo `test -f 'lib/logproto/logproto-buffered-server.c' || echo './'`lib/logproto/logproto-buffered-server.c libtool: compile: x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -I/usr/include/uuid -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT lib/logproto/libsyslog_ng_la-logproto-buffered-server.lo -MD -MP -MF lib/logproto/.deps/libsyslog_ng_la-logproto-buffered-server.Tpo -c lib/logproto/logproto-buffered-server.c -fPIC -DPIC -o lib/logproto/.libs/libsyslog_ng_la-logproto-buffered-server.o mv -f lib/logproto/.deps/libsyslog_ng_la-logproto-buffered-server.Tpo lib/logproto/.deps/libsyslog_ng_la-logproto-buffered-server.Plo /bin/sh ./libtool --tag=CC --mode=compile x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -I/usr/include/uuid -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT lib/logproto/libsyslog_ng_la-logproto-multiline-server.lo -MD -MP -MF lib/logproto/.deps/libsyslog_ng_la-logproto-multiline-server.Tpo -c -o lib/logproto/libsyslog_ng_la-logproto-multiline-server.lo `test -f 'lib/logproto/logproto-multiline-server.c' || echo './'`lib/logproto/logproto-multiline-server.c libtool: compile: x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -I/usr/include/uuid -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT lib/logproto/libsyslog_ng_la-logproto-multiline-server.lo -MD -MP -MF lib/logproto/.deps/libsyslog_ng_la-logproto-multiline-server.Tpo -c lib/logproto/logproto-multiline-server.c -fPIC -DPIC -o lib/logproto/.libs/libsyslog_ng_la-logproto-multiline-server.o mv -f lib/logproto/.deps/libsyslog_ng_la-logproto-multiline-server.Tpo lib/logproto/.deps/libsyslog_ng_la-logproto-multiline-server.Plo /bin/sh ./libtool --tag=CC --mode=compile x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -I/usr/include/uuid -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT lib/logproto/libsyslog_ng_la-logproto-regexp-multiline-server.lo -MD -MP -MF lib/logproto/.deps/libsyslog_ng_la-logproto-regexp-multiline-server.Tpo -c -o lib/logproto/libsyslog_ng_la-logproto-regexp-multiline-server.lo `test -f 'lib/logproto/logproto-regexp-multiline-server.c' || echo './'`lib/logproto/logproto-regexp-multiline-server.c libtool: compile: x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -I/usr/include/uuid -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT lib/logproto/libsyslog_ng_la-logproto-regexp-multiline-server.lo -MD -MP -MF lib/logproto/.deps/libsyslog_ng_la-logproto-regexp-multiline-server.Tpo -c lib/logproto/logproto-regexp-multiline-server.c -fPIC -DPIC -o lib/logproto/.libs/libsyslog_ng_la-logproto-regexp-multiline-server.o mv -f lib/logproto/.deps/libsyslog_ng_la-logproto-regexp-multiline-server.Tpo lib/logproto/.deps/libsyslog_ng_la-logproto-regexp-multiline-server.Plo /bin/sh ./libtool --tag=CC --mode=compile x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -I/usr/include/uuid -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT lib/logproto/libsyslog_ng_la-logproto-record-server.lo -MD -MP -MF lib/logproto/.deps/libsyslog_ng_la-logproto-record-server.Tpo -c -o lib/logproto/libsyslog_ng_la-logproto-record-server.lo `test -f 'lib/logproto/logproto-record-server.c' || echo './'`lib/logproto/logproto-record-server.c libtool: compile: x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -I/usr/include/uuid -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT lib/logproto/libsyslog_ng_la-logproto-record-server.lo -MD -MP -MF lib/logproto/.deps/libsyslog_ng_la-logproto-record-server.Tpo -c lib/logproto/logproto-record-server.c -fPIC -DPIC -o lib/logproto/.libs/libsyslog_ng_la-logproto-record-server.o mv -f lib/logproto/.deps/libsyslog_ng_la-logproto-record-server.Tpo lib/logproto/.deps/libsyslog_ng_la-logproto-record-server.Plo /bin/sh ./libtool --tag=CC --mode=compile x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -I/usr/include/uuid -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT lib/logproto/libsyslog_ng_la-logproto-builtins.lo -MD -MP -MF lib/logproto/.deps/libsyslog_ng_la-logproto-builtins.Tpo -c -o lib/logproto/libsyslog_ng_la-logproto-builtins.lo `test -f 'lib/logproto/logproto-builtins.c' || echo './'`lib/logproto/logproto-builtins.c libtool: compile: x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -I/usr/include/uuid -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT lib/logproto/libsyslog_ng_la-logproto-builtins.lo -MD -MP -MF lib/logproto/.deps/libsyslog_ng_la-logproto-builtins.Tpo -c lib/logproto/logproto-builtins.c -fPIC -DPIC -o lib/logproto/.libs/libsyslog_ng_la-logproto-builtins.o mv -f lib/logproto/.deps/libsyslog_ng_la-logproto-builtins.Tpo lib/logproto/.deps/libsyslog_ng_la-logproto-builtins.Plo /bin/sh ./libtool --tag=CC --mode=compile x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -I/usr/include/uuid -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT lib/filter/libsyslog_ng_la-filter-expr.lo -MD -MP -MF lib/filter/.deps/libsyslog_ng_la-filter-expr.Tpo -c -o lib/filter/libsyslog_ng_la-filter-expr.lo `test -f 'lib/filter/filter-expr.c' || echo './'`lib/filter/filter-expr.c libtool: compile: x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -I/usr/include/uuid -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT lib/filter/libsyslog_ng_la-filter-expr.lo -MD -MP -MF lib/filter/.deps/libsyslog_ng_la-filter-expr.Tpo -c lib/filter/filter-expr.c -fPIC -DPIC -o lib/filter/.libs/libsyslog_ng_la-filter-expr.o mv -f lib/filter/.deps/libsyslog_ng_la-filter-expr.Tpo lib/filter/.deps/libsyslog_ng_la-filter-expr.Plo /bin/sh ./libtool --tag=CC --mode=compile x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -I/usr/include/uuid -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT lib/filter/libsyslog_ng_la-filter-op.lo -MD -MP -MF lib/filter/.deps/libsyslog_ng_la-filter-op.Tpo -c -o lib/filter/libsyslog_ng_la-filter-op.lo `test -f 'lib/filter/filter-op.c' || echo './'`lib/filter/filter-op.c libtool: compile: x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -I/usr/include/uuid -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT lib/filter/libsyslog_ng_la-filter-op.lo -MD -MP -MF lib/filter/.deps/libsyslog_ng_la-filter-op.Tpo -c lib/filter/filter-op.c -fPIC -DPIC -o lib/filter/.libs/libsyslog_ng_la-filter-op.o mv -f lib/filter/.deps/libsyslog_ng_la-filter-op.Tpo lib/filter/.deps/libsyslog_ng_la-filter-op.Plo /bin/sh ./libtool --tag=CC --mode=compile x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -I/usr/include/uuid -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT lib/filter/libsyslog_ng_la-filter-cmp.lo -MD -MP -MF lib/filter/.deps/libsyslog_ng_la-filter-cmp.Tpo -c -o lib/filter/libsyslog_ng_la-filter-cmp.lo `test -f 'lib/filter/filter-cmp.c' || echo './'`lib/filter/filter-cmp.c libtool: compile: x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -I/usr/include/uuid -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT lib/filter/libsyslog_ng_la-filter-cmp.lo -MD -MP -MF lib/filter/.deps/libsyslog_ng_la-filter-cmp.Tpo -c lib/filter/filter-cmp.c -fPIC -DPIC -o lib/filter/.libs/libsyslog_ng_la-filter-cmp.o mv -f lib/filter/.deps/libsyslog_ng_la-filter-cmp.Tpo lib/filter/.deps/libsyslog_ng_la-filter-cmp.Plo /bin/sh ./libtool --tag=CC --mode=compile x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -I/usr/include/uuid -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT lib/filter/libsyslog_ng_la-filter-tags.lo -MD -MP -MF lib/filter/.deps/libsyslog_ng_la-filter-tags.Tpo -c -o lib/filter/libsyslog_ng_la-filter-tags.lo `test -f 'lib/filter/filter-tags.c' || echo './'`lib/filter/filter-tags.c libtool: compile: x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -I/usr/include/uuid -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT lib/filter/libsyslog_ng_la-filter-tags.lo -MD -MP -MF lib/filter/.deps/libsyslog_ng_la-filter-tags.Tpo -c lib/filter/filter-tags.c -fPIC -DPIC -o lib/filter/.libs/libsyslog_ng_la-filter-tags.o mv -f lib/filter/.deps/libsyslog_ng_la-filter-tags.Tpo lib/filter/.deps/libsyslog_ng_la-filter-tags.Plo /bin/sh ./libtool --tag=CC --mode=compile x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -I/usr/include/uuid -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT lib/filter/libsyslog_ng_la-filter-in-list.lo -MD -MP -MF lib/filter/.deps/libsyslog_ng_la-filter-in-list.Tpo -c -o lib/filter/libsyslog_ng_la-filter-in-list.lo `test -f 'lib/filter/filter-in-list.c' || echo './'`lib/filter/filter-in-list.c libtool: compile: x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -I/usr/include/uuid -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT lib/filter/libsyslog_ng_la-filter-in-list.lo -MD -MP -MF lib/filter/.deps/libsyslog_ng_la-filter-in-list.Tpo -c lib/filter/filter-in-list.c -fPIC -DPIC -o lib/filter/.libs/libsyslog_ng_la-filter-in-list.o mv -f lib/filter/.deps/libsyslog_ng_la-filter-in-list.Tpo lib/filter/.deps/libsyslog_ng_la-filter-in-list.Plo /bin/sh ./libtool --tag=CC --mode=compile x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -I/usr/include/uuid -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT lib/filter/libsyslog_ng_la-filter-netmask6.lo -MD -MP -MF lib/filter/.deps/libsyslog_ng_la-filter-netmask6.Tpo -c -o lib/filter/libsyslog_ng_la-filter-netmask6.lo `test -f 'lib/filter/filter-netmask6.c' || echo './'`lib/filter/filter-netmask6.c libtool: compile: x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -I/usr/include/uuid -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT lib/filter/libsyslog_ng_la-filter-netmask6.lo -MD -MP -MF lib/filter/.deps/libsyslog_ng_la-filter-netmask6.Tpo -c lib/filter/filter-netmask6.c -fPIC -DPIC -o lib/filter/.libs/libsyslog_ng_la-filter-netmask6.o mv -f lib/filter/.deps/libsyslog_ng_la-filter-netmask6.Tpo lib/filter/.deps/libsyslog_ng_la-filter-netmask6.Plo /bin/sh ./libtool --tag=CC --mode=compile x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -I/usr/include/uuid -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT lib/filter/libsyslog_ng_la-filter-call.lo -MD -MP -MF lib/filter/.deps/libsyslog_ng_la-filter-call.Tpo -c -o lib/filter/libsyslog_ng_la-filter-call.lo `test -f 'lib/filter/filter-call.c' || echo './'`lib/filter/filter-call.c libtool: compile: x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -I/usr/include/uuid -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT lib/filter/libsyslog_ng_la-filter-call.lo -MD -MP -MF lib/filter/.deps/libsyslog_ng_la-filter-call.Tpo -c lib/filter/filter-call.c -fPIC -DPIC -o lib/filter/.libs/libsyslog_ng_la-filter-call.o mv -f lib/filter/.deps/libsyslog_ng_la-filter-call.Tpo lib/filter/.deps/libsyslog_ng_la-filter-call.Plo /bin/sh ./libtool --tag=CC --mode=compile x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -I/usr/include/uuid -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT lib/filter/libsyslog_ng_la-filter-netmask.lo -MD -MP -MF lib/filter/.deps/libsyslog_ng_la-filter-netmask.Tpo -c -o lib/filter/libsyslog_ng_la-filter-netmask.lo `test -f 'lib/filter/filter-netmask.c' || echo './'`lib/filter/filter-netmask.c libtool: compile: x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -I/usr/include/uuid -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT lib/filter/libsyslog_ng_la-filter-netmask.lo -MD -MP -MF lib/filter/.deps/libsyslog_ng_la-filter-netmask.Tpo -c lib/filter/filter-netmask.c -fPIC -DPIC -o lib/filter/.libs/libsyslog_ng_la-filter-netmask.o mv -f lib/filter/.deps/libsyslog_ng_la-filter-netmask.Tpo lib/filter/.deps/libsyslog_ng_la-filter-netmask.Plo /bin/sh ./libtool --tag=CC --mode=compile x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -I/usr/include/uuid -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT lib/filter/libsyslog_ng_la-filter-pri.lo -MD -MP -MF lib/filter/.deps/libsyslog_ng_la-filter-pri.Tpo -c -o lib/filter/libsyslog_ng_la-filter-pri.lo `test -f 'lib/filter/filter-pri.c' || echo './'`lib/filter/filter-pri.c libtool: compile: x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -I/usr/include/uuid -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT lib/filter/libsyslog_ng_la-filter-pri.lo -MD -MP -MF lib/filter/.deps/libsyslog_ng_la-filter-pri.Tpo -c lib/filter/filter-pri.c -fPIC -DPIC -o lib/filter/.libs/libsyslog_ng_la-filter-pri.o mv -f lib/filter/.deps/libsyslog_ng_la-filter-pri.Tpo lib/filter/.deps/libsyslog_ng_la-filter-pri.Plo /bin/sh ./libtool --tag=CC --mode=compile x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -I/usr/include/uuid -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT lib/filter/libsyslog_ng_la-filter-expr-parser.lo -MD -MP -MF lib/filter/.deps/libsyslog_ng_la-filter-expr-parser.Tpo -c -o lib/filter/libsyslog_ng_la-filter-expr-parser.lo `test -f 'lib/filter/filter-expr-parser.c' || echo './'`lib/filter/filter-expr-parser.c libtool: compile: x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -I/usr/include/uuid -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT lib/filter/libsyslog_ng_la-filter-expr-parser.lo -MD -MP -MF lib/filter/.deps/libsyslog_ng_la-filter-expr-parser.Tpo -c lib/filter/filter-expr-parser.c -fPIC -DPIC -o lib/filter/.libs/libsyslog_ng_la-filter-expr-parser.o mv -f lib/filter/.deps/libsyslog_ng_la-filter-expr-parser.Tpo lib/filter/.deps/libsyslog_ng_la-filter-expr-parser.Plo /bin/sh ./libtool --tag=CC --mode=compile x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -I/usr/include/uuid -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT lib/filter/libsyslog_ng_la-filter-re.lo -MD -MP -MF lib/filter/.deps/libsyslog_ng_la-filter-re.Tpo -c -o lib/filter/libsyslog_ng_la-filter-re.lo `test -f 'lib/filter/filter-re.c' || echo './'`lib/filter/filter-re.c libtool: compile: x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -I/usr/include/uuid -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT lib/filter/libsyslog_ng_la-filter-re.lo -MD -MP -MF lib/filter/.deps/libsyslog_ng_la-filter-re.Tpo -c lib/filter/filter-re.c -fPIC -DPIC -o lib/filter/.libs/libsyslog_ng_la-filter-re.o mv -f lib/filter/.deps/libsyslog_ng_la-filter-re.Tpo lib/filter/.deps/libsyslog_ng_la-filter-re.Plo /bin/sh ./libtool --tag=CC --mode=compile x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -I/usr/include/uuid -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT lib/filter/libsyslog_ng_la-filter-pipe.lo -MD -MP -MF lib/filter/.deps/libsyslog_ng_la-filter-pipe.Tpo -c -o lib/filter/libsyslog_ng_la-filter-pipe.lo `test -f 'lib/filter/filter-pipe.c' || echo './'`lib/filter/filter-pipe.c libtool: compile: x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -I/usr/include/uuid -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT lib/filter/libsyslog_ng_la-filter-pipe.lo -MD -MP -MF lib/filter/.deps/libsyslog_ng_la-filter-pipe.Tpo -c lib/filter/filter-pipe.c -fPIC -DPIC -o lib/filter/.libs/libsyslog_ng_la-filter-pipe.o mv -f lib/filter/.deps/libsyslog_ng_la-filter-pipe.Tpo lib/filter/.deps/libsyslog_ng_la-filter-pipe.Plo /bin/sh ./libtool --tag=CC --mode=compile x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -I/usr/include/uuid -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT lib/parser/libsyslog_ng_la-parser-expr-parser.lo -MD -MP -MF lib/parser/.deps/libsyslog_ng_la-parser-expr-parser.Tpo -c -o lib/parser/libsyslog_ng_la-parser-expr-parser.lo `test -f 'lib/parser/parser-expr-parser.c' || echo './'`lib/parser/parser-expr-parser.c libtool: compile: x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -I/usr/include/uuid -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT lib/parser/libsyslog_ng_la-parser-expr-parser.lo -MD -MP -MF lib/parser/.deps/libsyslog_ng_la-parser-expr-parser.Tpo -c lib/parser/parser-expr-parser.c -fPIC -DPIC -o lib/parser/.libs/libsyslog_ng_la-parser-expr-parser.o mv -f lib/parser/.deps/libsyslog_ng_la-parser-expr-parser.Tpo lib/parser/.deps/libsyslog_ng_la-parser-expr-parser.Plo /bin/sh ./libtool --tag=CC --mode=compile x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -I/usr/include/uuid -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT lib/parser/libsyslog_ng_la-parser-expr.lo -MD -MP -MF lib/parser/.deps/libsyslog_ng_la-parser-expr.Tpo -c -o lib/parser/libsyslog_ng_la-parser-expr.lo `test -f 'lib/parser/parser-expr.c' || echo './'`lib/parser/parser-expr.c libtool: compile: x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -I/usr/include/uuid -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT lib/parser/libsyslog_ng_la-parser-expr.lo -MD -MP -MF lib/parser/.deps/libsyslog_ng_la-parser-expr.Tpo -c lib/parser/parser-expr.c -fPIC -DPIC -o lib/parser/.libs/libsyslog_ng_la-parser-expr.o mv -f lib/parser/.deps/libsyslog_ng_la-parser-expr.Tpo lib/parser/.deps/libsyslog_ng_la-parser-expr.Plo /bin/sh ./libtool --tag=CC --mode=compile x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -I/usr/include/uuid -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT lib/rewrite/libsyslog_ng_la-rewrite-unset.lo -MD -MP -MF lib/rewrite/.deps/libsyslog_ng_la-rewrite-unset.Tpo -c -o lib/rewrite/libsyslog_ng_la-rewrite-unset.lo `test -f 'lib/rewrite/rewrite-unset.c' || echo './'`lib/rewrite/rewrite-unset.c libtool: compile: x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -I/usr/include/uuid -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT lib/rewrite/libsyslog_ng_la-rewrite-unset.lo -MD -MP -MF lib/rewrite/.deps/libsyslog_ng_la-rewrite-unset.Tpo -c lib/rewrite/rewrite-unset.c -fPIC -DPIC -o lib/rewrite/.libs/libsyslog_ng_la-rewrite-unset.o mv -f lib/rewrite/.deps/libsyslog_ng_la-rewrite-unset.Tpo lib/rewrite/.deps/libsyslog_ng_la-rewrite-unset.Plo /bin/sh ./libtool --tag=CC --mode=compile x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -I/usr/include/uuid -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT lib/rewrite/libsyslog_ng_la-rewrite-set-tag.lo -MD -MP -MF lib/rewrite/.deps/libsyslog_ng_la-rewrite-set-tag.Tpo -c -o lib/rewrite/libsyslog_ng_la-rewrite-set-tag.lo `test -f 'lib/rewrite/rewrite-set-tag.c' || echo './'`lib/rewrite/rewrite-set-tag.c libtool: compile: x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -I/usr/include/uuid -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT lib/rewrite/libsyslog_ng_la-rewrite-set-tag.lo -MD -MP -MF lib/rewrite/.deps/libsyslog_ng_la-rewrite-set-tag.Tpo -c lib/rewrite/rewrite-set-tag.c -fPIC -DPIC -o lib/rewrite/.libs/libsyslog_ng_la-rewrite-set-tag.o mv -f lib/rewrite/.deps/libsyslog_ng_la-rewrite-set-tag.Tpo lib/rewrite/.deps/libsyslog_ng_la-rewrite-set-tag.Plo /bin/sh ./libtool --tag=CC --mode=compile x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -I/usr/include/uuid -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT lib/rewrite/libsyslog_ng_la-rewrite-expr.lo -MD -MP -MF lib/rewrite/.deps/libsyslog_ng_la-rewrite-expr.Tpo -c -o lib/rewrite/libsyslog_ng_la-rewrite-expr.lo `test -f 'lib/rewrite/rewrite-expr.c' || echo './'`lib/rewrite/rewrite-expr.c libtool: compile: x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -I/usr/include/uuid -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT lib/rewrite/libsyslog_ng_la-rewrite-expr.lo -MD -MP -MF lib/rewrite/.deps/libsyslog_ng_la-rewrite-expr.Tpo -c lib/rewrite/rewrite-expr.c -fPIC -DPIC -o lib/rewrite/.libs/libsyslog_ng_la-rewrite-expr.o mv -f lib/rewrite/.deps/libsyslog_ng_la-rewrite-expr.Tpo lib/rewrite/.deps/libsyslog_ng_la-rewrite-expr.Plo /bin/sh ./libtool --tag=CC --mode=compile x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -I/usr/include/uuid -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT lib/rewrite/libsyslog_ng_la-rewrite-set.lo -MD -MP -MF lib/rewrite/.deps/libsyslog_ng_la-rewrite-set.Tpo -c -o lib/rewrite/libsyslog_ng_la-rewrite-set.lo `test -f 'lib/rewrite/rewrite-set.c' || echo './'`lib/rewrite/rewrite-set.c libtool: compile: x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -I/usr/include/uuid -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT lib/rewrite/libsyslog_ng_la-rewrite-set.lo -MD -MP -MF lib/rewrite/.deps/libsyslog_ng_la-rewrite-set.Tpo -c lib/rewrite/rewrite-set.c -fPIC -DPIC -o lib/rewrite/.libs/libsyslog_ng_la-rewrite-set.o mv -f lib/rewrite/.deps/libsyslog_ng_la-rewrite-set.Tpo lib/rewrite/.deps/libsyslog_ng_la-rewrite-set.Plo /bin/sh ./libtool --tag=CC --mode=compile x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -I/usr/include/uuid -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT lib/rewrite/libsyslog_ng_la-rewrite-subst.lo -MD -MP -MF lib/rewrite/.deps/libsyslog_ng_la-rewrite-subst.Tpo -c -o lib/rewrite/libsyslog_ng_la-rewrite-subst.lo `test -f 'lib/rewrite/rewrite-subst.c' || echo './'`lib/rewrite/rewrite-subst.c libtool: compile: x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -I/usr/include/uuid -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT lib/rewrite/libsyslog_ng_la-rewrite-subst.lo -MD -MP -MF lib/rewrite/.deps/libsyslog_ng_la-rewrite-subst.Tpo -c lib/rewrite/rewrite-subst.c -fPIC -DPIC -o lib/rewrite/.libs/libsyslog_ng_la-rewrite-subst.o mv -f lib/rewrite/.deps/libsyslog_ng_la-rewrite-subst.Tpo lib/rewrite/.deps/libsyslog_ng_la-rewrite-subst.Plo /bin/sh ./libtool --tag=CC --mode=compile x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -I/usr/include/uuid -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT lib/rewrite/libsyslog_ng_la-rewrite-expr-parser.lo -MD -MP -MF lib/rewrite/.deps/libsyslog_ng_la-rewrite-expr-parser.Tpo -c -o lib/rewrite/libsyslog_ng_la-rewrite-expr-parser.lo `test -f 'lib/rewrite/rewrite-expr-parser.c' || echo './'`lib/rewrite/rewrite-expr-parser.c libtool: compile: x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -I/usr/include/uuid -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT lib/rewrite/libsyslog_ng_la-rewrite-expr-parser.lo -MD -MP -MF lib/rewrite/.deps/libsyslog_ng_la-rewrite-expr-parser.Tpo -c lib/rewrite/rewrite-expr-parser.c -fPIC -DPIC -o lib/rewrite/.libs/libsyslog_ng_la-rewrite-expr-parser.o mv -f lib/rewrite/.deps/libsyslog_ng_la-rewrite-expr-parser.Tpo lib/rewrite/.deps/libsyslog_ng_la-rewrite-expr-parser.Plo /bin/sh ./libtool --tag=CC --mode=compile x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -I/usr/include/uuid -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT lib/filter/libsyslog_ng_la-filter-expr-grammar.lo -MD -MP -MF lib/filter/.deps/libsyslog_ng_la-filter-expr-grammar.Tpo -c -o lib/filter/libsyslog_ng_la-filter-expr-grammar.lo `test -f 'lib/filter/filter-expr-grammar.c' || echo './'`lib/filter/filter-expr-grammar.c libtool: compile: x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -I/usr/include/uuid -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT lib/filter/libsyslog_ng_la-filter-expr-grammar.lo -MD -MP -MF lib/filter/.deps/libsyslog_ng_la-filter-expr-grammar.Tpo -c lib/filter/filter-expr-grammar.c -fPIC -DPIC -o lib/filter/.libs/libsyslog_ng_la-filter-expr-grammar.o mv -f lib/filter/.deps/libsyslog_ng_la-filter-expr-grammar.Tpo lib/filter/.deps/libsyslog_ng_la-filter-expr-grammar.Plo /bin/sh ./libtool --tag=CC --mode=compile x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -I/usr/include/uuid -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT lib/parser/libsyslog_ng_la-parser-expr-grammar.lo -MD -MP -MF lib/parser/.deps/libsyslog_ng_la-parser-expr-grammar.Tpo -c -o lib/parser/libsyslog_ng_la-parser-expr-grammar.lo `test -f 'lib/parser/parser-expr-grammar.c' || echo './'`lib/parser/parser-expr-grammar.c libtool: compile: x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -I/usr/include/uuid -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT lib/parser/libsyslog_ng_la-parser-expr-grammar.lo -MD -MP -MF lib/parser/.deps/libsyslog_ng_la-parser-expr-grammar.Tpo -c lib/parser/parser-expr-grammar.c -fPIC -DPIC -o lib/parser/.libs/libsyslog_ng_la-parser-expr-grammar.o mv -f lib/parser/.deps/libsyslog_ng_la-parser-expr-grammar.Tpo lib/parser/.deps/libsyslog_ng_la-parser-expr-grammar.Plo /bin/sh ./libtool --tag=CC --mode=compile x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -I/usr/include/uuid -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT lib/rewrite/libsyslog_ng_la-rewrite-groupset.lo -MD -MP -MF lib/rewrite/.deps/libsyslog_ng_la-rewrite-groupset.Tpo -c -o lib/rewrite/libsyslog_ng_la-rewrite-groupset.lo `test -f 'lib/rewrite/rewrite-groupset.c' || echo './'`lib/rewrite/rewrite-groupset.c libtool: compile: x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -I/usr/include/uuid -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT lib/rewrite/libsyslog_ng_la-rewrite-groupset.lo -MD -MP -MF lib/rewrite/.deps/libsyslog_ng_la-rewrite-groupset.Tpo -c lib/rewrite/rewrite-groupset.c -fPIC -DPIC -o lib/rewrite/.libs/libsyslog_ng_la-rewrite-groupset.o mv -f lib/rewrite/.deps/libsyslog_ng_la-rewrite-groupset.Tpo lib/rewrite/.deps/libsyslog_ng_la-rewrite-groupset.Plo /bin/sh ./libtool --tag=CC --mode=compile x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -I/usr/include/uuid -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT lib/template/libsyslog_ng_la-simple-function.lo -MD -MP -MF lib/template/.deps/libsyslog_ng_la-simple-function.Tpo -c -o lib/template/libsyslog_ng_la-simple-function.lo `test -f 'lib/template/simple-function.c' || echo './'`lib/template/simple-function.c libtool: compile: x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -I/usr/include/uuid -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT lib/template/libsyslog_ng_la-simple-function.lo -MD -MP -MF lib/template/.deps/libsyslog_ng_la-simple-function.Tpo -c lib/template/simple-function.c -fPIC -DPIC -o lib/template/.libs/libsyslog_ng_la-simple-function.o mv -f lib/template/.deps/libsyslog_ng_la-simple-function.Tpo lib/template/.deps/libsyslog_ng_la-simple-function.Plo /bin/sh ./libtool --tag=CC --mode=compile x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -I/usr/include/uuid -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT lib/template/libsyslog_ng_la-repr.lo -MD -MP -MF lib/template/.deps/libsyslog_ng_la-repr.Tpo -c -o lib/template/libsyslog_ng_la-repr.lo `test -f 'lib/template/repr.c' || echo './'`lib/template/repr.c libtool: compile: x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -I/usr/include/uuid -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT lib/template/libsyslog_ng_la-repr.lo -MD -MP -MF lib/template/.deps/libsyslog_ng_la-repr.Tpo -c lib/template/repr.c -fPIC -DPIC -o lib/template/.libs/libsyslog_ng_la-repr.o mv -f lib/template/.deps/libsyslog_ng_la-repr.Tpo lib/template/.deps/libsyslog_ng_la-repr.Plo /bin/sh ./libtool --tag=CC --mode=compile x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -I/usr/include/uuid -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT lib/template/libsyslog_ng_la-templates.lo -MD -MP -MF lib/template/.deps/libsyslog_ng_la-templates.Tpo -c -o lib/template/libsyslog_ng_la-templates.lo `test -f 'lib/template/templates.c' || echo './'`lib/template/templates.c libtool: compile: x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -I/usr/include/uuid -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT lib/template/libsyslog_ng_la-templates.lo -MD -MP -MF lib/template/.deps/libsyslog_ng_la-templates.Tpo -c lib/template/templates.c -fPIC -DPIC -o lib/template/.libs/libsyslog_ng_la-templates.o mv -f lib/template/.deps/libsyslog_ng_la-templates.Tpo lib/template/.deps/libsyslog_ng_la-templates.Plo /bin/sh ./libtool --tag=CC --mode=compile x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -I/usr/include/uuid -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT lib/template/libsyslog_ng_la-escaping.lo -MD -MP -MF lib/template/.deps/libsyslog_ng_la-escaping.Tpo -c -o lib/template/libsyslog_ng_la-escaping.lo `test -f 'lib/template/escaping.c' || echo './'`lib/template/escaping.c libtool: compile: x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -I/usr/include/uuid -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT lib/template/libsyslog_ng_la-escaping.lo -MD -MP -MF lib/template/.deps/libsyslog_ng_la-escaping.Tpo -c lib/template/escaping.c -fPIC -DPIC -o lib/template/.libs/libsyslog_ng_la-escaping.o mv -f lib/template/.deps/libsyslog_ng_la-escaping.Tpo lib/template/.deps/libsyslog_ng_la-escaping.Plo /bin/sh ./libtool --tag=CC --mode=compile x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -I/usr/include/uuid -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT lib/template/libsyslog_ng_la-macros.lo -MD -MP -MF lib/template/.deps/libsyslog_ng_la-macros.Tpo -c -o lib/template/libsyslog_ng_la-macros.lo `test -f 'lib/template/macros.c' || echo './'`lib/template/macros.c libtool: compile: x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -I/usr/include/uuid -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT lib/template/libsyslog_ng_la-macros.lo -MD -MP -MF lib/template/.deps/libsyslog_ng_la-macros.Tpo -c lib/template/macros.c -fPIC -DPIC -o lib/template/.libs/libsyslog_ng_la-macros.o mv -f lib/template/.deps/libsyslog_ng_la-macros.Tpo lib/template/.deps/libsyslog_ng_la-macros.Plo /bin/sh ./libtool --tag=CC --mode=compile x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -I/usr/include/uuid -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT lib/template/libsyslog_ng_la-user-function.lo -MD -MP -MF lib/template/.deps/libsyslog_ng_la-user-function.Tpo -c -o lib/template/libsyslog_ng_la-user-function.lo `test -f 'lib/template/user-function.c' || echo './'`lib/template/user-function.c libtool: compile: x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -I/usr/include/uuid -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT lib/template/libsyslog_ng_la-user-function.lo -MD -MP -MF lib/template/.deps/libsyslog_ng_la-user-function.Tpo -c lib/template/user-function.c -fPIC -DPIC -o lib/template/.libs/libsyslog_ng_la-user-function.o mv -f lib/template/.deps/libsyslog_ng_la-user-function.Tpo lib/template/.deps/libsyslog_ng_la-user-function.Plo /bin/sh ./libtool --tag=CC --mode=compile x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -I/usr/include/uuid -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT lib/value-pairs/libsyslog_ng_la-transforms.lo -MD -MP -MF lib/value-pairs/.deps/libsyslog_ng_la-transforms.Tpo -c -o lib/value-pairs/libsyslog_ng_la-transforms.lo `test -f 'lib/value-pairs/transforms.c' || echo './'`lib/value-pairs/transforms.c libtool: compile: x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -I/usr/include/uuid -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT lib/value-pairs/libsyslog_ng_la-transforms.lo -MD -MP -MF lib/value-pairs/.deps/libsyslog_ng_la-transforms.Tpo -c lib/value-pairs/transforms.c -fPIC -DPIC -o lib/value-pairs/.libs/libsyslog_ng_la-transforms.o mv -f lib/value-pairs/.deps/libsyslog_ng_la-transforms.Tpo lib/value-pairs/.deps/libsyslog_ng_la-transforms.Plo /bin/sh ./libtool --tag=CC --mode=compile x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -I/usr/include/uuid -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT lib/template/libsyslog_ng_la-compiler.lo -MD -MP -MF lib/template/.deps/libsyslog_ng_la-compiler.Tpo -c -o lib/template/libsyslog_ng_la-compiler.lo `test -f 'lib/template/compiler.c' || echo './'`lib/template/compiler.c libtool: compile: x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -I/usr/include/uuid -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT lib/template/libsyslog_ng_la-compiler.lo -MD -MP -MF lib/template/.deps/libsyslog_ng_la-compiler.Tpo -c lib/template/compiler.c -fPIC -DPIC -o lib/template/.libs/libsyslog_ng_la-compiler.o mv -f lib/template/.deps/libsyslog_ng_la-compiler.Tpo lib/template/.deps/libsyslog_ng_la-compiler.Plo /bin/sh ./libtool --tag=CC --mode=compile x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -I/usr/include/uuid -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT lib/rewrite/libsyslog_ng_la-rewrite-expr-grammar.lo -MD -MP -MF lib/rewrite/.deps/libsyslog_ng_la-rewrite-expr-grammar.Tpo -c -o lib/rewrite/libsyslog_ng_la-rewrite-expr-grammar.lo `test -f 'lib/rewrite/rewrite-expr-grammar.c' || echo './'`lib/rewrite/rewrite-expr-grammar.c libtool: compile: x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -I/usr/include/uuid -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT lib/rewrite/libsyslog_ng_la-rewrite-expr-grammar.lo -MD -MP -MF lib/rewrite/.deps/libsyslog_ng_la-rewrite-expr-grammar.Tpo -c lib/rewrite/rewrite-expr-grammar.c -fPIC -DPIC -o lib/rewrite/.libs/libsyslog_ng_la-rewrite-expr-grammar.o mv -f lib/rewrite/.deps/libsyslog_ng_la-rewrite-expr-grammar.Tpo lib/rewrite/.deps/libsyslog_ng_la-rewrite-expr-grammar.Plo /bin/sh ./libtool --tag=CC --mode=compile x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -I/usr/include/uuid -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT lib/value-pairs/libsyslog_ng_la-evttag.lo -MD -MP -MF lib/value-pairs/.deps/libsyslog_ng_la-evttag.Tpo -c -o lib/value-pairs/libsyslog_ng_la-evttag.lo `test -f 'lib/value-pairs/evttag.c' || echo './'`lib/value-pairs/evttag.c libtool: compile: x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -I/usr/include/uuid -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT lib/value-pairs/libsyslog_ng_la-evttag.lo -MD -MP -MF lib/value-pairs/.deps/libsyslog_ng_la-evttag.Tpo -c lib/value-pairs/evttag.c -fPIC -DPIC -o lib/value-pairs/.libs/libsyslog_ng_la-evttag.o mv -f lib/value-pairs/.deps/libsyslog_ng_la-evttag.Tpo lib/value-pairs/.deps/libsyslog_ng_la-evttag.Plo /bin/sh ./libtool --tag=CC --mode=compile x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -I/usr/include/uuid -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT lib/stats/libsyslog_ng_la-stats-counter.lo -MD -MP -MF lib/stats/.deps/libsyslog_ng_la-stats-counter.Tpo -c -o lib/stats/libsyslog_ng_la-stats-counter.lo `test -f 'lib/stats/stats-counter.c' || echo './'`lib/stats/stats-counter.c libtool: compile: x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -I/usr/include/uuid -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT lib/stats/libsyslog_ng_la-stats-counter.lo -MD -MP -MF lib/stats/.deps/libsyslog_ng_la-stats-counter.Tpo -c lib/stats/stats-counter.c -fPIC -DPIC -o lib/stats/.libs/libsyslog_ng_la-stats-counter.o mv -f lib/stats/.deps/libsyslog_ng_la-stats-counter.Tpo lib/stats/.deps/libsyslog_ng_la-stats-counter.Plo /bin/sh ./libtool --tag=CC --mode=compile x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -I/usr/include/uuid -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT lib/value-pairs/libsyslog_ng_la-cmdline.lo -MD -MP -MF lib/value-pairs/.deps/libsyslog_ng_la-cmdline.Tpo -c -o lib/value-pairs/libsyslog_ng_la-cmdline.lo `test -f 'lib/value-pairs/cmdline.c' || echo './'`lib/value-pairs/cmdline.c libtool: compile: x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -I/usr/include/uuid -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT lib/value-pairs/libsyslog_ng_la-cmdline.lo -MD -MP -MF lib/value-pairs/.deps/libsyslog_ng_la-cmdline.Tpo -c lib/value-pairs/cmdline.c -fPIC -DPIC -o lib/value-pairs/.libs/libsyslog_ng_la-cmdline.o mv -f lib/value-pairs/.deps/libsyslog_ng_la-cmdline.Tpo lib/value-pairs/.deps/libsyslog_ng_la-cmdline.Plo /bin/sh ./libtool --tag=CC --mode=compile x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -I/usr/include/uuid -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT lib/stats/libsyslog_ng_la-stats-control.lo -MD -MP -MF lib/stats/.deps/libsyslog_ng_la-stats-control.Tpo -c -o lib/stats/libsyslog_ng_la-stats-control.lo `test -f 'lib/stats/stats-control.c' || echo './'`lib/stats/stats-control.c libtool: compile: x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -I/usr/include/uuid -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT lib/stats/libsyslog_ng_la-stats-control.lo -MD -MP -MF lib/stats/.deps/libsyslog_ng_la-stats-control.Tpo -c lib/stats/stats-control.c -fPIC -DPIC -o lib/stats/.libs/libsyslog_ng_la-stats-control.o mv -f lib/stats/.deps/libsyslog_ng_la-stats-control.Tpo lib/stats/.deps/libsyslog_ng_la-stats-control.Plo /bin/sh ./libtool --tag=CC --mode=compile x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -I/usr/include/uuid -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT lib/stats/libsyslog_ng_la-stats.lo -MD -MP -MF lib/stats/.deps/libsyslog_ng_la-stats.Tpo -c -o lib/stats/libsyslog_ng_la-stats.lo `test -f 'lib/stats/stats.c' || echo './'`lib/stats/stats.c libtool: compile: x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -I/usr/include/uuid -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT lib/stats/libsyslog_ng_la-stats.lo -MD -MP -MF lib/stats/.deps/libsyslog_ng_la-stats.Tpo -c lib/stats/stats.c -fPIC -DPIC -o lib/stats/.libs/libsyslog_ng_la-stats.o mv -f lib/stats/.deps/libsyslog_ng_la-stats.Tpo lib/stats/.deps/libsyslog_ng_la-stats.Plo /bin/sh ./libtool --tag=CC --mode=compile x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -I/usr/include/uuid -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT lib/stats/libsyslog_ng_la-stats-csv.lo -MD -MP -MF lib/stats/.deps/libsyslog_ng_la-stats-csv.Tpo -c -o lib/stats/libsyslog_ng_la-stats-csv.lo `test -f 'lib/stats/stats-csv.c' || echo './'`lib/stats/stats-csv.c libtool: compile: x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -I/usr/include/uuid -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT lib/stats/libsyslog_ng_la-stats-csv.lo -MD -MP -MF lib/stats/.deps/libsyslog_ng_la-stats-csv.Tpo -c lib/stats/stats-csv.c -fPIC -DPIC -o lib/stats/.libs/libsyslog_ng_la-stats-csv.o mv -f lib/stats/.deps/libsyslog_ng_la-stats-csv.Tpo lib/stats/.deps/libsyslog_ng_la-stats-csv.Plo /bin/sh ./libtool --tag=CC --mode=compile x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -I/usr/include/uuid -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT lib/stats/libsyslog_ng_la-stats-log.lo -MD -MP -MF lib/stats/.deps/libsyslog_ng_la-stats-log.Tpo -c -o lib/stats/libsyslog_ng_la-stats-log.lo `test -f 'lib/stats/stats-log.c' || echo './'`lib/stats/stats-log.c libtool: compile: x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -I/usr/include/uuid -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT lib/stats/libsyslog_ng_la-stats-log.lo -MD -MP -MF lib/stats/.deps/libsyslog_ng_la-stats-log.Tpo -c lib/stats/stats-log.c -fPIC -DPIC -o lib/stats/.libs/libsyslog_ng_la-stats-log.o mv -f lib/stats/.deps/libsyslog_ng_la-stats-log.Tpo lib/stats/.deps/libsyslog_ng_la-stats-log.Plo /bin/sh ./libtool --tag=CC --mode=compile x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -I/usr/include/uuid -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT lib/stats/libsyslog_ng_la-stats-cluster.lo -MD -MP -MF lib/stats/.deps/libsyslog_ng_la-stats-cluster.Tpo -c -o lib/stats/libsyslog_ng_la-stats-cluster.lo `test -f 'lib/stats/stats-cluster.c' || echo './'`lib/stats/stats-cluster.c libtool: compile: x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -I/usr/include/uuid -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT lib/stats/libsyslog_ng_la-stats-cluster.lo -MD -MP -MF lib/stats/.deps/libsyslog_ng_la-stats-cluster.Tpo -c lib/stats/stats-cluster.c -fPIC -DPIC -o lib/stats/.libs/libsyslog_ng_la-stats-cluster.o mv -f lib/stats/.deps/libsyslog_ng_la-stats-cluster.Tpo lib/stats/.deps/libsyslog_ng_la-stats-cluster.Plo /bin/sh ./libtool --tag=CC --mode=compile x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -I/usr/include/uuid -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT lib/value-pairs/libsyslog_ng_la-value-pairs.lo -MD -MP -MF lib/value-pairs/.deps/libsyslog_ng_la-value-pairs.Tpo -c -o lib/value-pairs/libsyslog_ng_la-value-pairs.lo `test -f 'lib/value-pairs/value-pairs.c' || echo './'`lib/value-pairs/value-pairs.c libtool: compile: x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -I/usr/include/uuid -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT lib/value-pairs/libsyslog_ng_la-value-pairs.lo -MD -MP -MF lib/value-pairs/.deps/libsyslog_ng_la-value-pairs.Tpo -c lib/value-pairs/value-pairs.c -fPIC -DPIC -o lib/value-pairs/.libs/libsyslog_ng_la-value-pairs.o mv -f lib/value-pairs/.deps/libsyslog_ng_la-value-pairs.Tpo lib/value-pairs/.deps/libsyslog_ng_la-value-pairs.Plo /bin/sh ./libtool --tag=CC --mode=compile x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -I/usr/include/uuid -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT lib/stats/libsyslog_ng_la-stats-syslog.lo -MD -MP -MF lib/stats/.deps/libsyslog_ng_la-stats-syslog.Tpo -c -o lib/stats/libsyslog_ng_la-stats-syslog.lo `test -f 'lib/stats/stats-syslog.c' || echo './'`lib/stats/stats-syslog.c libtool: compile: x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -I/usr/include/uuid -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT lib/stats/libsyslog_ng_la-stats-syslog.lo -MD -MP -MF lib/stats/.deps/libsyslog_ng_la-stats-syslog.Tpo -c lib/stats/stats-syslog.c -fPIC -DPIC -o lib/stats/.libs/libsyslog_ng_la-stats-syslog.o mv -f lib/stats/.deps/libsyslog_ng_la-stats-syslog.Tpo lib/stats/.deps/libsyslog_ng_la-stats-syslog.Plo /bin/sh ./libtool --tag=CC --mode=compile x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -I/usr/include/uuid -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT lib/stats/libsyslog_ng_la-stats-query-commands.lo -MD -MP -MF lib/stats/.deps/libsyslog_ng_la-stats-query-commands.Tpo -c -o lib/stats/libsyslog_ng_la-stats-query-commands.lo `test -f 'lib/stats/stats-query-commands.c' || echo './'`lib/stats/stats-query-commands.c libtool: compile: x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -I/usr/include/uuid -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT lib/stats/libsyslog_ng_la-stats-query-commands.lo -MD -MP -MF lib/stats/.deps/libsyslog_ng_la-stats-query-commands.Tpo -c lib/stats/stats-query-commands.c -fPIC -DPIC -o lib/stats/.libs/libsyslog_ng_la-stats-query-commands.o mv -f lib/stats/.deps/libsyslog_ng_la-stats-query-commands.Tpo lib/stats/.deps/libsyslog_ng_la-stats-query-commands.Plo /bin/sh ./libtool --tag=CC --mode=compile x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -I/usr/include/uuid -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT lib/stats/libsyslog_ng_la-stats-registry.lo -MD -MP -MF lib/stats/.deps/libsyslog_ng_la-stats-registry.Tpo -c -o lib/stats/libsyslog_ng_la-stats-registry.lo `test -f 'lib/stats/stats-registry.c' || echo './'`lib/stats/stats-registry.c libtool: compile: x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -I/usr/include/uuid -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT lib/stats/libsyslog_ng_la-stats-registry.lo -MD -MP -MF lib/stats/.deps/libsyslog_ng_la-stats-registry.Tpo -c lib/stats/stats-registry.c -fPIC -DPIC -o lib/stats/.libs/libsyslog_ng_la-stats-registry.o mv -f lib/stats/.deps/libsyslog_ng_la-stats-registry.Tpo lib/stats/.deps/libsyslog_ng_la-stats-registry.Plo /bin/sh ./libtool --tag=CC --mode=compile x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -I/usr/include/uuid -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT lib/stats/libsyslog_ng_la-stats-cluster-single.lo -MD -MP -MF lib/stats/.deps/libsyslog_ng_la-stats-cluster-single.Tpo -c -o lib/stats/libsyslog_ng_la-stats-cluster-single.lo `test -f 'lib/stats/stats-cluster-single.c' || echo './'`lib/stats/stats-cluster-single.c libtool: compile: x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -I/usr/include/uuid -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT lib/stats/libsyslog_ng_la-stats-cluster-single.lo -MD -MP -MF lib/stats/.deps/libsyslog_ng_la-stats-cluster-single.Tpo -c lib/stats/stats-cluster-single.c -fPIC -DPIC -o lib/stats/.libs/libsyslog_ng_la-stats-cluster-single.o mv -f lib/stats/.deps/libsyslog_ng_la-stats-cluster-single.Tpo lib/stats/.deps/libsyslog_ng_la-stats-cluster-single.Plo /bin/sh ./libtool --tag=CC --mode=compile x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -I/usr/include/uuid -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT lib/stats/libsyslog_ng_la-stats-cluster-logpipe.lo -MD -MP -MF lib/stats/.deps/libsyslog_ng_la-stats-cluster-logpipe.Tpo -c -o lib/stats/libsyslog_ng_la-stats-cluster-logpipe.lo `test -f 'lib/stats/stats-cluster-logpipe.c' || echo './'`lib/stats/stats-cluster-logpipe.c libtool: compile: x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -I/usr/include/uuid -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT lib/stats/libsyslog_ng_la-stats-cluster-logpipe.lo -MD -MP -MF lib/stats/.deps/libsyslog_ng_la-stats-cluster-logpipe.Tpo -c lib/stats/stats-cluster-logpipe.c -fPIC -DPIC -o lib/stats/.libs/libsyslog_ng_la-stats-cluster-logpipe.o mv -f lib/stats/.deps/libsyslog_ng_la-stats-cluster-logpipe.Tpo lib/stats/.deps/libsyslog_ng_la-stats-cluster-logpipe.Plo /bin/sh ./libtool --tag=CC --mode=compile x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -I/usr/include/uuid -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT lib/control/libsyslog_ng_la-control-main.lo -MD -MP -MF lib/control/.deps/libsyslog_ng_la-control-main.Tpo -c -o lib/control/libsyslog_ng_la-control-main.lo `test -f 'lib/control/control-main.c' || echo './'`lib/control/control-main.c libtool: compile: x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -I/usr/include/uuid -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT lib/control/libsyslog_ng_la-control-main.lo -MD -MP -MF lib/control/.deps/libsyslog_ng_la-control-main.Tpo -c lib/control/control-main.c -fPIC -DPIC -o lib/control/.libs/libsyslog_ng_la-control-main.o mv -f lib/control/.deps/libsyslog_ng_la-control-main.Tpo lib/control/.deps/libsyslog_ng_la-control-main.Plo /bin/sh ./libtool --tag=CC --mode=compile x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -I/usr/include/uuid -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT lib/control/libsyslog_ng_la-control-commands.lo -MD -MP -MF lib/control/.deps/libsyslog_ng_la-control-commands.Tpo -c -o lib/control/libsyslog_ng_la-control-commands.lo `test -f 'lib/control/control-commands.c' || echo './'`lib/control/control-commands.c libtool: compile: x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -I/usr/include/uuid -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT lib/control/libsyslog_ng_la-control-commands.lo -MD -MP -MF lib/control/.deps/libsyslog_ng_la-control-commands.Tpo -c lib/control/control-commands.c -fPIC -DPIC -o lib/control/.libs/libsyslog_ng_la-control-commands.o mv -f lib/control/.deps/libsyslog_ng_la-control-commands.Tpo lib/control/.deps/libsyslog_ng_la-control-commands.Plo /bin/sh ./libtool --tag=CC --mode=compile x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -I/usr/include/uuid -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT lib/stats/libsyslog_ng_la-stats-query.lo -MD -MP -MF lib/stats/.deps/libsyslog_ng_la-stats-query.Tpo -c -o lib/stats/libsyslog_ng_la-stats-query.lo `test -f 'lib/stats/stats-query.c' || echo './'`lib/stats/stats-query.c libtool: compile: x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -I/usr/include/uuid -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT lib/stats/libsyslog_ng_la-stats-query.lo -MD -MP -MF lib/stats/.deps/libsyslog_ng_la-stats-query.Tpo -c lib/stats/stats-query.c -fPIC -DPIC -o lib/stats/.libs/libsyslog_ng_la-stats-query.o mv -f lib/stats/.deps/libsyslog_ng_la-stats-query.Tpo lib/stats/.deps/libsyslog_ng_la-stats-query.Plo /bin/sh ./libtool --tag=CC --mode=compile x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -I/usr/include/uuid -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT lib/compat/libsyslog_ng_la-getutent.lo -MD -MP -MF lib/compat/.deps/libsyslog_ng_la-getutent.Tpo -c -o lib/compat/libsyslog_ng_la-getutent.lo `test -f 'lib/compat/getutent.c' || echo './'`lib/compat/getutent.c libtool: compile: x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -I/usr/include/uuid -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT lib/compat/libsyslog_ng_la-getutent.lo -MD -MP -MF lib/compat/.deps/libsyslog_ng_la-getutent.Tpo -c lib/compat/getutent.c -fPIC -DPIC -o lib/compat/.libs/libsyslog_ng_la-getutent.o mv -f lib/compat/.deps/libsyslog_ng_la-getutent.Tpo lib/compat/.deps/libsyslog_ng_la-getutent.Plo /bin/sh ./libtool --tag=CC --mode=compile x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -I/usr/include/uuid -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT lib/compat/libsyslog_ng_la-inet_aton.lo -MD -MP -MF lib/compat/.deps/libsyslog_ng_la-inet_aton.Tpo -c -o lib/compat/libsyslog_ng_la-inet_aton.lo `test -f 'lib/compat/inet_aton.c' || echo './'`lib/compat/inet_aton.c libtool: compile: x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -I/usr/include/uuid -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT lib/compat/libsyslog_ng_la-inet_aton.lo -MD -MP -MF lib/compat/.deps/libsyslog_ng_la-inet_aton.Tpo -c lib/compat/inet_aton.c -fPIC -DPIC -o lib/compat/.libs/libsyslog_ng_la-inet_aton.o mv -f lib/compat/.deps/libsyslog_ng_la-inet_aton.Tpo lib/compat/.deps/libsyslog_ng_la-inet_aton.Plo /bin/sh ./libtool --tag=CC --mode=compile x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -I/usr/include/uuid -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT lib/debugger/libsyslog_ng_la-tracer.lo -MD -MP -MF lib/debugger/.deps/libsyslog_ng_la-tracer.Tpo -c -o lib/debugger/libsyslog_ng_la-tracer.lo `test -f 'lib/debugger/tracer.c' || echo './'`lib/debugger/tracer.c libtool: compile: x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -I/usr/include/uuid -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT lib/debugger/libsyslog_ng_la-tracer.lo -MD -MP -MF lib/debugger/.deps/libsyslog_ng_la-tracer.Tpo -c lib/debugger/tracer.c -fPIC -DPIC -o lib/debugger/.libs/libsyslog_ng_la-tracer.o mv -f lib/debugger/.deps/libsyslog_ng_la-tracer.Tpo lib/debugger/.deps/libsyslog_ng_la-tracer.Plo /bin/sh ./libtool --tag=CC --mode=compile x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -I/usr/include/uuid -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT lib/compat/libsyslog_ng_la-memrchr.lo -MD -MP -MF lib/compat/.deps/libsyslog_ng_la-memrchr.Tpo -c -o lib/compat/libsyslog_ng_la-memrchr.lo `test -f 'lib/compat/memrchr.c' || echo './'`lib/compat/memrchr.c libtool: compile: x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -I/usr/include/uuid -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT lib/compat/libsyslog_ng_la-memrchr.lo -MD -MP -MF lib/compat/.deps/libsyslog_ng_la-memrchr.Tpo -c lib/compat/memrchr.c -fPIC -DPIC -o lib/compat/.libs/libsyslog_ng_la-memrchr.o mv -f lib/compat/.deps/libsyslog_ng_la-memrchr.Tpo lib/compat/.deps/libsyslog_ng_la-memrchr.Plo /bin/sh ./libtool --tag=CC --mode=compile x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -I/usr/include/uuid -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT lib/debugger/libsyslog_ng_la-debugger-main.lo -MD -MP -MF lib/debugger/.deps/libsyslog_ng_la-debugger-main.Tpo -c -o lib/debugger/libsyslog_ng_la-debugger-main.lo `test -f 'lib/debugger/debugger-main.c' || echo './'`lib/debugger/debugger-main.c libtool: compile: x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -I/usr/include/uuid -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT lib/debugger/libsyslog_ng_la-debugger-main.lo -MD -MP -MF lib/debugger/.deps/libsyslog_ng_la-debugger-main.Tpo -c lib/debugger/debugger-main.c -fPIC -DPIC -o lib/debugger/.libs/libsyslog_ng_la-debugger-main.o mv -f lib/debugger/.deps/libsyslog_ng_la-debugger-main.Tpo lib/debugger/.deps/libsyslog_ng_la-debugger-main.Plo /bin/sh ./libtool --tag=CC --mode=compile x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -I/usr/include/uuid -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT lib/compat/libsyslog_ng_la-pio.lo -MD -MP -MF lib/compat/.deps/libsyslog_ng_la-pio.Tpo -c -o lib/compat/libsyslog_ng_la-pio.lo `test -f 'lib/compat/pio.c' || echo './'`lib/compat/pio.c libtool: compile: x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -I/usr/include/uuid -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT lib/compat/libsyslog_ng_la-pio.lo -MD -MP -MF lib/compat/.deps/libsyslog_ng_la-pio.Tpo -c lib/compat/pio.c -fPIC -DPIC -o lib/compat/.libs/libsyslog_ng_la-pio.o mv -f lib/compat/.deps/libsyslog_ng_la-pio.Tpo lib/compat/.deps/libsyslog_ng_la-pio.Plo /bin/sh ./libtool --tag=CC --mode=compile x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -I/usr/include/uuid -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT lib/control/libsyslog_ng_la-control-server.lo -MD -MP -MF lib/control/.deps/libsyslog_ng_la-control-server.Tpo -c -o lib/control/libsyslog_ng_la-control-server.lo `test -f 'lib/control/control-server.c' || echo './'`lib/control/control-server.c libtool: compile: x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -I/usr/include/uuid -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT lib/control/libsyslog_ng_la-control-server.lo -MD -MP -MF lib/control/.deps/libsyslog_ng_la-control-server.Tpo -c lib/control/control-server.c -fPIC -DPIC -o lib/control/.libs/libsyslog_ng_la-control-server.o mv -f lib/control/.deps/libsyslog_ng_la-control-server.Tpo lib/control/.deps/libsyslog_ng_la-control-server.Plo /bin/sh ./libtool --tag=CC --mode=compile x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -I/usr/include/uuid -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT lib/compat/libsyslog_ng_la-strcasestr.lo -MD -MP -MF lib/compat/.deps/libsyslog_ng_la-strcasestr.Tpo -c -o lib/compat/libsyslog_ng_la-strcasestr.lo `test -f 'lib/compat/strcasestr.c' || echo './'`lib/compat/strcasestr.c libtool: compile: x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -I/usr/include/uuid -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT lib/compat/libsyslog_ng_la-strcasestr.lo -MD -MP -MF lib/compat/.deps/libsyslog_ng_la-strcasestr.Tpo -c lib/compat/strcasestr.c -fPIC -DPIC -o lib/compat/.libs/libsyslog_ng_la-strcasestr.o mv -f lib/compat/.deps/libsyslog_ng_la-strcasestr.Tpo lib/compat/.deps/libsyslog_ng_la-strcasestr.Plo /bin/sh ./libtool --tag=CC --mode=compile x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -I/usr/include/uuid -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT lib/compat/libsyslog_ng_la-glib.lo -MD -MP -MF lib/compat/.deps/libsyslog_ng_la-glib.Tpo -c -o lib/compat/libsyslog_ng_la-glib.lo `test -f 'lib/compat/glib.c' || echo './'`lib/compat/glib.c libtool: compile: x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -I/usr/include/uuid -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT lib/compat/libsyslog_ng_la-glib.lo -MD -MP -MF lib/compat/.deps/libsyslog_ng_la-glib.Tpo -c lib/compat/glib.c -fPIC -DPIC -o lib/compat/.libs/libsyslog_ng_la-glib.o mv -f lib/compat/.deps/libsyslog_ng_la-glib.Tpo lib/compat/.deps/libsyslog_ng_la-glib.Plo /bin/sh ./libtool --tag=CC --mode=compile x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -I/usr/include/uuid -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT lib/compat/libsyslog_ng_la-time.lo -MD -MP -MF lib/compat/.deps/libsyslog_ng_la-time.Tpo -c -o lib/compat/libsyslog_ng_la-time.lo `test -f 'lib/compat/time.c' || echo './'`lib/compat/time.c libtool: compile: x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -I/usr/include/uuid -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT lib/compat/libsyslog_ng_la-time.lo -MD -MP -MF lib/compat/.deps/libsyslog_ng_la-time.Tpo -c lib/compat/time.c -fPIC -DPIC -o lib/compat/.libs/libsyslog_ng_la-time.o mv -f lib/compat/.deps/libsyslog_ng_la-time.Tpo lib/compat/.deps/libsyslog_ng_la-time.Plo /bin/sh ./libtool --tag=CC --mode=compile x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -I/usr/include/uuid -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT lib/debugger/libsyslog_ng_la-debugger.lo -MD -MP -MF lib/debugger/.deps/libsyslog_ng_la-debugger.Tpo -c -o lib/debugger/libsyslog_ng_la-debugger.lo `test -f 'lib/debugger/debugger.c' || echo './'`lib/debugger/debugger.c libtool: compile: x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -I/usr/include/uuid -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT lib/debugger/libsyslog_ng_la-debugger.lo -MD -MP -MF lib/debugger/.deps/libsyslog_ng_la-debugger.Tpo -c lib/debugger/debugger.c -fPIC -DPIC -o lib/debugger/.libs/libsyslog_ng_la-debugger.o mv -f lib/debugger/.deps/libsyslog_ng_la-debugger.Tpo lib/debugger/.deps/libsyslog_ng_la-debugger.Plo /bin/sh ./libtool --tag=CC --mode=compile x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -I/usr/include/uuid -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT lib/compat/libsyslog_ng_la-strtok_r.lo -MD -MP -MF lib/compat/.deps/libsyslog_ng_la-strtok_r.Tpo -c -o lib/compat/libsyslog_ng_la-strtok_r.lo `test -f 'lib/compat/strtok_r.c' || echo './'`lib/compat/strtok_r.c libtool: compile: x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -I/usr/include/uuid -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT lib/compat/libsyslog_ng_la-strtok_r.lo -MD -MP -MF lib/compat/.deps/libsyslog_ng_la-strtok_r.Tpo -c lib/compat/strtok_r.c -fPIC -DPIC -o lib/compat/.libs/libsyslog_ng_la-strtok_r.o mv -f lib/compat/.deps/libsyslog_ng_la-strtok_r.Tpo lib/compat/.deps/libsyslog_ng_la-strtok_r.Plo /bin/sh ./libtool --tag=CC --mode=compile x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -I/usr/include/uuid -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT lib/compat/libsyslog_ng_la-getent.lo -MD -MP -MF lib/compat/.deps/libsyslog_ng_la-getent.Tpo -c -o lib/compat/libsyslog_ng_la-getent.lo `test -f 'lib/compat/getent.c' || echo './'`lib/compat/getent.c libtool: compile: x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -I/usr/include/uuid -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT lib/compat/libsyslog_ng_la-getent.lo -MD -MP -MF lib/compat/.deps/libsyslog_ng_la-getent.Tpo -c lib/compat/getent.c -fPIC -DPIC -o lib/compat/.libs/libsyslog_ng_la-getent.o mv -f lib/compat/.deps/libsyslog_ng_la-getent.Tpo lib/compat/.deps/libsyslog_ng_la-getent.Plo /bin/sh ./libtool --tag=CC --mode=compile x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -I/usr/include/uuid -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT lib/compat/libsyslog_ng_la-openssl_support.lo -MD -MP -MF lib/compat/.deps/libsyslog_ng_la-openssl_support.Tpo -c -o lib/compat/libsyslog_ng_la-openssl_support.lo `test -f 'lib/compat/openssl_support.c' || echo './'`lib/compat/openssl_support.c libtool: compile: x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -I/usr/include/uuid -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT lib/compat/libsyslog_ng_la-openssl_support.lo -MD -MP -MF lib/compat/.deps/libsyslog_ng_la-openssl_support.Tpo -c lib/compat/openssl_support.c -fPIC -DPIC -o lib/compat/.libs/libsyslog_ng_la-openssl_support.o lib/compat/openssl_support.c:128:1: warning: '_ssl_thread_id2' defined but not used [-Wunused-function] _ssl_thread_id2(CRYPTO_THREADID *id) ^~~~~~~~~~~~~~~ mv -f lib/compat/.deps/libsyslog_ng_la-openssl_support.Tpo lib/compat/.deps/libsyslog_ng_la-openssl_support.Plo /bin/sh ./libtool --tag=CC --mode=compile x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -I/usr/include/uuid -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT lib/logmsg/libsyslog_ng_la-nvhandle-descriptors.lo -MD -MP -MF lib/logmsg/.deps/libsyslog_ng_la-nvhandle-descriptors.Tpo -c -o lib/logmsg/libsyslog_ng_la-nvhandle-descriptors.lo `test -f 'lib/logmsg/nvhandle-descriptors.c' || echo './'`lib/logmsg/nvhandle-descriptors.c libtool: compile: x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -I/usr/include/uuid -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT lib/logmsg/libsyslog_ng_la-nvhandle-descriptors.lo -MD -MP -MF lib/logmsg/.deps/libsyslog_ng_la-nvhandle-descriptors.Tpo -c lib/logmsg/nvhandle-descriptors.c -fPIC -DPIC -o lib/logmsg/.libs/libsyslog_ng_la-nvhandle-descriptors.o mv -f lib/logmsg/.deps/libsyslog_ng_la-nvhandle-descriptors.Tpo lib/logmsg/.deps/libsyslog_ng_la-nvhandle-descriptors.Plo /bin/sh ./libtool --tag=CC --mode=compile x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -I/usr/include/uuid -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT lib/logmsg/libsyslog_ng_la-gsockaddr-serialize.lo -MD -MP -MF lib/logmsg/.deps/libsyslog_ng_la-gsockaddr-serialize.Tpo -c -o lib/logmsg/libsyslog_ng_la-gsockaddr-serialize.lo `test -f 'lib/logmsg/gsockaddr-serialize.c' || echo './'`lib/logmsg/gsockaddr-serialize.c libtool: compile: x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -I/usr/include/uuid -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT lib/logmsg/libsyslog_ng_la-gsockaddr-serialize.lo -MD -MP -MF lib/logmsg/.deps/libsyslog_ng_la-gsockaddr-serialize.Tpo -c lib/logmsg/gsockaddr-serialize.c -fPIC -DPIC -o lib/logmsg/.libs/libsyslog_ng_la-gsockaddr-serialize.o mv -f lib/logmsg/.deps/libsyslog_ng_la-gsockaddr-serialize.Tpo lib/logmsg/.deps/libsyslog_ng_la-gsockaddr-serialize.Plo /bin/sh ./libtool --tag=CC --mode=compile x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -I/usr/include/uuid -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT lib/logmsg/libsyslog_ng_la-logmsg-serialize-fixup.lo -MD -MP -MF lib/logmsg/.deps/libsyslog_ng_la-logmsg-serialize-fixup.Tpo -c -o lib/logmsg/libsyslog_ng_la-logmsg-serialize-fixup.lo `test -f 'lib/logmsg/logmsg-serialize-fixup.c' || echo './'`lib/logmsg/logmsg-serialize-fixup.c libtool: compile: x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -I/usr/include/uuid -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT lib/logmsg/libsyslog_ng_la-logmsg-serialize-fixup.lo -MD -MP -MF lib/logmsg/.deps/libsyslog_ng_la-logmsg-serialize-fixup.Tpo -c lib/logmsg/logmsg-serialize-fixup.c -fPIC -DPIC -o lib/logmsg/.libs/libsyslog_ng_la-logmsg-serialize-fixup.o mv -f lib/logmsg/.deps/libsyslog_ng_la-logmsg-serialize-fixup.Tpo lib/logmsg/.deps/libsyslog_ng_la-logmsg-serialize-fixup.Plo /bin/sh ./libtool --tag=CC --mode=compile x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -I/usr/include/uuid -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT lib/logmsg/libsyslog_ng_la-nvtable-serialize.lo -MD -MP -MF lib/logmsg/.deps/libsyslog_ng_la-nvtable-serialize.Tpo -c -o lib/logmsg/libsyslog_ng_la-nvtable-serialize.lo `test -f 'lib/logmsg/nvtable-serialize.c' || echo './'`lib/logmsg/nvtable-serialize.c libtool: compile: x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -I/usr/include/uuid -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT lib/logmsg/libsyslog_ng_la-nvtable-serialize.lo -MD -MP -MF lib/logmsg/.deps/libsyslog_ng_la-nvtable-serialize.Tpo -c lib/logmsg/nvtable-serialize.c -fPIC -DPIC -o lib/logmsg/.libs/libsyslog_ng_la-nvtable-serialize.o mv -f lib/logmsg/.deps/libsyslog_ng_la-nvtable-serialize.Tpo lib/logmsg/.deps/libsyslog_ng_la-nvtable-serialize.Plo /bin/sh ./libtool --tag=CC --mode=compile x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -I/usr/include/uuid -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT lib/logmsg/libsyslog_ng_la-nvtable-serialize-legacy.lo -MD -MP -MF lib/logmsg/.deps/libsyslog_ng_la-nvtable-serialize-legacy.Tpo -c -o lib/logmsg/libsyslog_ng_la-nvtable-serialize-legacy.lo `test -f 'lib/logmsg/nvtable-serialize-legacy.c' || echo './'`lib/logmsg/nvtable-serialize-legacy.c libtool: compile: x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -I/usr/include/uuid -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT lib/logmsg/libsyslog_ng_la-nvtable-serialize-legacy.lo -MD -MP -MF lib/logmsg/.deps/libsyslog_ng_la-nvtable-serialize-legacy.Tpo -c lib/logmsg/nvtable-serialize-legacy.c -fPIC -DPIC -o lib/logmsg/.libs/libsyslog_ng_la-nvtable-serialize-legacy.o mv -f lib/logmsg/.deps/libsyslog_ng_la-nvtable-serialize-legacy.Tpo lib/logmsg/.deps/libsyslog_ng_la-nvtable-serialize-legacy.Plo /bin/sh ./libtool --tag=CC --mode=compile x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -I/usr/include/uuid -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT lib/logmsg/libsyslog_ng_la-tags-serialize.lo -MD -MP -MF lib/logmsg/.deps/libsyslog_ng_la-tags-serialize.Tpo -c -o lib/logmsg/libsyslog_ng_la-tags-serialize.lo `test -f 'lib/logmsg/tags-serialize.c' || echo './'`lib/logmsg/tags-serialize.c libtool: compile: x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -I/usr/include/uuid -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT lib/logmsg/libsyslog_ng_la-tags-serialize.lo -MD -MP -MF lib/logmsg/.deps/libsyslog_ng_la-tags-serialize.Tpo -c lib/logmsg/tags-serialize.c -fPIC -DPIC -o lib/logmsg/.libs/libsyslog_ng_la-tags-serialize.o mv -f lib/logmsg/.deps/libsyslog_ng_la-tags-serialize.Tpo lib/logmsg/.deps/libsyslog_ng_la-tags-serialize.Plo /bin/sh ./libtool --tag=CC --mode=compile x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -I/usr/include/uuid -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT lib/logmsg/libsyslog_ng_la-tags.lo -MD -MP -MF lib/logmsg/.deps/libsyslog_ng_la-tags.Tpo -c -o lib/logmsg/libsyslog_ng_la-tags.lo `test -f 'lib/logmsg/tags.c' || echo './'`lib/logmsg/tags.c libtool: compile: x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -I/usr/include/uuid -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT lib/logmsg/libsyslog_ng_la-tags.lo -MD -MP -MF lib/logmsg/.deps/libsyslog_ng_la-tags.Tpo -c lib/logmsg/tags.c -fPIC -DPIC -o lib/logmsg/.libs/libsyslog_ng_la-tags.o mv -f lib/logmsg/.deps/libsyslog_ng_la-tags.Tpo lib/logmsg/.deps/libsyslog_ng_la-tags.Plo /bin/sh ./libtool --tag=CC --mode=compile x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -I/usr/include/uuid -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT lib/logmsg/libsyslog_ng_la-timestamp-serialize.lo -MD -MP -MF lib/logmsg/.deps/libsyslog_ng_la-timestamp-serialize.Tpo -c -o lib/logmsg/libsyslog_ng_la-timestamp-serialize.lo `test -f 'lib/logmsg/timestamp-serialize.c' || echo './'`lib/logmsg/timestamp-serialize.c libtool: compile: x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -I/usr/include/uuid -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT lib/logmsg/libsyslog_ng_la-timestamp-serialize.lo -MD -MP -MF lib/logmsg/.deps/libsyslog_ng_la-timestamp-serialize.Tpo -c lib/logmsg/timestamp-serialize.c -fPIC -DPIC -o lib/logmsg/.libs/libsyslog_ng_la-timestamp-serialize.o mv -f lib/logmsg/.deps/libsyslog_ng_la-timestamp-serialize.Tpo lib/logmsg/.deps/libsyslog_ng_la-timestamp-serialize.Plo /bin/sh ./libtool --tag=CC --mode=compile x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT lib/eventlog/src/libevtlog_la-evtout.lo -MD -MP -MF lib/eventlog/src/.deps/libevtlog_la-evtout.Tpo -c -o lib/eventlog/src/libevtlog_la-evtout.lo `test -f 'lib/eventlog/src/evtout.c' || echo './'`lib/eventlog/src/evtout.c libtool: compile: x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT lib/eventlog/src/libevtlog_la-evtout.lo -MD -MP -MF lib/eventlog/src/.deps/libevtlog_la-evtout.Tpo -c lib/eventlog/src/evtout.c -fPIC -DPIC -o lib/eventlog/src/.libs/libevtlog_la-evtout.o mv -f lib/eventlog/src/.deps/libevtlog_la-evtout.Tpo lib/eventlog/src/.deps/libevtlog_la-evtout.Plo /bin/sh ./libtool --tag=CC --mode=compile x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -I/usr/include/uuid -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT lib/logmsg/libsyslog_ng_la-nvtable.lo -MD -MP -MF lib/logmsg/.deps/libsyslog_ng_la-nvtable.Tpo -c -o lib/logmsg/libsyslog_ng_la-nvtable.lo `test -f 'lib/logmsg/nvtable.c' || echo './'`lib/logmsg/nvtable.c libtool: compile: x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -I/usr/include/uuid -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT lib/logmsg/libsyslog_ng_la-nvtable.lo -MD -MP -MF lib/logmsg/.deps/libsyslog_ng_la-nvtable.Tpo -c lib/logmsg/nvtable.c -fPIC -DPIC -o lib/logmsg/.libs/libsyslog_ng_la-nvtable.o mv -f lib/logmsg/.deps/libsyslog_ng_la-nvtable.Tpo lib/logmsg/.deps/libsyslog_ng_la-nvtable.Plo /bin/sh ./libtool --tag=CC --mode=compile x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT lib/eventlog/src/libevtlog_la-evtfmt.lo -MD -MP -MF lib/eventlog/src/.deps/libevtlog_la-evtfmt.Tpo -c -o lib/eventlog/src/libevtlog_la-evtfmt.lo `test -f 'lib/eventlog/src/evtfmt.c' || echo './'`lib/eventlog/src/evtfmt.c libtool: compile: x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT lib/eventlog/src/libevtlog_la-evtfmt.lo -MD -MP -MF lib/eventlog/src/.deps/libevtlog_la-evtfmt.Tpo -c lib/eventlog/src/evtfmt.c -fPIC -DPIC -o lib/eventlog/src/.libs/libevtlog_la-evtfmt.o mv -f lib/eventlog/src/.deps/libevtlog_la-evtfmt.Tpo lib/eventlog/src/.deps/libevtlog_la-evtfmt.Plo /bin/sh ./libtool --tag=CC --mode=compile x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -I/usr/include/uuid -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT lib/str-repr/libsyslog_ng_la-encode.lo -MD -MP -MF lib/str-repr/.deps/libsyslog_ng_la-encode.Tpo -c -o lib/str-repr/libsyslog_ng_la-encode.lo `test -f 'lib/str-repr/encode.c' || echo './'`lib/str-repr/encode.c libtool: compile: x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -I/usr/include/uuid -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT lib/str-repr/libsyslog_ng_la-encode.lo -MD -MP -MF lib/str-repr/.deps/libsyslog_ng_la-encode.Tpo -c lib/str-repr/encode.c -fPIC -DPIC -o lib/str-repr/.libs/libsyslog_ng_la-encode.o mv -f lib/str-repr/.deps/libsyslog_ng_la-encode.Tpo lib/str-repr/.deps/libsyslog_ng_la-encode.Plo /bin/sh ./libtool --tag=CC --mode=compile x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT lib/eventlog/src/libevtlog_la-evtrec.lo -MD -MP -MF lib/eventlog/src/.deps/libevtlog_la-evtrec.Tpo -c -o lib/eventlog/src/libevtlog_la-evtrec.lo `test -f 'lib/eventlog/src/evtrec.c' || echo './'`lib/eventlog/src/evtrec.c libtool: compile: x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT lib/eventlog/src/libevtlog_la-evtrec.lo -MD -MP -MF lib/eventlog/src/.deps/libevtlog_la-evtrec.Tpo -c lib/eventlog/src/evtrec.c -fPIC -DPIC -o lib/eventlog/src/.libs/libevtlog_la-evtrec.o mv -f lib/eventlog/src/.deps/libevtlog_la-evtrec.Tpo lib/eventlog/src/.deps/libevtlog_la-evtrec.Plo /bin/sh ./libtool --tag=CC --mode=compile x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -I/usr/include/uuid -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT lib/logmsg/libsyslog_ng_la-logmsg-serialize.lo -MD -MP -MF lib/logmsg/.deps/libsyslog_ng_la-logmsg-serialize.Tpo -c -o lib/logmsg/libsyslog_ng_la-logmsg-serialize.lo `test -f 'lib/logmsg/logmsg-serialize.c' || echo './'`lib/logmsg/logmsg-serialize.c libtool: compile: x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -I/usr/include/uuid -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT lib/logmsg/libsyslog_ng_la-logmsg-serialize.lo -MD -MP -MF lib/logmsg/.deps/libsyslog_ng_la-logmsg-serialize.Tpo -c lib/logmsg/logmsg-serialize.c -fPIC -DPIC -o lib/logmsg/.libs/libsyslog_ng_la-logmsg-serialize.o lib/logmsg/logmsg-serialize.c: In function 'log_msg_read_sd_param_first': lib/logmsg/logmsg-serialize.c:343:70: warning: division 'sizeof (gchar * {aka char *}) / sizeof (gchar {aka char})' does not compute the number of array elements [-Wsizeof-pointer-div] strncpy(sd_param_name, sd_element_name, sizeof(sd_element_name)/sizeof(sd_element_name[0])); ^ lib/logmsg/logmsg-serialize.c:330:58: note: first 'sizeof' operand was declared here log_msg_read_sd_param_first(SerializeArchive *sa, gchar *sd_element_name, LogMessage *self, gboolean *has_more) ~~~~~~~^~~~~~~~~~~~~~~ mv -f lib/logmsg/.deps/libsyslog_ng_la-logmsg-serialize.Tpo lib/logmsg/.deps/libsyslog_ng_la-logmsg-serialize.Plo /bin/sh ./libtool --tag=CC --mode=compile x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT lib/eventlog/src/libevtlog_la-evtstr.lo -MD -MP -MF lib/eventlog/src/.deps/libevtlog_la-evtstr.Tpo -c -o lib/eventlog/src/libevtlog_la-evtstr.lo `test -f 'lib/eventlog/src/evtstr.c' || echo './'`lib/eventlog/src/evtstr.c libtool: compile: x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT lib/eventlog/src/libevtlog_la-evtstr.lo -MD -MP -MF lib/eventlog/src/.deps/libevtlog_la-evtstr.Tpo -c lib/eventlog/src/evtstr.c -fPIC -DPIC -o lib/eventlog/src/.libs/libevtlog_la-evtstr.o mv -f lib/eventlog/src/.deps/libevtlog_la-evtstr.Tpo lib/eventlog/src/.deps/libevtlog_la-evtstr.Plo /bin/sh ./libtool --tag=CC --mode=compile x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -I/usr/include/uuid -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT lib/str-repr/libsyslog_ng_la-decode.lo -MD -MP -MF lib/str-repr/.deps/libsyslog_ng_la-decode.Tpo -c -o lib/str-repr/libsyslog_ng_la-decode.lo `test -f 'lib/str-repr/decode.c' || echo './'`lib/str-repr/decode.c libtool: compile: x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -I/usr/include/uuid -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT lib/str-repr/libsyslog_ng_la-decode.lo -MD -MP -MF lib/str-repr/.deps/libsyslog_ng_la-decode.Tpo -c lib/str-repr/decode.c -fPIC -DPIC -o lib/str-repr/.libs/libsyslog_ng_la-decode.o mv -f lib/str-repr/.deps/libsyslog_ng_la-decode.Tpo lib/str-repr/.deps/libsyslog_ng_la-decode.Plo /bin/sh ./libtool --tag=CC --mode=compile x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT lib/eventlog/src/libevtlog_la-evttags.lo -MD -MP -MF lib/eventlog/src/.deps/libevtlog_la-evttags.Tpo -c -o lib/eventlog/src/libevtlog_la-evttags.lo `test -f 'lib/eventlog/src/evttags.c' || echo './'`lib/eventlog/src/evttags.c libtool: compile: x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT lib/eventlog/src/libevtlog_la-evttags.lo -MD -MP -MF lib/eventlog/src/.deps/libevtlog_la-evttags.Tpo -c lib/eventlog/src/evttags.c -fPIC -DPIC -o lib/eventlog/src/.libs/libevtlog_la-evttags.o mv -f lib/eventlog/src/.deps/libevtlog_la-evttags.Tpo lib/eventlog/src/.deps/libevtlog_la-evttags.Plo /bin/sh ./libtool --tag=CC --mode=compile x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT lib/eventlog/src/libevtlog_la-evtsyslog.lo -MD -MP -MF lib/eventlog/src/.deps/libevtlog_la-evtsyslog.Tpo -c -o lib/eventlog/src/libevtlog_la-evtsyslog.lo `test -f 'lib/eventlog/src/evtsyslog.c' || echo './'`lib/eventlog/src/evtsyslog.c libtool: compile: x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT lib/eventlog/src/libevtlog_la-evtsyslog.lo -MD -MP -MF lib/eventlog/src/.deps/libevtlog_la-evtsyslog.Tpo -c lib/eventlog/src/evtsyslog.c -fPIC -DPIC -o lib/eventlog/src/.libs/libevtlog_la-evtsyslog.o mv -f lib/eventlog/src/.deps/libevtlog_la-evtsyslog.Tpo lib/eventlog/src/.deps/libevtlog_la-evtsyslog.Plo /bin/sh ./libtool --tag=CC --mode=compile x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT lib/eventlog/src/libevtlog_la-evtctx.lo -MD -MP -MF lib/eventlog/src/.deps/libevtlog_la-evtctx.Tpo -c -o lib/eventlog/src/libevtlog_la-evtctx.lo `test -f 'lib/eventlog/src/evtctx.c' || echo './'`lib/eventlog/src/evtctx.c libtool: compile: x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT lib/eventlog/src/libevtlog_la-evtctx.lo -MD -MP -MF lib/eventlog/src/.deps/libevtlog_la-evtctx.Tpo -c lib/eventlog/src/evtctx.c -fPIC -DPIC -o lib/eventlog/src/.libs/libevtlog_la-evtctx.o mv -f lib/eventlog/src/.deps/libevtlog_la-evtctx.Tpo lib/eventlog/src/.deps/libevtlog_la-evtctx.Plo /bin/sh ./libtool --tag=CC --mode=compile x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -fvisibility=hidden -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT lib/secret-storage/libsecret_storage_la-nondumpable-allocator.lo -MD -MP -MF lib/secret-storage/.deps/libsecret_storage_la-nondumpable-allocator.Tpo -c -o lib/secret-storage/libsecret_storage_la-nondumpable-allocator.lo `test -f 'lib/secret-storage/nondumpable-allocator.c' || echo './'`lib/secret-storage/nondumpable-allocator.c libtool: compile: x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -fvisibility=hidden -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT lib/secret-storage/libsecret_storage_la-nondumpable-allocator.lo -MD -MP -MF lib/secret-storage/.deps/libsecret_storage_la-nondumpable-allocator.Tpo -c lib/secret-storage/nondumpable-allocator.c -fPIC -DPIC -o lib/secret-storage/.libs/libsecret_storage_la-nondumpable-allocator.o lib/secret-storage/nondumpable-allocator.c: In function '_mmap': lib/secret-storage/nondumpable-allocator.c:60:52: warning: format '%lu' expects argument of type 'long unsigned int', but argument 4 has type 'gsize' {aka 'unsigned int'} [-Wformat=] snprintf(reason, sizeof(reason), "len: %lu, errno: %d\n", len, errno); ~~^ ~~~ %u lib/secret-storage/nondumpable-allocator.c:85:52: warning: format '%lu' expects argument of type 'long unsigned int', but argument 4 has type 'gsize' {aka 'unsigned int'} [-Wformat=] snprintf(reason, sizeof(reason), "len: %lu, errno: %d%s\n", len, errno, hint); ~~^ ~~~ %u mv -f lib/secret-storage/.deps/libsecret_storage_la-nondumpable-allocator.Tpo lib/secret-storage/.deps/libsecret_storage_la-nondumpable-allocator.Plo /bin/sh ./libtool --tag=CC --mode=compile x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -fvisibility=hidden -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT lib/secret-storage/libsecret_storage_la-secret-storage.lo -MD -MP -MF lib/secret-storage/.deps/libsecret_storage_la-secret-storage.Tpo -c -o lib/secret-storage/libsecret_storage_la-secret-storage.lo `test -f 'lib/secret-storage/secret-storage.c' || echo './'`lib/secret-storage/secret-storage.c libtool: compile: x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -fvisibility=hidden -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT lib/secret-storage/libsecret_storage_la-secret-storage.lo -MD -MP -MF lib/secret-storage/.deps/libsecret_storage_la-secret-storage.Tpo -c lib/secret-storage/secret-storage.c -fPIC -DPIC -o lib/secret-storage/.libs/libsecret_storage_la-secret-storage.o mv -f lib/secret-storage/.deps/libsecret_storage_la-secret-storage.Tpo lib/secret-storage/.deps/libsecret_storage_la-secret-storage.Plo /bin/sh ./libtool --tag=CC --mode=compile x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -I/usr/include/uuid -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT lib/logmsg/libsyslog_ng_la-logmsg.lo -MD -MP -MF lib/logmsg/.deps/libsyslog_ng_la-logmsg.Tpo -c -o lib/logmsg/libsyslog_ng_la-logmsg.lo `test -f 'lib/logmsg/logmsg.c' || echo './'`lib/logmsg/logmsg.c libtool: compile: x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -I/usr/include/uuid -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT lib/logmsg/libsyslog_ng_la-logmsg.lo -MD -MP -MF lib/logmsg/.deps/libsyslog_ng_la-logmsg.Tpo -c lib/logmsg/logmsg.c -fPIC -DPIC -o lib/logmsg/.libs/libsyslog_ng_la-logmsg.o mv -f lib/logmsg/.deps/libsyslog_ng_la-logmsg.Tpo lib/logmsg/.deps/libsyslog_ng_la-logmsg.Plo /bin/sh ./libtool --tag=CC --mode=compile x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -fPIC -Wno-pointer-sign -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT modules/dbparser/libsyslog_ng_patterndb_la-pdb-error.lo -MD -MP -MF modules/dbparser/.deps/libsyslog_ng_patterndb_la-pdb-error.Tpo -c -o modules/dbparser/libsyslog_ng_patterndb_la-pdb-error.lo `test -f 'modules/dbparser/pdb-error.c' || echo './'`modules/dbparser/pdb-error.c libtool: compile: x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -fPIC -Wno-pointer-sign -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT modules/dbparser/libsyslog_ng_patterndb_la-pdb-error.lo -MD -MP -MF modules/dbparser/.deps/libsyslog_ng_patterndb_la-pdb-error.Tpo -c modules/dbparser/pdb-error.c -fPIC -DPIC -o modules/dbparser/.libs/libsyslog_ng_patterndb_la-pdb-error.o mv -f modules/dbparser/.deps/libsyslog_ng_patterndb_la-pdb-error.Tpo modules/dbparser/.deps/libsyslog_ng_patterndb_la-pdb-error.Plo /bin/sh ./libtool --tag=CC --mode=compile x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -fPIC -Wno-pointer-sign -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT modules/dbparser/libsyslog_ng_patterndb_la-pdb-file.lo -MD -MP -MF modules/dbparser/.deps/libsyslog_ng_patterndb_la-pdb-file.Tpo -c -o modules/dbparser/libsyslog_ng_patterndb_la-pdb-file.lo `test -f 'modules/dbparser/pdb-file.c' || echo './'`modules/dbparser/pdb-file.c libtool: compile: x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -fPIC -Wno-pointer-sign -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT modules/dbparser/libsyslog_ng_patterndb_la-pdb-file.lo -MD -MP -MF modules/dbparser/.deps/libsyslog_ng_patterndb_la-pdb-file.Tpo -c modules/dbparser/pdb-file.c -fPIC -DPIC -o modules/dbparser/.libs/libsyslog_ng_patterndb_la-pdb-file.o mv -f modules/dbparser/.deps/libsyslog_ng_patterndb_la-pdb-file.Tpo modules/dbparser/.deps/libsyslog_ng_patterndb_la-pdb-file.Plo /bin/sh ./libtool --tag=CC --mode=compile x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -fPIC -Wno-pointer-sign -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT modules/dbparser/libsyslog_ng_patterndb_la-pdb-rule.lo -MD -MP -MF modules/dbparser/.deps/libsyslog_ng_patterndb_la-pdb-rule.Tpo -c -o modules/dbparser/libsyslog_ng_patterndb_la-pdb-rule.lo `test -f 'modules/dbparser/pdb-rule.c' || echo './'`modules/dbparser/pdb-rule.c libtool: compile: x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -fPIC -Wno-pointer-sign -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT modules/dbparser/libsyslog_ng_patterndb_la-pdb-rule.lo -MD -MP -MF modules/dbparser/.deps/libsyslog_ng_patterndb_la-pdb-rule.Tpo -c modules/dbparser/pdb-rule.c -fPIC -DPIC -o modules/dbparser/.libs/libsyslog_ng_patterndb_la-pdb-rule.o mv -f modules/dbparser/.deps/libsyslog_ng_patterndb_la-pdb-rule.Tpo modules/dbparser/.deps/libsyslog_ng_patterndb_la-pdb-rule.Plo /bin/sh ./libtool --tag=CC --mode=compile x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -fPIC -Wno-pointer-sign -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT modules/dbparser/libsyslog_ng_patterndb_la-pdb-action.lo -MD -MP -MF modules/dbparser/.deps/libsyslog_ng_patterndb_la-pdb-action.Tpo -c -o modules/dbparser/libsyslog_ng_patterndb_la-pdb-action.lo `test -f 'modules/dbparser/pdb-action.c' || echo './'`modules/dbparser/pdb-action.c libtool: compile: x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -fPIC -Wno-pointer-sign -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT modules/dbparser/libsyslog_ng_patterndb_la-pdb-action.lo -MD -MP -MF modules/dbparser/.deps/libsyslog_ng_patterndb_la-pdb-action.Tpo -c modules/dbparser/pdb-action.c -fPIC -DPIC -o modules/dbparser/.libs/libsyslog_ng_patterndb_la-pdb-action.o mv -f modules/dbparser/.deps/libsyslog_ng_patterndb_la-pdb-action.Tpo modules/dbparser/.deps/libsyslog_ng_patterndb_la-pdb-action.Plo /bin/sh ./libtool --tag=CC --mode=compile x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -fPIC -Wno-pointer-sign -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT modules/dbparser/libsyslog_ng_patterndb_la-patterndb.lo -MD -MP -MF modules/dbparser/.deps/libsyslog_ng_patterndb_la-patterndb.Tpo -c -o modules/dbparser/libsyslog_ng_patterndb_la-patterndb.lo `test -f 'modules/dbparser/patterndb.c' || echo './'`modules/dbparser/patterndb.c libtool: compile: x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -fPIC -Wno-pointer-sign -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT modules/dbparser/libsyslog_ng_patterndb_la-patterndb.lo -MD -MP -MF modules/dbparser/.deps/libsyslog_ng_patterndb_la-patterndb.Tpo -c modules/dbparser/patterndb.c -fPIC -DPIC -o modules/dbparser/.libs/libsyslog_ng_patterndb_la-patterndb.o mv -f modules/dbparser/.deps/libsyslog_ng_patterndb_la-patterndb.Tpo modules/dbparser/.deps/libsyslog_ng_patterndb_la-patterndb.Plo /bin/sh ./libtool --tag=CC --mode=compile x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -fPIC -Wno-pointer-sign -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT modules/dbparser/libsyslog_ng_patterndb_la-pdb-example.lo -MD -MP -MF modules/dbparser/.deps/libsyslog_ng_patterndb_la-pdb-example.Tpo -c -o modules/dbparser/libsyslog_ng_patterndb_la-pdb-example.lo `test -f 'modules/dbparser/pdb-example.c' || echo './'`modules/dbparser/pdb-example.c libtool: compile: x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -fPIC -Wno-pointer-sign -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT modules/dbparser/libsyslog_ng_patterndb_la-pdb-example.lo -MD -MP -MF modules/dbparser/.deps/libsyslog_ng_patterndb_la-pdb-example.Tpo -c modules/dbparser/pdb-example.c -fPIC -DPIC -o modules/dbparser/.libs/libsyslog_ng_patterndb_la-pdb-example.o mv -f modules/dbparser/.deps/libsyslog_ng_patterndb_la-pdb-example.Tpo modules/dbparser/.deps/libsyslog_ng_patterndb_la-pdb-example.Plo /bin/sh ./libtool --tag=CC --mode=compile x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -fPIC -Wno-pointer-sign -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT modules/dbparser/libsyslog_ng_patterndb_la-pdb-context.lo -MD -MP -MF modules/dbparser/.deps/libsyslog_ng_patterndb_la-pdb-context.Tpo -c -o modules/dbparser/libsyslog_ng_patterndb_la-pdb-context.lo `test -f 'modules/dbparser/pdb-context.c' || echo './'`modules/dbparser/pdb-context.c libtool: compile: x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -fPIC -Wno-pointer-sign -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT modules/dbparser/libsyslog_ng_patterndb_la-pdb-context.lo -MD -MP -MF modules/dbparser/.deps/libsyslog_ng_patterndb_la-pdb-context.Tpo -c modules/dbparser/pdb-context.c -fPIC -DPIC -o modules/dbparser/.libs/libsyslog_ng_patterndb_la-pdb-context.o mv -f modules/dbparser/.deps/libsyslog_ng_patterndb_la-pdb-context.Tpo modules/dbparser/.deps/libsyslog_ng_patterndb_la-pdb-context.Plo /bin/sh ./libtool --tag=CC --mode=compile x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -fPIC -Wno-pointer-sign -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT modules/dbparser/libsyslog_ng_patterndb_la-pdb-program.lo -MD -MP -MF modules/dbparser/.deps/libsyslog_ng_patterndb_la-pdb-program.Tpo -c -o modules/dbparser/libsyslog_ng_patterndb_la-pdb-program.lo `test -f 'modules/dbparser/pdb-program.c' || echo './'`modules/dbparser/pdb-program.c libtool: compile: x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -fPIC -Wno-pointer-sign -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT modules/dbparser/libsyslog_ng_patterndb_la-pdb-program.lo -MD -MP -MF modules/dbparser/.deps/libsyslog_ng_patterndb_la-pdb-program.Tpo -c modules/dbparser/pdb-program.c -fPIC -DPIC -o modules/dbparser/.libs/libsyslog_ng_patterndb_la-pdb-program.o mv -f modules/dbparser/.deps/libsyslog_ng_patterndb_la-pdb-program.Tpo modules/dbparser/.deps/libsyslog_ng_patterndb_la-pdb-program.Plo /bin/sh ./libtool --tag=CC --mode=compile x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -fPIC -Wno-pointer-sign -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT modules/dbparser/libsyslog_ng_patterndb_la-pdb-ruleset.lo -MD -MP -MF modules/dbparser/.deps/libsyslog_ng_patterndb_la-pdb-ruleset.Tpo -c -o modules/dbparser/libsyslog_ng_patterndb_la-pdb-ruleset.lo `test -f 'modules/dbparser/pdb-ruleset.c' || echo './'`modules/dbparser/pdb-ruleset.c libtool: compile: x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -fPIC -Wno-pointer-sign -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT modules/dbparser/libsyslog_ng_patterndb_la-pdb-ruleset.lo -MD -MP -MF modules/dbparser/.deps/libsyslog_ng_patterndb_la-pdb-ruleset.Tpo -c modules/dbparser/pdb-ruleset.c -fPIC -DPIC -o modules/dbparser/.libs/libsyslog_ng_patterndb_la-pdb-ruleset.o mv -f modules/dbparser/.deps/libsyslog_ng_patterndb_la-pdb-ruleset.Tpo modules/dbparser/.deps/libsyslog_ng_patterndb_la-pdb-ruleset.Plo /bin/sh ./libtool --tag=CC --mode=compile x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -fPIC -Wno-pointer-sign -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT modules/dbparser/libsyslog_ng_patterndb_la-pdb-ratelimit.lo -MD -MP -MF modules/dbparser/.deps/libsyslog_ng_patterndb_la-pdb-ratelimit.Tpo -c -o modules/dbparser/libsyslog_ng_patterndb_la-pdb-ratelimit.lo `test -f 'modules/dbparser/pdb-ratelimit.c' || echo './'`modules/dbparser/pdb-ratelimit.c libtool: compile: x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -fPIC -Wno-pointer-sign -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT modules/dbparser/libsyslog_ng_patterndb_la-pdb-ratelimit.lo -MD -MP -MF modules/dbparser/.deps/libsyslog_ng_patterndb_la-pdb-ratelimit.Tpo -c modules/dbparser/pdb-ratelimit.c -fPIC -DPIC -o modules/dbparser/.libs/libsyslog_ng_patterndb_la-pdb-ratelimit.o mv -f modules/dbparser/.deps/libsyslog_ng_patterndb_la-pdb-ratelimit.Tpo modules/dbparser/.deps/libsyslog_ng_patterndb_la-pdb-ratelimit.Plo /bin/sh ./libtool --tag=CC --mode=compile x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -fPIC -Wno-pointer-sign -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT modules/dbparser/libsyslog_ng_patterndb_la-correllation.lo -MD -MP -MF modules/dbparser/.deps/libsyslog_ng_patterndb_la-correllation.Tpo -c -o modules/dbparser/libsyslog_ng_patterndb_la-correllation.lo `test -f 'modules/dbparser/correllation.c' || echo './'`modules/dbparser/correllation.c libtool: compile: x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -fPIC -Wno-pointer-sign -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT modules/dbparser/libsyslog_ng_patterndb_la-correllation.lo -MD -MP -MF modules/dbparser/.deps/libsyslog_ng_patterndb_la-correllation.Tpo -c modules/dbparser/correllation.c -fPIC -DPIC -o modules/dbparser/.libs/libsyslog_ng_patterndb_la-correllation.o mv -f modules/dbparser/.deps/libsyslog_ng_patterndb_la-correllation.Tpo modules/dbparser/.deps/libsyslog_ng_patterndb_la-correllation.Plo /bin/sh ./libtool --tag=CC --mode=compile x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -fPIC -Wno-pointer-sign -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT modules/dbparser/libsyslog_ng_patterndb_la-pdb-load.lo -MD -MP -MF modules/dbparser/.deps/libsyslog_ng_patterndb_la-pdb-load.Tpo -c -o modules/dbparser/libsyslog_ng_patterndb_la-pdb-load.lo `test -f 'modules/dbparser/pdb-load.c' || echo './'`modules/dbparser/pdb-load.c libtool: compile: x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -fPIC -Wno-pointer-sign -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT modules/dbparser/libsyslog_ng_patterndb_la-pdb-load.lo -MD -MP -MF modules/dbparser/.deps/libsyslog_ng_patterndb_la-pdb-load.Tpo -c modules/dbparser/pdb-load.c -fPIC -DPIC -o modules/dbparser/.libs/libsyslog_ng_patterndb_la-pdb-load.o mv -f modules/dbparser/.deps/libsyslog_ng_patterndb_la-pdb-load.Tpo modules/dbparser/.deps/libsyslog_ng_patterndb_la-pdb-load.Plo /bin/sh ./libtool --tag=CC --mode=compile x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -fPIC -Wno-pointer-sign -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT modules/dbparser/libsyslog_ng_patterndb_la-correllation-context.lo -MD -MP -MF modules/dbparser/.deps/libsyslog_ng_patterndb_la-correllation-context.Tpo -c -o modules/dbparser/libsyslog_ng_patterndb_la-correllation-context.lo `test -f 'modules/dbparser/correllation-context.c' || echo './'`modules/dbparser/correllation-context.c libtool: compile: x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -fPIC -Wno-pointer-sign -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT modules/dbparser/libsyslog_ng_patterndb_la-correllation-context.lo -MD -MP -MF modules/dbparser/.deps/libsyslog_ng_patterndb_la-correllation-context.Tpo -c modules/dbparser/correllation-context.c -fPIC -DPIC -o modules/dbparser/.libs/libsyslog_ng_patterndb_la-correllation-context.o mv -f modules/dbparser/.deps/libsyslog_ng_patterndb_la-correllation-context.Tpo modules/dbparser/.deps/libsyslog_ng_patterndb_la-correllation-context.Plo /bin/sh ./libtool --tag=CC --mode=compile x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -fPIC -Wno-pointer-sign -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT modules/dbparser/libsyslog_ng_patterndb_la-correllation-key.lo -MD -MP -MF modules/dbparser/.deps/libsyslog_ng_patterndb_la-correllation-key.Tpo -c -o modules/dbparser/libsyslog_ng_patterndb_la-correllation-key.lo `test -f 'modules/dbparser/correllation-key.c' || echo './'`modules/dbparser/correllation-key.c libtool: compile: x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -fPIC -Wno-pointer-sign -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT modules/dbparser/libsyslog_ng_patterndb_la-correllation-key.lo -MD -MP -MF modules/dbparser/.deps/libsyslog_ng_patterndb_la-correllation-key.Tpo -c modules/dbparser/correllation-key.c -fPIC -DPIC -o modules/dbparser/.libs/libsyslog_ng_patterndb_la-correllation-key.o mv -f modules/dbparser/.deps/libsyslog_ng_patterndb_la-correllation-key.Tpo modules/dbparser/.deps/libsyslog_ng_patterndb_la-correllation-key.Plo /bin/sh ./libtool --tag=CC --mode=compile x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -fPIC -Wno-pointer-sign -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT modules/dbparser/libsyslog_ng_patterndb_la-radix.lo -MD -MP -MF modules/dbparser/.deps/libsyslog_ng_patterndb_la-radix.Tpo -c -o modules/dbparser/libsyslog_ng_patterndb_la-radix.lo `test -f 'modules/dbparser/radix.c' || echo './'`modules/dbparser/radix.c libtool: compile: x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -fPIC -Wno-pointer-sign -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT modules/dbparser/libsyslog_ng_patterndb_la-radix.lo -MD -MP -MF modules/dbparser/.deps/libsyslog_ng_patterndb_la-radix.Tpo -c modules/dbparser/radix.c -fPIC -DPIC -o modules/dbparser/.libs/libsyslog_ng_patterndb_la-radix.o mv -f modules/dbparser/.deps/libsyslog_ng_patterndb_la-radix.Tpo modules/dbparser/.deps/libsyslog_ng_patterndb_la-radix.Plo /bin/sh ./libtool --tag=CC --mode=compile x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -fPIC -Wno-pointer-sign -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT modules/dbparser/libsyslog_ng_patterndb_la-synthetic-context.lo -MD -MP -MF modules/dbparser/.deps/libsyslog_ng_patterndb_la-synthetic-context.Tpo -c -o modules/dbparser/libsyslog_ng_patterndb_la-synthetic-context.lo `test -f 'modules/dbparser/synthetic-context.c' || echo './'`modules/dbparser/synthetic-context.c libtool: compile: x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -fPIC -Wno-pointer-sign -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT modules/dbparser/libsyslog_ng_patterndb_la-synthetic-context.lo -MD -MP -MF modules/dbparser/.deps/libsyslog_ng_patterndb_la-synthetic-context.Tpo -c modules/dbparser/synthetic-context.c -fPIC -DPIC -o modules/dbparser/.libs/libsyslog_ng_patterndb_la-synthetic-context.o mv -f modules/dbparser/.deps/libsyslog_ng_patterndb_la-synthetic-context.Tpo modules/dbparser/.deps/libsyslog_ng_patterndb_la-synthetic-context.Plo /bin/sh ./libtool --tag=CC --mode=compile x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -fPIC -Wno-pointer-sign -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT modules/dbparser/libsyslog_ng_patterndb_la-synthetic-message.lo -MD -MP -MF modules/dbparser/.deps/libsyslog_ng_patterndb_la-synthetic-message.Tpo -c -o modules/dbparser/libsyslog_ng_patterndb_la-synthetic-message.lo `test -f 'modules/dbparser/synthetic-message.c' || echo './'`modules/dbparser/synthetic-message.c libtool: compile: x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -fPIC -Wno-pointer-sign -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT modules/dbparser/libsyslog_ng_patterndb_la-synthetic-message.lo -MD -MP -MF modules/dbparser/.deps/libsyslog_ng_patterndb_la-synthetic-message.Tpo -c modules/dbparser/synthetic-message.c -fPIC -DPIC -o modules/dbparser/.libs/libsyslog_ng_patterndb_la-synthetic-message.o mv -f modules/dbparser/.deps/libsyslog_ng_patterndb_la-synthetic-message.Tpo modules/dbparser/.deps/libsyslog_ng_patterndb_la-synthetic-message.Plo /bin/sh ./libtool --tag=CC --mode=compile x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -fPIC -Wno-pointer-sign -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT modules/dbparser/libsyslog_ng_patterndb_la-timerwheel.lo -MD -MP -MF modules/dbparser/.deps/libsyslog_ng_patterndb_la-timerwheel.Tpo -c -o modules/dbparser/libsyslog_ng_patterndb_la-timerwheel.lo `test -f 'modules/dbparser/timerwheel.c' || echo './'`modules/dbparser/timerwheel.c libtool: compile: x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -fPIC -Wno-pointer-sign -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT modules/dbparser/libsyslog_ng_patterndb_la-timerwheel.lo -MD -MP -MF modules/dbparser/.deps/libsyslog_ng_patterndb_la-timerwheel.Tpo -c modules/dbparser/timerwheel.c -fPIC -DPIC -o modules/dbparser/.libs/libsyslog_ng_patterndb_la-timerwheel.o mv -f modules/dbparser/.deps/libsyslog_ng_patterndb_la-timerwheel.Tpo modules/dbparser/.deps/libsyslog_ng_patterndb_la-timerwheel.Plo depbase=`echo modules/diskq/dqtool.o | sed 's|[^/]*$|.deps/&|;s|\.o$||'`;\ x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT modules/diskq/dqtool.o -MD -MP -MF $depbase.Tpo -c -o modules/diskq/dqtool.o modules/diskq/dqtool.c &&\ mv -f $depbase.Tpo $depbase.Po /bin/sh ./libtool --tag=CC --mode=compile x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -I./modules/diskq -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT modules/diskq/libsyslog_ng_disk_buffer_la-diskq-options.lo -MD -MP -MF modules/diskq/.deps/libsyslog_ng_disk_buffer_la-diskq-options.Tpo -c -o modules/diskq/libsyslog_ng_disk_buffer_la-diskq-options.lo `test -f 'modules/diskq/diskq-options.c' || echo './'`modules/diskq/diskq-options.c libtool: compile: x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -I./modules/diskq -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT modules/diskq/libsyslog_ng_disk_buffer_la-diskq-options.lo -MD -MP -MF modules/diskq/.deps/libsyslog_ng_disk_buffer_la-diskq-options.Tpo -c modules/diskq/diskq-options.c -fPIC -DPIC -o modules/diskq/.libs/libsyslog_ng_disk_buffer_la-diskq-options.o mv -f modules/diskq/.deps/libsyslog_ng_disk_buffer_la-diskq-options.Tpo modules/diskq/.deps/libsyslog_ng_disk_buffer_la-diskq-options.Plo depbase=`echo libtest/libtest.o | sed 's|[^/]*$|.deps/&|;s|\.o$||'`;\ x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT libtest/libtest.o -MD -MP -MF $depbase.Tpo -c -o libtest/libtest.o libtest/libtest.c &&\ mv -f $depbase.Tpo $depbase.Po /bin/sh ./libtool --tag=CC --mode=compile x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -I./modules/diskq -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT modules/diskq/libsyslog_ng_disk_buffer_la-logqueue-disk.lo -MD -MP -MF modules/diskq/.deps/libsyslog_ng_disk_buffer_la-logqueue-disk.Tpo -c -o modules/diskq/libsyslog_ng_disk_buffer_la-logqueue-disk.lo `test -f 'modules/diskq/logqueue-disk.c' || echo './'`modules/diskq/logqueue-disk.c libtool: compile: x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -I./modules/diskq -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT modules/diskq/libsyslog_ng_disk_buffer_la-logqueue-disk.lo -MD -MP -MF modules/diskq/.deps/libsyslog_ng_disk_buffer_la-logqueue-disk.Tpo -c modules/diskq/logqueue-disk.c -fPIC -DPIC -o modules/diskq/.libs/libsyslog_ng_disk_buffer_la-logqueue-disk.o mv -f modules/diskq/.deps/libsyslog_ng_disk_buffer_la-logqueue-disk.Tpo modules/diskq/.deps/libsyslog_ng_disk_buffer_la-logqueue-disk.Plo /bin/sh ./libtool --tag=CC --mode=compile x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -I./modules/diskq -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT modules/diskq/libsyslog_ng_disk_buffer_la-logqueue-disk-reliable.lo -MD -MP -MF modules/diskq/.deps/libsyslog_ng_disk_buffer_la-logqueue-disk-reliable.Tpo -c -o modules/diskq/libsyslog_ng_disk_buffer_la-logqueue-disk-reliable.lo `test -f 'modules/diskq/logqueue-disk-reliable.c' || echo './'`modules/diskq/logqueue-disk-reliable.c libtool: compile: x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -I./modules/diskq -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT modules/diskq/libsyslog_ng_disk_buffer_la-logqueue-disk-reliable.lo -MD -MP -MF modules/diskq/.deps/libsyslog_ng_disk_buffer_la-logqueue-disk-reliable.Tpo -c modules/diskq/logqueue-disk-reliable.c -fPIC -DPIC -o modules/diskq/.libs/libsyslog_ng_disk_buffer_la-logqueue-disk-reliable.o mv -f modules/diskq/.deps/libsyslog_ng_disk_buffer_la-logqueue-disk-reliable.Tpo modules/diskq/.deps/libsyslog_ng_disk_buffer_la-logqueue-disk-reliable.Plo /bin/sh ./libtool --tag=CC --mode=compile x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -fPIC -Wno-pointer-sign -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT modules/dbparser/libsyslog_ng_patterndb_la-patternize.lo -MD -MP -MF modules/dbparser/.deps/libsyslog_ng_patterndb_la-patternize.Tpo -c -o modules/dbparser/libsyslog_ng_patterndb_la-patternize.lo `test -f 'modules/dbparser/patternize.c' || echo './'`modules/dbparser/patternize.c libtool: compile: x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -fPIC -Wno-pointer-sign -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT modules/dbparser/libsyslog_ng_patterndb_la-patternize.lo -MD -MP -MF modules/dbparser/.deps/libsyslog_ng_patterndb_la-patternize.Tpo -c modules/dbparser/patternize.c -fPIC -DPIC -o modules/dbparser/.libs/libsyslog_ng_patterndb_la-patternize.o mv -f modules/dbparser/.deps/libsyslog_ng_patterndb_la-patternize.Tpo modules/dbparser/.deps/libsyslog_ng_patterndb_la-patternize.Plo /bin/sh ./libtool --tag=CC --mode=compile x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -I./modules/diskq -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT modules/diskq/libsyslog_ng_disk_buffer_la-logqueue-disk-non-reliable.lo -MD -MP -MF modules/diskq/.deps/libsyslog_ng_disk_buffer_la-logqueue-disk-non-reliable.Tpo -c -o modules/diskq/libsyslog_ng_disk_buffer_la-logqueue-disk-non-reliable.lo `test -f 'modules/diskq/logqueue-disk-non-reliable.c' || echo './'`modules/diskq/logqueue-disk-non-reliable.c libtool: compile: x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -I./modules/diskq -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT modules/diskq/libsyslog_ng_disk_buffer_la-logqueue-disk-non-reliable.lo -MD -MP -MF modules/diskq/.deps/libsyslog_ng_disk_buffer_la-logqueue-disk-non-reliable.Tpo -c modules/diskq/logqueue-disk-non-reliable.c -fPIC -DPIC -o modules/diskq/.libs/libsyslog_ng_disk_buffer_la-logqueue-disk-non-reliable.o mv -f modules/diskq/.deps/libsyslog_ng_disk_buffer_la-logqueue-disk-non-reliable.Tpo modules/diskq/.deps/libsyslog_ng_disk_buffer_la-logqueue-disk-non-reliable.Plo depbase=`echo libtest/stopwatch.o | sed 's|[^/]*$|.deps/&|;s|\.o$||'`;\ x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT libtest/stopwatch.o -MD -MP -MF $depbase.Tpo -c -o libtest/stopwatch.o libtest/stopwatch.c &&\ mv -f $depbase.Tpo $depbase.Po libtest/stopwatch.c: In function 'stop_stopwatch_and_display_result': libtest/stopwatch.c:51:23: warning: format '%lu' expects argument of type 'long unsigned int', but argument 2 has type 'guint64' {aka 'long long unsigned int'} [-Wformat=] printf(", runtime=%lu.%06lus\n", diff / 1000000, diff % 1000000); ~~^ ~~~~~~~~~~~~~~ %llu libtest/stopwatch.c:51:29: warning: format '%lu' expects argument of type 'long unsigned int', but argument 3 has type 'guint64' {aka 'long long unsigned int'} [-Wformat=] printf(", runtime=%lu.%06lus\n", diff / 1000000, diff % 1000000); ~~~~^ ~~~~~~~~~~~~~~ %06llu x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -I./libtest -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT lib/tests/test_host_resolve-test_host_resolve.o -MD -MP -MF lib/tests/.deps/test_host_resolve-test_host_resolve.Tpo -c -o lib/tests/test_host_resolve-test_host_resolve.o `test -f 'lib/tests/test_host_resolve.c' || echo './'`lib/tests/test_host_resolve.c mv -f lib/tests/.deps/test_host_resolve-test_host_resolve.Tpo lib/tests/.deps/test_host_resolve-test_host_resolve.Po depbase=`echo libtest/testutils.o | sed 's|[^/]*$|.deps/&|;s|\.o$||'`;\ x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT libtest/testutils.o -MD -MP -MF $depbase.Tpo -c -o libtest/testutils.o libtest/testutils.c &&\ mv -f $depbase.Tpo $depbase.Po libtest/testutils.c: In function 'assert_null_non_fatal_va': libtest/testutils.c:399:83: warning: cast from pointer to integer of different size [-Wpointer-to-int-cast] print_failure(error_message, args, "Pointer expected to be NULL; pointer=%llx", (guint64)pointer); ^ depbase=`echo libtest/proto_lib.o | sed 's|[^/]*$|.deps/&|;s|\.o$||'`;\ x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT libtest/proto_lib.o -MD -MP -MF $depbase.Tpo -c -o libtest/proto_lib.o libtest/proto_lib.c &&\ mv -f $depbase.Tpo $depbase.Po depbase=`echo libtest/persist_lib.o | sed 's|[^/]*$|.deps/&|;s|\.o$||'`;\ x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT libtest/persist_lib.o -MD -MP -MF $depbase.Tpo -c -o libtest/persist_lib.o libtest/persist_lib.c &&\ mv -f $depbase.Tpo $depbase.Po depbase=`echo libtest/msg_parse_lib.o | sed 's|[^/]*$|.deps/&|;s|\.o$||'`;\ x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT libtest/msg_parse_lib.o -MD -MP -MF $depbase.Tpo -c -o libtest/msg_parse_lib.o libtest/msg_parse_lib.c &&\ mv -f $depbase.Tpo $depbase.Po depbase=`echo libtest/template_lib.o | sed 's|[^/]*$|.deps/&|;s|\.o$||'`;\ x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT libtest/template_lib.o -MD -MP -MF $depbase.Tpo -c -o libtest/template_lib.o libtest/template_lib.c &&\ mv -f $depbase.Tpo $depbase.Po depbase=`echo libtest/mock-transport.o | sed 's|[^/]*$|.deps/&|;s|\.o$||'`;\ x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT libtest/mock-transport.o -MD -MP -MF $depbase.Tpo -c -o libtest/mock-transport.o libtest/mock-transport.c &&\ mv -f $depbase.Tpo $depbase.Po /bin/sh ./libtool --tag=CC --mode=compile x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -I./modules/diskq -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT modules/diskq/libsyslog_ng_disk_buffer_la-qdisk.lo -MD -MP -MF modules/diskq/.deps/libsyslog_ng_disk_buffer_la-qdisk.Tpo -c -o modules/diskq/libsyslog_ng_disk_buffer_la-qdisk.lo `test -f 'modules/diskq/qdisk.c' || echo './'`modules/diskq/qdisk.c libtool: compile: x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -I./modules/diskq -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT modules/diskq/libsyslog_ng_disk_buffer_la-qdisk.lo -MD -MP -MF modules/diskq/.deps/libsyslog_ng_disk_buffer_la-qdisk.Tpo -c modules/diskq/qdisk.c -fPIC -DPIC -o modules/diskq/.libs/libsyslog_ng_disk_buffer_la-qdisk.o mv -f modules/diskq/.deps/libsyslog_ng_disk_buffer_la-qdisk.Tpo modules/diskq/.deps/libsyslog_ng_disk_buffer_la-qdisk.Plo x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT tests/loggen/loggen-loggen.o -MD -MP -MF tests/loggen/.deps/loggen-loggen.Tpo -c -o tests/loggen/loggen-loggen.o `test -f 'tests/loggen/loggen.c' || echo './'`tests/loggen/loggen.c tests/loggen/loggen.c: In function 'main': tests/loggen/loggen.c:960:11: warning: format '%ld' expects argument of type 'long int', but argument 5 has type '__time_t' {aka 'long long int'} [-Wformat=] "average rate = %.2lf msg/sec, count=%"G_GUINT64_FORMAT", time=%ld.%03ld, (average) msg size=%d, bandwidth=%.2lf kB/sec\n", ^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ tests/loggen/loggen.c:962:69: (double) sum_count * USEC_PER_SEC / diff_usec, sum_count, sum_time.tv_sec, sum_time.tv_usec / 1000, raw_message_length, ~~~~~~~~~~~~~~~ tests/loggen/loggen.c:960:76: note: format string is defined here "average rate = %.2lf msg/sec, count=%"G_GUINT64_FORMAT", time=%ld.%03ld, (average) msg size=%d, bandwidth=%.2lf kB/sec\n", ~~^ %lld tests/loggen/loggen.c:960:11: warning: format '%ld' expects argument of type 'long int', but argument 6 has type '__suseconds_t' {aka 'long long int'} [-Wformat=] "average rate = %.2lf msg/sec, count=%"G_GUINT64_FORMAT", time=%ld.%03ld, (average) msg size=%d, bandwidth=%.2lf kB/sec\n", ^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ tests/loggen/loggen.c:962:86: (double) sum_count * USEC_PER_SEC / diff_usec, sum_count, sum_time.tv_sec, sum_time.tv_usec / 1000, raw_message_length, ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ tests/loggen/loggen.c:960:82: note: format string is defined here "average rate = %.2lf msg/sec, count=%"G_GUINT64_FORMAT", time=%ld.%03ld, (average) msg size=%d, bandwidth=%.2lf kB/sec\n", ~~~~^ %03lld mv -f tests/loggen/.deps/loggen-loggen.Tpo tests/loggen/.deps/loggen-loggen.Po depbase=`echo libtest/config_parse_lib.o | sed 's|[^/]*$|.deps/&|;s|\.o$||'`;\ x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT libtest/config_parse_lib.o -MD -MP -MF $depbase.Tpo -c -o libtest/config_parse_lib.o libtest/config_parse_lib.c &&\ mv -f $depbase.Tpo $depbase.Po depbase=`echo libtest/queue_utils_lib.o | sed 's|[^/]*$|.deps/&|;s|\.o$||'`;\ x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT libtest/queue_utils_lib.o -MD -MP -MF $depbase.Tpo -c -o libtest/queue_utils_lib.o libtest/queue_utils_lib.c &&\ mv -f $depbase.Tpo $depbase.Po x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -fPIC -fvisibility=hidden -I./modules/native -I./modules/native -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT modules/native/libsyslog_ng_native_connector_a-native-parser.o -MD -MP -MF modules/native/.deps/libsyslog_ng_native_connector_a-native-parser.Tpo -c -o modules/native/libsyslog_ng_native_connector_a-native-parser.o `test -f 'modules/native/native-parser.c' || echo './'`modules/native/native-parser.c mv -f modules/native/.deps/libsyslog_ng_native_connector_a-native-parser.Tpo modules/native/.deps/libsyslog_ng_native_connector_a-native-parser.Po depbase=`echo syslog-ng/main.o | sed 's|[^/]*$|.deps/&|;s|\.o$||'`;\ x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT syslog-ng/main.o -MD -MP -MF $depbase.Tpo -c -o syslog-ng/main.o syslog-ng/main.c &&\ mv -f $depbase.Tpo $depbase.Po depbase=`echo syslog-ng-ctl/control-client.o | sed 's|[^/]*$|.deps/&|;s|\.o$||'`;\ x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT syslog-ng-ctl/control-client.o -MD -MP -MF $depbase.Tpo -c -o syslog-ng-ctl/control-client.o syslog-ng-ctl/control-client.c &&\ mv -f $depbase.Tpo $depbase.Po depbase=`echo syslog-ng-ctl/syslog-ng-ctl.o | sed 's|[^/]*$|.deps/&|;s|\.o$||'`;\ x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT syslog-ng-ctl/syslog-ng-ctl.o -MD -MP -MF $depbase.Tpo -c -o syslog-ng-ctl/syslog-ng-ctl.o syslog-ng-ctl/syslog-ng-ctl.c &&\ mv -f $depbase.Tpo $depbase.Po x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -fPIC -fvisibility=hidden -I./modules/native -I./modules/native -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT modules/native/libsyslog_ng_native_connector_a-parser.o -MD -MP -MF modules/native/.deps/libsyslog_ng_native_connector_a-parser.Tpo -c -o modules/native/libsyslog_ng_native_connector_a-parser.o `test -f 'modules/native/parser.c' || echo './'`modules/native/parser.c mv -f modules/native/.deps/libsyslog_ng_native_connector_a-parser.Tpo modules/native/.deps/libsyslog_ng_native_connector_a-parser.Po /bin/sh ./libtool --tag=CC --mode=compile x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -I./modules/afsocket -I./modules/afsocket -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT modules/afsocket/libafsocket_la-afsocket.lo -MD -MP -MF modules/afsocket/.deps/libafsocket_la-afsocket.Tpo -c -o modules/afsocket/libafsocket_la-afsocket.lo `test -f 'modules/afsocket/afsocket.c' || echo './'`modules/afsocket/afsocket.c libtool: compile: x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -I./modules/afsocket -I./modules/afsocket -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT modules/afsocket/libafsocket_la-afsocket.lo -MD -MP -MF modules/afsocket/.deps/libafsocket_la-afsocket.Tpo -c modules/afsocket/afsocket.c -fPIC -DPIC -o modules/afsocket/.libs/libafsocket_la-afsocket.o mv -f modules/afsocket/.deps/libafsocket_la-afsocket.Tpo modules/afsocket/.deps/libafsocket_la-afsocket.Plo /bin/sh ./libtool --tag=CC --mode=compile x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -I./modules/syslogformat -I./modules/syslogformat -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT modules/syslogformat/libsyslogformat_la-syslog-format-plugin.lo -MD -MP -MF modules/syslogformat/.deps/libsyslogformat_la-syslog-format-plugin.Tpo -c -o modules/syslogformat/libsyslogformat_la-syslog-format-plugin.lo `test -f 'modules/syslogformat/syslog-format-plugin.c' || echo './'`modules/syslogformat/syslog-format-plugin.c libtool: compile: x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -I./modules/syslogformat -I./modules/syslogformat -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT modules/syslogformat/libsyslogformat_la-syslog-format-plugin.lo -MD -MP -MF modules/syslogformat/.deps/libsyslogformat_la-syslog-format-plugin.Tpo -c modules/syslogformat/syslog-format-plugin.c -fPIC -DPIC -o modules/syslogformat/.libs/libsyslogformat_la-syslog-format-plugin.o mv -f modules/syslogformat/.deps/libsyslogformat_la-syslog-format-plugin.Tpo modules/syslogformat/.deps/libsyslogformat_la-syslog-format-plugin.Plo /bin/sh ./libtool --tag=CC --mode=compile x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -I./modules/syslogformat -I./modules/syslogformat -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT modules/syslogformat/libsyslogformat_la-syslog-parser-parser.lo -MD -MP -MF modules/syslogformat/.deps/libsyslogformat_la-syslog-parser-parser.Tpo -c -o modules/syslogformat/libsyslogformat_la-syslog-parser-parser.lo `test -f 'modules/syslogformat/syslog-parser-parser.c' || echo './'`modules/syslogformat/syslog-parser-parser.c libtool: compile: x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -I./modules/syslogformat -I./modules/syslogformat -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT modules/syslogformat/libsyslogformat_la-syslog-parser-parser.lo -MD -MP -MF modules/syslogformat/.deps/libsyslogformat_la-syslog-parser-parser.Tpo -c modules/syslogformat/syslog-parser-parser.c -fPIC -DPIC -o modules/syslogformat/.libs/libsyslogformat_la-syslog-parser-parser.o mv -f modules/syslogformat/.deps/libsyslogformat_la-syslog-parser-parser.Tpo modules/syslogformat/.deps/libsyslogformat_la-syslog-parser-parser.Plo x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -fPIC -fvisibility=hidden -I./modules/native -I./modules/native -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT modules/native/libsyslog_ng_native_connector_a-native-grammar.o -MD -MP -MF modules/native/.deps/libsyslog_ng_native_connector_a-native-grammar.Tpo -c -o modules/native/libsyslog_ng_native_connector_a-native-grammar.o `test -f 'modules/native/native-grammar.c' || echo './'`modules/native/native-grammar.c mv -f modules/native/.deps/libsyslog_ng_native_connector_a-native-grammar.Tpo modules/native/.deps/libsyslog_ng_native_connector_a-native-grammar.Po /bin/sh ./libtool --tag=CC --mode=compile x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -I./modules/syslogformat -I./modules/syslogformat -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT modules/syslogformat/libsyslogformat_la-syslog-parser.lo -MD -MP -MF modules/syslogformat/.deps/libsyslogformat_la-syslog-parser.Tpo -c -o modules/syslogformat/libsyslogformat_la-syslog-parser.lo `test -f 'modules/syslogformat/syslog-parser.c' || echo './'`modules/syslogformat/syslog-parser.c libtool: compile: x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -I./modules/syslogformat -I./modules/syslogformat -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT modules/syslogformat/libsyslogformat_la-syslog-parser.lo -MD -MP -MF modules/syslogformat/.deps/libsyslogformat_la-syslog-parser.Tpo -c modules/syslogformat/syslog-parser.c -fPIC -DPIC -o modules/syslogformat/.libs/libsyslogformat_la-syslog-parser.o mv -f modules/syslogformat/.deps/libsyslogformat_la-syslog-parser.Tpo modules/syslogformat/.deps/libsyslogformat_la-syslog-parser.Plo /bin/sh ./libtool --tag=CC --mode=compile x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -I./modules/afsocket -I./modules/afsocket -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT modules/afsocket/libafsocket_la-transport-mapper.lo -MD -MP -MF modules/afsocket/.deps/libafsocket_la-transport-mapper.Tpo -c -o modules/afsocket/libafsocket_la-transport-mapper.lo `test -f 'modules/afsocket/transport-mapper.c' || echo './'`modules/afsocket/transport-mapper.c libtool: compile: x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -I./modules/afsocket -I./modules/afsocket -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT modules/afsocket/libafsocket_la-transport-mapper.lo -MD -MP -MF modules/afsocket/.deps/libafsocket_la-transport-mapper.Tpo -c modules/afsocket/transport-mapper.c -fPIC -DPIC -o modules/afsocket/.libs/libafsocket_la-transport-mapper.o mv -f modules/afsocket/.deps/libafsocket_la-transport-mapper.Tpo modules/afsocket/.deps/libafsocket_la-transport-mapper.Plo /bin/sh ./libtool --tag=CC --mode=compile x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -I./modules/syslogformat -I./modules/syslogformat -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT modules/syslogformat/libsyslogformat_la-syslog-parser-grammar.lo -MD -MP -MF modules/syslogformat/.deps/libsyslogformat_la-syslog-parser-grammar.Tpo -c -o modules/syslogformat/libsyslogformat_la-syslog-parser-grammar.lo `test -f 'modules/syslogformat/syslog-parser-grammar.c' || echo './'`modules/syslogformat/syslog-parser-grammar.c libtool: compile: x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -I./modules/syslogformat -I./modules/syslogformat -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT modules/syslogformat/libsyslogformat_la-syslog-parser-grammar.lo -MD -MP -MF modules/syslogformat/.deps/libsyslogformat_la-syslog-parser-grammar.Tpo -c modules/syslogformat/syslog-parser-grammar.c -fPIC -DPIC -o modules/syslogformat/.libs/libsyslogformat_la-syslog-parser-grammar.o mv -f modules/syslogformat/.deps/libsyslogformat_la-syslog-parser-grammar.Tpo modules/syslogformat/.deps/libsyslogformat_la-syslog-parser-grammar.Plo /bin/sh ./libtool --tag=CC --mode=compile x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -I./modules/afsocket -I./modules/afsocket -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT modules/afsocket/libafsocket_la-afinet.lo -MD -MP -MF modules/afsocket/.deps/libafsocket_la-afinet.Tpo -c -o modules/afsocket/libafsocket_la-afinet.lo `test -f 'modules/afsocket/afinet.c' || echo './'`modules/afsocket/afinet.c libtool: compile: x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -I./modules/afsocket -I./modules/afsocket -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT modules/afsocket/libafsocket_la-afinet.lo -MD -MP -MF modules/afsocket/.deps/libafsocket_la-afinet.Tpo -c modules/afsocket/afinet.c -fPIC -DPIC -o modules/afsocket/.libs/libafsocket_la-afinet.o mv -f modules/afsocket/.deps/libafsocket_la-afinet.Tpo modules/afsocket/.deps/libafsocket_la-afinet.Plo /bin/sh ./libtool --tag=CC --mode=compile x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -I./modules/afsocket -I./modules/afsocket -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT modules/afsocket/libafsocket_la-socket-options.lo -MD -MP -MF modules/afsocket/.deps/libafsocket_la-socket-options.Tpo -c -o modules/afsocket/libafsocket_la-socket-options.lo `test -f 'modules/afsocket/socket-options.c' || echo './'`modules/afsocket/socket-options.c libtool: compile: x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -I./modules/afsocket -I./modules/afsocket -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT modules/afsocket/libafsocket_la-socket-options.lo -MD -MP -MF modules/afsocket/.deps/libafsocket_la-socket-options.Tpo -c modules/afsocket/socket-options.c -fPIC -DPIC -o modules/afsocket/.libs/libafsocket_la-socket-options.o mv -f modules/afsocket/.deps/libafsocket_la-socket-options.Tpo modules/afsocket/.deps/libafsocket_la-socket-options.Plo /bin/sh ./libtool --tag=CC --mode=compile x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -I./modules/afsocket -I./modules/afsocket -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT modules/afsocket/libafsocket_la-afinet-source.lo -MD -MP -MF modules/afsocket/.deps/libafsocket_la-afinet-source.Tpo -c -o modules/afsocket/libafsocket_la-afinet-source.lo `test -f 'modules/afsocket/afinet-source.c' || echo './'`modules/afsocket/afinet-source.c libtool: compile: x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -I./modules/afsocket -I./modules/afsocket -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT modules/afsocket/libafsocket_la-afinet-source.lo -MD -MP -MF modules/afsocket/.deps/libafsocket_la-afinet-source.Tpo -c modules/afsocket/afinet-source.c -fPIC -DPIC -o modules/afsocket/.libs/libafsocket_la-afinet-source.o mv -f modules/afsocket/.deps/libafsocket_la-afinet-source.Tpo modules/afsocket/.deps/libafsocket_la-afinet-source.Plo /bin/sh ./libtool --tag=CC --mode=compile x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -I./modules/afsocket -I./modules/afsocket -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT modules/afsocket/libafsocket_la-afsocket-dest.lo -MD -MP -MF modules/afsocket/.deps/libafsocket_la-afsocket-dest.Tpo -c -o modules/afsocket/libafsocket_la-afsocket-dest.lo `test -f 'modules/afsocket/afsocket-dest.c' || echo './'`modules/afsocket/afsocket-dest.c libtool: compile: x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -I./modules/afsocket -I./modules/afsocket -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT modules/afsocket/libafsocket_la-afsocket-dest.lo -MD -MP -MF modules/afsocket/.deps/libafsocket_la-afsocket-dest.Tpo -c modules/afsocket/afsocket-dest.c -fPIC -DPIC -o modules/afsocket/.libs/libafsocket_la-afsocket-dest.o mv -f modules/afsocket/.deps/libafsocket_la-afsocket-dest.Tpo modules/afsocket/.deps/libafsocket_la-afsocket-dest.Plo /bin/sh ./libtool --tag=CC --mode=compile x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -I./modules/afsocket -I./modules/afsocket -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT modules/afsocket/libafsocket_la-afsocket-source.lo -MD -MP -MF modules/afsocket/.deps/libafsocket_la-afsocket-source.Tpo -c -o modules/afsocket/libafsocket_la-afsocket-source.lo `test -f 'modules/afsocket/afsocket-source.c' || echo './'`modules/afsocket/afsocket-source.c libtool: compile: x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -I./modules/afsocket -I./modules/afsocket -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT modules/afsocket/libafsocket_la-afsocket-source.lo -MD -MP -MF modules/afsocket/.deps/libafsocket_la-afsocket-source.Tpo -c modules/afsocket/afsocket-source.c -fPIC -DPIC -o modules/afsocket/.libs/libafsocket_la-afsocket-source.o mv -f modules/afsocket/.deps/libafsocket_la-afsocket-source.Tpo modules/afsocket/.deps/libafsocket_la-afsocket-source.Plo /bin/sh ./libtool --tag=CC --mode=compile x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -I./modules/syslogformat -I./modules/syslogformat -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT modules/syslogformat/libsyslogformat_la-syslog-format.lo -MD -MP -MF modules/syslogformat/.deps/libsyslogformat_la-syslog-format.Tpo -c -o modules/syslogformat/libsyslogformat_la-syslog-format.lo `test -f 'modules/syslogformat/syslog-format.c' || echo './'`modules/syslogformat/syslog-format.c libtool: compile: x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -I./modules/syslogformat -I./modules/syslogformat -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT modules/syslogformat/libsyslogformat_la-syslog-format.lo -MD -MP -MF modules/syslogformat/.deps/libsyslogformat_la-syslog-format.Tpo -c modules/syslogformat/syslog-format.c -fPIC -DPIC -o modules/syslogformat/.libs/libsyslogformat_la-syslog-format.o mv -f modules/syslogformat/.deps/libsyslogformat_la-syslog-format.Tpo modules/syslogformat/.deps/libsyslogformat_la-syslog-format.Plo /bin/sh ./libtool --tag=CC --mode=compile x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -I./modules/afsocket -I./modules/afsocket -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT modules/afsocket/libafsocket_la-socket-options-inet.lo -MD -MP -MF modules/afsocket/.deps/libafsocket_la-socket-options-inet.Tpo -c -o modules/afsocket/libafsocket_la-socket-options-inet.lo `test -f 'modules/afsocket/socket-options-inet.c' || echo './'`modules/afsocket/socket-options-inet.c libtool: compile: x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -I./modules/afsocket -I./modules/afsocket -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT modules/afsocket/libafsocket_la-socket-options-inet.lo -MD -MP -MF modules/afsocket/.deps/libafsocket_la-socket-options-inet.Tpo -c modules/afsocket/socket-options-inet.c -fPIC -DPIC -o modules/afsocket/.libs/libafsocket_la-socket-options-inet.o mv -f modules/afsocket/.deps/libafsocket_la-socket-options-inet.Tpo modules/afsocket/.deps/libafsocket_la-socket-options-inet.Plo /bin/sh ./libtool --tag=CC --mode=compile x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -I./modules/afsocket -I./modules/afsocket -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT modules/afsocket/libafsocket_la-afunix-dest.lo -MD -MP -MF modules/afsocket/.deps/libafsocket_la-afunix-dest.Tpo -c -o modules/afsocket/libafsocket_la-afunix-dest.lo `test -f 'modules/afsocket/afunix-dest.c' || echo './'`modules/afsocket/afunix-dest.c libtool: compile: x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -I./modules/afsocket -I./modules/afsocket -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT modules/afsocket/libafsocket_la-afunix-dest.lo -MD -MP -MF modules/afsocket/.deps/libafsocket_la-afunix-dest.Tpo -c modules/afsocket/afunix-dest.c -fPIC -DPIC -o modules/afsocket/.libs/libafsocket_la-afunix-dest.o mv -f modules/afsocket/.deps/libafsocket_la-afunix-dest.Tpo modules/afsocket/.deps/libafsocket_la-afunix-dest.Plo /bin/sh ./libtool --tag=CC --mode=compile x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -I./modules/afsocket -I./modules/afsocket -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT modules/afsocket/libafsocket_la-transport-mapper-unix.lo -MD -MP -MF modules/afsocket/.deps/libafsocket_la-transport-mapper-unix.Tpo -c -o modules/afsocket/libafsocket_la-transport-mapper-unix.lo `test -f 'modules/afsocket/transport-mapper-unix.c' || echo './'`modules/afsocket/transport-mapper-unix.c libtool: compile: x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -I./modules/afsocket -I./modules/afsocket -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT modules/afsocket/libafsocket_la-transport-mapper-unix.lo -MD -MP -MF modules/afsocket/.deps/libafsocket_la-transport-mapper-unix.Tpo -c modules/afsocket/transport-mapper-unix.c -fPIC -DPIC -o modules/afsocket/.libs/libafsocket_la-transport-mapper-unix.o mv -f modules/afsocket/.deps/libafsocket_la-transport-mapper-unix.Tpo modules/afsocket/.deps/libafsocket_la-transport-mapper-unix.Plo /bin/sh ./libtool --tag=CC --mode=compile x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -I./modules/afsocket -I./modules/afsocket -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT modules/afsocket/libafsocket_la-afinet-dest.lo -MD -MP -MF modules/afsocket/.deps/libafsocket_la-afinet-dest.Tpo -c -o modules/afsocket/libafsocket_la-afinet-dest.lo `test -f 'modules/afsocket/afinet-dest.c' || echo './'`modules/afsocket/afinet-dest.c libtool: compile: x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -I./modules/afsocket -I./modules/afsocket -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT modules/afsocket/libafsocket_la-afinet-dest.lo -MD -MP -MF modules/afsocket/.deps/libafsocket_la-afinet-dest.Tpo -c modules/afsocket/afinet-dest.c -fPIC -DPIC -o modules/afsocket/.libs/libafsocket_la-afinet-dest.o mv -f modules/afsocket/.deps/libafsocket_la-afinet-dest.Tpo modules/afsocket/.deps/libafsocket_la-afinet-dest.Plo /bin/sh ./libtool --tag=CC --mode=compile x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -I./modules/afsocket -I./modules/afsocket -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT modules/afsocket/libafsocket_la-afunix-source.lo -MD -MP -MF modules/afsocket/.deps/libafsocket_la-afunix-source.Tpo -c -o modules/afsocket/libafsocket_la-afunix-source.lo `test -f 'modules/afsocket/afunix-source.c' || echo './'`modules/afsocket/afunix-source.c libtool: compile: x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -I./modules/afsocket -I./modules/afsocket -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT modules/afsocket/libafsocket_la-afunix-source.lo -MD -MP -MF modules/afsocket/.deps/libafsocket_la-afunix-source.Tpo -c modules/afsocket/afunix-source.c -fPIC -DPIC -o modules/afsocket/.libs/libafsocket_la-afunix-source.o mv -f modules/afsocket/.deps/libafsocket_la-afunix-source.Tpo modules/afsocket/.deps/libafsocket_la-afunix-source.Plo /bin/sh ./libtool --tag=CC --mode=compile x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -I./modules/afsocket -I./modules/afsocket -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT modules/afsocket/libafsocket_la-unix-credentials.lo -MD -MP -MF modules/afsocket/.deps/libafsocket_la-unix-credentials.Tpo -c -o modules/afsocket/libafsocket_la-unix-credentials.lo `test -f 'modules/afsocket/unix-credentials.c' || echo './'`modules/afsocket/unix-credentials.c libtool: compile: x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -I./modules/afsocket -I./modules/afsocket -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT modules/afsocket/libafsocket_la-unix-credentials.lo -MD -MP -MF modules/afsocket/.deps/libafsocket_la-unix-credentials.Tpo -c modules/afsocket/unix-credentials.c -fPIC -DPIC -o modules/afsocket/.libs/libafsocket_la-unix-credentials.o mv -f modules/afsocket/.deps/libafsocket_la-unix-credentials.Tpo modules/afsocket/.deps/libafsocket_la-unix-credentials.Plo /bin/sh ./libtool --tag=CC --mode=compile x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -I./modules/afsocket -I./modules/afsocket -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT modules/afsocket/libafsocket_la-transport-unix-socket.lo -MD -MP -MF modules/afsocket/.deps/libafsocket_la-transport-unix-socket.Tpo -c -o modules/afsocket/libafsocket_la-transport-unix-socket.lo `test -f 'modules/afsocket/transport-unix-socket.c' || echo './'`modules/afsocket/transport-unix-socket.c libtool: compile: x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -I./modules/afsocket -I./modules/afsocket -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT modules/afsocket/libafsocket_la-transport-unix-socket.lo -MD -MP -MF modules/afsocket/.deps/libafsocket_la-transport-unix-socket.Tpo -c modules/afsocket/transport-unix-socket.c -fPIC -DPIC -o modules/afsocket/.libs/libafsocket_la-transport-unix-socket.o mv -f modules/afsocket/.deps/libafsocket_la-transport-unix-socket.Tpo modules/afsocket/.deps/libafsocket_la-transport-unix-socket.Plo /bin/sh ./libtool --tag=CC --mode=compile x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -I./modules/afsocket -I./modules/afsocket -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT modules/afsocket/libafsocket_la-transport-mapper-inet.lo -MD -MP -MF modules/afsocket/.deps/libafsocket_la-transport-mapper-inet.Tpo -c -o modules/afsocket/libafsocket_la-transport-mapper-inet.lo `test -f 'modules/afsocket/transport-mapper-inet.c' || echo './'`modules/afsocket/transport-mapper-inet.c libtool: compile: x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -I./modules/afsocket -I./modules/afsocket -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT modules/afsocket/libafsocket_la-transport-mapper-inet.lo -MD -MP -MF modules/afsocket/.deps/libafsocket_la-transport-mapper-inet.Tpo -c modules/afsocket/transport-mapper-inet.c -fPIC -DPIC -o modules/afsocket/.libs/libafsocket_la-transport-mapper-inet.o mv -f modules/afsocket/.deps/libafsocket_la-transport-mapper-inet.Tpo modules/afsocket/.deps/libafsocket_la-transport-mapper-inet.Plo /bin/sh ./libtool --tag=CC --mode=compile x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -I./modules/afsocket -I./modules/afsocket -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT modules/afsocket/libafsocket_la-afsocket-parser.lo -MD -MP -MF modules/afsocket/.deps/libafsocket_la-afsocket-parser.Tpo -c -o modules/afsocket/libafsocket_la-afsocket-parser.lo `test -f 'modules/afsocket/afsocket-parser.c' || echo './'`modules/afsocket/afsocket-parser.c libtool: compile: x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -I./modules/afsocket -I./modules/afsocket -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT modules/afsocket/libafsocket_la-afsocket-parser.lo -MD -MP -MF modules/afsocket/.deps/libafsocket_la-afsocket-parser.Tpo -c modules/afsocket/afsocket-parser.c -fPIC -DPIC -o modules/afsocket/.libs/libafsocket_la-afsocket-parser.o mv -f modules/afsocket/.deps/libafsocket_la-afsocket-parser.Tpo modules/afsocket/.deps/libafsocket_la-afsocket-parser.Plo /bin/sh ./libtool --tag=CC --mode=compile x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -I./modules/afsocket -I./modules/afsocket -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT modules/afsocket/libafsocket_la-systemd-syslog-source.lo -MD -MP -MF modules/afsocket/.deps/libafsocket_la-systemd-syslog-source.Tpo -c -o modules/afsocket/libafsocket_la-systemd-syslog-source.lo `test -f 'modules/afsocket/systemd-syslog-source.c' || echo './'`modules/afsocket/systemd-syslog-source.c libtool: compile: x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -I./modules/afsocket -I./modules/afsocket -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT modules/afsocket/libafsocket_la-systemd-syslog-source.lo -MD -MP -MF modules/afsocket/.deps/libafsocket_la-systemd-syslog-source.Tpo -c modules/afsocket/systemd-syslog-source.c -fPIC -DPIC -o modules/afsocket/.libs/libafsocket_la-systemd-syslog-source.o mv -f modules/afsocket/.deps/libafsocket_la-systemd-syslog-source.Tpo modules/afsocket/.deps/libafsocket_la-systemd-syslog-source.Plo /bin/sh ./libtool --tag=CC --mode=compile x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -I./modules/afsocket -I./modules/afsocket -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT modules/afsocket/libafsocket_la-afsocket-plugin.lo -MD -MP -MF modules/afsocket/.deps/libafsocket_la-afsocket-plugin.Tpo -c -o modules/afsocket/libafsocket_la-afsocket-plugin.lo `test -f 'modules/afsocket/afsocket-plugin.c' || echo './'`modules/afsocket/afsocket-plugin.c libtool: compile: x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -I./modules/afsocket -I./modules/afsocket -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT modules/afsocket/libafsocket_la-afsocket-plugin.lo -MD -MP -MF modules/afsocket/.deps/libafsocket_la-afsocket-plugin.Tpo -c modules/afsocket/afsocket-plugin.c -fPIC -DPIC -o modules/afsocket/.libs/libafsocket_la-afsocket-plugin.o mv -f modules/afsocket/.deps/libafsocket_la-afsocket-plugin.Tpo modules/afsocket/.deps/libafsocket_la-afsocket-plugin.Plo /bin/sh ./libtool --tag=CC --mode=compile x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -I./modules/afsql -I./modules/afsql -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT modules/afsql/libafsql_la-afsql-parser.lo -MD -MP -MF modules/afsql/.deps/libafsql_la-afsql-parser.Tpo -c -o modules/afsql/libafsql_la-afsql-parser.lo `test -f 'modules/afsql/afsql-parser.c' || echo './'`modules/afsql/afsql-parser.c libtool: compile: x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -I./modules/afsql -I./modules/afsql -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT modules/afsql/libafsql_la-afsql-parser.lo -MD -MP -MF modules/afsql/.deps/libafsql_la-afsql-parser.Tpo -c modules/afsql/afsql-parser.c -fPIC -DPIC -o modules/afsql/.libs/libafsql_la-afsql-parser.o mv -f modules/afsql/.deps/libafsql_la-afsql-parser.Tpo modules/afsql/.deps/libafsql_la-afsql-parser.Plo /bin/sh ./libtool --tag=CC --mode=compile x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -I./modules/affile -I./modules/affile -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT modules/affile/libaffile_la-logproto-file-writer.lo -MD -MP -MF modules/affile/.deps/libaffile_la-logproto-file-writer.Tpo -c -o modules/affile/libaffile_la-logproto-file-writer.lo `test -f 'modules/affile/logproto-file-writer.c' || echo './'`modules/affile/logproto-file-writer.c libtool: compile: x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -I./modules/affile -I./modules/affile -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT modules/affile/libaffile_la-logproto-file-writer.lo -MD -MP -MF modules/affile/.deps/libaffile_la-logproto-file-writer.Tpo -c modules/affile/logproto-file-writer.c -fPIC -DPIC -o modules/affile/.libs/libaffile_la-logproto-file-writer.o mv -f modules/affile/.deps/libaffile_la-logproto-file-writer.Tpo modules/affile/.deps/libaffile_la-logproto-file-writer.Plo /bin/sh ./libtool --tag=CC --mode=compile x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -I./modules/affile -I./modules/affile -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT modules/affile/libaffile_la-logproto-file-reader.lo -MD -MP -MF modules/affile/.deps/libaffile_la-logproto-file-reader.Tpo -c -o modules/affile/libaffile_la-logproto-file-reader.lo `test -f 'modules/affile/logproto-file-reader.c' || echo './'`modules/affile/logproto-file-reader.c libtool: compile: x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -I./modules/affile -I./modules/affile -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT modules/affile/libaffile_la-logproto-file-reader.lo -MD -MP -MF modules/affile/.deps/libaffile_la-logproto-file-reader.Tpo -c modules/affile/logproto-file-reader.c -fPIC -DPIC -o modules/affile/.libs/libaffile_la-logproto-file-reader.o mv -f modules/affile/.deps/libaffile_la-logproto-file-reader.Tpo modules/affile/.deps/libaffile_la-logproto-file-reader.Plo /bin/sh ./libtool --tag=CC --mode=compile x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -I./modules/afsql -I./modules/afsql -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT modules/afsql/libafsql_la-afsql-plugin.lo -MD -MP -MF modules/afsql/.deps/libafsql_la-afsql-plugin.Tpo -c -o modules/afsql/libafsql_la-afsql-plugin.lo `test -f 'modules/afsql/afsql-plugin.c' || echo './'`modules/afsql/afsql-plugin.c libtool: compile: x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -I./modules/afsql -I./modules/afsql -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT modules/afsql/libafsql_la-afsql-plugin.lo -MD -MP -MF modules/afsql/.deps/libafsql_la-afsql-plugin.Tpo -c modules/afsql/afsql-plugin.c -fPIC -DPIC -o modules/afsql/.libs/libafsql_la-afsql-plugin.o mv -f modules/afsql/.deps/libafsql_la-afsql-plugin.Tpo modules/afsql/.deps/libafsql_la-afsql-plugin.Plo /bin/sh ./libtool --tag=CC --mode=compile x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -I./modules/affile -I./modules/affile -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT modules/affile/libaffile_la-transport-prockmsg.lo -MD -MP -MF modules/affile/.deps/libaffile_la-transport-prockmsg.Tpo -c -o modules/affile/libaffile_la-transport-prockmsg.lo `test -f 'modules/affile/transport-prockmsg.c' || echo './'`modules/affile/transport-prockmsg.c libtool: compile: x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -I./modules/affile -I./modules/affile -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT modules/affile/libaffile_la-transport-prockmsg.lo -MD -MP -MF modules/affile/.deps/libaffile_la-transport-prockmsg.Tpo -c modules/affile/transport-prockmsg.c -fPIC -DPIC -o modules/affile/.libs/libaffile_la-transport-prockmsg.o mv -f modules/affile/.deps/libaffile_la-transport-prockmsg.Tpo modules/affile/.deps/libaffile_la-transport-prockmsg.Plo /bin/sh ./libtool --tag=CC --mode=compile x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -I./modules/afsql -I./modules/afsql -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT modules/afsql/libafsql_la-afsql-grammar.lo -MD -MP -MF modules/afsql/.deps/libafsql_la-afsql-grammar.Tpo -c -o modules/afsql/libafsql_la-afsql-grammar.lo `test -f 'modules/afsql/afsql-grammar.c' || echo './'`modules/afsql/afsql-grammar.c libtool: compile: x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -I./modules/afsql -I./modules/afsql -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT modules/afsql/libafsql_la-afsql-grammar.lo -MD -MP -MF modules/afsql/.deps/libafsql_la-afsql-grammar.Tpo -c modules/afsql/afsql-grammar.c -fPIC -DPIC -o modules/afsql/.libs/libafsql_la-afsql-grammar.o mv -f modules/afsql/.deps/libafsql_la-afsql-grammar.Tpo modules/afsql/.deps/libafsql_la-afsql-grammar.Plo /bin/sh ./libtool --tag=CC --mode=compile x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -I./modules/affile -I./modules/affile -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT modules/affile/libaffile_la-poll-file-changes.lo -MD -MP -MF modules/affile/.deps/libaffile_la-poll-file-changes.Tpo -c -o modules/affile/libaffile_la-poll-file-changes.lo `test -f 'modules/affile/poll-file-changes.c' || echo './'`modules/affile/poll-file-changes.c libtool: compile: x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -I./modules/affile -I./modules/affile -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT modules/affile/libaffile_la-poll-file-changes.lo -MD -MP -MF modules/affile/.deps/libaffile_la-poll-file-changes.Tpo -c modules/affile/poll-file-changes.c -fPIC -DPIC -o modules/affile/.libs/libaffile_la-poll-file-changes.o mv -f modules/affile/.deps/libaffile_la-poll-file-changes.Tpo modules/affile/.deps/libaffile_la-poll-file-changes.Plo /bin/sh ./libtool --tag=CC --mode=compile x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -I./modules/affile -I./modules/affile -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT modules/affile/libaffile_la-file-reader.lo -MD -MP -MF modules/affile/.deps/libaffile_la-file-reader.Tpo -c -o modules/affile/libaffile_la-file-reader.lo `test -f 'modules/affile/file-reader.c' || echo './'`modules/affile/file-reader.c libtool: compile: x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -I./modules/affile -I./modules/affile -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT modules/affile/libaffile_la-file-reader.lo -MD -MP -MF modules/affile/.deps/libaffile_la-file-reader.Tpo -c modules/affile/file-reader.c -fPIC -DPIC -o modules/affile/.libs/libaffile_la-file-reader.o mv -f modules/affile/.deps/libaffile_la-file-reader.Tpo modules/affile/.deps/libaffile_la-file-reader.Plo /bin/sh ./libtool --tag=CC --mode=compile x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -I./modules/affile -I./modules/affile -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT modules/affile/libaffile_la-directory-monitor.lo -MD -MP -MF modules/affile/.deps/libaffile_la-directory-monitor.Tpo -c -o modules/affile/libaffile_la-directory-monitor.lo `test -f 'modules/affile/directory-monitor.c' || echo './'`modules/affile/directory-monitor.c libtool: compile: x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -I./modules/affile -I./modules/affile -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT modules/affile/libaffile_la-directory-monitor.lo -MD -MP -MF modules/affile/.deps/libaffile_la-directory-monitor.Tpo -c modules/affile/directory-monitor.c -fPIC -DPIC -o modules/affile/.libs/libaffile_la-directory-monitor.o mv -f modules/affile/.deps/libaffile_la-directory-monitor.Tpo modules/affile/.deps/libaffile_la-directory-monitor.Plo /bin/sh ./libtool --tag=CC --mode=compile x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -I./modules/afsql -I./modules/afsql -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT modules/afsql/libafsql_la-afsql.lo -MD -MP -MF modules/afsql/.deps/libafsql_la-afsql.Tpo -c -o modules/afsql/libafsql_la-afsql.lo `test -f 'modules/afsql/afsql.c' || echo './'`modules/afsql/afsql.c libtool: compile: x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -I./modules/afsql -I./modules/afsql -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT modules/afsql/libafsql_la-afsql.lo -MD -MP -MF modules/afsql/.deps/libafsql_la-afsql.Tpo -c modules/afsql/afsql.c -fPIC -DPIC -o modules/afsql/.libs/libafsql_la-afsql.o mv -f modules/afsql/.deps/libafsql_la-afsql.Tpo modules/afsql/.deps/libafsql_la-afsql.Plo /bin/sh ./libtool --tag=CC --mode=compile x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -I./modules/affile -I./modules/affile -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT modules/affile/libaffile_la-wildcard-source.lo -MD -MP -MF modules/affile/.deps/libaffile_la-wildcard-source.Tpo -c -o modules/affile/libaffile_la-wildcard-source.lo `test -f 'modules/affile/wildcard-source.c' || echo './'`modules/affile/wildcard-source.c libtool: compile: x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -I./modules/affile -I./modules/affile -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT modules/affile/libaffile_la-wildcard-source.lo -MD -MP -MF modules/affile/.deps/libaffile_la-wildcard-source.Tpo -c modules/affile/wildcard-source.c -fPIC -DPIC -o modules/affile/.libs/libaffile_la-wildcard-source.o mv -f modules/affile/.deps/libaffile_la-wildcard-source.Tpo modules/affile/.deps/libaffile_la-wildcard-source.Plo /bin/sh ./libtool --tag=CC --mode=compile x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -I./modules/affile -I./modules/affile -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT modules/affile/libaffile_la-directory-monitor-factory.lo -MD -MP -MF modules/affile/.deps/libaffile_la-directory-monitor-factory.Tpo -c -o modules/affile/libaffile_la-directory-monitor-factory.lo `test -f 'modules/affile/directory-monitor-factory.c' || echo './'`modules/affile/directory-monitor-factory.c libtool: compile: x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -I./modules/affile -I./modules/affile -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT modules/affile/libaffile_la-directory-monitor-factory.lo -MD -MP -MF modules/affile/.deps/libaffile_la-directory-monitor-factory.Tpo -c modules/affile/directory-monitor-factory.c -fPIC -DPIC -o modules/affile/.libs/libaffile_la-directory-monitor-factory.o mv -f modules/affile/.deps/libaffile_la-directory-monitor-factory.Tpo modules/affile/.deps/libaffile_la-directory-monitor-factory.Plo /bin/sh ./libtool --tag=CC --mode=compile x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -I./modules/affile -I./modules/affile -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT modules/affile/libaffile_la-collection-comporator.lo -MD -MP -MF modules/affile/.deps/libaffile_la-collection-comporator.Tpo -c -o modules/affile/libaffile_la-collection-comporator.lo `test -f 'modules/affile/collection-comporator.c' || echo './'`modules/affile/collection-comporator.c libtool: compile: x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -I./modules/affile -I./modules/affile -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT modules/affile/libaffile_la-collection-comporator.lo -MD -MP -MF modules/affile/.deps/libaffile_la-collection-comporator.Tpo -c modules/affile/collection-comporator.c -fPIC -DPIC -o modules/affile/.libs/libaffile_la-collection-comporator.o mv -f modules/affile/.deps/libaffile_la-collection-comporator.Tpo modules/affile/.deps/libaffile_la-collection-comporator.Plo /bin/sh ./libtool --tag=CC --mode=compile x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -I./modules/affile -I./modules/affile -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT modules/affile/libaffile_la-file-opener.lo -MD -MP -MF modules/affile/.deps/libaffile_la-file-opener.Tpo -c -o modules/affile/libaffile_la-file-opener.lo `test -f 'modules/affile/file-opener.c' || echo './'`modules/affile/file-opener.c libtool: compile: x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -I./modules/affile -I./modules/affile -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT modules/affile/libaffile_la-file-opener.lo -MD -MP -MF modules/affile/.deps/libaffile_la-file-opener.Tpo -c modules/affile/file-opener.c -fPIC -DPIC -o modules/affile/.libs/libaffile_la-file-opener.o mv -f modules/affile/.deps/libaffile_la-file-opener.Tpo modules/affile/.deps/libaffile_la-file-opener.Plo /bin/sh ./libtool --tag=CC --mode=compile x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -I./modules/afsocket -I./modules/afsocket -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT modules/afsocket/libafsocket_la-afsocket-grammar.lo -MD -MP -MF modules/afsocket/.deps/libafsocket_la-afsocket-grammar.Tpo -c -o modules/afsocket/libafsocket_la-afsocket-grammar.lo `test -f 'modules/afsocket/afsocket-grammar.c' || echo './'`modules/afsocket/afsocket-grammar.c libtool: compile: x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -I./modules/afsocket -I./modules/afsocket -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT modules/afsocket/libafsocket_la-afsocket-grammar.lo -MD -MP -MF modules/afsocket/.deps/libafsocket_la-afsocket-grammar.Tpo -c modules/afsocket/afsocket-grammar.c -fPIC -DPIC -o modules/afsocket/.libs/libafsocket_la-afsocket-grammar.o mv -f modules/afsocket/.deps/libafsocket_la-afsocket-grammar.Tpo modules/afsocket/.deps/libafsocket_la-afsocket-grammar.Plo /bin/sh ./libtool --tag=CC --mode=compile x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -I./modules/affile -I./modules/affile -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT modules/affile/libaffile_la-directory-monitor-poll.lo -MD -MP -MF modules/affile/.deps/libaffile_la-directory-monitor-poll.Tpo -c -o modules/affile/libaffile_la-directory-monitor-poll.lo `test -f 'modules/affile/directory-monitor-poll.c' || echo './'`modules/affile/directory-monitor-poll.c libtool: compile: x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -I./modules/affile -I./modules/affile -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT modules/affile/libaffile_la-directory-monitor-poll.lo -MD -MP -MF modules/affile/.deps/libaffile_la-directory-monitor-poll.Tpo -c modules/affile/directory-monitor-poll.c -fPIC -DPIC -o modules/affile/.libs/libaffile_la-directory-monitor-poll.o mv -f modules/affile/.deps/libaffile_la-directory-monitor-poll.Tpo modules/affile/.deps/libaffile_la-directory-monitor-poll.Plo /bin/sh ./libtool --tag=CC --mode=compile x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -I./modules/affile -I./modules/affile -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT modules/affile/libaffile_la-named-pipe.lo -MD -MP -MF modules/affile/.deps/libaffile_la-named-pipe.Tpo -c -o modules/affile/libaffile_la-named-pipe.lo `test -f 'modules/affile/named-pipe.c' || echo './'`modules/affile/named-pipe.c libtool: compile: x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -I./modules/affile -I./modules/affile -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT modules/affile/libaffile_la-named-pipe.lo -MD -MP -MF modules/affile/.deps/libaffile_la-named-pipe.Tpo -c modules/affile/named-pipe.c -fPIC -DPIC -o modules/affile/.libs/libaffile_la-named-pipe.o mv -f modules/affile/.deps/libaffile_la-named-pipe.Tpo modules/affile/.deps/libaffile_la-named-pipe.Plo /bin/sh ./libtool --tag=CC --mode=compile x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -I./modules/affile -I./modules/affile -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT modules/affile/libaffile_la-regular-files.lo -MD -MP -MF modules/affile/.deps/libaffile_la-regular-files.Tpo -c -o modules/affile/libaffile_la-regular-files.lo `test -f 'modules/affile/regular-files.c' || echo './'`modules/affile/regular-files.c libtool: compile: x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -I./modules/affile -I./modules/affile -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT modules/affile/libaffile_la-regular-files.lo -MD -MP -MF modules/affile/.deps/libaffile_la-regular-files.Tpo -c modules/affile/regular-files.c -fPIC -DPIC -o modules/affile/.libs/libaffile_la-regular-files.o mv -f modules/affile/.deps/libaffile_la-regular-files.Tpo modules/affile/.deps/libaffile_la-regular-files.Plo /bin/sh ./libtool --tag=CC --mode=compile x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -I./modules/affile -I./modules/affile -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT modules/affile/libaffile_la-stdin.lo -MD -MP -MF modules/affile/.deps/libaffile_la-stdin.Tpo -c -o modules/affile/libaffile_la-stdin.lo `test -f 'modules/affile/stdin.c' || echo './'`modules/affile/stdin.c libtool: compile: x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -I./modules/affile -I./modules/affile -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT modules/affile/libaffile_la-stdin.lo -MD -MP -MF modules/affile/.deps/libaffile_la-stdin.Tpo -c modules/affile/stdin.c -fPIC -DPIC -o modules/affile/.libs/libaffile_la-stdin.o mv -f modules/affile/.deps/libaffile_la-stdin.Tpo modules/affile/.deps/libaffile_la-stdin.Plo /bin/sh ./libtool --tag=CC --mode=compile x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -I./modules/affile -I./modules/affile -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT modules/affile/libaffile_la-linux-kmsg.lo -MD -MP -MF modules/affile/.deps/libaffile_la-linux-kmsg.Tpo -c -o modules/affile/libaffile_la-linux-kmsg.lo `test -f 'modules/affile/linux-kmsg.c' || echo './'`modules/affile/linux-kmsg.c libtool: compile: x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -I./modules/affile -I./modules/affile -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT modules/affile/libaffile_la-linux-kmsg.lo -MD -MP -MF modules/affile/.deps/libaffile_la-linux-kmsg.Tpo -c modules/affile/linux-kmsg.c -fPIC -DPIC -o modules/affile/.libs/libaffile_la-linux-kmsg.o mv -f modules/affile/.deps/libaffile_la-linux-kmsg.Tpo modules/affile/.deps/libaffile_la-linux-kmsg.Plo /bin/sh ./libtool --tag=CC --mode=compile x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -I./modules/affile -I./modules/affile -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT modules/affile/libaffile_la-affile-source.lo -MD -MP -MF modules/affile/.deps/libaffile_la-affile-source.Tpo -c -o modules/affile/libaffile_la-affile-source.lo `test -f 'modules/affile/affile-source.c' || echo './'`modules/affile/affile-source.c libtool: compile: x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -I./modules/affile -I./modules/affile -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT modules/affile/libaffile_la-affile-source.lo -MD -MP -MF modules/affile/.deps/libaffile_la-affile-source.Tpo -c modules/affile/affile-source.c -fPIC -DPIC -o modules/affile/.libs/libaffile_la-affile-source.o mv -f modules/affile/.deps/libaffile_la-affile-source.Tpo modules/affile/.deps/libaffile_la-affile-source.Plo /bin/sh ./libtool --tag=CC --mode=compile x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -I./modules/affile -I./modules/affile -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT modules/affile/libaffile_la-affile-parser.lo -MD -MP -MF modules/affile/.deps/libaffile_la-affile-parser.Tpo -c -o modules/affile/libaffile_la-affile-parser.lo `test -f 'modules/affile/affile-parser.c' || echo './'`modules/affile/affile-parser.c libtool: compile: x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -I./modules/affile -I./modules/affile -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT modules/affile/libaffile_la-affile-parser.lo -MD -MP -MF modules/affile/.deps/libaffile_la-affile-parser.Tpo -c modules/affile/affile-parser.c -fPIC -DPIC -o modules/affile/.libs/libaffile_la-affile-parser.o mv -f modules/affile/.deps/libaffile_la-affile-parser.Tpo modules/affile/.deps/libaffile_la-affile-parser.Plo /bin/sh ./libtool --tag=CC --mode=compile x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -I./modules/affile -I./modules/affile -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT modules/affile/libaffile_la-directory-monitor-inotify.lo -MD -MP -MF modules/affile/.deps/libaffile_la-directory-monitor-inotify.Tpo -c -o modules/affile/libaffile_la-directory-monitor-inotify.lo `test -f 'modules/affile/directory-monitor-inotify.c' || echo './'`modules/affile/directory-monitor-inotify.c libtool: compile: x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -I./modules/affile -I./modules/affile -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT modules/affile/libaffile_la-directory-monitor-inotify.lo -MD -MP -MF modules/affile/.deps/libaffile_la-directory-monitor-inotify.Tpo -c modules/affile/directory-monitor-inotify.c -fPIC -DPIC -o modules/affile/.libs/libaffile_la-directory-monitor-inotify.o mv -f modules/affile/.deps/libaffile_la-directory-monitor-inotify.Tpo modules/affile/.deps/libaffile_la-directory-monitor-inotify.Plo /bin/sh ./libtool --tag=CC --mode=compile x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -I./modules/affile -I./modules/affile -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT modules/affile/libaffile_la-affile-plugin.lo -MD -MP -MF modules/affile/.deps/libaffile_la-affile-plugin.Tpo -c -o modules/affile/libaffile_la-affile-plugin.lo `test -f 'modules/affile/affile-plugin.c' || echo './'`modules/affile/affile-plugin.c libtool: compile: x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -I./modules/affile -I./modules/affile -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT modules/affile/libaffile_la-affile-plugin.lo -MD -MP -MF modules/affile/.deps/libaffile_la-affile-plugin.Tpo -c modules/affile/affile-plugin.c -fPIC -DPIC -o modules/affile/.libs/libaffile_la-affile-plugin.o mv -f modules/affile/.deps/libaffile_la-affile-plugin.Tpo modules/affile/.deps/libaffile_la-affile-plugin.Plo /bin/sh ./libtool --tag=CC --mode=compile x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -I./modules/afprog -I./modules/afprog -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT modules/afprog/libafprog_la-afprog-parser.lo -MD -MP -MF modules/afprog/.deps/libafprog_la-afprog-parser.Tpo -c -o modules/afprog/libafprog_la-afprog-parser.lo `test -f 'modules/afprog/afprog-parser.c' || echo './'`modules/afprog/afprog-parser.c libtool: compile: x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -I./modules/afprog -I./modules/afprog -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT modules/afprog/libafprog_la-afprog-parser.lo -MD -MP -MF modules/afprog/.deps/libafprog_la-afprog-parser.Tpo -c modules/afprog/afprog-parser.c -fPIC -DPIC -o modules/afprog/.libs/libafprog_la-afprog-parser.o mv -f modules/afprog/.deps/libafprog_la-afprog-parser.Tpo modules/afprog/.deps/libafprog_la-afprog-parser.Plo /bin/sh ./libtool --tag=CC --mode=compile x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -I./modules/affile -I./modules/affile -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT modules/affile/libaffile_la-affile-dest.lo -MD -MP -MF modules/affile/.deps/libaffile_la-affile-dest.Tpo -c -o modules/affile/libaffile_la-affile-dest.lo `test -f 'modules/affile/affile-dest.c' || echo './'`modules/affile/affile-dest.c libtool: compile: x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -I./modules/affile -I./modules/affile -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT modules/affile/libaffile_la-affile-dest.lo -MD -MP -MF modules/affile/.deps/libaffile_la-affile-dest.Tpo -c modules/affile/affile-dest.c -fPIC -DPIC -o modules/affile/.libs/libaffile_la-affile-dest.o mv -f modules/affile/.deps/libaffile_la-affile-dest.Tpo modules/affile/.deps/libaffile_la-affile-dest.Plo /bin/sh ./libtool --tag=CC --mode=compile x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -I./modules/afprog -I./modules/afprog -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT modules/afprog/libafprog_la-afprog-plugin.lo -MD -MP -MF modules/afprog/.deps/libafprog_la-afprog-plugin.Tpo -c -o modules/afprog/libafprog_la-afprog-plugin.lo `test -f 'modules/afprog/afprog-plugin.c' || echo './'`modules/afprog/afprog-plugin.c libtool: compile: x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -I./modules/afprog -I./modules/afprog -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT modules/afprog/libafprog_la-afprog-plugin.lo -MD -MP -MF modules/afprog/.deps/libafprog_la-afprog-plugin.Tpo -c modules/afprog/afprog-plugin.c -fPIC -DPIC -o modules/afprog/.libs/libafprog_la-afprog-plugin.o mv -f modules/afprog/.deps/libafprog_la-afprog-plugin.Tpo modules/afprog/.deps/libafprog_la-afprog-plugin.Plo /bin/sh ./libtool --tag=CC --mode=compile x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -I./modules/afprog -I./modules/afprog -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT modules/afprog/libafprog_la-afprog.lo -MD -MP -MF modules/afprog/.deps/libafprog_la-afprog.Tpo -c -o modules/afprog/libafprog_la-afprog.lo `test -f 'modules/afprog/afprog.c' || echo './'`modules/afprog/afprog.c libtool: compile: x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -I./modules/afprog -I./modules/afprog -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT modules/afprog/libafprog_la-afprog.lo -MD -MP -MF modules/afprog/.deps/libafprog_la-afprog.Tpo -c modules/afprog/afprog.c -fPIC -DPIC -o modules/afprog/.libs/libafprog_la-afprog.o mv -f modules/afprog/.deps/libafprog_la-afprog.Tpo modules/afprog/.deps/libafprog_la-afprog.Plo /bin/sh ./libtool --tag=CC --mode=compile x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -I./modules/afuser -I./modules/afuser -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT modules/afuser/libafuser_la-afuser-parser.lo -MD -MP -MF modules/afuser/.deps/libafuser_la-afuser-parser.Tpo -c -o modules/afuser/libafuser_la-afuser-parser.lo `test -f 'modules/afuser/afuser-parser.c' || echo './'`modules/afuser/afuser-parser.c libtool: compile: x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -I./modules/afuser -I./modules/afuser -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT modules/afuser/libafuser_la-afuser-parser.lo -MD -MP -MF modules/afuser/.deps/libafuser_la-afuser-parser.Tpo -c modules/afuser/afuser-parser.c -fPIC -DPIC -o modules/afuser/.libs/libafuser_la-afuser-parser.o mv -f modules/afuser/.deps/libafuser_la-afuser-parser.Tpo modules/afuser/.deps/libafuser_la-afuser-parser.Plo /bin/sh ./libtool --tag=CC --mode=compile x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -I./modules/afuser -I./modules/afuser -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT modules/afuser/libafuser_la-afuser.lo -MD -MP -MF modules/afuser/.deps/libafuser_la-afuser.Tpo -c -o modules/afuser/libafuser_la-afuser.lo `test -f 'modules/afuser/afuser.c' || echo './'`modules/afuser/afuser.c libtool: compile: x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -I./modules/afuser -I./modules/afuser -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT modules/afuser/libafuser_la-afuser.lo -MD -MP -MF modules/afuser/.deps/libafuser_la-afuser.Tpo -c modules/afuser/afuser.c -fPIC -DPIC -o modules/afuser/.libs/libafuser_la-afuser.o mv -f modules/afuser/.deps/libafuser_la-afuser.Tpo modules/afuser/.deps/libafuser_la-afuser.Plo /bin/sh ./libtool --tag=CC --mode=compile x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -I./modules/afuser -I./modules/afuser -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT modules/afuser/libafuser_la-afuser-plugin.lo -MD -MP -MF modules/afuser/.deps/libafuser_la-afuser-plugin.Tpo -c -o modules/afuser/libafuser_la-afuser-plugin.lo `test -f 'modules/afuser/afuser-plugin.c' || echo './'`modules/afuser/afuser-plugin.c libtool: compile: x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -I./modules/afuser -I./modules/afuser -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT modules/afuser/libafuser_la-afuser-plugin.lo -MD -MP -MF modules/afuser/.deps/libafuser_la-afuser-plugin.Tpo -c modules/afuser/afuser-plugin.c -fPIC -DPIC -o modules/afuser/.libs/libafuser_la-afuser-plugin.o mv -f modules/afuser/.deps/libafuser_la-afuser-plugin.Tpo modules/afuser/.deps/libafuser_la-afuser-plugin.Plo /bin/sh ./libtool --tag=CC --mode=compile x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -I./modules/affile -I./modules/affile -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT modules/affile/libaffile_la-affile-grammar.lo -MD -MP -MF modules/affile/.deps/libaffile_la-affile-grammar.Tpo -c -o modules/affile/libaffile_la-affile-grammar.lo `test -f 'modules/affile/affile-grammar.c' || echo './'`modules/affile/affile-grammar.c libtool: compile: x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -I./modules/affile -I./modules/affile -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT modules/affile/libaffile_la-affile-grammar.lo -MD -MP -MF modules/affile/.deps/libaffile_la-affile-grammar.Tpo -c modules/affile/affile-grammar.c -fPIC -DPIC -o modules/affile/.libs/libaffile_la-affile-grammar.o mv -f modules/affile/.deps/libaffile_la-affile-grammar.Tpo modules/affile/.deps/libaffile_la-affile-grammar.Plo /bin/sh ./libtool --tag=CC --mode=compile x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -I./modules/afamqp -I./modules/afamqp -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT modules/afamqp/libafamqp_la-afamqp-parser.lo -MD -MP -MF modules/afamqp/.deps/libafamqp_la-afamqp-parser.Tpo -c -o modules/afamqp/libafamqp_la-afamqp-parser.lo `test -f 'modules/afamqp/afamqp-parser.c' || echo './'`modules/afamqp/afamqp-parser.c libtool: compile: x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -I./modules/afamqp -I./modules/afamqp -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT modules/afamqp/libafamqp_la-afamqp-parser.lo -MD -MP -MF modules/afamqp/.deps/libafamqp_la-afamqp-parser.Tpo -c modules/afamqp/afamqp-parser.c -fPIC -DPIC -o modules/afamqp/.libs/libafamqp_la-afamqp-parser.o mv -f modules/afamqp/.deps/libafamqp_la-afamqp-parser.Tpo modules/afamqp/.deps/libafamqp_la-afamqp-parser.Plo /bin/sh ./libtool --tag=CC --mode=compile x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -I./modules/afprog -I./modules/afprog -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT modules/afprog/libafprog_la-afprog-grammar.lo -MD -MP -MF modules/afprog/.deps/libafprog_la-afprog-grammar.Tpo -c -o modules/afprog/libafprog_la-afprog-grammar.lo `test -f 'modules/afprog/afprog-grammar.c' || echo './'`modules/afprog/afprog-grammar.c libtool: compile: x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -I./modules/afprog -I./modules/afprog -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT modules/afprog/libafprog_la-afprog-grammar.lo -MD -MP -MF modules/afprog/.deps/libafprog_la-afprog-grammar.Tpo -c modules/afprog/afprog-grammar.c -fPIC -DPIC -o modules/afprog/.libs/libafprog_la-afprog-grammar.o mv -f modules/afprog/.deps/libafprog_la-afprog-grammar.Tpo modules/afprog/.deps/libafprog_la-afprog-grammar.Plo /bin/sh ./libtool --tag=CC --mode=compile x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -I./modules/afuser -I./modules/afuser -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT modules/afuser/libafuser_la-afuser-grammar.lo -MD -MP -MF modules/afuser/.deps/libafuser_la-afuser-grammar.Tpo -c -o modules/afuser/libafuser_la-afuser-grammar.lo `test -f 'modules/afuser/afuser-grammar.c' || echo './'`modules/afuser/afuser-grammar.c libtool: compile: x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -I./modules/afuser -I./modules/afuser -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT modules/afuser/libafuser_la-afuser-grammar.lo -MD -MP -MF modules/afuser/.deps/libafuser_la-afuser-grammar.Tpo -c modules/afuser/afuser-grammar.c -fPIC -DPIC -o modules/afuser/.libs/libafuser_la-afuser-grammar.o mv -f modules/afuser/.deps/libafuser_la-afuser-grammar.Tpo modules/afuser/.deps/libafuser_la-afuser-grammar.Plo /bin/sh ./libtool --tag=CC --mode=compile x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -I./modules/afamqp -I./modules/afamqp -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT modules/afamqp/libafamqp_la-afamqp.lo -MD -MP -MF modules/afamqp/.deps/libafamqp_la-afamqp.Tpo -c -o modules/afamqp/libafamqp_la-afamqp.lo `test -f 'modules/afamqp/afamqp.c' || echo './'`modules/afamqp/afamqp.c libtool: compile: x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -I./modules/afamqp -I./modules/afamqp -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT modules/afamqp/libafamqp_la-afamqp.lo -MD -MP -MF modules/afamqp/.deps/libafamqp_la-afamqp.Tpo -c modules/afamqp/afamqp.c -fPIC -DPIC -o modules/afamqp/.libs/libafamqp_la-afamqp.o mv -f modules/afamqp/.deps/libafamqp_la-afamqp.Tpo modules/afamqp/.deps/libafamqp_la-afamqp.Plo /bin/sh ./libtool --tag=CC --mode=compile x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -I/usr/include/libmongoc-1.0 -I/usr/include/libbson-1.0 -I./modules/afmongodb -I./modules/afmongodb -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT modules/afmongodb/libafmongodb_la-afmongodb-parser.lo -MD -MP -MF modules/afmongodb/.deps/libafmongodb_la-afmongodb-parser.Tpo -c -o modules/afmongodb/libafmongodb_la-afmongodb-parser.lo `test -f 'modules/afmongodb/afmongodb-parser.c' || echo './'`modules/afmongodb/afmongodb-parser.c libtool: compile: x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -I/usr/include/libmongoc-1.0 -I/usr/include/libbson-1.0 -I./modules/afmongodb -I./modules/afmongodb -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT modules/afmongodb/libafmongodb_la-afmongodb-parser.lo -MD -MP -MF modules/afmongodb/.deps/libafmongodb_la-afmongodb-parser.Tpo -c modules/afmongodb/afmongodb-parser.c -fPIC -DPIC -o modules/afmongodb/.libs/libafmongodb_la-afmongodb-parser.o mv -f modules/afmongodb/.deps/libafmongodb_la-afmongodb-parser.Tpo modules/afmongodb/.deps/libafmongodb_la-afmongodb-parser.Plo /bin/sh ./libtool --tag=CC --mode=compile x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -I/usr/include/libmongoc-1.0 -I/usr/include/libbson-1.0 -I./modules/afmongodb -I./modules/afmongodb -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT modules/afmongodb/libafmongodb_la-host-list.lo -MD -MP -MF modules/afmongodb/.deps/libafmongodb_la-host-list.Tpo -c -o modules/afmongodb/libafmongodb_la-host-list.lo `test -f 'modules/afmongodb/host-list.c' || echo './'`modules/afmongodb/host-list.c libtool: compile: x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -I/usr/include/libmongoc-1.0 -I/usr/include/libbson-1.0 -I./modules/afmongodb -I./modules/afmongodb -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT modules/afmongodb/libafmongodb_la-host-list.lo -MD -MP -MF modules/afmongodb/.deps/libafmongodb_la-host-list.Tpo -c modules/afmongodb/host-list.c -fPIC -DPIC -o modules/afmongodb/.libs/libafmongodb_la-host-list.o mv -f modules/afmongodb/.deps/libafmongodb_la-host-list.Tpo modules/afmongodb/.deps/libafmongodb_la-host-list.Plo /bin/sh ./libtool --tag=CC --mode=compile x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -I/usr/include/libmongoc-1.0 -I/usr/include/libbson-1.0 -I./modules/afmongodb -I./modules/afmongodb -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT modules/afmongodb/libafmongodb_la-afmongodb.lo -MD -MP -MF modules/afmongodb/.deps/libafmongodb_la-afmongodb.Tpo -c -o modules/afmongodb/libafmongodb_la-afmongodb.lo `test -f 'modules/afmongodb/afmongodb.c' || echo './'`modules/afmongodb/afmongodb.c libtool: compile: x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -I/usr/include/libmongoc-1.0 -I/usr/include/libbson-1.0 -I./modules/afmongodb -I./modules/afmongodb -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT modules/afmongodb/libafmongodb_la-afmongodb.lo -MD -MP -MF modules/afmongodb/.deps/libafmongodb_la-afmongodb.Tpo -c modules/afmongodb/afmongodb.c -fPIC -DPIC -o modules/afmongodb/.libs/libafmongodb_la-afmongodb.o modules/afmongodb/afmongodb.c: In function '_connect': modules/afmongodb/afmongodb.c:187:3: warning: 'mongoc_client_get_server_status' is deprecated [-Wdeprecated-declarations] gboolean ok = mongoc_client_get_server_status(self->client, (mongoc_read_prefs_t *)read_prefs, ^~~~~~~~ In file included from /usr/include/libmongoc-1.0/mongoc.h:29, from modules/afmongodb/afmongodb-private.h:27, from modules/afmongodb/afmongodb.c:37: /usr/include/libmongoc-1.0/mongoc-client.h:208:1: note: declared here mongoc_client_get_server_status (mongoc_client_t *client, ^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ mv -f modules/afmongodb/.deps/libafmongodb_la-afmongodb.Tpo modules/afmongodb/.deps/libafmongodb_la-afmongodb.Plo /bin/sh ./libtool --tag=CC --mode=compile x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -I/usr/include/libmongoc-1.0 -I/usr/include/libbson-1.0 -I./modules/afmongodb -I./modules/afmongodb -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT modules/afmongodb/libafmongodb_la-afmongodb-legacy-grammar.lo -MD -MP -MF modules/afmongodb/.deps/libafmongodb_la-afmongodb-legacy-grammar.Tpo -c -o modules/afmongodb/libafmongodb_la-afmongodb-legacy-grammar.lo `test -f 'modules/afmongodb/afmongodb-legacy-grammar.c' || echo './'`modules/afmongodb/afmongodb-legacy-grammar.c libtool: compile: x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -I/usr/include/libmongoc-1.0 -I/usr/include/libbson-1.0 -I./modules/afmongodb -I./modules/afmongodb -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT modules/afmongodb/libafmongodb_la-afmongodb-legacy-grammar.lo -MD -MP -MF modules/afmongodb/.deps/libafmongodb_la-afmongodb-legacy-grammar.Tpo -c modules/afmongodb/afmongodb-legacy-grammar.c -fPIC -DPIC -o modules/afmongodb/.libs/libafmongodb_la-afmongodb-legacy-grammar.o mv -f modules/afmongodb/.deps/libafmongodb_la-afmongodb-legacy-grammar.Tpo modules/afmongodb/.deps/libafmongodb_la-afmongodb-legacy-grammar.Plo /bin/sh ./libtool --tag=CC --mode=compile x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -I/usr/include/libmongoc-1.0 -I/usr/include/libbson-1.0 -I./modules/afmongodb -I./modules/afmongodb -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT modules/afmongodb/libafmongodb_la-afmongodb-legacy-uri.lo -MD -MP -MF modules/afmongodb/.deps/libafmongodb_la-afmongodb-legacy-uri.Tpo -c -o modules/afmongodb/libafmongodb_la-afmongodb-legacy-uri.lo `test -f 'modules/afmongodb/afmongodb-legacy-uri.c' || echo './'`modules/afmongodb/afmongodb-legacy-uri.c libtool: compile: x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -I/usr/include/libmongoc-1.0 -I/usr/include/libbson-1.0 -I./modules/afmongodb -I./modules/afmongodb -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT modules/afmongodb/libafmongodb_la-afmongodb-legacy-uri.lo -MD -MP -MF modules/afmongodb/.deps/libafmongodb_la-afmongodb-legacy-uri.Tpo -c modules/afmongodb/afmongodb-legacy-uri.c -fPIC -DPIC -o modules/afmongodb/.libs/libafmongodb_la-afmongodb-legacy-uri.o mv -f modules/afmongodb/.deps/libafmongodb_la-afmongodb-legacy-uri.Tpo modules/afmongodb/.deps/libafmongodb_la-afmongodb-legacy-uri.Plo /bin/sh ./libtool --tag=CC --mode=compile x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -I./modules/afamqp -I./modules/afamqp -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT modules/afamqp/libafamqp_la-afamqp-grammar.lo -MD -MP -MF modules/afamqp/.deps/libafamqp_la-afamqp-grammar.Tpo -c -o modules/afamqp/libafamqp_la-afamqp-grammar.lo `test -f 'modules/afamqp/afamqp-grammar.c' || echo './'`modules/afamqp/afamqp-grammar.c libtool: compile: x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -I./modules/afamqp -I./modules/afamqp -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT modules/afamqp/libafamqp_la-afamqp-grammar.lo -MD -MP -MF modules/afamqp/.deps/libafamqp_la-afamqp-grammar.Tpo -c modules/afamqp/afamqp-grammar.c -fPIC -DPIC -o modules/afamqp/.libs/libafamqp_la-afamqp-grammar.o mv -f modules/afamqp/.deps/libafamqp_la-afamqp-grammar.Tpo modules/afamqp/.deps/libafamqp_la-afamqp-grammar.Plo /bin/sh ./libtool --tag=CC --mode=compile x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -I/usr/include/libmongoc-1.0 -I/usr/include/libbson-1.0 -I./modules/afmongodb -I./modules/afmongodb -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT modules/afmongodb/libafmongodb_la-afmongodb-grammar.lo -MD -MP -MF modules/afmongodb/.deps/libafmongodb_la-afmongodb-grammar.Tpo -c -o modules/afmongodb/libafmongodb_la-afmongodb-grammar.lo `test -f 'modules/afmongodb/afmongodb-grammar.c' || echo './'`modules/afmongodb/afmongodb-grammar.c libtool: compile: x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -I/usr/include/libmongoc-1.0 -I/usr/include/libbson-1.0 -I./modules/afmongodb -I./modules/afmongodb -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT modules/afmongodb/libafmongodb_la-afmongodb-grammar.lo -MD -MP -MF modules/afmongodb/.deps/libafmongodb_la-afmongodb-grammar.Tpo -c modules/afmongodb/afmongodb-grammar.c -fPIC -DPIC -o modules/afmongodb/.libs/libafmongodb_la-afmongodb-grammar.o mv -f modules/afmongodb/.deps/libafmongodb_la-afmongodb-grammar.Tpo modules/afmongodb/.deps/libafmongodb_la-afmongodb-grammar.Plo /bin/sh ./libtool --tag=CC --mode=compile x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -I/usr/include -pthread -I./modules/afsmtp -I./modules/afsmtp -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT modules/afsmtp/libafsmtp_la-afsmtp-parser.lo -MD -MP -MF modules/afsmtp/.deps/libafsmtp_la-afsmtp-parser.Tpo -c -o modules/afsmtp/libafsmtp_la-afsmtp-parser.lo `test -f 'modules/afsmtp/afsmtp-parser.c' || echo './'`modules/afsmtp/afsmtp-parser.c libtool: compile: x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -I/usr/include -pthread -I./modules/afsmtp -I./modules/afsmtp -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT modules/afsmtp/libafsmtp_la-afsmtp-parser.lo -MD -MP -MF modules/afsmtp/.deps/libafsmtp_la-afsmtp-parser.Tpo -c modules/afsmtp/afsmtp-parser.c -fPIC -DPIC -o modules/afsmtp/.libs/libafsmtp_la-afsmtp-parser.o mv -f modules/afsmtp/.deps/libafsmtp_la-afsmtp-parser.Tpo modules/afsmtp/.deps/libafsmtp_la-afsmtp-parser.Plo /bin/sh ./libtool --tag=CC --mode=compile x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -I./modules/http -I./modules/http -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT modules/http/libhttp_la-http-parser.lo -MD -MP -MF modules/http/.deps/libhttp_la-http-parser.Tpo -c -o modules/http/libhttp_la-http-parser.lo `test -f 'modules/http/http-parser.c' || echo './'`modules/http/http-parser.c libtool: compile: x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -I./modules/http -I./modules/http -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT modules/http/libhttp_la-http-parser.lo -MD -MP -MF modules/http/.deps/libhttp_la-http-parser.Tpo -c modules/http/http-parser.c -fPIC -DPIC -o modules/http/.libs/libhttp_la-http-parser.o mv -f modules/http/.deps/libhttp_la-http-parser.Tpo modules/http/.deps/libhttp_la-http-parser.Plo /bin/sh ./libtool --tag=CC --mode=compile x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -I./modules/http -I./modules/http -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT modules/http/libhttp_la-http-plugin.lo -MD -MP -MF modules/http/.deps/libhttp_la-http-plugin.Tpo -c -o modules/http/libhttp_la-http-plugin.lo `test -f 'modules/http/http-plugin.c' || echo './'`modules/http/http-plugin.c libtool: compile: x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -I./modules/http -I./modules/http -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT modules/http/libhttp_la-http-plugin.lo -MD -MP -MF modules/http/.deps/libhttp_la-http-plugin.Tpo -c modules/http/http-plugin.c -fPIC -DPIC -o modules/http/.libs/libhttp_la-http-plugin.o mv -f modules/http/.deps/libhttp_la-http-plugin.Tpo modules/http/.deps/libhttp_la-http-plugin.Plo /bin/sh ./libtool --tag=CC --mode=compile x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -I./modules/csvparser -I./modules/csvparser -I./lib/scanner/csv-scanner -I./lib/scanner/csv-scanner -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT modules/csvparser/libcsvparser_la-csvparser-parser.lo -MD -MP -MF modules/csvparser/.deps/libcsvparser_la-csvparser-parser.Tpo -c -o modules/csvparser/libcsvparser_la-csvparser-parser.lo `test -f 'modules/csvparser/csvparser-parser.c' || echo './'`modules/csvparser/csvparser-parser.c libtool: compile: x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -I./modules/csvparser -I./modules/csvparser -I./lib/scanner/csv-scanner -I./lib/scanner/csv-scanner -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT modules/csvparser/libcsvparser_la-csvparser-parser.lo -MD -MP -MF modules/csvparser/.deps/libcsvparser_la-csvparser-parser.Tpo -c modules/csvparser/csvparser-parser.c -fPIC -DPIC -o modules/csvparser/.libs/libcsvparser_la-csvparser-parser.o mv -f modules/csvparser/.deps/libcsvparser_la-csvparser-parser.Tpo modules/csvparser/.deps/libcsvparser_la-csvparser-parser.Plo /bin/sh ./libtool --tag=CC --mode=compile x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -I/usr/include -pthread -I./modules/afsmtp -I./modules/afsmtp -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT modules/afsmtp/libafsmtp_la-afsmtp.lo -MD -MP -MF modules/afsmtp/.deps/libafsmtp_la-afsmtp.Tpo -c -o modules/afsmtp/libafsmtp_la-afsmtp.lo `test -f 'modules/afsmtp/afsmtp.c' || echo './'`modules/afsmtp/afsmtp.c libtool: compile: x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -I/usr/include -pthread -I./modules/afsmtp -I./modules/afsmtp -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT modules/afsmtp/libafsmtp_la-afsmtp.lo -MD -MP -MF modules/afsmtp/.deps/libafsmtp_la-afsmtp.Tpo -c modules/afsmtp/afsmtp.c -fPIC -DPIC -o modules/afsmtp/.libs/libafsmtp_la-afsmtp.o mv -f modules/afsmtp/.deps/libafsmtp_la-afsmtp.Tpo modules/afsmtp/.deps/libafsmtp_la-afsmtp.Plo /bin/sh ./libtool --tag=CC --mode=compile x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -I./modules/csvparser -I./modules/csvparser -I./lib/scanner/csv-scanner -I./lib/scanner/csv-scanner -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT modules/csvparser/libcsvparser_la-csvparser.lo -MD -MP -MF modules/csvparser/.deps/libcsvparser_la-csvparser.Tpo -c -o modules/csvparser/libcsvparser_la-csvparser.lo `test -f 'modules/csvparser/csvparser.c' || echo './'`modules/csvparser/csvparser.c libtool: compile: x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -I./modules/csvparser -I./modules/csvparser -I./lib/scanner/csv-scanner -I./lib/scanner/csv-scanner -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT modules/csvparser/libcsvparser_la-csvparser.lo -MD -MP -MF modules/csvparser/.deps/libcsvparser_la-csvparser.Tpo -c modules/csvparser/csvparser.c -fPIC -DPIC -o modules/csvparser/.libs/libcsvparser_la-csvparser.o mv -f modules/csvparser/.deps/libcsvparser_la-csvparser.Tpo modules/csvparser/.deps/libcsvparser_la-csvparser.Plo /bin/sh ./libtool --tag=CC --mode=compile x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -I./modules/http -I./modules/http -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT modules/http/libhttp_la-http.lo -MD -MP -MF modules/http/.deps/libhttp_la-http.Tpo -c -o modules/http/libhttp_la-http.lo `test -f 'modules/http/http.c' || echo './'`modules/http/http.c libtool: compile: x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -I./modules/http -I./modules/http -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT modules/http/libhttp_la-http.lo -MD -MP -MF modules/http/.deps/libhttp_la-http.Tpo -c modules/http/http.c -fPIC -DPIC -o modules/http/.libs/libhttp_la-http.o mv -f modules/http/.deps/libhttp_la-http.Tpo modules/http/.deps/libhttp_la-http.Plo /bin/sh ./libtool --tag=CC --mode=compile x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -I./modules/csvparser -I./modules/csvparser -I./lib/scanner/csv-scanner -I./lib/scanner/csv-scanner -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT modules/csvparser/libcsvparser_la-csvparser-plugin.lo -MD -MP -MF modules/csvparser/.deps/libcsvparser_la-csvparser-plugin.Tpo -c -o modules/csvparser/libcsvparser_la-csvparser-plugin.lo `test -f 'modules/csvparser/csvparser-plugin.c' || echo './'`modules/csvparser/csvparser-plugin.c libtool: compile: x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -I./modules/csvparser -I./modules/csvparser -I./lib/scanner/csv-scanner -I./lib/scanner/csv-scanner -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT modules/csvparser/libcsvparser_la-csvparser-plugin.lo -MD -MP -MF modules/csvparser/.deps/libcsvparser_la-csvparser-plugin.Tpo -c modules/csvparser/csvparser-plugin.c -fPIC -DPIC -o modules/csvparser/.libs/libcsvparser_la-csvparser-plugin.o mv -f modules/csvparser/.deps/libcsvparser_la-csvparser-plugin.Tpo modules/csvparser/.deps/libcsvparser_la-csvparser-plugin.Plo /bin/sh ./libtool --tag=CC --mode=compile x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -I/usr/include -pthread -I./modules/afsmtp -I./modules/afsmtp -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT modules/afsmtp/libafsmtp_la-afsmtp-grammar.lo -MD -MP -MF modules/afsmtp/.deps/libafsmtp_la-afsmtp-grammar.Tpo -c -o modules/afsmtp/libafsmtp_la-afsmtp-grammar.lo `test -f 'modules/afsmtp/afsmtp-grammar.c' || echo './'`modules/afsmtp/afsmtp-grammar.c libtool: compile: x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -I/usr/include -pthread -I./modules/afsmtp -I./modules/afsmtp -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT modules/afsmtp/libafsmtp_la-afsmtp-grammar.lo -MD -MP -MF modules/afsmtp/.deps/libafsmtp_la-afsmtp-grammar.Tpo -c modules/afsmtp/afsmtp-grammar.c -fPIC -DPIC -o modules/afsmtp/.libs/libafsmtp_la-afsmtp-grammar.o mv -f modules/afsmtp/.deps/libafsmtp_la-afsmtp-grammar.Tpo modules/afsmtp/.deps/libafsmtp_la-afsmtp-grammar.Plo /bin/sh ./libtool --tag=CC --mode=compile x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT modules/confgen/libconfgen_la-confgen-plugin.lo -MD -MP -MF modules/confgen/.deps/libconfgen_la-confgen-plugin.Tpo -c -o modules/confgen/libconfgen_la-confgen-plugin.lo `test -f 'modules/confgen/confgen-plugin.c' || echo './'`modules/confgen/confgen-plugin.c libtool: compile: x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT modules/confgen/libconfgen_la-confgen-plugin.lo -MD -MP -MF modules/confgen/.deps/libconfgen_la-confgen-plugin.Tpo -c modules/confgen/confgen-plugin.c -fPIC -DPIC -o modules/confgen/.libs/libconfgen_la-confgen-plugin.o mv -f modules/confgen/.deps/libconfgen_la-confgen-plugin.Tpo modules/confgen/.deps/libconfgen_la-confgen-plugin.Plo /bin/sh ./libtool --tag=CC --mode=compile x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -I./modules/http -I./modules/http -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT modules/http/libhttp_la-http-grammar.lo -MD -MP -MF modules/http/.deps/libhttp_la-http-grammar.Tpo -c -o modules/http/libhttp_la-http-grammar.lo `test -f 'modules/http/http-grammar.c' || echo './'`modules/http/http-grammar.c libtool: compile: x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -I./modules/http -I./modules/http -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT modules/http/libhttp_la-http-grammar.lo -MD -MP -MF modules/http/.deps/libhttp_la-http-grammar.Tpo -c modules/http/http-grammar.c -fPIC -DPIC -o modules/http/.libs/libhttp_la-http-grammar.o mv -f modules/http/.deps/libhttp_la-http-grammar.Tpo modules/http/.deps/libhttp_la-http-grammar.Plo /bin/sh ./libtool --tag=CC --mode=compile x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -I./modules/linux-kmsg-format -I./modules/linux-kmsg-format -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT modules/linux-kmsg-format/liblinux_kmsg_format_la-linux-kmsg-format-plugin.lo -MD -MP -MF modules/linux-kmsg-format/.deps/liblinux_kmsg_format_la-linux-kmsg-format-plugin.Tpo -c -o modules/linux-kmsg-format/liblinux_kmsg_format_la-linux-kmsg-format-plugin.lo `test -f 'modules/linux-kmsg-format/linux-kmsg-format-plugin.c' || echo './'`modules/linux-kmsg-format/linux-kmsg-format-plugin.c libtool: compile: x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -I./modules/linux-kmsg-format -I./modules/linux-kmsg-format -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT modules/linux-kmsg-format/liblinux_kmsg_format_la-linux-kmsg-format-plugin.lo -MD -MP -MF modules/linux-kmsg-format/.deps/liblinux_kmsg_format_la-linux-kmsg-format-plugin.Tpo -c modules/linux-kmsg-format/linux-kmsg-format-plugin.c -fPIC -DPIC -o modules/linux-kmsg-format/.libs/liblinux_kmsg_format_la-linux-kmsg-format-plugin.o mv -f modules/linux-kmsg-format/.deps/liblinux_kmsg_format_la-linux-kmsg-format-plugin.Tpo modules/linux-kmsg-format/.deps/liblinux_kmsg_format_la-linux-kmsg-format-plugin.Plo /bin/sh ./libtool --tag=CC --mode=compile x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT modules/system-source/libsystem_source_la-system-source.lo -MD -MP -MF modules/system-source/.deps/libsystem_source_la-system-source.Tpo -c -o modules/system-source/libsystem_source_la-system-source.lo `test -f 'modules/system-source/system-source.c' || echo './'`modules/system-source/system-source.c libtool: compile: x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT modules/system-source/libsystem_source_la-system-source.lo -MD -MP -MF modules/system-source/.deps/libsystem_source_la-system-source.Tpo -c modules/system-source/system-source.c -fPIC -DPIC -o modules/system-source/.libs/libsystem_source_la-system-source.o mv -f modules/system-source/.deps/libsystem_source_la-system-source.Tpo modules/system-source/.deps/libsystem_source_la-system-source.Plo /bin/sh ./libtool --tag=CC --mode=compile x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT modules/pacctformat/libpacctformat_la-pacct-format-plugin.lo -MD -MP -MF modules/pacctformat/.deps/libpacctformat_la-pacct-format-plugin.Tpo -c -o modules/pacctformat/libpacctformat_la-pacct-format-plugin.lo `test -f 'modules/pacctformat/pacct-format-plugin.c' || echo './'`modules/pacctformat/pacct-format-plugin.c libtool: compile: x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT modules/pacctformat/libpacctformat_la-pacct-format-plugin.lo -MD -MP -MF modules/pacctformat/.deps/libpacctformat_la-pacct-format-plugin.Tpo -c modules/pacctformat/pacct-format-plugin.c -fPIC -DPIC -o modules/pacctformat/.libs/libpacctformat_la-pacct-format-plugin.o mv -f modules/pacctformat/.deps/libpacctformat_la-pacct-format-plugin.Tpo modules/pacctformat/.deps/libpacctformat_la-pacct-format-plugin.Plo /bin/sh ./libtool --tag=CC --mode=compile x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -I./modules/csvparser -I./modules/csvparser -I./lib/scanner/csv-scanner -I./lib/scanner/csv-scanner -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT modules/csvparser/libcsvparser_la-csvparser-grammar.lo -MD -MP -MF modules/csvparser/.deps/libcsvparser_la-csvparser-grammar.Tpo -c -o modules/csvparser/libcsvparser_la-csvparser-grammar.lo `test -f 'modules/csvparser/csvparser-grammar.c' || echo './'`modules/csvparser/csvparser-grammar.c libtool: compile: x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -I./modules/csvparser -I./modules/csvparser -I./lib/scanner/csv-scanner -I./lib/scanner/csv-scanner -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT modules/csvparser/libcsvparser_la-csvparser-grammar.lo -MD -MP -MF modules/csvparser/.deps/libcsvparser_la-csvparser-grammar.Tpo -c modules/csvparser/csvparser-grammar.c -fPIC -DPIC -o modules/csvparser/.libs/libcsvparser_la-csvparser-grammar.o mv -f modules/csvparser/.deps/libcsvparser_la-csvparser-grammar.Tpo modules/csvparser/.deps/libcsvparser_la-csvparser-grammar.Plo /bin/sh ./libtool --tag=CC --mode=compile x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT modules/pacctformat/libpacctformat_la-pacct-format.lo -MD -MP -MF modules/pacctformat/.deps/libpacctformat_la-pacct-format.Tpo -c -o modules/pacctformat/libpacctformat_la-pacct-format.lo `test -f 'modules/pacctformat/pacct-format.c' || echo './'`modules/pacctformat/pacct-format.c libtool: compile: x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT modules/pacctformat/libpacctformat_la-pacct-format.lo -MD -MP -MF modules/pacctformat/.deps/libpacctformat_la-pacct-format.Tpo -c modules/pacctformat/pacct-format.c -fPIC -DPIC -o modules/pacctformat/.libs/libpacctformat_la-pacct-format.o mv -f modules/pacctformat/.deps/libpacctformat_la-pacct-format.Tpo modules/pacctformat/.deps/libpacctformat_la-pacct-format.Plo /bin/sh ./libtool --tag=CC --mode=compile x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -I./modules/linux-kmsg-format -I./modules/linux-kmsg-format -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT modules/linux-kmsg-format/liblinux_kmsg_format_la-linux-kmsg-format.lo -MD -MP -MF modules/linux-kmsg-format/.deps/liblinux_kmsg_format_la-linux-kmsg-format.Tpo -c -o modules/linux-kmsg-format/liblinux_kmsg_format_la-linux-kmsg-format.lo `test -f 'modules/linux-kmsg-format/linux-kmsg-format.c' || echo './'`modules/linux-kmsg-format/linux-kmsg-format.c libtool: compile: x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -I./modules/linux-kmsg-format -I./modules/linux-kmsg-format -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT modules/linux-kmsg-format/liblinux_kmsg_format_la-linux-kmsg-format.lo -MD -MP -MF modules/linux-kmsg-format/.deps/liblinux_kmsg_format_la-linux-kmsg-format.Tpo -c modules/linux-kmsg-format/linux-kmsg-format.c -fPIC -DPIC -o modules/linux-kmsg-format/.libs/liblinux_kmsg_format_la-linux-kmsg-format.o mv -f modules/linux-kmsg-format/.deps/liblinux_kmsg_format_la-linux-kmsg-format.Tpo modules/linux-kmsg-format/.deps/liblinux_kmsg_format_la-linux-kmsg-format.Plo /bin/sh ./libtool --tag=CC --mode=compile x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -I./modules/json -I./modules/json -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -I/usr/include/json-c -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT modules/json/libjson_plugin_la-json-parser-parser.lo -MD -MP -MF modules/json/.deps/libjson_plugin_la-json-parser-parser.Tpo -c -o modules/json/libjson_plugin_la-json-parser-parser.lo `test -f 'modules/json/json-parser-parser.c' || echo './'`modules/json/json-parser-parser.c libtool: compile: x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -I./modules/json -I./modules/json -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -I/usr/include/json-c -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT modules/json/libjson_plugin_la-json-parser-parser.lo -MD -MP -MF modules/json/.deps/libjson_plugin_la-json-parser-parser.Tpo -c modules/json/json-parser-parser.c -fPIC -DPIC -o modules/json/.libs/libjson_plugin_la-json-parser-parser.o mv -f modules/json/.deps/libjson_plugin_la-json-parser-parser.Tpo modules/json/.deps/libjson_plugin_la-json-parser-parser.Plo /bin/sh ./libtool --tag=CC --mode=compile x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -I./modules/json -I./modules/json -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -I/usr/include/json-c -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT modules/json/libjson_plugin_la-json-plugin.lo -MD -MP -MF modules/json/.deps/libjson_plugin_la-json-plugin.Tpo -c -o modules/json/libjson_plugin_la-json-plugin.lo `test -f 'modules/json/json-plugin.c' || echo './'`modules/json/json-plugin.c libtool: compile: x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -I./modules/json -I./modules/json -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -I/usr/include/json-c -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT modules/json/libjson_plugin_la-json-plugin.lo -MD -MP -MF modules/json/.deps/libjson_plugin_la-json-plugin.Tpo -c modules/json/json-plugin.c -fPIC -DPIC -o modules/json/.libs/libjson_plugin_la-json-plugin.o mv -f modules/json/.deps/libjson_plugin_la-json-plugin.Tpo modules/json/.deps/libjson_plugin_la-json-plugin.Plo depbase=`echo modules/cryptofuncs/cryptofuncs.lo | sed 's|[^/]*$|.deps/&|;s|\.lo$||'`;\ /bin/sh ./libtool --tag=CC --mode=compile x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT modules/cryptofuncs/cryptofuncs.lo -MD -MP -MF $depbase.Tpo -c -o modules/cryptofuncs/cryptofuncs.lo modules/cryptofuncs/cryptofuncs.c &&\ mv -f $depbase.Tpo $depbase.Plo libtool: compile: x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT modules/cryptofuncs/cryptofuncs.lo -MD -MP -MF modules/cryptofuncs/.deps/cryptofuncs.Tpo -c modules/cryptofuncs/cryptofuncs.c -fPIC -DPIC -o modules/cryptofuncs/.libs/cryptofuncs.o /bin/sh ./libtool --tag=CC --mode=compile x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -I./modules/json -I./modules/json -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -I/usr/include/json-c -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT modules/json/libjson_plugin_la-format-json.lo -MD -MP -MF modules/json/.deps/libjson_plugin_la-format-json.Tpo -c -o modules/json/libjson_plugin_la-format-json.lo `test -f 'modules/json/format-json.c' || echo './'`modules/json/format-json.c libtool: compile: x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -I./modules/json -I./modules/json -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -I/usr/include/json-c -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT modules/json/libjson_plugin_la-format-json.lo -MD -MP -MF modules/json/.deps/libjson_plugin_la-format-json.Tpo -c modules/json/format-json.c -fPIC -DPIC -o modules/json/.libs/libjson_plugin_la-format-json.o mv -f modules/json/.deps/libjson_plugin_la-format-json.Tpo modules/json/.deps/libjson_plugin_la-format-json.Plo /bin/sh ./libtool --tag=CC --mode=compile x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -I./modules/json -I./modules/json -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -I/usr/include/json-c -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT modules/json/libjson_plugin_la-json-parser.lo -MD -MP -MF modules/json/.deps/libjson_plugin_la-json-parser.Tpo -c -o modules/json/libjson_plugin_la-json-parser.lo `test -f 'modules/json/json-parser.c' || echo './'`modules/json/json-parser.c libtool: compile: x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -I./modules/json -I./modules/json -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -I/usr/include/json-c -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT modules/json/libjson_plugin_la-json-parser.lo -MD -MP -MF modules/json/.deps/libjson_plugin_la-json-parser.Tpo -c modules/json/json-parser.c -fPIC -DPIC -o modules/json/.libs/libjson_plugin_la-json-parser.o mv -f modules/json/.deps/libjson_plugin_la-json-parser.Tpo modules/json/.deps/libjson_plugin_la-json-parser.Plo /bin/sh ./libtool --tag=CC --mode=compile x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -I./modules/json -I./modules/json -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -I/usr/include/json-c -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT modules/json/libjson_plugin_la-dot-notation.lo -MD -MP -MF modules/json/.deps/libjson_plugin_la-dot-notation.Tpo -c -o modules/json/libjson_plugin_la-dot-notation.lo `test -f 'modules/json/dot-notation.c' || echo './'`modules/json/dot-notation.c libtool: compile: x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -I./modules/json -I./modules/json -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -I/usr/include/json-c -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT modules/json/libjson_plugin_la-dot-notation.lo -MD -MP -MF modules/json/.deps/libjson_plugin_la-dot-notation.Tpo -c modules/json/dot-notation.c -fPIC -DPIC -o modules/json/.libs/libjson_plugin_la-dot-notation.o mv -f modules/json/.deps/libjson_plugin_la-dot-notation.Tpo modules/json/.deps/libjson_plugin_la-dot-notation.Plo /bin/sh ./libtool --tag=CC --mode=compile x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -I./modules/geoip -I./modules/geoip -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -I/usr/include/ -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT modules/geoip/libgeoip_plugin_la-geoip-parser.lo -MD -MP -MF modules/geoip/.deps/libgeoip_plugin_la-geoip-parser.Tpo -c -o modules/geoip/libgeoip_plugin_la-geoip-parser.lo `test -f 'modules/geoip/geoip-parser.c' || echo './'`modules/geoip/geoip-parser.c libtool: compile: x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -I./modules/geoip -I./modules/geoip -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -I/usr/include/ -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT modules/geoip/libgeoip_plugin_la-geoip-parser.lo -MD -MP -MF modules/geoip/.deps/libgeoip_plugin_la-geoip-parser.Tpo -c modules/geoip/geoip-parser.c -fPIC -DPIC -o modules/geoip/.libs/libgeoip_plugin_la-geoip-parser.o mv -f modules/geoip/.deps/libgeoip_plugin_la-geoip-parser.Tpo modules/geoip/.deps/libgeoip_plugin_la-geoip-parser.Plo /bin/sh ./libtool --tag=CC --mode=compile x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -I./modules/geoip -I./modules/geoip -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -I/usr/include/ -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT modules/geoip/libgeoip_plugin_la-geoip-parser-parser.lo -MD -MP -MF modules/geoip/.deps/libgeoip_plugin_la-geoip-parser-parser.Tpo -c -o modules/geoip/libgeoip_plugin_la-geoip-parser-parser.lo `test -f 'modules/geoip/geoip-parser-parser.c' || echo './'`modules/geoip/geoip-parser-parser.c libtool: compile: x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -I./modules/geoip -I./modules/geoip -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -I/usr/include/ -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT modules/geoip/libgeoip_plugin_la-geoip-parser-parser.lo -MD -MP -MF modules/geoip/.deps/libgeoip_plugin_la-geoip-parser-parser.Tpo -c modules/geoip/geoip-parser-parser.c -fPIC -DPIC -o modules/geoip/.libs/libgeoip_plugin_la-geoip-parser-parser.o mv -f modules/geoip/.deps/libgeoip_plugin_la-geoip-parser-parser.Tpo modules/geoip/.deps/libgeoip_plugin_la-geoip-parser-parser.Plo /bin/sh ./libtool --tag=CC --mode=compile x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -I./modules/geoip -I./modules/geoip -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -I/usr/include/ -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT modules/geoip/libgeoip_plugin_la-geoip-helper.lo -MD -MP -MF modules/geoip/.deps/libgeoip_plugin_la-geoip-helper.Tpo -c -o modules/geoip/libgeoip_plugin_la-geoip-helper.lo `test -f 'modules/geoip/geoip-helper.c' || echo './'`modules/geoip/geoip-helper.c libtool: compile: x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -I./modules/geoip -I./modules/geoip -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -I/usr/include/ -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT modules/geoip/libgeoip_plugin_la-geoip-helper.lo -MD -MP -MF modules/geoip/.deps/libgeoip_plugin_la-geoip-helper.Tpo -c modules/geoip/geoip-helper.c -fPIC -DPIC -o modules/geoip/.libs/libgeoip_plugin_la-geoip-helper.o mv -f modules/geoip/.deps/libgeoip_plugin_la-geoip-helper.Tpo modules/geoip/.deps/libgeoip_plugin_la-geoip-helper.Plo /bin/sh ./libtool --tag=CC --mode=compile x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -I./modules/json -I./modules/json -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -I/usr/include/json-c -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT modules/json/libjson_plugin_la-json-parser-grammar.lo -MD -MP -MF modules/json/.deps/libjson_plugin_la-json-parser-grammar.Tpo -c -o modules/json/libjson_plugin_la-json-parser-grammar.lo `test -f 'modules/json/json-parser-grammar.c' || echo './'`modules/json/json-parser-grammar.c libtool: compile: x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -I./modules/json -I./modules/json -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -I/usr/include/json-c -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT modules/json/libjson_plugin_la-json-parser-grammar.lo -MD -MP -MF modules/json/.deps/libjson_plugin_la-json-parser-grammar.Tpo -c modules/json/json-parser-grammar.c -fPIC -DPIC -o modules/json/.libs/libjson_plugin_la-json-parser-grammar.o mv -f modules/json/.deps/libjson_plugin_la-json-parser-grammar.Tpo modules/json/.deps/libjson_plugin_la-json-parser-grammar.Plo /bin/sh ./libtool --tag=CC --mode=compile x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -I./modules/geoip -I./modules/geoip -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -I/usr/include/ -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT modules/geoip/libgeoip_plugin_la-geoip-plugin.lo -MD -MP -MF modules/geoip/.deps/libgeoip_plugin_la-geoip-plugin.Tpo -c -o modules/geoip/libgeoip_plugin_la-geoip-plugin.lo `test -f 'modules/geoip/geoip-plugin.c' || echo './'`modules/geoip/geoip-plugin.c libtool: compile: x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -I./modules/geoip -I./modules/geoip -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -I/usr/include/ -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT modules/geoip/libgeoip_plugin_la-geoip-plugin.lo -MD -MP -MF modules/geoip/.deps/libgeoip_plugin_la-geoip-plugin.Tpo -c modules/geoip/geoip-plugin.c -fPIC -DPIC -o modules/geoip/.libs/libgeoip_plugin_la-geoip-plugin.o mv -f modules/geoip/.deps/libgeoip_plugin_la-geoip-plugin.Tpo modules/geoip/.deps/libgeoip_plugin_la-geoip-plugin.Plo /bin/sh ./libtool --tag=CC --mode=compile x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -I./modules/geoip2 -I./modules/geoip2 -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -I/usr/include/ -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT modules/geoip2/libgeoip2_plugin_la-geoip-parser.lo -MD -MP -MF modules/geoip2/.deps/libgeoip2_plugin_la-geoip-parser.Tpo -c -o modules/geoip2/libgeoip2_plugin_la-geoip-parser.lo `test -f 'modules/geoip2/geoip-parser.c' || echo './'`modules/geoip2/geoip-parser.c libtool: compile: x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -I./modules/geoip2 -I./modules/geoip2 -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -I/usr/include/ -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT modules/geoip2/libgeoip2_plugin_la-geoip-parser.lo -MD -MP -MF modules/geoip2/.deps/libgeoip2_plugin_la-geoip-parser.Tpo -c modules/geoip2/geoip-parser.c -fPIC -DPIC -o modules/geoip2/.libs/libgeoip2_plugin_la-geoip-parser.o mv -f modules/geoip2/.deps/libgeoip2_plugin_la-geoip-parser.Tpo modules/geoip2/.deps/libgeoip2_plugin_la-geoip-parser.Plo /bin/sh ./libtool --tag=CC --mode=compile x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -I./modules/basicfuncs -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT modules/basicfuncs/libbasicfuncs_la-basic-funcs.lo -MD -MP -MF modules/basicfuncs/.deps/libbasicfuncs_la-basic-funcs.Tpo -c -o modules/basicfuncs/libbasicfuncs_la-basic-funcs.lo `test -f 'modules/basicfuncs/basic-funcs.c' || echo './'`modules/basicfuncs/basic-funcs.c libtool: compile: x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -I./modules/basicfuncs -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT modules/basicfuncs/libbasicfuncs_la-basic-funcs.lo -MD -MP -MF modules/basicfuncs/.deps/libbasicfuncs_la-basic-funcs.Tpo -c modules/basicfuncs/basic-funcs.c -fPIC -DPIC -o modules/basicfuncs/.libs/libbasicfuncs_la-basic-funcs.o mv -f modules/basicfuncs/.deps/libbasicfuncs_la-basic-funcs.Tpo modules/basicfuncs/.deps/libbasicfuncs_la-basic-funcs.Plo /bin/sh ./libtool --tag=CC --mode=compile x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -I./modules/geoip2 -I./modules/geoip2 -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -I/usr/include/ -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT modules/geoip2/libgeoip2_plugin_la-geoip-parser-parser.lo -MD -MP -MF modules/geoip2/.deps/libgeoip2_plugin_la-geoip-parser-parser.Tpo -c -o modules/geoip2/libgeoip2_plugin_la-geoip-parser-parser.lo `test -f 'modules/geoip2/geoip-parser-parser.c' || echo './'`modules/geoip2/geoip-parser-parser.c libtool: compile: x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -I./modules/geoip2 -I./modules/geoip2 -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -I/usr/include/ -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT modules/geoip2/libgeoip2_plugin_la-geoip-parser-parser.lo -MD -MP -MF modules/geoip2/.deps/libgeoip2_plugin_la-geoip-parser-parser.Tpo -c modules/geoip2/geoip-parser-parser.c -fPIC -DPIC -o modules/geoip2/.libs/libgeoip2_plugin_la-geoip-parser-parser.o mv -f modules/geoip2/.deps/libgeoip2_plugin_la-geoip-parser-parser.Tpo modules/geoip2/.deps/libgeoip2_plugin_la-geoip-parser-parser.Plo /bin/sh ./libtool --tag=CC --mode=compile x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -I./modules/geoip -I./modules/geoip -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -I/usr/include/ -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT modules/geoip/libgeoip_plugin_la-geoip-parser-grammar.lo -MD -MP -MF modules/geoip/.deps/libgeoip_plugin_la-geoip-parser-grammar.Tpo -c -o modules/geoip/libgeoip_plugin_la-geoip-parser-grammar.lo `test -f 'modules/geoip/geoip-parser-grammar.c' || echo './'`modules/geoip/geoip-parser-grammar.c libtool: compile: x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -I./modules/geoip -I./modules/geoip -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -I/usr/include/ -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT modules/geoip/libgeoip_plugin_la-geoip-parser-grammar.lo -MD -MP -MF modules/geoip/.deps/libgeoip_plugin_la-geoip-parser-grammar.Tpo -c modules/geoip/geoip-parser-grammar.c -fPIC -DPIC -o modules/geoip/.libs/libgeoip_plugin_la-geoip-parser-grammar.o mv -f modules/geoip/.deps/libgeoip_plugin_la-geoip-parser-grammar.Tpo modules/geoip/.deps/libgeoip_plugin_la-geoip-parser-grammar.Plo /bin/sh ./libtool --tag=CC --mode=compile x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -I./modules/afstomp -I./modules/afstomp -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT modules/afstomp/libafstomp_la-afstomp-parser.lo -MD -MP -MF modules/afstomp/.deps/libafstomp_la-afstomp-parser.Tpo -c -o modules/afstomp/libafstomp_la-afstomp-parser.lo `test -f 'modules/afstomp/afstomp-parser.c' || echo './'`modules/afstomp/afstomp-parser.c libtool: compile: x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -I./modules/afstomp -I./modules/afstomp -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT modules/afstomp/libafstomp_la-afstomp-parser.lo -MD -MP -MF modules/afstomp/.deps/libafstomp_la-afstomp-parser.Tpo -c modules/afstomp/afstomp-parser.c -fPIC -DPIC -o modules/afstomp/.libs/libafstomp_la-afstomp-parser.o mv -f modules/afstomp/.deps/libafstomp_la-afstomp-parser.Tpo modules/afstomp/.deps/libafstomp_la-afstomp-parser.Plo /bin/sh ./libtool --tag=CC --mode=compile x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -I./modules/geoip2 -I./modules/geoip2 -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -I/usr/include/ -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT modules/geoip2/libgeoip2_plugin_la-geoip-plugin.lo -MD -MP -MF modules/geoip2/.deps/libgeoip2_plugin_la-geoip-plugin.Tpo -c -o modules/geoip2/libgeoip2_plugin_la-geoip-plugin.lo `test -f 'modules/geoip2/geoip-plugin.c' || echo './'`modules/geoip2/geoip-plugin.c libtool: compile: x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -I./modules/geoip2 -I./modules/geoip2 -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -I/usr/include/ -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT modules/geoip2/libgeoip2_plugin_la-geoip-plugin.lo -MD -MP -MF modules/geoip2/.deps/libgeoip2_plugin_la-geoip-plugin.Tpo -c modules/geoip2/geoip-plugin.c -fPIC -DPIC -o modules/geoip2/.libs/libgeoip2_plugin_la-geoip-plugin.o mv -f modules/geoip2/.deps/libgeoip2_plugin_la-geoip-plugin.Tpo modules/geoip2/.deps/libgeoip2_plugin_la-geoip-plugin.Plo /bin/sh ./libtool --tag=CC --mode=compile x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -I./modules/geoip2 -I./modules/geoip2 -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -I/usr/include/ -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT modules/geoip2/libgeoip2_plugin_la-geoip-parser-grammar.lo -MD -MP -MF modules/geoip2/.deps/libgeoip2_plugin_la-geoip-parser-grammar.Tpo -c -o modules/geoip2/libgeoip2_plugin_la-geoip-parser-grammar.lo `test -f 'modules/geoip2/geoip-parser-grammar.c' || echo './'`modules/geoip2/geoip-parser-grammar.c libtool: compile: x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -I./modules/geoip2 -I./modules/geoip2 -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -I/usr/include/ -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT modules/geoip2/libgeoip2_plugin_la-geoip-parser-grammar.lo -MD -MP -MF modules/geoip2/.deps/libgeoip2_plugin_la-geoip-parser-grammar.Tpo -c modules/geoip2/geoip-parser-grammar.c -fPIC -DPIC -o modules/geoip2/.libs/libgeoip2_plugin_la-geoip-parser-grammar.o mv -f modules/geoip2/.deps/libgeoip2_plugin_la-geoip-parser-grammar.Tpo modules/geoip2/.deps/libgeoip2_plugin_la-geoip-parser-grammar.Plo /bin/sh ./libtool --tag=CC --mode=compile x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -I./modules/geoip2 -I./modules/geoip2 -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -I/usr/include/ -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT modules/geoip2/libgeoip2_plugin_la-maxminddb-helper.lo -MD -MP -MF modules/geoip2/.deps/libgeoip2_plugin_la-maxminddb-helper.Tpo -c -o modules/geoip2/libgeoip2_plugin_la-maxminddb-helper.lo `test -f 'modules/geoip2/maxminddb-helper.c' || echo './'`modules/geoip2/maxminddb-helper.c libtool: compile: x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -I./modules/geoip2 -I./modules/geoip2 -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -I/usr/include/ -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT modules/geoip2/libgeoip2_plugin_la-maxminddb-helper.lo -MD -MP -MF modules/geoip2/.deps/libgeoip2_plugin_la-maxminddb-helper.Tpo -c modules/geoip2/maxminddb-helper.c -fPIC -DPIC -o modules/geoip2/.libs/libgeoip2_plugin_la-maxminddb-helper.o modules/geoip2/maxminddb-helper.c: In function 'append_mmdb_entry_data_to_gstring': modules/geoip2/maxminddb-helper.c:73:41: warning: format '%lu' expects argument of type 'long unsigned int', but argument 3 has type 'uint64_t' {aka 'long long unsigned int'} [-Wformat=] g_string_append_printf(target, "%lu", entry_data->uint64); ~~^ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~ %llu mv -f modules/geoip2/.deps/libgeoip2_plugin_la-maxminddb-helper.Tpo modules/geoip2/.deps/libgeoip2_plugin_la-maxminddb-helper.Plo /bin/sh ./libtool --tag=CC --mode=compile x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -I./modules/afstomp -I./modules/afstomp -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT modules/afstomp/libafstomp_la-afstomp.lo -MD -MP -MF modules/afstomp/.deps/libafstomp_la-afstomp.Tpo -c -o modules/afstomp/libafstomp_la-afstomp.lo `test -f 'modules/afstomp/afstomp.c' || echo './'`modules/afstomp/afstomp.c libtool: compile: x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -I./modules/afstomp -I./modules/afstomp -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT modules/afstomp/libafstomp_la-afstomp.lo -MD -MP -MF modules/afstomp/.deps/libafstomp_la-afstomp.Tpo -c modules/afstomp/afstomp.c -fPIC -DPIC -o modules/afstomp/.libs/libafstomp_la-afstomp.o mv -f modules/afstomp/.deps/libafstomp_la-afstomp.Tpo modules/afstomp/.deps/libafstomp_la-afstomp.Plo /bin/sh ./libtool --tag=CC --mode=compile x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -I./modules/afstomp -I./modules/afstomp -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT modules/afstomp/libafstomp_la-stomp.lo -MD -MP -MF modules/afstomp/.deps/libafstomp_la-stomp.Tpo -c -o modules/afstomp/libafstomp_la-stomp.lo `test -f 'modules/afstomp/stomp.c' || echo './'`modules/afstomp/stomp.c libtool: compile: x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -I./modules/afstomp -I./modules/afstomp -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT modules/afstomp/libafstomp_la-stomp.lo -MD -MP -MF modules/afstomp/.deps/libafstomp_la-stomp.Tpo -c modules/afstomp/stomp.c -fPIC -DPIC -o modules/afstomp/.libs/libafstomp_la-stomp.o mv -f modules/afstomp/.deps/libafstomp_la-stomp.Tpo modules/afstomp/.deps/libafstomp_la-stomp.Plo /bin/sh ./libtool --tag=CC --mode=compile x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -I./modules/redis -I./modules/redis -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -I/usr/include/hiredis -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT modules/redis/libredis_la-redis-parser.lo -MD -MP -MF modules/redis/.deps/libredis_la-redis-parser.Tpo -c -o modules/redis/libredis_la-redis-parser.lo `test -f 'modules/redis/redis-parser.c' || echo './'`modules/redis/redis-parser.c libtool: compile: x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -I./modules/redis -I./modules/redis -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -I/usr/include/hiredis -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT modules/redis/libredis_la-redis-parser.lo -MD -MP -MF modules/redis/.deps/libredis_la-redis-parser.Tpo -c modules/redis/redis-parser.c -fPIC -DPIC -o modules/redis/.libs/libredis_la-redis-parser.o mv -f modules/redis/.deps/libredis_la-redis-parser.Tpo modules/redis/.deps/libredis_la-redis-parser.Plo /bin/sh ./libtool --tag=CC --mode=compile x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -I./modules/pseudofile -I./modules/pseudofile -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT modules/pseudofile/libpseudofile_la-pseudofile-parser.lo -MD -MP -MF modules/pseudofile/.deps/libpseudofile_la-pseudofile-parser.Tpo -c -o modules/pseudofile/libpseudofile_la-pseudofile-parser.lo `test -f 'modules/pseudofile/pseudofile-parser.c' || echo './'`modules/pseudofile/pseudofile-parser.c libtool: compile: x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -I./modules/pseudofile -I./modules/pseudofile -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT modules/pseudofile/libpseudofile_la-pseudofile-parser.lo -MD -MP -MF modules/pseudofile/.deps/libpseudofile_la-pseudofile-parser.Tpo -c modules/pseudofile/pseudofile-parser.c -fPIC -DPIC -o modules/pseudofile/.libs/libpseudofile_la-pseudofile-parser.o mv -f modules/pseudofile/.deps/libpseudofile_la-pseudofile-parser.Tpo modules/pseudofile/.deps/libpseudofile_la-pseudofile-parser.Plo /bin/sh ./libtool --tag=CC --mode=compile x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -I./modules/afstomp -I./modules/afstomp -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT modules/afstomp/libafstomp_la-afstomp-grammar.lo -MD -MP -MF modules/afstomp/.deps/libafstomp_la-afstomp-grammar.Tpo -c -o modules/afstomp/libafstomp_la-afstomp-grammar.lo `test -f 'modules/afstomp/afstomp-grammar.c' || echo './'`modules/afstomp/afstomp-grammar.c libtool: compile: x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -I./modules/afstomp -I./modules/afstomp -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT modules/afstomp/libafstomp_la-afstomp-grammar.lo -MD -MP -MF modules/afstomp/.deps/libafstomp_la-afstomp-grammar.Tpo -c modules/afstomp/afstomp-grammar.c -fPIC -DPIC -o modules/afstomp/.libs/libafstomp_la-afstomp-grammar.o mv -f modules/afstomp/.deps/libafstomp_la-afstomp-grammar.Tpo modules/afstomp/.deps/libafstomp_la-afstomp-grammar.Plo /bin/sh ./libtool --tag=CC --mode=compile x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -I./modules/pseudofile -I./modules/pseudofile -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT modules/pseudofile/libpseudofile_la-pseudofile.lo -MD -MP -MF modules/pseudofile/.deps/libpseudofile_la-pseudofile.Tpo -c -o modules/pseudofile/libpseudofile_la-pseudofile.lo `test -f 'modules/pseudofile/pseudofile.c' || echo './'`modules/pseudofile/pseudofile.c libtool: compile: x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -I./modules/pseudofile -I./modules/pseudofile -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT modules/pseudofile/libpseudofile_la-pseudofile.lo -MD -MP -MF modules/pseudofile/.deps/libpseudofile_la-pseudofile.Tpo -c modules/pseudofile/pseudofile.c -fPIC -DPIC -o modules/pseudofile/.libs/libpseudofile_la-pseudofile.o mv -f modules/pseudofile/.deps/libpseudofile_la-pseudofile.Tpo modules/pseudofile/.deps/libpseudofile_la-pseudofile.Plo /bin/sh ./libtool --tag=CC --mode=compile x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -I./modules/pseudofile -I./modules/pseudofile -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT modules/pseudofile/libpseudofile_la-pseudofile-plugin.lo -MD -MP -MF modules/pseudofile/.deps/libpseudofile_la-pseudofile-plugin.Tpo -c -o modules/pseudofile/libpseudofile_la-pseudofile-plugin.lo `test -f 'modules/pseudofile/pseudofile-plugin.c' || echo './'`modules/pseudofile/pseudofile-plugin.c libtool: compile: x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -I./modules/pseudofile -I./modules/pseudofile -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT modules/pseudofile/libpseudofile_la-pseudofile-plugin.lo -MD -MP -MF modules/pseudofile/.deps/libpseudofile_la-pseudofile-plugin.Tpo -c modules/pseudofile/pseudofile-plugin.c -fPIC -DPIC -o modules/pseudofile/.libs/libpseudofile_la-pseudofile-plugin.o mv -f modules/pseudofile/.deps/libpseudofile_la-pseudofile-plugin.Tpo modules/pseudofile/.deps/libpseudofile_la-pseudofile-plugin.Plo /bin/sh ./libtool --tag=CC --mode=compile x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -I./modules/redis -I./modules/redis -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -I/usr/include/hiredis -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT modules/redis/libredis_la-redis.lo -MD -MP -MF modules/redis/.deps/libredis_la-redis.Tpo -c -o modules/redis/libredis_la-redis.lo `test -f 'modules/redis/redis.c' || echo './'`modules/redis/redis.c libtool: compile: x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -I./modules/redis -I./modules/redis -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -I/usr/include/hiredis -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT modules/redis/libredis_la-redis.lo -MD -MP -MF modules/redis/.deps/libredis_la-redis.Tpo -c modules/redis/redis.c -fPIC -DPIC -o modules/redis/.libs/libredis_la-redis.o mv -f modules/redis/.deps/libredis_la-redis.Tpo modules/redis/.deps/libredis_la-redis.Plo /bin/sh ./libtool --tag=CC --mode=compile x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -I./modules/graphite -I./modules/graphite -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT modules/graphite/libgraphite_la-graphite-plugin.lo -MD -MP -MF modules/graphite/.deps/libgraphite_la-graphite-plugin.Tpo -c -o modules/graphite/libgraphite_la-graphite-plugin.lo `test -f 'modules/graphite/graphite-plugin.c' || echo './'`modules/graphite/graphite-plugin.c libtool: compile: x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -I./modules/graphite -I./modules/graphite -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT modules/graphite/libgraphite_la-graphite-plugin.lo -MD -MP -MF modules/graphite/.deps/libgraphite_la-graphite-plugin.Tpo -c modules/graphite/graphite-plugin.c -fPIC -DPIC -o modules/graphite/.libs/libgraphite_la-graphite-plugin.o mv -f modules/graphite/.deps/libgraphite_la-graphite-plugin.Tpo modules/graphite/.deps/libgraphite_la-graphite-plugin.Plo /bin/sh ./libtool --tag=CC --mode=compile x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -I./modules/redis -I./modules/redis -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -I/usr/include/hiredis -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT modules/redis/libredis_la-redis-grammar.lo -MD -MP -MF modules/redis/.deps/libredis_la-redis-grammar.Tpo -c -o modules/redis/libredis_la-redis-grammar.lo `test -f 'modules/redis/redis-grammar.c' || echo './'`modules/redis/redis-grammar.c libtool: compile: x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -I./modules/redis -I./modules/redis -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -I/usr/include/hiredis -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT modules/redis/libredis_la-redis-grammar.lo -MD -MP -MF modules/redis/.deps/libredis_la-redis-grammar.Tpo -c modules/redis/redis-grammar.c -fPIC -DPIC -o modules/redis/.libs/libredis_la-redis-grammar.o mv -f modules/redis/.deps/libredis_la-redis-grammar.Tpo modules/redis/.deps/libredis_la-redis-grammar.Plo /bin/sh ./libtool --tag=CC --mode=compile x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -I./modules/pseudofile -I./modules/pseudofile -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT modules/pseudofile/libpseudofile_la-pseudofile-grammar.lo -MD -MP -MF modules/pseudofile/.deps/libpseudofile_la-pseudofile-grammar.Tpo -c -o modules/pseudofile/libpseudofile_la-pseudofile-grammar.lo `test -f 'modules/pseudofile/pseudofile-grammar.c' || echo './'`modules/pseudofile/pseudofile-grammar.c libtool: compile: x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -I./modules/pseudofile -I./modules/pseudofile -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT modules/pseudofile/libpseudofile_la-pseudofile-grammar.lo -MD -MP -MF modules/pseudofile/.deps/libpseudofile_la-pseudofile-grammar.Tpo -c modules/pseudofile/pseudofile-grammar.c -fPIC -DPIC -o modules/pseudofile/.libs/libpseudofile_la-pseudofile-grammar.o mv -f modules/pseudofile/.deps/libpseudofile_la-pseudofile-grammar.Tpo modules/pseudofile/.deps/libpseudofile_la-pseudofile-grammar.Plo /bin/sh ./libtool --tag=CC --mode=compile x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -I./modules/graphite -I./modules/graphite -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT modules/graphite/libgraphite_la-graphite-output.lo -MD -MP -MF modules/graphite/.deps/libgraphite_la-graphite-output.Tpo -c -o modules/graphite/libgraphite_la-graphite-output.lo `test -f 'modules/graphite/graphite-output.c' || echo './'`modules/graphite/graphite-output.c libtool: compile: x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -I./modules/graphite -I./modules/graphite -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT modules/graphite/libgraphite_la-graphite-output.lo -MD -MP -MF modules/graphite/.deps/libgraphite_la-graphite-output.Tpo -c modules/graphite/graphite-output.c -fPIC -DPIC -o modules/graphite/.libs/libgraphite_la-graphite-output.o mv -f modules/graphite/.deps/libgraphite_la-graphite-output.Tpo modules/graphite/.deps/libgraphite_la-graphite-output.Plo /bin/sh ./libtool --tag=CC --mode=compile x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -I./modules/riemann -I./modules/riemann -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT modules/riemann/libriemann_la-riemann-parser.lo -MD -MP -MF modules/riemann/.deps/libriemann_la-riemann-parser.Tpo -c -o modules/riemann/libriemann_la-riemann-parser.lo `test -f 'modules/riemann/riemann-parser.c' || echo './'`modules/riemann/riemann-parser.c libtool: compile: x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -I./modules/riemann -I./modules/riemann -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT modules/riemann/libriemann_la-riemann-parser.lo -MD -MP -MF modules/riemann/.deps/libriemann_la-riemann-parser.Tpo -c modules/riemann/riemann-parser.c -fPIC -DPIC -o modules/riemann/.libs/libriemann_la-riemann-parser.o mv -f modules/riemann/.deps/libriemann_la-riemann-parser.Tpo modules/riemann/.deps/libriemann_la-riemann-parser.Plo /bin/sh ./libtool --tag=CC --mode=compile x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -I./modules/systemd-journal -I./modules/systemd-journal -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT modules/systemd-journal/libsdjournal_la-systemd-journal.lo -MD -MP -MF modules/systemd-journal/.deps/libsdjournal_la-systemd-journal.Tpo -c -o modules/systemd-journal/libsdjournal_la-systemd-journal.lo `test -f 'modules/systemd-journal/systemd-journal.c' || echo './'`modules/systemd-journal/systemd-journal.c libtool: compile: x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -I./modules/systemd-journal -I./modules/systemd-journal -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT modules/systemd-journal/libsdjournal_la-systemd-journal.lo -MD -MP -MF modules/systemd-journal/.deps/libsdjournal_la-systemd-journal.Tpo -c modules/systemd-journal/systemd-journal.c -fPIC -DPIC -o modules/systemd-journal/.libs/libsdjournal_la-systemd-journal.o mv -f modules/systemd-journal/.deps/libsdjournal_la-systemd-journal.Tpo modules/systemd-journal/.deps/libsdjournal_la-systemd-journal.Plo /bin/sh ./libtool --tag=CC --mode=compile x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -I./modules/riemann -I./modules/riemann -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT modules/riemann/libriemann_la-riemann-plugin.lo -MD -MP -MF modules/riemann/.deps/libriemann_la-riemann-plugin.Tpo -c -o modules/riemann/libriemann_la-riemann-plugin.lo `test -f 'modules/riemann/riemann-plugin.c' || echo './'`modules/riemann/riemann-plugin.c libtool: compile: x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -I./modules/riemann -I./modules/riemann -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT modules/riemann/libriemann_la-riemann-plugin.lo -MD -MP -MF modules/riemann/.deps/libriemann_la-riemann-plugin.Tpo -c modules/riemann/riemann-plugin.c -fPIC -DPIC -o modules/riemann/.libs/libriemann_la-riemann-plugin.o mv -f modules/riemann/.deps/libriemann_la-riemann-plugin.Tpo modules/riemann/.deps/libriemann_la-riemann-plugin.Plo /bin/sh ./libtool --tag=CC --mode=compile x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -I./modules/riemann -I./modules/riemann -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT modules/riemann/libriemann_la-riemann.lo -MD -MP -MF modules/riemann/.deps/libriemann_la-riemann.Tpo -c -o modules/riemann/libriemann_la-riemann.lo `test -f 'modules/riemann/riemann.c' || echo './'`modules/riemann/riemann.c libtool: compile: x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -I./modules/riemann -I./modules/riemann -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT modules/riemann/libriemann_la-riemann.lo -MD -MP -MF modules/riemann/.deps/libriemann_la-riemann.Tpo -c modules/riemann/riemann.c -fPIC -DPIC -o modules/riemann/.libs/libriemann_la-riemann.o mv -f modules/riemann/.deps/libriemann_la-riemann.Tpo modules/riemann/.deps/libriemann_la-riemann.Plo /bin/sh ./libtool --tag=CC --mode=compile x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -I./modules/systemd-journal -I./modules/systemd-journal -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT modules/systemd-journal/libsdjournal_la-systemd-journal-plugin.lo -MD -MP -MF modules/systemd-journal/.deps/libsdjournal_la-systemd-journal-plugin.Tpo -c -o modules/systemd-journal/libsdjournal_la-systemd-journal-plugin.lo `test -f 'modules/systemd-journal/systemd-journal-plugin.c' || echo './'`modules/systemd-journal/systemd-journal-plugin.c libtool: compile: x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -I./modules/systemd-journal -I./modules/systemd-journal -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT modules/systemd-journal/libsdjournal_la-systemd-journal-plugin.lo -MD -MP -MF modules/systemd-journal/.deps/libsdjournal_la-systemd-journal-plugin.Tpo -c modules/systemd-journal/systemd-journal-plugin.c -fPIC -DPIC -o modules/systemd-journal/.libs/libsdjournal_la-systemd-journal-plugin.o mv -f modules/systemd-journal/.deps/libsdjournal_la-systemd-journal-plugin.Tpo modules/systemd-journal/.deps/libsdjournal_la-systemd-journal-plugin.Plo /bin/sh ./libtool --tag=CC --mode=compile x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -I./modules/systemd-journal -I./modules/systemd-journal -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT modules/systemd-journal/libsdjournal_la-journald-subsystem.lo -MD -MP -MF modules/systemd-journal/.deps/libsdjournal_la-journald-subsystem.Tpo -c -o modules/systemd-journal/libsdjournal_la-journald-subsystem.lo `test -f 'modules/systemd-journal/journald-subsystem.c' || echo './'`modules/systemd-journal/journald-subsystem.c libtool: compile: x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -I./modules/systemd-journal -I./modules/systemd-journal -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT modules/systemd-journal/libsdjournal_la-journald-subsystem.lo -MD -MP -MF modules/systemd-journal/.deps/libsdjournal_la-journald-subsystem.Tpo -c modules/systemd-journal/journald-subsystem.c -fPIC -DPIC -o modules/systemd-journal/.libs/libsdjournal_la-journald-subsystem.o mv -f modules/systemd-journal/.deps/libsdjournal_la-journald-subsystem.Tpo modules/systemd-journal/.deps/libsdjournal_la-journald-subsystem.Plo /bin/sh ./libtool --tag=CC --mode=compile x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -I./modules/systemd-journal -I./modules/systemd-journal -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT modules/systemd-journal/libsdjournal_la-systemd-journal-parser.lo -MD -MP -MF modules/systemd-journal/.deps/libsdjournal_la-systemd-journal-parser.Tpo -c -o modules/systemd-journal/libsdjournal_la-systemd-journal-parser.lo `test -f 'modules/systemd-journal/systemd-journal-parser.c' || echo './'`modules/systemd-journal/systemd-journal-parser.c libtool: compile: x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -I./modules/systemd-journal -I./modules/systemd-journal -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT modules/systemd-journal/libsdjournal_la-systemd-journal-parser.lo -MD -MP -MF modules/systemd-journal/.deps/libsdjournal_la-systemd-journal-parser.Tpo -c modules/systemd-journal/systemd-journal-parser.c -fPIC -DPIC -o modules/systemd-journal/.libs/libsdjournal_la-systemd-journal-parser.o mv -f modules/systemd-journal/.deps/libsdjournal_la-systemd-journal-parser.Tpo modules/systemd-journal/.deps/libsdjournal_la-systemd-journal-parser.Plo /bin/sh ./libtool --tag=CC --mode=compile x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -I./modules/systemd-journal -I./modules/systemd-journal -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT modules/systemd-journal/libsdjournal_la-journald-helper.lo -MD -MP -MF modules/systemd-journal/.deps/libsdjournal_la-journald-helper.Tpo -c -o modules/systemd-journal/libsdjournal_la-journald-helper.lo `test -f 'modules/systemd-journal/journald-helper.c' || echo './'`modules/systemd-journal/journald-helper.c libtool: compile: x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -I./modules/systemd-journal -I./modules/systemd-journal -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT modules/systemd-journal/libsdjournal_la-journald-helper.lo -MD -MP -MF modules/systemd-journal/.deps/libsdjournal_la-journald-helper.Tpo -c modules/systemd-journal/journald-helper.c -fPIC -DPIC -o modules/systemd-journal/.libs/libsdjournal_la-journald-helper.o mv -f modules/systemd-journal/.deps/libsdjournal_la-journald-helper.Tpo modules/systemd-journal/.deps/libsdjournal_la-journald-helper.Plo /bin/sh ./libtool --tag=CC --mode=compile x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -I./modules/riemann -I./modules/riemann -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT modules/riemann/libriemann_la-riemann-grammar.lo -MD -MP -MF modules/riemann/.deps/libriemann_la-riemann-grammar.Tpo -c -o modules/riemann/libriemann_la-riemann-grammar.lo `test -f 'modules/riemann/riemann-grammar.c' || echo './'`modules/riemann/riemann-grammar.c libtool: compile: x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -I./modules/riemann -I./modules/riemann -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT modules/riemann/libriemann_la-riemann-grammar.lo -MD -MP -MF modules/riemann/.deps/libriemann_la-riemann-grammar.Tpo -c modules/riemann/riemann-grammar.c -fPIC -DPIC -o modules/riemann/.libs/libriemann_la-riemann-grammar.o mv -f modules/riemann/.deps/libriemann_la-riemann-grammar.Tpo modules/riemann/.deps/libriemann_la-riemann-grammar.Plo /bin/sh ./libtool --tag=CC --mode=compile x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -I./modules/kvformat -I./modules/kvformat -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT modules/kvformat/libkvformat_la-format-welf.lo -MD -MP -MF modules/kvformat/.deps/libkvformat_la-format-welf.Tpo -c -o modules/kvformat/libkvformat_la-format-welf.lo `test -f 'modules/kvformat/format-welf.c' || echo './'`modules/kvformat/format-welf.c libtool: compile: x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -I./modules/kvformat -I./modules/kvformat -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT modules/kvformat/libkvformat_la-format-welf.lo -MD -MP -MF modules/kvformat/.deps/libkvformat_la-format-welf.Tpo -c modules/kvformat/format-welf.c -fPIC -DPIC -o modules/kvformat/.libs/libkvformat_la-format-welf.o mv -f modules/kvformat/.deps/libkvformat_la-format-welf.Tpo modules/kvformat/.deps/libkvformat_la-format-welf.Plo /bin/sh ./libtool --tag=CC --mode=compile x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -I./modules/kvformat -I./modules/kvformat -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT modules/kvformat/libkvformat_la-kv-parser-parser.lo -MD -MP -MF modules/kvformat/.deps/libkvformat_la-kv-parser-parser.Tpo -c -o modules/kvformat/libkvformat_la-kv-parser-parser.lo `test -f 'modules/kvformat/kv-parser-parser.c' || echo './'`modules/kvformat/kv-parser-parser.c libtool: compile: x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -I./modules/kvformat -I./modules/kvformat -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT modules/kvformat/libkvformat_la-kv-parser-parser.lo -MD -MP -MF modules/kvformat/.deps/libkvformat_la-kv-parser-parser.Tpo -c modules/kvformat/kv-parser-parser.c -fPIC -DPIC -o modules/kvformat/.libs/libkvformat_la-kv-parser-parser.o mv -f modules/kvformat/.deps/libkvformat_la-kv-parser-parser.Tpo modules/kvformat/.deps/libkvformat_la-kv-parser-parser.Plo /bin/sh ./libtool --tag=CC --mode=compile x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -I./modules/systemd-journal -I./modules/systemd-journal -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT modules/systemd-journal/libsdjournal_la-journal-reader.lo -MD -MP -MF modules/systemd-journal/.deps/libsdjournal_la-journal-reader.Tpo -c -o modules/systemd-journal/libsdjournal_la-journal-reader.lo `test -f 'modules/systemd-journal/journal-reader.c' || echo './'`modules/systemd-journal/journal-reader.c libtool: compile: x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -I./modules/systemd-journal -I./modules/systemd-journal -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT modules/systemd-journal/libsdjournal_la-journal-reader.lo -MD -MP -MF modules/systemd-journal/.deps/libsdjournal_la-journal-reader.Tpo -c modules/systemd-journal/journal-reader.c -fPIC -DPIC -o modules/systemd-journal/.libs/libsdjournal_la-journal-reader.o mv -f modules/systemd-journal/.deps/libsdjournal_la-journal-reader.Tpo modules/systemd-journal/.deps/libsdjournal_la-journal-reader.Plo /bin/sh ./libtool --tag=CC --mode=compile x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -I./modules/kvformat -I./modules/kvformat -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT modules/kvformat/libkvformat_la-kv-parser.lo -MD -MP -MF modules/kvformat/.deps/libkvformat_la-kv-parser.Tpo -c -o modules/kvformat/libkvformat_la-kv-parser.lo `test -f 'modules/kvformat/kv-parser.c' || echo './'`modules/kvformat/kv-parser.c libtool: compile: x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -I./modules/kvformat -I./modules/kvformat -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT modules/kvformat/libkvformat_la-kv-parser.lo -MD -MP -MF modules/kvformat/.deps/libkvformat_la-kv-parser.Tpo -c modules/kvformat/kv-parser.c -fPIC -DPIC -o modules/kvformat/.libs/libkvformat_la-kv-parser.o mv -f modules/kvformat/.deps/libkvformat_la-kv-parser.Tpo modules/kvformat/.deps/libkvformat_la-kv-parser.Plo /bin/sh ./libtool --tag=CC --mode=compile x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -I./modules/systemd-journal -I./modules/systemd-journal -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT modules/systemd-journal/libsdjournal_la-systemd-journal-grammar.lo -MD -MP -MF modules/systemd-journal/.deps/libsdjournal_la-systemd-journal-grammar.Tpo -c -o modules/systemd-journal/libsdjournal_la-systemd-journal-grammar.lo `test -f 'modules/systemd-journal/systemd-journal-grammar.c' || echo './'`modules/systemd-journal/systemd-journal-grammar.c libtool: compile: x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -I./modules/systemd-journal -I./modules/systemd-journal -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT modules/systemd-journal/libsdjournal_la-systemd-journal-grammar.lo -MD -MP -MF modules/systemd-journal/.deps/libsdjournal_la-systemd-journal-grammar.Tpo -c modules/systemd-journal/systemd-journal-grammar.c -fPIC -DPIC -o modules/systemd-journal/.libs/libsdjournal_la-systemd-journal-grammar.o mv -f modules/systemd-journal/.deps/libsdjournal_la-systemd-journal-grammar.Tpo modules/systemd-journal/.deps/libsdjournal_la-systemd-journal-grammar.Plo /bin/sh ./libtool --tag=CC --mode=compile x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -I./modules/kvformat -I./modules/kvformat -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT modules/kvformat/libkvformat_la-linux-audit-parser.lo -MD -MP -MF modules/kvformat/.deps/libkvformat_la-linux-audit-parser.Tpo -c -o modules/kvformat/libkvformat_la-linux-audit-parser.lo `test -f 'modules/kvformat/linux-audit-parser.c' || echo './'`modules/kvformat/linux-audit-parser.c libtool: compile: x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -I./modules/kvformat -I./modules/kvformat -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT modules/kvformat/libkvformat_la-linux-audit-parser.lo -MD -MP -MF modules/kvformat/.deps/libkvformat_la-linux-audit-parser.Tpo -c modules/kvformat/linux-audit-parser.c -fPIC -DPIC -o modules/kvformat/.libs/libkvformat_la-linux-audit-parser.o mv -f modules/kvformat/.deps/libkvformat_la-linux-audit-parser.Tpo modules/kvformat/.deps/libkvformat_la-linux-audit-parser.Plo /bin/sh ./libtool --tag=CC --mode=compile x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -I./modules/kvformat -I./modules/kvformat -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT modules/kvformat/libkvformat_la-kvformat-plugin.lo -MD -MP -MF modules/kvformat/.deps/libkvformat_la-kvformat-plugin.Tpo -c -o modules/kvformat/libkvformat_la-kvformat-plugin.lo `test -f 'modules/kvformat/kvformat-plugin.c' || echo './'`modules/kvformat/kvformat-plugin.c libtool: compile: x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -I./modules/kvformat -I./modules/kvformat -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT modules/kvformat/libkvformat_la-kvformat-plugin.lo -MD -MP -MF modules/kvformat/.deps/libkvformat_la-kvformat-plugin.Tpo -c modules/kvformat/kvformat-plugin.c -fPIC -DPIC -o modules/kvformat/.libs/libkvformat_la-kvformat-plugin.o mv -f modules/kvformat/.deps/libkvformat_la-kvformat-plugin.Tpo modules/kvformat/.deps/libkvformat_la-kvformat-plugin.Plo /bin/sh ./libtool --tag=CC --mode=compile x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -I./modules/date -I./modules/date -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT modules/date/libdate_la-date-plugin.lo -MD -MP -MF modules/date/.deps/libdate_la-date-plugin.Tpo -c -o modules/date/libdate_la-date-plugin.lo `test -f 'modules/date/date-plugin.c' || echo './'`modules/date/date-plugin.c libtool: compile: x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -I./modules/date -I./modules/date -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT modules/date/libdate_la-date-plugin.lo -MD -MP -MF modules/date/.deps/libdate_la-date-plugin.Tpo -c modules/date/date-plugin.c -fPIC -DPIC -o modules/date/.libs/libdate_la-date-plugin.o mv -f modules/date/.deps/libdate_la-date-plugin.Tpo modules/date/.deps/libdate_la-date-plugin.Plo /bin/sh ./libtool --tag=CC --mode=compile x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -I./modules/kvformat -I./modules/kvformat -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT modules/kvformat/libkvformat_la-kv-parser-grammar.lo -MD -MP -MF modules/kvformat/.deps/libkvformat_la-kv-parser-grammar.Tpo -c -o modules/kvformat/libkvformat_la-kv-parser-grammar.lo `test -f 'modules/kvformat/kv-parser-grammar.c' || echo './'`modules/kvformat/kv-parser-grammar.c libtool: compile: x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -I./modules/kvformat -I./modules/kvformat -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT modules/kvformat/libkvformat_la-kv-parser-grammar.lo -MD -MP -MF modules/kvformat/.deps/libkvformat_la-kv-parser-grammar.Tpo -c modules/kvformat/kv-parser-grammar.c -fPIC -DPIC -o modules/kvformat/.libs/libkvformat_la-kv-parser-grammar.o mv -f modules/kvformat/.deps/libkvformat_la-kv-parser-grammar.Tpo modules/kvformat/.deps/libkvformat_la-kv-parser-grammar.Plo /bin/sh ./libtool --tag=CC --mode=compile x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -I./modules/date -I./modules/date -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT modules/date/libdate_la-date-parser-parser.lo -MD -MP -MF modules/date/.deps/libdate_la-date-parser-parser.Tpo -c -o modules/date/libdate_la-date-parser-parser.lo `test -f 'modules/date/date-parser-parser.c' || echo './'`modules/date/date-parser-parser.c libtool: compile: x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -I./modules/date -I./modules/date -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT modules/date/libdate_la-date-parser-parser.lo -MD -MP -MF modules/date/.deps/libdate_la-date-parser-parser.Tpo -c modules/date/date-parser-parser.c -fPIC -DPIC -o modules/date/.libs/libdate_la-date-parser-parser.o mv -f modules/date/.deps/libdate_la-date-parser-parser.Tpo modules/date/.deps/libdate_la-date-parser-parser.Plo /bin/sh ./libtool --tag=CC --mode=compile x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -I./modules/date -I./modules/date -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT modules/date/libdate_la-date-parser.lo -MD -MP -MF modules/date/.deps/libdate_la-date-parser.Tpo -c -o modules/date/libdate_la-date-parser.lo `test -f 'modules/date/date-parser.c' || echo './'`modules/date/date-parser.c libtool: compile: x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -I./modules/date -I./modules/date -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT modules/date/libdate_la-date-parser.lo -MD -MP -MF modules/date/.deps/libdate_la-date-parser.Tpo -c modules/date/date-parser.c -fPIC -DPIC -o modules/date/.libs/libdate_la-date-parser.o mv -f modules/date/.deps/libdate_la-date-parser.Tpo modules/date/.deps/libdate_la-date-parser.Plo /bin/sh ./libtool --tag=CC --mode=compile x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -I./modules/cef -I./modules/cef -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT modules/cef/libcef_la-cef-plugin.lo -MD -MP -MF modules/cef/.deps/libcef_la-cef-plugin.Tpo -c -o modules/cef/libcef_la-cef-plugin.lo `test -f 'modules/cef/cef-plugin.c' || echo './'`modules/cef/cef-plugin.c libtool: compile: x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -I./modules/cef -I./modules/cef -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT modules/cef/libcef_la-cef-plugin.lo -MD -MP -MF modules/cef/.deps/libcef_la-cef-plugin.Tpo -c modules/cef/cef-plugin.c -fPIC -DPIC -o modules/cef/.libs/libcef_la-cef-plugin.o mv -f modules/cef/.deps/libcef_la-cef-plugin.Tpo modules/cef/.deps/libcef_la-cef-plugin.Plo /bin/sh ./libtool --tag=CC --mode=compile x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -I./modules/cef -I./modules/cef -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT modules/cef/libcef_la-format-cef-extension.lo -MD -MP -MF modules/cef/.deps/libcef_la-format-cef-extension.Tpo -c -o modules/cef/libcef_la-format-cef-extension.lo `test -f 'modules/cef/format-cef-extension.c' || echo './'`modules/cef/format-cef-extension.c libtool: compile: x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -I./modules/cef -I./modules/cef -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT modules/cef/libcef_la-format-cef-extension.lo -MD -MP -MF modules/cef/.deps/libcef_la-format-cef-extension.Tpo -c modules/cef/format-cef-extension.c -fPIC -DPIC -o modules/cef/.libs/libcef_la-format-cef-extension.o mv -f modules/cef/.deps/libcef_la-format-cef-extension.Tpo modules/cef/.deps/libcef_la-format-cef-extension.Plo /bin/sh ./libtool --tag=CC --mode=compile x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -I./modules/date -I./modules/date -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT modules/date/libdate_la-date-grammar.lo -MD -MP -MF modules/date/.deps/libdate_la-date-grammar.Tpo -c -o modules/date/libdate_la-date-grammar.lo `test -f 'modules/date/date-grammar.c' || echo './'`modules/date/date-grammar.c libtool: compile: x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -I./modules/date -I./modules/date -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT modules/date/libdate_la-date-grammar.lo -MD -MP -MF modules/date/.deps/libdate_la-date-grammar.Tpo -c modules/date/date-grammar.c -fPIC -DPIC -o modules/date/.libs/libdate_la-date-grammar.o mv -f modules/date/.deps/libdate_la-date-grammar.Tpo modules/date/.deps/libdate_la-date-grammar.Plo /bin/sh ./libtool --tag=CC --mode=compile x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -I./modules/add-contextual-data -I./modules/add-contextual-data -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT modules/add-contextual-data/libadd_contextual_data_la-csv-contextual-data-record-scanner.lo -MD -MP -MF modules/add-contextual-data/.deps/libadd_contextual_data_la-csv-contextual-data-record-scanner.Tpo -c -o modules/add-contextual-data/libadd_contextual_data_la-csv-contextual-data-record-scanner.lo `test -f 'modules/add-contextual-data/csv-contextual-data-record-scanner.c' || echo './'`modules/add-contextual-data/csv-contextual-data-record-scanner.c libtool: compile: x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -I./modules/add-contextual-data -I./modules/add-contextual-data -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT modules/add-contextual-data/libadd_contextual_data_la-csv-contextual-data-record-scanner.lo -MD -MP -MF modules/add-contextual-data/.deps/libadd_contextual_data_la-csv-contextual-data-record-scanner.Tpo -c modules/add-contextual-data/csv-contextual-data-record-scanner.c -fPIC -DPIC -o modules/add-contextual-data/.libs/libadd_contextual_data_la-csv-contextual-data-record-scanner.o mv -f modules/add-contextual-data/.deps/libadd_contextual_data_la-csv-contextual-data-record-scanner.Tpo modules/add-contextual-data/.deps/libadd_contextual_data_la-csv-contextual-data-record-scanner.Plo /bin/sh ./libtool --tag=CC --mode=compile x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -I./modules/date -I./modules/date -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT modules/date/libdate_la-strptime-tz.lo -MD -MP -MF modules/date/.deps/libdate_la-strptime-tz.Tpo -c -o modules/date/libdate_la-strptime-tz.lo `test -f 'modules/date/strptime-tz.c' || echo './'`modules/date/strptime-tz.c libtool: compile: x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -I./modules/date -I./modules/date -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT modules/date/libdate_la-strptime-tz.lo -MD -MP -MF modules/date/.deps/libdate_la-strptime-tz.Tpo -c modules/date/strptime-tz.c -fPIC -DPIC -o modules/date/.libs/libdate_la-strptime-tz.o mv -f modules/date/.deps/libdate_la-strptime-tz.Tpo modules/date/.deps/libdate_la-strptime-tz.Plo /bin/sh ./libtool --tag=CC --mode=compile x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -I./modules/add-contextual-data -I./modules/add-contextual-data -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT modules/add-contextual-data/libadd_contextual_data_la-add-contextual-data-parser.lo -MD -MP -MF modules/add-contextual-data/.deps/libadd_contextual_data_la-add-contextual-data-parser.Tpo -c -o modules/add-contextual-data/libadd_contextual_data_la-add-contextual-data-parser.lo `test -f 'modules/add-contextual-data/add-contextual-data-parser.c' || echo './'`modules/add-contextual-data/add-contextual-data-parser.c libtool: compile: x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -I./modules/add-contextual-data -I./modules/add-contextual-data -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT modules/add-contextual-data/libadd_contextual_data_la-add-contextual-data-parser.lo -MD -MP -MF modules/add-contextual-data/.deps/libadd_contextual_data_la-add-contextual-data-parser.Tpo -c modules/add-contextual-data/add-contextual-data-parser.c -fPIC -DPIC -o modules/add-contextual-data/.libs/libadd_contextual_data_la-add-contextual-data-parser.o mv -f modules/add-contextual-data/.deps/libadd_contextual_data_la-add-contextual-data-parser.Tpo modules/add-contextual-data/.deps/libadd_contextual_data_la-add-contextual-data-parser.Plo /bin/sh ./libtool --tag=CC --mode=compile x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -I./modules/add-contextual-data -I./modules/add-contextual-data -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT modules/add-contextual-data/libadd_contextual_data_la-contextual-data-record-scanner.lo -MD -MP -MF modules/add-contextual-data/.deps/libadd_contextual_data_la-contextual-data-record-scanner.Tpo -c -o modules/add-contextual-data/libadd_contextual_data_la-contextual-data-record-scanner.lo `test -f 'modules/add-contextual-data/contextual-data-record-scanner.c' || echo './'`modules/add-contextual-data/contextual-data-record-scanner.c libtool: compile: x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -I./modules/add-contextual-data -I./modules/add-contextual-data -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT modules/add-contextual-data/libadd_contextual_data_la-contextual-data-record-scanner.lo -MD -MP -MF modules/add-contextual-data/.deps/libadd_contextual_data_la-contextual-data-record-scanner.Tpo -c modules/add-contextual-data/contextual-data-record-scanner.c -fPIC -DPIC -o modules/add-contextual-data/.libs/libadd_contextual_data_la-contextual-data-record-scanner.o mv -f modules/add-contextual-data/.deps/libadd_contextual_data_la-contextual-data-record-scanner.Tpo modules/add-contextual-data/.deps/libadd_contextual_data_la-contextual-data-record-scanner.Plo /bin/sh ./libtool --tag=CC --mode=compile x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -I./modules/add-contextual-data -I./modules/add-contextual-data -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT modules/add-contextual-data/libadd_contextual_data_la-add-contextual-data.lo -MD -MP -MF modules/add-contextual-data/.deps/libadd_contextual_data_la-add-contextual-data.Tpo -c -o modules/add-contextual-data/libadd_contextual_data_la-add-contextual-data.lo `test -f 'modules/add-contextual-data/add-contextual-data.c' || echo './'`modules/add-contextual-data/add-contextual-data.c libtool: compile: x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -I./modules/add-contextual-data -I./modules/add-contextual-data -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT modules/add-contextual-data/libadd_contextual_data_la-add-contextual-data.lo -MD -MP -MF modules/add-contextual-data/.deps/libadd_contextual_data_la-add-contextual-data.Tpo -c modules/add-contextual-data/add-contextual-data.c -fPIC -DPIC -o modules/add-contextual-data/.libs/libadd_contextual_data_la-add-contextual-data.o mv -f modules/add-contextual-data/.deps/libadd_contextual_data_la-add-contextual-data.Tpo modules/add-contextual-data/.deps/libadd_contextual_data_la-add-contextual-data.Plo /bin/sh ./libtool --tag=CC --mode=compile x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -I./modules/add-contextual-data -I./modules/add-contextual-data -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT modules/add-contextual-data/libadd_contextual_data_la-context-info-db.lo -MD -MP -MF modules/add-contextual-data/.deps/libadd_contextual_data_la-context-info-db.Tpo -c -o modules/add-contextual-data/libadd_contextual_data_la-context-info-db.lo `test -f 'modules/add-contextual-data/context-info-db.c' || echo './'`modules/add-contextual-data/context-info-db.c libtool: compile: x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -I./modules/add-contextual-data -I./modules/add-contextual-data -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT modules/add-contextual-data/libadd_contextual_data_la-context-info-db.lo -MD -MP -MF modules/add-contextual-data/.deps/libadd_contextual_data_la-context-info-db.Tpo -c modules/add-contextual-data/context-info-db.c -fPIC -DPIC -o modules/add-contextual-data/.libs/libadd_contextual_data_la-context-info-db.o mv -f modules/add-contextual-data/.deps/libadd_contextual_data_la-context-info-db.Tpo modules/add-contextual-data/.deps/libadd_contextual_data_la-context-info-db.Plo /bin/sh ./libtool --tag=CC --mode=compile x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -I./modules/add-contextual-data -I./modules/add-contextual-data -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT modules/add-contextual-data/libadd_contextual_data_la-add-contextual-data-plugin.lo -MD -MP -MF modules/add-contextual-data/.deps/libadd_contextual_data_la-add-contextual-data-plugin.Tpo -c -o modules/add-contextual-data/libadd_contextual_data_la-add-contextual-data-plugin.lo `test -f 'modules/add-contextual-data/add-contextual-data-plugin.c' || echo './'`modules/add-contextual-data/add-contextual-data-plugin.c libtool: compile: x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -I./modules/add-contextual-data -I./modules/add-contextual-data -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT modules/add-contextual-data/libadd_contextual_data_la-add-contextual-data-plugin.lo -MD -MP -MF modules/add-contextual-data/.deps/libadd_contextual_data_la-add-contextual-data-plugin.Tpo -c modules/add-contextual-data/add-contextual-data-plugin.c -fPIC -DPIC -o modules/add-contextual-data/.libs/libadd_contextual_data_la-add-contextual-data-plugin.o mv -f modules/add-contextual-data/.deps/libadd_contextual_data_la-add-contextual-data-plugin.Tpo modules/add-contextual-data/.deps/libadd_contextual_data_la-add-contextual-data-plugin.Plo /bin/sh ./libtool --tag=CC --mode=compile x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -I./modules/add-contextual-data -I./modules/add-contextual-data -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT modules/add-contextual-data/libadd_contextual_data_la-add-contextual-data-template-selector.lo -MD -MP -MF modules/add-contextual-data/.deps/libadd_contextual_data_la-add-contextual-data-template-selector.Tpo -c -o modules/add-contextual-data/libadd_contextual_data_la-add-contextual-data-template-selector.lo `test -f 'modules/add-contextual-data/add-contextual-data-template-selector.c' || echo './'`modules/add-contextual-data/add-contextual-data-template-selector.c libtool: compile: x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -I./modules/add-contextual-data -I./modules/add-contextual-data -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT modules/add-contextual-data/libadd_contextual_data_la-add-contextual-data-template-selector.lo -MD -MP -MF modules/add-contextual-data/.deps/libadd_contextual_data_la-add-contextual-data-template-selector.Tpo -c modules/add-contextual-data/add-contextual-data-template-selector.c -fPIC -DPIC -o modules/add-contextual-data/.libs/libadd_contextual_data_la-add-contextual-data-template-selector.o mv -f modules/add-contextual-data/.deps/libadd_contextual_data_la-add-contextual-data-template-selector.Tpo modules/add-contextual-data/.deps/libadd_contextual_data_la-add-contextual-data-template-selector.Plo /bin/sh ./libtool --tag=CC --mode=compile x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -I./modules/add-contextual-data -I./modules/add-contextual-data -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT modules/add-contextual-data/libadd_contextual_data_la-add-contextual-data-grammar.lo -MD -MP -MF modules/add-contextual-data/.deps/libadd_contextual_data_la-add-contextual-data-grammar.Tpo -c -o modules/add-contextual-data/libadd_contextual_data_la-add-contextual-data-grammar.lo `test -f 'modules/add-contextual-data/add-contextual-data-grammar.c' || echo './'`modules/add-contextual-data/add-contextual-data-grammar.c libtool: compile: x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -I./modules/add-contextual-data -I./modules/add-contextual-data -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT modules/add-contextual-data/libadd_contextual_data_la-add-contextual-data-grammar.lo -MD -MP -MF modules/add-contextual-data/.deps/libadd_contextual_data_la-add-contextual-data-grammar.Tpo -c modules/add-contextual-data/add-contextual-data-grammar.c -fPIC -DPIC -o modules/add-contextual-data/.libs/libadd_contextual_data_la-add-contextual-data-grammar.o mv -f modules/add-contextual-data/.deps/libadd_contextual_data_la-add-contextual-data-grammar.Tpo modules/add-contextual-data/.deps/libadd_contextual_data_la-add-contextual-data-grammar.Plo /bin/sh ./libtool --tag=CC --mode=compile x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -I./modules/map-value-pairs -I./modules/map-value-pairs -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT modules/map-value-pairs/libmap_value_pairs_la-map-value-pairs-plugin.lo -MD -MP -MF modules/map-value-pairs/.deps/libmap_value_pairs_la-map-value-pairs-plugin.Tpo -c -o modules/map-value-pairs/libmap_value_pairs_la-map-value-pairs-plugin.lo `test -f 'modules/map-value-pairs/map-value-pairs-plugin.c' || echo './'`modules/map-value-pairs/map-value-pairs-plugin.c libtool: compile: x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -I./modules/map-value-pairs -I./modules/map-value-pairs -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT modules/map-value-pairs/libmap_value_pairs_la-map-value-pairs-plugin.lo -MD -MP -MF modules/map-value-pairs/.deps/libmap_value_pairs_la-map-value-pairs-plugin.Tpo -c modules/map-value-pairs/map-value-pairs-plugin.c -fPIC -DPIC -o modules/map-value-pairs/.libs/libmap_value_pairs_la-map-value-pairs-plugin.o mv -f modules/map-value-pairs/.deps/libmap_value_pairs_la-map-value-pairs-plugin.Tpo modules/map-value-pairs/.deps/libmap_value_pairs_la-map-value-pairs-plugin.Plo /bin/sh ./libtool --tag=CC --mode=compile x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -I./modules/map-value-pairs -I./modules/map-value-pairs -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT modules/map-value-pairs/libmap_value_pairs_la-map-value-pairs.lo -MD -MP -MF modules/map-value-pairs/.deps/libmap_value_pairs_la-map-value-pairs.Tpo -c -o modules/map-value-pairs/libmap_value_pairs_la-map-value-pairs.lo `test -f 'modules/map-value-pairs/map-value-pairs.c' || echo './'`modules/map-value-pairs/map-value-pairs.c libtool: compile: x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -I./modules/map-value-pairs -I./modules/map-value-pairs -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT modules/map-value-pairs/libmap_value_pairs_la-map-value-pairs.lo -MD -MP -MF modules/map-value-pairs/.deps/libmap_value_pairs_la-map-value-pairs.Tpo -c modules/map-value-pairs/map-value-pairs.c -fPIC -DPIC -o modules/map-value-pairs/.libs/libmap_value_pairs_la-map-value-pairs.o mv -f modules/map-value-pairs/.deps/libmap_value_pairs_la-map-value-pairs.Tpo modules/map-value-pairs/.deps/libmap_value_pairs_la-map-value-pairs.Plo /bin/sh ./libtool --tag=CC --mode=compile x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -I./modules/map-value-pairs -I./modules/map-value-pairs -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT modules/map-value-pairs/libmap_value_pairs_la-map-value-pairs-parser.lo -MD -MP -MF modules/map-value-pairs/.deps/libmap_value_pairs_la-map-value-pairs-parser.Tpo -c -o modules/map-value-pairs/libmap_value_pairs_la-map-value-pairs-parser.lo `test -f 'modules/map-value-pairs/map-value-pairs-parser.c' || echo './'`modules/map-value-pairs/map-value-pairs-parser.c libtool: compile: x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -I./modules/map-value-pairs -I./modules/map-value-pairs -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT modules/map-value-pairs/libmap_value_pairs_la-map-value-pairs-parser.lo -MD -MP -MF modules/map-value-pairs/.deps/libmap_value_pairs_la-map-value-pairs-parser.Tpo -c modules/map-value-pairs/map-value-pairs-parser.c -fPIC -DPIC -o modules/map-value-pairs/.libs/libmap_value_pairs_la-map-value-pairs-parser.o mv -f modules/map-value-pairs/.deps/libmap_value_pairs_la-map-value-pairs-parser.Tpo modules/map-value-pairs/.deps/libmap_value_pairs_la-map-value-pairs-parser.Plo /bin/sh ./libtool --tag=CC --mode=compile x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -I./modules/add-contextual-data -I./modules/add-contextual-data -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT modules/add-contextual-data/libadd_contextual_data_la-add-contextual-data-filter-selector.lo -MD -MP -MF modules/add-contextual-data/.deps/libadd_contextual_data_la-add-contextual-data-filter-selector.Tpo -c -o modules/add-contextual-data/libadd_contextual_data_la-add-contextual-data-filter-selector.lo `test -f 'modules/add-contextual-data/add-contextual-data-filter-selector.c' || echo './'`modules/add-contextual-data/add-contextual-data-filter-selector.c libtool: compile: x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -I./modules/add-contextual-data -I./modules/add-contextual-data -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT modules/add-contextual-data/libadd_contextual_data_la-add-contextual-data-filter-selector.lo -MD -MP -MF modules/add-contextual-data/.deps/libadd_contextual_data_la-add-contextual-data-filter-selector.Tpo -c modules/add-contextual-data/add-contextual-data-filter-selector.c -fPIC -DPIC -o modules/add-contextual-data/.libs/libadd_contextual_data_la-add-contextual-data-filter-selector.o mv -f modules/add-contextual-data/.deps/libadd_contextual_data_la-add-contextual-data-filter-selector.Tpo modules/add-contextual-data/.deps/libadd_contextual_data_la-add-contextual-data-filter-selector.Plo /bin/sh ./libtool --tag=CC --mode=compile x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -I./modules/getent -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT modules/getent/libtfgetent_la-tfgetent.lo -MD -MP -MF modules/getent/.deps/libtfgetent_la-tfgetent.Tpo -c -o modules/getent/libtfgetent_la-tfgetent.lo `test -f 'modules/getent/tfgetent.c' || echo './'`modules/getent/tfgetent.c libtool: compile: x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -I./modules/getent -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT modules/getent/libtfgetent_la-tfgetent.lo -MD -MP -MF modules/getent/.deps/libtfgetent_la-tfgetent.Tpo -c modules/getent/tfgetent.c -fPIC -DPIC -o modules/getent/.libs/libtfgetent_la-tfgetent.o In file included from modules/getent/tfgetent.c:130: modules/getent/getent-protocols.c: In function 'tf_getent_protocols': modules/getent/getent-protocols.c:31:35: warning: passing argument 2 of 'parse_number' from incompatible pointer type [-Wincompatible-pointer-types] if ((is_num = parse_number(key, &d)) == TRUE) ^~ In file included from modules/getent/tfgetent.c:32: ./lib/parse-number.h:31:49: note: expected 'gint64 *' {aka 'long long int *'} but argument is of type 'glong *' {aka 'long int *'} gboolean parse_number(const gchar *str, gint64 *result); ~~~~~~~~^~~~~~ In file included from modules/getent/tfgetent.c:131: modules/getent/getent-services.c: In function 'tf_getent_services': modules/getent/getent-services.c:31:35: warning: passing argument 2 of 'parse_number' from incompatible pointer type [-Wincompatible-pointer-types] if ((is_num = parse_number(key, &d)) == TRUE) ^~ In file included from modules/getent/tfgetent.c:32: ./lib/parse-number.h:31:49: note: expected 'gint64 *' {aka 'long long int *'} but argument is of type 'glong *' {aka 'long int *'} gboolean parse_number(const gchar *str, gint64 *result); ~~~~~~~~^~~~~~ In file included from modules/getent/tfgetent.c:132: modules/getent/getent-group.c: In function 'tf_getent_group': modules/getent/getent-group.c:46:35: warning: passing argument 2 of 'parse_number' from incompatible pointer type [-Wincompatible-pointer-types] if ((is_num = parse_number(key, &d)) == TRUE) ^~ In file included from modules/getent/tfgetent.c:32: ./lib/parse-number.h:31:49: note: expected 'gint64 *' {aka 'long long int *'} but argument is of type 'glong *' {aka 'long int *'} gboolean parse_number(const gchar *str, gint64 *result); ~~~~~~~~^~~~~~ In file included from modules/getent/tfgetent.c:133: modules/getent/getent-passwd.c: In function 'tf_getent_passwd': modules/getent/getent-passwd.c:51:35: warning: passing argument 2 of 'parse_number' from incompatible pointer type [-Wincompatible-pointer-types] if ((is_num = parse_number(key, &d)) == TRUE) ^~ In file included from modules/getent/tfgetent.c:32: ./lib/parse-number.h:31:49: note: expected 'gint64 *' {aka 'long long int *'} but argument is of type 'glong *' {aka 'long int *'} gboolean parse_number(const gchar *str, gint64 *result); ~~~~~~~~^~~~~~ mv -f modules/getent/.deps/libtfgetent_la-tfgetent.Tpo modules/getent/.deps/libtfgetent_la-tfgetent.Plo /bin/sh ./libtool --tag=CC --mode=compile x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -I./modules/stardate -I./modules/stardate -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT modules/stardate/libstardate_la-stardate-plugin.lo -MD -MP -MF modules/stardate/.deps/libstardate_la-stardate-plugin.Tpo -c -o modules/stardate/libstardate_la-stardate-plugin.lo `test -f 'modules/stardate/stardate-plugin.c' || echo './'`modules/stardate/stardate-plugin.c libtool: compile: x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -I./modules/stardate -I./modules/stardate -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT modules/stardate/libstardate_la-stardate-plugin.lo -MD -MP -MF modules/stardate/.deps/libstardate_la-stardate-plugin.Tpo -c modules/stardate/stardate-plugin.c -fPIC -DPIC -o modules/stardate/.libs/libstardate_la-stardate-plugin.o mv -f modules/stardate/.deps/libstardate_la-stardate-plugin.Tpo modules/stardate/.deps/libstardate_la-stardate-plugin.Plo /bin/sh ./libtool --tag=CC --mode=compile x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -I./modules/snmptrapd-parser -I./modules/snmptrapd-parser -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT modules/snmptrapd-parser/libsnmptrapd_parser_la-snmptrapd-parser.lo -MD -MP -MF modules/snmptrapd-parser/.deps/libsnmptrapd_parser_la-snmptrapd-parser.Tpo -c -o modules/snmptrapd-parser/libsnmptrapd_parser_la-snmptrapd-parser.lo `test -f 'modules/snmptrapd-parser/snmptrapd-parser.c' || echo './'`modules/snmptrapd-parser/snmptrapd-parser.c libtool: compile: x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -I./modules/snmptrapd-parser -I./modules/snmptrapd-parser -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT modules/snmptrapd-parser/libsnmptrapd_parser_la-snmptrapd-parser.lo -MD -MP -MF modules/snmptrapd-parser/.deps/libsnmptrapd_parser_la-snmptrapd-parser.Tpo -c modules/snmptrapd-parser/snmptrapd-parser.c -fPIC -DPIC -o modules/snmptrapd-parser/.libs/libsnmptrapd_parser_la-snmptrapd-parser.o mv -f modules/snmptrapd-parser/.deps/libsnmptrapd_parser_la-snmptrapd-parser.Tpo modules/snmptrapd-parser/.deps/libsnmptrapd_parser_la-snmptrapd-parser.Plo /bin/sh ./libtool --tag=CC --mode=compile x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -I./modules/snmptrapd-parser -I./modules/snmptrapd-parser -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT modules/snmptrapd-parser/libsnmptrapd_parser_la-snmptrapd-parser-parser.lo -MD -MP -MF modules/snmptrapd-parser/.deps/libsnmptrapd_parser_la-snmptrapd-parser-parser.Tpo -c -o modules/snmptrapd-parser/libsnmptrapd_parser_la-snmptrapd-parser-parser.lo `test -f 'modules/snmptrapd-parser/snmptrapd-parser-parser.c' || echo './'`modules/snmptrapd-parser/snmptrapd-parser-parser.c libtool: compile: x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -I./modules/snmptrapd-parser -I./modules/snmptrapd-parser -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT modules/snmptrapd-parser/libsnmptrapd_parser_la-snmptrapd-parser-parser.lo -MD -MP -MF modules/snmptrapd-parser/.deps/libsnmptrapd_parser_la-snmptrapd-parser-parser.Tpo -c modules/snmptrapd-parser/snmptrapd-parser-parser.c -fPIC -DPIC -o modules/snmptrapd-parser/.libs/libsnmptrapd_parser_la-snmptrapd-parser-parser.o mv -f modules/snmptrapd-parser/.deps/libsnmptrapd_parser_la-snmptrapd-parser-parser.Tpo modules/snmptrapd-parser/.deps/libsnmptrapd_parser_la-snmptrapd-parser-parser.Plo /bin/sh ./libtool --tag=CC --mode=compile x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -I./modules/snmptrapd-parser -I./modules/snmptrapd-parser -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT modules/snmptrapd-parser/libsnmptrapd_parser_la-varbindlist-scanner.lo -MD -MP -MF modules/snmptrapd-parser/.deps/libsnmptrapd_parser_la-varbindlist-scanner.Tpo -c -o modules/snmptrapd-parser/libsnmptrapd_parser_la-varbindlist-scanner.lo `test -f 'modules/snmptrapd-parser/varbindlist-scanner.c' || echo './'`modules/snmptrapd-parser/varbindlist-scanner.c libtool: compile: x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -I./modules/snmptrapd-parser -I./modules/snmptrapd-parser -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT modules/snmptrapd-parser/libsnmptrapd_parser_la-varbindlist-scanner.lo -MD -MP -MF modules/snmptrapd-parser/.deps/libsnmptrapd_parser_la-varbindlist-scanner.Tpo -c modules/snmptrapd-parser/varbindlist-scanner.c -fPIC -DPIC -o modules/snmptrapd-parser/.libs/libsnmptrapd_parser_la-varbindlist-scanner.o mv -f modules/snmptrapd-parser/.deps/libsnmptrapd_parser_la-varbindlist-scanner.Tpo modules/snmptrapd-parser/.deps/libsnmptrapd_parser_la-varbindlist-scanner.Plo /bin/sh ./libtool --tag=CC --mode=compile x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -I./modules/snmptrapd-parser -I./modules/snmptrapd-parser -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT modules/snmptrapd-parser/libsnmptrapd_parser_la-snmptrapd-parser-plugin.lo -MD -MP -MF modules/snmptrapd-parser/.deps/libsnmptrapd_parser_la-snmptrapd-parser-plugin.Tpo -c -o modules/snmptrapd-parser/libsnmptrapd_parser_la-snmptrapd-parser-plugin.lo `test -f 'modules/snmptrapd-parser/snmptrapd-parser-plugin.c' || echo './'`modules/snmptrapd-parser/snmptrapd-parser-plugin.c libtool: compile: x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -I./modules/snmptrapd-parser -I./modules/snmptrapd-parser -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT modules/snmptrapd-parser/libsnmptrapd_parser_la-snmptrapd-parser-plugin.lo -MD -MP -MF modules/snmptrapd-parser/.deps/libsnmptrapd_parser_la-snmptrapd-parser-plugin.Tpo -c modules/snmptrapd-parser/snmptrapd-parser-plugin.c -fPIC -DPIC -o modules/snmptrapd-parser/.libs/libsnmptrapd_parser_la-snmptrapd-parser-plugin.o mv -f modules/snmptrapd-parser/.deps/libsnmptrapd_parser_la-snmptrapd-parser-plugin.Tpo modules/snmptrapd-parser/.deps/libsnmptrapd_parser_la-snmptrapd-parser-plugin.Plo /bin/sh ./libtool --tag=CC --mode=compile x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -I./modules/map-value-pairs -I./modules/map-value-pairs -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT modules/map-value-pairs/libmap_value_pairs_la-map-value-pairs-grammar.lo -MD -MP -MF modules/map-value-pairs/.deps/libmap_value_pairs_la-map-value-pairs-grammar.Tpo -c -o modules/map-value-pairs/libmap_value_pairs_la-map-value-pairs-grammar.lo `test -f 'modules/map-value-pairs/map-value-pairs-grammar.c' || echo './'`modules/map-value-pairs/map-value-pairs-grammar.c libtool: compile: x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -I./modules/map-value-pairs -I./modules/map-value-pairs -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT modules/map-value-pairs/libmap_value_pairs_la-map-value-pairs-grammar.lo -MD -MP -MF modules/map-value-pairs/.deps/libmap_value_pairs_la-map-value-pairs-grammar.Tpo -c modules/map-value-pairs/map-value-pairs-grammar.c -fPIC -DPIC -o modules/map-value-pairs/.libs/libmap_value_pairs_la-map-value-pairs-grammar.o mv -f modules/map-value-pairs/.deps/libmap_value_pairs_la-map-value-pairs-grammar.Tpo modules/map-value-pairs/.deps/libmap_value_pairs_la-map-value-pairs-grammar.Plo /bin/sh ./libtool --tag=CC --mode=compile x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -I./modules/snmptrapd-parser -I./modules/snmptrapd-parser -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT modules/snmptrapd-parser/libsnmptrapd_parser_la-snmptrapd-header-parser.lo -MD -MP -MF modules/snmptrapd-parser/.deps/libsnmptrapd_parser_la-snmptrapd-header-parser.Tpo -c -o modules/snmptrapd-parser/libsnmptrapd_parser_la-snmptrapd-header-parser.lo `test -f 'modules/snmptrapd-parser/snmptrapd-header-parser.c' || echo './'`modules/snmptrapd-parser/snmptrapd-header-parser.c libtool: compile: x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -I./modules/snmptrapd-parser -I./modules/snmptrapd-parser -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT modules/snmptrapd-parser/libsnmptrapd_parser_la-snmptrapd-header-parser.lo -MD -MP -MF modules/snmptrapd-parser/.deps/libsnmptrapd_parser_la-snmptrapd-header-parser.Tpo -c modules/snmptrapd-parser/snmptrapd-header-parser.c -fPIC -DPIC -o modules/snmptrapd-parser/.libs/libsnmptrapd_parser_la-snmptrapd-header-parser.o mv -f modules/snmptrapd-parser/.deps/libsnmptrapd_parser_la-snmptrapd-header-parser.Tpo modules/snmptrapd-parser/.deps/libsnmptrapd_parser_la-snmptrapd-header-parser.Plo /bin/sh ./libtool --tag=CC --mode=compile x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -I./modules/tagsparser -I./modules/tagsparser -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT modules/tagsparser/libtags_parser_la-tags-parser.lo -MD -MP -MF modules/tagsparser/.deps/libtags_parser_la-tags-parser.Tpo -c -o modules/tagsparser/libtags_parser_la-tags-parser.lo `test -f 'modules/tagsparser/tags-parser.c' || echo './'`modules/tagsparser/tags-parser.c libtool: compile: x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -I./modules/tagsparser -I./modules/tagsparser -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT modules/tagsparser/libtags_parser_la-tags-parser.lo -MD -MP -MF modules/tagsparser/.deps/libtags_parser_la-tags-parser.Tpo -c modules/tagsparser/tags-parser.c -fPIC -DPIC -o modules/tagsparser/.libs/libtags_parser_la-tags-parser.o mv -f modules/tagsparser/.deps/libtags_parser_la-tags-parser.Tpo modules/tagsparser/.deps/libtags_parser_la-tags-parser.Plo /bin/sh ./libtool --tag=CC --mode=compile x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -I./modules/snmptrapd-parser -I./modules/snmptrapd-parser -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT modules/snmptrapd-parser/libsnmptrapd_parser_la-snmptrapd-parser-grammar.lo -MD -MP -MF modules/snmptrapd-parser/.deps/libsnmptrapd_parser_la-snmptrapd-parser-grammar.Tpo -c -o modules/snmptrapd-parser/libsnmptrapd_parser_la-snmptrapd-parser-grammar.lo `test -f 'modules/snmptrapd-parser/snmptrapd-parser-grammar.c' || echo './'`modules/snmptrapd-parser/snmptrapd-parser-grammar.c libtool: compile: x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -I./modules/snmptrapd-parser -I./modules/snmptrapd-parser -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT modules/snmptrapd-parser/libsnmptrapd_parser_la-snmptrapd-parser-grammar.lo -MD -MP -MF modules/snmptrapd-parser/.deps/libsnmptrapd_parser_la-snmptrapd-parser-grammar.Tpo -c modules/snmptrapd-parser/snmptrapd-parser-grammar.c -fPIC -DPIC -o modules/snmptrapd-parser/.libs/libsnmptrapd_parser_la-snmptrapd-parser-grammar.o mv -f modules/snmptrapd-parser/.deps/libsnmptrapd_parser_la-snmptrapd-parser-grammar.Tpo modules/snmptrapd-parser/.deps/libsnmptrapd_parser_la-snmptrapd-parser-grammar.Plo /bin/sh ./libtool --tag=CC --mode=compile x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -I./modules/tagsparser -I./modules/tagsparser -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT modules/tagsparser/libtags_parser_la-tags-parser-parser.lo -MD -MP -MF modules/tagsparser/.deps/libtags_parser_la-tags-parser-parser.Tpo -c -o modules/tagsparser/libtags_parser_la-tags-parser-parser.lo `test -f 'modules/tagsparser/tags-parser-parser.c' || echo './'`modules/tagsparser/tags-parser-parser.c libtool: compile: x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -I./modules/tagsparser -I./modules/tagsparser -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT modules/tagsparser/libtags_parser_la-tags-parser-parser.lo -MD -MP -MF modules/tagsparser/.deps/libtags_parser_la-tags-parser-parser.Tpo -c modules/tagsparser/tags-parser-parser.c -fPIC -DPIC -o modules/tagsparser/.libs/libtags_parser_la-tags-parser-parser.o mv -f modules/tagsparser/.deps/libtags_parser_la-tags-parser-parser.Tpo modules/tagsparser/.deps/libtags_parser_la-tags-parser-parser.Plo /bin/sh ./libtool --tag=CC --mode=compile x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -I./modules/xml -I./modules/xml -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT modules/xml/libxml_la-xml-parser.lo -MD -MP -MF modules/xml/.deps/libxml_la-xml-parser.Tpo -c -o modules/xml/libxml_la-xml-parser.lo `test -f 'modules/xml/xml-parser.c' || echo './'`modules/xml/xml-parser.c libtool: compile: x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -I./modules/xml -I./modules/xml -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT modules/xml/libxml_la-xml-parser.lo -MD -MP -MF modules/xml/.deps/libxml_la-xml-parser.Tpo -c modules/xml/xml-parser.c -fPIC -DPIC -o modules/xml/.libs/libxml_la-xml-parser.o mv -f modules/xml/.deps/libxml_la-xml-parser.Tpo modules/xml/.deps/libxml_la-xml-parser.Plo /bin/sh ./libtool --tag=CC --mode=compile x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -I./modules/tagsparser -I./modules/tagsparser -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT modules/tagsparser/libtags_parser_la-tags-parser-plugin.lo -MD -MP -MF modules/tagsparser/.deps/libtags_parser_la-tags-parser-plugin.Tpo -c -o modules/tagsparser/libtags_parser_la-tags-parser-plugin.lo `test -f 'modules/tagsparser/tags-parser-plugin.c' || echo './'`modules/tagsparser/tags-parser-plugin.c libtool: compile: x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -I./modules/tagsparser -I./modules/tagsparser -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT modules/tagsparser/libtags_parser_la-tags-parser-plugin.lo -MD -MP -MF modules/tagsparser/.deps/libtags_parser_la-tags-parser-plugin.Tpo -c modules/tagsparser/tags-parser-plugin.c -fPIC -DPIC -o modules/tagsparser/.libs/libtags_parser_la-tags-parser-plugin.o mv -f modules/tagsparser/.deps/libtags_parser_la-tags-parser-plugin.Tpo modules/tagsparser/.deps/libtags_parser_la-tags-parser-plugin.Plo /bin/sh ./libtool --tag=CC --mode=compile x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -I./modules/xml -I./modules/xml -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT modules/xml/libxml_la-xml-plugin.lo -MD -MP -MF modules/xml/.deps/libxml_la-xml-plugin.Tpo -c -o modules/xml/libxml_la-xml-plugin.lo `test -f 'modules/xml/xml-plugin.c' || echo './'`modules/xml/xml-plugin.c libtool: compile: x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -I./modules/xml -I./modules/xml -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT modules/xml/libxml_la-xml-plugin.lo -MD -MP -MF modules/xml/.deps/libxml_la-xml-plugin.Tpo -c modules/xml/xml-plugin.c -fPIC -DPIC -o modules/xml/.libs/libxml_la-xml-plugin.o mv -f modules/xml/.deps/libxml_la-xml-plugin.Tpo modules/xml/.deps/libxml_la-xml-plugin.Plo /bin/sh ./libtool --tag=CC --mode=compile x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -I./modules/tagsparser -I./modules/tagsparser -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT modules/tagsparser/libtags_parser_la-tags-parser-grammar.lo -MD -MP -MF modules/tagsparser/.deps/libtags_parser_la-tags-parser-grammar.Tpo -c -o modules/tagsparser/libtags_parser_la-tags-parser-grammar.lo `test -f 'modules/tagsparser/tags-parser-grammar.c' || echo './'`modules/tagsparser/tags-parser-grammar.c libtool: compile: x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -I./modules/tagsparser -I./modules/tagsparser -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT modules/tagsparser/libtags_parser_la-tags-parser-grammar.lo -MD -MP -MF modules/tagsparser/.deps/libtags_parser_la-tags-parser-grammar.Tpo -c modules/tagsparser/tags-parser-grammar.c -fPIC -DPIC -o modules/tagsparser/.libs/libtags_parser_la-tags-parser-grammar.o mv -f modules/tagsparser/.deps/libtags_parser_la-tags-parser-grammar.Tpo modules/tagsparser/.deps/libtags_parser_la-tags-parser-grammar.Plo /bin/sh ./libtool --tag=CC --mode=compile x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -I./modules/appmodel -I./modules/appmodel -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT modules/appmodel/libappmodel_la-appmodel.lo -MD -MP -MF modules/appmodel/.deps/libappmodel_la-appmodel.Tpo -c -o modules/appmodel/libappmodel_la-appmodel.lo `test -f 'modules/appmodel/appmodel.c' || echo './'`modules/appmodel/appmodel.c libtool: compile: x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -I./modules/appmodel -I./modules/appmodel -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT modules/appmodel/libappmodel_la-appmodel.lo -MD -MP -MF modules/appmodel/.deps/libappmodel_la-appmodel.Tpo -c modules/appmodel/appmodel.c -fPIC -DPIC -o modules/appmodel/.libs/libappmodel_la-appmodel.o mv -f modules/appmodel/.deps/libappmodel_la-appmodel.Tpo modules/appmodel/.deps/libappmodel_la-appmodel.Plo /bin/sh ./libtool --tag=CC --mode=compile x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -I./modules/appmodel -I./modules/appmodel -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT modules/appmodel/libappmodel_la-appmodel-parser.lo -MD -MP -MF modules/appmodel/.deps/libappmodel_la-appmodel-parser.Tpo -c -o modules/appmodel/libappmodel_la-appmodel-parser.lo `test -f 'modules/appmodel/appmodel-parser.c' || echo './'`modules/appmodel/appmodel-parser.c libtool: compile: x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -I./modules/appmodel -I./modules/appmodel -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT modules/appmodel/libappmodel_la-appmodel-parser.lo -MD -MP -MF modules/appmodel/.deps/libappmodel_la-appmodel-parser.Tpo -c modules/appmodel/appmodel-parser.c -fPIC -DPIC -o modules/appmodel/.libs/libappmodel_la-appmodel-parser.o mv -f modules/appmodel/.deps/libappmodel_la-appmodel-parser.Tpo modules/appmodel/.deps/libappmodel_la-appmodel-parser.Plo /bin/sh ./libtool --tag=CC --mode=compile x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -I./modules/xml -I./modules/xml -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT modules/xml/libxml_la-xml-grammar.lo -MD -MP -MF modules/xml/.deps/libxml_la-xml-grammar.Tpo -c -o modules/xml/libxml_la-xml-grammar.lo `test -f 'modules/xml/xml-grammar.c' || echo './'`modules/xml/xml-grammar.c libtool: compile: x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -I./modules/xml -I./modules/xml -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT modules/xml/libxml_la-xml-grammar.lo -MD -MP -MF modules/xml/.deps/libxml_la-xml-grammar.Tpo -c modules/xml/xml-grammar.c -fPIC -DPIC -o modules/xml/.libs/libxml_la-xml-grammar.o mv -f modules/xml/.deps/libxml_la-xml-grammar.Tpo modules/xml/.deps/libxml_la-xml-grammar.Plo /bin/sh ./libtool --tag=CC --mode=compile x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -I./modules/appmodel -I./modules/appmodel -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT modules/appmodel/libappmodel_la-appmodel-context.lo -MD -MP -MF modules/appmodel/.deps/libappmodel_la-appmodel-context.Tpo -c -o modules/appmodel/libappmodel_la-appmodel-context.lo `test -f 'modules/appmodel/appmodel-context.c' || echo './'`modules/appmodel/appmodel-context.c libtool: compile: x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -I./modules/appmodel -I./modules/appmodel -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT modules/appmodel/libappmodel_la-appmodel-context.lo -MD -MP -MF modules/appmodel/.deps/libappmodel_la-appmodel-context.Tpo -c modules/appmodel/appmodel-context.c -fPIC -DPIC -o modules/appmodel/.libs/libappmodel_la-appmodel-context.o mv -f modules/appmodel/.deps/libappmodel_la-appmodel-context.Tpo modules/appmodel/.deps/libappmodel_la-appmodel-context.Plo rm -f libtest/libsyslog-ng-test.a ar cru libtest/libsyslog-ng-test.a libtest/libtest.o libtest/testutils.o libtest/stopwatch.o libtest/msg_parse_lib.o libtest/template_lib.o libtest/proto_lib.o libtest/persist_lib.o libtest/mock-transport.o libtest/config_parse_lib.o libtest/queue_utils_lib.o ranlib libtest/libsyslog-ng-test.a /bin/sh ./libtool --tag=CC --mode=compile x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -I./modules/appmodel -I./modules/appmodel -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT modules/appmodel/libappmodel_la-app-parser-generator.lo -MD -MP -MF modules/appmodel/.deps/libappmodel_la-app-parser-generator.Tpo -c -o modules/appmodel/libappmodel_la-app-parser-generator.lo `test -f 'modules/appmodel/app-parser-generator.c' || echo './'`modules/appmodel/app-parser-generator.c libtool: compile: x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -I./modules/appmodel -I./modules/appmodel -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT modules/appmodel/libappmodel_la-app-parser-generator.lo -MD -MP -MF modules/appmodel/.deps/libappmodel_la-app-parser-generator.Tpo -c modules/appmodel/app-parser-generator.c -fPIC -DPIC -o modules/appmodel/.libs/libappmodel_la-app-parser-generator.o mv -f modules/appmodel/.deps/libappmodel_la-app-parser-generator.Tpo modules/appmodel/.deps/libappmodel_la-app-parser-generator.Plo /bin/sh ./libtool --tag=CC --mode=compile x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -I./modules/appmodel -I./modules/appmodel -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT modules/appmodel/libappmodel_la-appmodel-plugin.lo -MD -MP -MF modules/appmodel/.deps/libappmodel_la-appmodel-plugin.Tpo -c -o modules/appmodel/libappmodel_la-appmodel-plugin.lo `test -f 'modules/appmodel/appmodel-plugin.c' || echo './'`modules/appmodel/appmodel-plugin.c libtool: compile: x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -I./modules/appmodel -I./modules/appmodel -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT modules/appmodel/libappmodel_la-appmodel-plugin.lo -MD -MP -MF modules/appmodel/.deps/libappmodel_la-appmodel-plugin.Tpo -c modules/appmodel/appmodel-plugin.c -fPIC -DPIC -o modules/appmodel/.libs/libappmodel_la-appmodel-plugin.o mv -f modules/appmodel/.deps/libappmodel_la-appmodel-plugin.Tpo modules/appmodel/.deps/libappmodel_la-appmodel-plugin.Plo rm -f modules/native/libsyslog-ng-native-connector.a ar cru modules/native/libsyslog-ng-native-connector.a modules/native/libsyslog_ng_native_connector_a-native-grammar.o modules/native/libsyslog_ng_native_connector_a-native-parser.o modules/native/libsyslog_ng_native_connector_a-parser.o ranlib modules/native/libsyslog-ng-native-connector.a /bin/sh ./libtool --tag=CC --mode=compile x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -I./modules/xml -I./modules/xml -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT modules/xml/libxml_la-xml.lo -MD -MP -MF modules/xml/.deps/libxml_la-xml.Tpo -c -o modules/xml/libxml_la-xml.lo `test -f 'modules/xml/xml.c' || echo './'`modules/xml/xml.c libtool: compile: x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -I./modules/xml -I./modules/xml -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT modules/xml/libxml_la-xml.lo -MD -MP -MF modules/xml/.deps/libxml_la-xml.Tpo -c modules/xml/xml.c -fPIC -DPIC -o modules/xml/.libs/libxml_la-xml.o mv -f modules/xml/.deps/libxml_la-xml.Tpo modules/xml/.deps/libxml_la-xml.Plo /bin/sh ./libtool --tag=CC --mode=compile x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -I./modules/appmodel -I./modules/appmodel -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT modules/appmodel/libappmodel_la-application.lo -MD -MP -MF modules/appmodel/.deps/libappmodel_la-application.Tpo -c -o modules/appmodel/libappmodel_la-application.lo `test -f 'modules/appmodel/application.c' || echo './'`modules/appmodel/application.c libtool: compile: x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -I./modules/appmodel -I./modules/appmodel -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT modules/appmodel/libappmodel_la-application.lo -MD -MP -MF modules/appmodel/.deps/libappmodel_la-application.Tpo -c modules/appmodel/application.c -fPIC -DPIC -o modules/appmodel/.libs/libappmodel_la-application.o mv -f modules/appmodel/.deps/libappmodel_la-application.Tpo modules/appmodel/.deps/libappmodel_la-application.Plo /bin/sh ./libtool --tag=CC --mode=link x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -fvisibility=hidden -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -Wl,-z,relro -Wl,-z,combreloc -o lib/secret-storage/libsecret-storage.la -rpath /usr/libx32 lib/secret-storage/libsecret_storage_la-secret-storage.lo lib/secret-storage/libsecret_storage_la-nondumpable-allocator.lo libtool: link: x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -shared -fPIC -DPIC -O2 -gdwarf-4 -g2 -fstack-protector-strong -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -g2 -pthread -Wl,-z -Wl,relro -Wl,-z -Wl,combreloc -pthread lib/secret-storage/.libs/libsecret_storage_la-secret-storage.o lib/secret-storage/.libs/libsecret_storage_la-nondumpable-allocator.o -Wl,-soname -Wl,libsecret-storage.so.0 -o lib/secret-storage/.libs/libsecret-storage.so.0.0.0 libtool: link: (cd "lib/secret-storage/.libs" && rm -f "libsecret-storage.so.0" && ln -s "libsecret-storage.so.0.0.0" "libsecret-storage.so.0") libtool: link: (cd "lib/secret-storage/.libs" && rm -f "libsecret-storage.so" && ln -s "libsecret-storage.so.0.0.0" "libsecret-storage.so") libtool: link: ( cd "lib/secret-storage/.libs" && rm -f "libsecret-storage.la" && ln -s "../libsecret-storage.la" "libsecret-storage.la" ) /bin/sh ./libtool --tag=CC --mode=link x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -no-undefined -release 3.14 -version-info 0:0:0 -Wl,-z,relro -Wl,-z,combreloc -o lib/eventlog/src/libevtlog.la -rpath /usr/libx32 lib/eventlog/src/libevtlog_la-evtrec.lo lib/eventlog/src/libevtlog_la-evtfmt.lo lib/eventlog/src/libevtlog_la-evtout.lo lib/eventlog/src/libevtlog_la-evtstr.lo lib/eventlog/src/libevtlog_la-evtctx.lo lib/eventlog/src/libevtlog_la-evttags.lo lib/eventlog/src/libevtlog_la-evtsyslog.lo libtool: link: x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -shared -fPIC -DPIC -O2 -gdwarf-4 -g2 -fstack-protector-strong -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -g2 -pthread -Wl,-z -Wl,relro -Wl,-z -Wl,combreloc -pthread lib/eventlog/src/.libs/libevtlog_la-evtrec.o lib/eventlog/src/.libs/libevtlog_la-evtfmt.o lib/eventlog/src/.libs/libevtlog_la-evtout.o lib/eventlog/src/.libs/libevtlog_la-evtstr.o lib/eventlog/src/.libs/libevtlog_la-evtctx.o lib/eventlog/src/.libs/libevtlog_la-evttags.o lib/eventlog/src/.libs/libevtlog_la-evtsyslog.o -Wl,-soname -Wl,libevtlog-3.14.so.0 -o lib/eventlog/src/.libs/libevtlog-3.14.so.0.0.0 libtool: link: (cd "lib/eventlog/src/.libs" && rm -f "libevtlog-3.14.so.0" && ln -s "libevtlog-3.14.so.0.0.0" "libevtlog-3.14.so.0") libtool: link: (cd "lib/eventlog/src/.libs" && rm -f "libevtlog.so" && ln -s "libevtlog-3.14.so.0.0.0" "libevtlog.so") libtool: link: ( cd "lib/eventlog/src/.libs" && rm -f "libevtlog.la" && ln -s "../libevtlog.la" "libevtlog.la" ) /bin/sh ./libtool --tag=CC --mode=link x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -Wl,-z,relro -Wl,-z,combreloc -o tests/loggen/loggen tests/loggen/loggen-loggen.o lib/tests_loggen_loggen-crypto.o lib/compat/tests_loggen_loggen-openssl_support.o -lrt -lssl -lcrypto -Wl,--export-dynamic -lgmodule-2.0 -pthread -lgthread-2.0 -pthread -lglib-2.0 libtool: link: x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -Wl,-z -Wl,relro -Wl,-z -Wl,combreloc -o tests/loggen/loggen tests/loggen/loggen-loggen.o lib/tests_loggen_loggen-crypto.o lib/compat/tests_loggen_loggen-openssl_support.o -Wl,--export-dynamic -pthread -pthread -lrt -lssl -lcrypto /usr/libx32/libgmodule-2.0.so -ldl /usr/libx32/libgthread-2.0.so /usr/libx32/libglib-2.0.so /usr/libx32/libpcre.so -lpthread -pthread /bin/sh ./libtool --tag=CC --mode=compile x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -I./modules/appmodel -I./modules/appmodel -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT modules/appmodel/libappmodel_la-appmodel-grammar.lo -MD -MP -MF modules/appmodel/.deps/libappmodel_la-appmodel-grammar.Tpo -c -o modules/appmodel/libappmodel_la-appmodel-grammar.lo `test -f 'modules/appmodel/appmodel-grammar.c' || echo './'`modules/appmodel/appmodel-grammar.c libtool: compile: x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./lib -I./modules -I./lib -I./modules -I./modules/appmodel -I./modules/appmodel -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/libx32/glib-2.0/include -I./lib/eventlog/src -I./lib/eventlog/src -D_BSD_SOURCE -D__BSD_SOURCE -D__FAVOR_BSD -DHAVE_NET_ETHERNET_H -I/usr/include/dbi -I/usr/include/dbi/dbi -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -MT modules/appmodel/libappmodel_la-appmodel-grammar.lo -MD -MP -MF modules/appmodel/.deps/libappmodel_la-appmodel-grammar.Tpo -c modules/appmodel/appmodel-grammar.c -fPIC -DPIC -o modules/appmodel/.libs/libappmodel_la-appmodel-grammar.o mv -f modules/appmodel/.deps/libappmodel_la-appmodel-grammar.Tpo modules/appmodel/.deps/libappmodel_la-appmodel-grammar.Plo /bin/sh ./libtool --tag=CC --mode=link x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -I/usr/include/uuid -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -no-undefined -release 3.14 -version-info 0:0:0 -Wl,-z,relro -Wl,-z,combreloc -o lib/libsyslog-ng.la -rpath /usr/libx32 lib/libsyslog_ng_la-afinter.lo lib/libsyslog_ng_la-alarms.lo lib/libsyslog_ng_la-apphook.lo lib/libsyslog_ng_la-block-ref-parser.lo lib/libsyslog_ng_la-cache.lo lib/libsyslog_ng_la-cfg.lo lib/libsyslog_ng_la-cfg-args.lo lib/libsyslog_ng_la-cfg-block.lo lib/libsyslog_ng_la-cfg-block-generator.lo lib/libsyslog_ng_la-cfg-lexer.lo lib/libsyslog_ng_la-cfg-lexer-subst.lo lib/libsyslog_ng_la-cfg-parser.lo lib/libsyslog_ng_la-cfg-tree.lo lib/libsyslog_ng_la-children.lo lib/libsyslog_ng_la-dnscache.lo lib/libsyslog_ng_la-driver.lo lib/libsyslog_ng_la-fdhelpers.lo lib/libsyslog_ng_la-file-perms.lo lib/libsyslog_ng_la-find-crlf.lo lib/libsyslog_ng_la-globals.lo lib/libsyslog_ng_la-gprocess.lo lib/libsyslog_ng_la-gsockaddr.lo lib/libsyslog_ng_la-gsocket.lo lib/libsyslog_ng_la-hostname.lo lib/libsyslog_ng_la-host-resolve.lo lib/libsyslog_ng_la-logmatcher.lo lib/libsyslog_ng_la-logmpx.lo lib/libsyslog_ng_la-logpipe.lo lib/libsyslog_ng_la-logqueue.lo lib/libsyslog_ng_la-logqueue-fifo.lo lib/libsyslog_ng_la-logreader.lo lib/libsyslog_ng_la-logsource.lo lib/libsyslog_ng_la-logstamp.lo lib/libsyslog_ng_la-logthrdestdrv.lo lib/libsyslog_ng_la-logwriter.lo lib/libsyslog_ng_la-mainloop.lo lib/libsyslog_ng_la-mainloop-call.lo lib/libsyslog_ng_la-mainloop-worker.lo lib/libsyslog_ng_la-mainloop-io-worker.lo lib/libsyslog_ng_la-module-config.lo lib/libsyslog_ng_la-memtrace.lo lib/libsyslog_ng_la-messages.lo lib/libsyslog_ng_la-ml-batched-timer.lo lib/libsyslog_ng_la-msg-format.lo lib/libsyslog_ng_la-parse-number.lo lib/libsyslog_ng_la-pathutils.lo lib/libsyslog_ng_la-persist-state.lo lib/libsyslog_ng_la-plugin.lo lib/libsyslog_ng_la-poll-events.lo lib/libsyslog_ng_la-poll-fd-events.lo lib/libsyslog_ng_la-pragma-parser.lo lib/libsyslog_ng_la-persistable-state-presenter.lo lib/libsyslog_ng_la-rcptid.lo lib/libsyslog_ng_la-reloc.lo lib/libsyslog_ng_la-run-id.lo lib/libsyslog_ng_la-scratch-buffers.lo lib/libsyslog_ng_la-serialize.lo lib/libsyslog_ng_la-service-management.lo lib/libsyslog_ng_la-str-format.lo lib/libsyslog_ng_la-str-utils.lo lib/libsyslog_ng_la-syslog-names.lo lib/libsyslog_ng_la-string-list.lo lib/libsyslog_ng_la-timeutils.lo lib/libsyslog_ng_la-type-hinting.lo lib/libsyslog_ng_la-ringbuffer.lo lib/libsyslog_ng_la-late_ack_tracker.lo lib/libsyslog_ng_la-early_ack_tracker.lo lib/libsyslog_ng_la-crypto.lo lib/libsyslog_ng_la-tlscontext.lo lib/libsyslog_ng_la-uuid.lo lib/libsyslog_ng_la-userdb.lo lib/libsyslog_ng_la-utf8utils.lo lib/transport/libsyslog_ng_la-transport-tls.lo lib/libsyslog_ng_la-host-id.lo lib/libsyslog_ng_la-resolved-configurable-paths.lo lib/libsyslog_ng_la-cfg-lex.lo lib/libsyslog_ng_la-cfg-grammar.lo lib/libsyslog_ng_la-block-ref-grammar.lo lib/libsyslog_ng_la-pragma-grammar.lo lib/scanner/csv-scanner/libsyslog_ng_la-csv-scanner.lo lib/scanner/kv-scanner/libsyslog_ng_la-kv-scanner.lo lib/scanner/list-scanner/libsyslog_ng_la-list-scanner.lo lib/transport/libsyslog_ng_la-logtransport.lo lib/transport/libsyslog_ng_la-transport-aux-data.lo lib/transport/libsyslog_ng_la-transport-file.lo lib/transport/libsyslog_ng_la-transport-pipe.lo lib/transport/libsyslog_ng_la-transport-socket.lo lib/logproto/libsyslog_ng_la-logproto-client.lo lib/logproto/libsyslog_ng_la-logproto-server.lo lib/logproto/libsyslog_ng_la-logproto-buffered-server.lo lib/logproto/libsyslog_ng_la-logproto-dgram-server.lo lib/logproto/libsyslog_ng_la-logproto-framed-client.lo lib/logproto/libsyslog_ng_la-logproto-framed-server.lo lib/logproto/libsyslog_ng_la-logproto-text-client.lo lib/logproto/libsyslog_ng_la-logproto-text-server.lo lib/logproto/libsyslog_ng_la-logproto-indented-multiline-server.lo lib/logproto/libsyslog_ng_la-logproto-regexp-multiline-server.lo lib/logproto/libsyslog_ng_la-logproto-multiline-server.lo lib/logproto/libsyslog_ng_la-logproto-record-server.lo lib/logproto/libsyslog_ng_la-logproto-builtins.lo lib/filter/libsyslog_ng_la-filter-expr.lo lib/filter/libsyslog_ng_la-filter-op.lo lib/filter/libsyslog_ng_la-filter-cmp.lo lib/filter/libsyslog_ng_la-filter-in-list.lo lib/filter/libsyslog_ng_la-filter-tags.lo lib/filter/libsyslog_ng_la-filter-netmask.lo lib/filter/libsyslog_ng_la-filter-netmask6.lo lib/filter/libsyslog_ng_la-filter-call.lo lib/filter/libsyslog_ng_la-filter-re.lo lib/filter/libsyslog_ng_la-filter-pri.lo lib/filter/libsyslog_ng_la-filter-pipe.lo lib/filter/libsyslog_ng_la-filter-expr-parser.lo lib/filter/libsyslog_ng_la-filter-expr-grammar.lo lib/parser/libsyslog_ng_la-parser-expr.lo lib/parser/libsyslog_ng_la-parser-expr-parser.lo lib/parser/libsyslog_ng_la-parser-expr-grammar.lo lib/rewrite/libsyslog_ng_la-rewrite-expr.lo lib/rewrite/libsyslog_ng_la-rewrite-set-tag.lo lib/rewrite/libsyslog_ng_la-rewrite-set.lo lib/rewrite/libsyslog_ng_la-rewrite-unset.lo lib/rewrite/libsyslog_ng_la-rewrite-subst.lo lib/rewrite/libsyslog_ng_la-rewrite-expr-parser.lo lib/rewrite/libsyslog_ng_la-rewrite-expr-grammar.lo lib/rewrite/libsyslog_ng_la-rewrite-groupset.lo lib/template/libsyslog_ng_la-templates.lo lib/template/libsyslog_ng_la-macros.lo lib/template/libsyslog_ng_la-simple-function.lo lib/template/libsyslog_ng_la-repr.lo lib/template/libsyslog_ng_la-compiler.lo lib/template/libsyslog_ng_la-user-function.lo lib/template/libsyslog_ng_la-escaping.lo lib/value-pairs/libsyslog_ng_la-value-pairs.lo lib/value-pairs/libsyslog_ng_la-transforms.lo lib/value-pairs/libsyslog_ng_la-cmdline.lo lib/value-pairs/libsyslog_ng_la-evttag.lo lib/stats/libsyslog_ng_la-stats.lo lib/stats/libsyslog_ng_la-stats-control.lo lib/stats/libsyslog_ng_la-stats-counter.lo lib/stats/libsyslog_ng_la-stats-cluster.lo lib/stats/libsyslog_ng_la-stats-csv.lo lib/stats/libsyslog_ng_la-stats-log.lo lib/stats/libsyslog_ng_la-stats-registry.lo lib/stats/libsyslog_ng_la-stats-syslog.lo lib/stats/libsyslog_ng_la-stats-query.lo lib/stats/libsyslog_ng_la-stats-query-commands.lo lib/stats/libsyslog_ng_la-stats-cluster-logpipe.lo lib/stats/libsyslog_ng_la-stats-cluster-single.lo lib/control/libsyslog_ng_la-control-commands.lo lib/control/libsyslog_ng_la-control-main.lo lib/control/libsyslog_ng_la-control-server.lo lib/debugger/libsyslog_ng_la-debugger.lo lib/debugger/libsyslog_ng_la-tracer.lo lib/debugger/libsyslog_ng_la-debugger-main.lo lib/compat/libsyslog_ng_la-getutent.lo lib/compat/libsyslog_ng_la-inet_aton.lo lib/compat/libsyslog_ng_la-memrchr.lo lib/compat/libsyslog_ng_la-pio.lo lib/compat/libsyslog_ng_la-glib.lo lib/compat/libsyslog_ng_la-strcasestr.lo lib/compat/libsyslog_ng_la-strtok_r.lo lib/compat/libsyslog_ng_la-time.lo lib/compat/libsyslog_ng_la-openssl_support.lo lib/compat/libsyslog_ng_la-getent.lo lib/logmsg/libsyslog_ng_la-gsockaddr-serialize.lo lib/logmsg/libsyslog_ng_la-logmsg.lo lib/logmsg/libsyslog_ng_la-logmsg-serialize.lo lib/logmsg/libsyslog_ng_la-logmsg-serialize-fixup.lo lib/logmsg/libsyslog_ng_la-nvhandle-descriptors.lo lib/logmsg/libsyslog_ng_la-nvtable.lo lib/logmsg/libsyslog_ng_la-nvtable-serialize.lo lib/logmsg/libsyslog_ng_la-nvtable-serialize-legacy.lo lib/logmsg/libsyslog_ng_la-tags-serialize.lo lib/logmsg/libsyslog_ng_la-timestamp-serialize.lo lib/logmsg/libsyslog_ng_la-tags.lo lib/str-repr/libsyslog_ng_la-decode.lo lib/str-repr/libsyslog_ng_la-encode.lo -livykis -lsystemd ./lib/secret-storage/libsecret-storage.la -lssl -lcrypto -luuid libtool: link: x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -shared -fPIC -DPIC -O2 -gdwarf-4 -g2 -fstack-protector-strong -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -g2 -pthread -Wl,-z -Wl,relro -Wl,-z -Wl,combreloc -pthread lib/.libs/libsyslog_ng_la-afinter.o lib/.libs/libsyslog_ng_la-alarms.o lib/.libs/libsyslog_ng_la-apphook.o lib/.libs/libsyslog_ng_la-block-ref-parser.o lib/.libs/libsyslog_ng_la-cache.o lib/.libs/libsyslog_ng_la-cfg.o lib/.libs/libsyslog_ng_la-cfg-args.o lib/.libs/libsyslog_ng_la-cfg-block.o lib/.libs/libsyslog_ng_la-cfg-block-generator.o lib/.libs/libsyslog_ng_la-cfg-lexer.o lib/.libs/libsyslog_ng_la-cfg-lexer-subst.o lib/.libs/libsyslog_ng_la-cfg-parser.o lib/.libs/libsyslog_ng_la-cfg-tree.o lib/.libs/libsyslog_ng_la-children.o lib/.libs/libsyslog_ng_la-dnscache.o lib/.libs/libsyslog_ng_la-driver.o lib/.libs/libsyslog_ng_la-fdhelpers.o lib/.libs/libsyslog_ng_la-file-perms.o lib/.libs/libsyslog_ng_la-find-crlf.o lib/.libs/libsyslog_ng_la-globals.o lib/.libs/libsyslog_ng_la-gprocess.o lib/.libs/libsyslog_ng_la-gsockaddr.o lib/.libs/libsyslog_ng_la-gsocket.o lib/.libs/libsyslog_ng_la-hostname.o lib/.libs/libsyslog_ng_la-host-resolve.o lib/.libs/libsyslog_ng_la-logmatcher.o lib/.libs/libsyslog_ng_la-logmpx.o lib/.libs/libsyslog_ng_la-logpipe.o lib/.libs/libsyslog_ng_la-logqueue.o lib/.libs/libsyslog_ng_la-logqueue-fifo.o lib/.libs/libsyslog_ng_la-logreader.o lib/.libs/libsyslog_ng_la-logsource.o lib/.libs/libsyslog_ng_la-logstamp.o lib/.libs/libsyslog_ng_la-logthrdestdrv.o lib/.libs/libsyslog_ng_la-logwriter.o lib/.libs/libsyslog_ng_la-mainloop.o lib/.libs/libsyslog_ng_la-mainloop-call.o lib/.libs/libsyslog_ng_la-mainloop-worker.o lib/.libs/libsyslog_ng_la-mainloop-io-worker.o lib/.libs/libsyslog_ng_la-module-config.o lib/.libs/libsyslog_ng_la-memtrace.o lib/.libs/libsyslog_ng_la-messages.o lib/.libs/libsyslog_ng_la-ml-batched-timer.o lib/.libs/libsyslog_ng_la-msg-format.o lib/.libs/libsyslog_ng_la-parse-number.o lib/.libs/libsyslog_ng_la-pathutils.o lib/.libs/libsyslog_ng_la-persist-state.o lib/.libs/libsyslog_ng_la-plugin.o lib/.libs/libsyslog_ng_la-poll-events.o lib/.libs/libsyslog_ng_la-poll-fd-events.o lib/.libs/libsyslog_ng_la-pragma-parser.o lib/.libs/libsyslog_ng_la-persistable-state-presenter.o lib/.libs/libsyslog_ng_la-rcptid.o lib/.libs/libsyslog_ng_la-reloc.o lib/.libs/libsyslog_ng_la-run-id.o lib/.libs/libsyslog_ng_la-scratch-buffers.o lib/.libs/libsyslog_ng_la-serialize.o lib/.libs/libsyslog_ng_la-service-management.o lib/.libs/libsyslog_ng_la-str-format.o lib/.libs/libsyslog_ng_la-str-utils.o lib/.libs/libsyslog_ng_la-syslog-names.o lib/.libs/libsyslog_ng_la-string-list.o lib/.libs/libsyslog_ng_la-timeutils.o lib/.libs/libsyslog_ng_la-type-hinting.o lib/.libs/libsyslog_ng_la-ringbuffer.o lib/.libs/libsyslog_ng_la-late_ack_tracker.o lib/.libs/libsyslog_ng_la-early_ack_tracker.o lib/.libs/libsyslog_ng_la-crypto.o lib/.libs/libsyslog_ng_la-tlscontext.o lib/.libs/libsyslog_ng_la-uuid.o lib/.libs/libsyslog_ng_la-userdb.o lib/.libs/libsyslog_ng_la-utf8utils.o lib/transport/.libs/libsyslog_ng_la-transport-tls.o lib/.libs/libsyslog_ng_la-host-id.o lib/.libs/libsyslog_ng_la-resolved-configurable-paths.o lib/.libs/libsyslog_ng_la-cfg-lex.o lib/.libs/libsyslog_ng_la-cfg-grammar.o lib/.libs/libsyslog_ng_la-block-ref-grammar.o lib/.libs/libsyslog_ng_la-pragma-grammar.o lib/scanner/csv-scanner/.libs/libsyslog_ng_la-csv-scanner.o lib/scanner/kv-scanner/.libs/libsyslog_ng_la-kv-scanner.o lib/scanner/list-scanner/.libs/libsyslog_ng_la-list-scanner.o lib/transport/.libs/libsyslog_ng_la-logtransport.o lib/transport/.libs/libsyslog_ng_la-transport-aux-data.o lib/transport/.libs/libsyslog_ng_la-transport-file.o lib/transport/.libs/libsyslog_ng_la-transport-pipe.o lib/transport/.libs/libsyslog_ng_la-transport-socket.o lib/logproto/.libs/libsyslog_ng_la-logproto-client.o lib/logproto/.libs/libsyslog_ng_la-logproto-server.o lib/logproto/.libs/libsyslog_ng_la-logproto-buffered-server.o lib/logproto/.libs/libsyslog_ng_la-logproto-dgram-server.o lib/logproto/.libs/libsyslog_ng_la-logproto-framed-client.o lib/logproto/.libs/libsyslog_ng_la-logproto-framed-server.o lib/logproto/.libs/libsyslog_ng_la-logproto-text-client.o lib/logproto/.libs/libsyslog_ng_la-logproto-text-server.o lib/logproto/.libs/libsyslog_ng_la-logproto-indented-multiline-server.o lib/logproto/.libs/libsyslog_ng_la-logproto-regexp-multiline-server.o lib/logproto/.libs/libsyslog_ng_la-logproto-multiline-server.o lib/logproto/.libs/libsyslog_ng_la-logproto-record-server.o lib/logproto/.libs/libsyslog_ng_la-logproto-builtins.o lib/filter/.libs/libsyslog_ng_la-filter-expr.o lib/filter/.libs/libsyslog_ng_la-filter-op.o lib/filter/.libs/libsyslog_ng_la-filter-cmp.o lib/filter/.libs/libsyslog_ng_la-filter-in-list.o lib/filter/.libs/libsyslog_ng_la-filter-tags.o lib/filter/.libs/libsyslog_ng_la-filter-netmask.o lib/filter/.libs/libsyslog_ng_la-filter-netmask6.o lib/filter/.libs/libsyslog_ng_la-filter-call.o lib/filter/.libs/libsyslog_ng_la-filter-re.o lib/filter/.libs/libsyslog_ng_la-filter-pri.o lib/filter/.libs/libsyslog_ng_la-filter-pipe.o lib/filter/.libs/libsyslog_ng_la-filter-expr-parser.o lib/filter/.libs/libsyslog_ng_la-filter-expr-grammar.o lib/parser/.libs/libsyslog_ng_la-parser-expr.o lib/parser/.libs/libsyslog_ng_la-parser-expr-parser.o lib/parser/.libs/libsyslog_ng_la-parser-expr-grammar.o lib/rewrite/.libs/libsyslog_ng_la-rewrite-expr.o lib/rewrite/.libs/libsyslog_ng_la-rewrite-set-tag.o lib/rewrite/.libs/libsyslog_ng_la-rewrite-set.o lib/rewrite/.libs/libsyslog_ng_la-rewrite-unset.o lib/rewrite/.libs/libsyslog_ng_la-rewrite-subst.o lib/rewrite/.libs/libsyslog_ng_la-rewrite-expr-parser.o lib/rewrite/.libs/libsyslog_ng_la-rewrite-expr-grammar.o lib/rewrite/.libs/libsyslog_ng_la-rewrite-groupset.o lib/template/.libs/libsyslog_ng_la-templates.o lib/template/.libs/libsyslog_ng_la-macros.o lib/template/.libs/libsyslog_ng_la-simple-function.o lib/template/.libs/libsyslog_ng_la-repr.o lib/template/.libs/libsyslog_ng_la-compiler.o lib/template/.libs/libsyslog_ng_la-user-function.o lib/template/.libs/libsyslog_ng_la-escaping.o lib/value-pairs/.libs/libsyslog_ng_la-value-pairs.o lib/value-pairs/.libs/libsyslog_ng_la-transforms.o lib/value-pairs/.libs/libsyslog_ng_la-cmdline.o lib/value-pairs/.libs/libsyslog_ng_la-evttag.o lib/stats/.libs/libsyslog_ng_la-stats.o lib/stats/.libs/libsyslog_ng_la-stats-control.o lib/stats/.libs/libsyslog_ng_la-stats-counter.o lib/stats/.libs/libsyslog_ng_la-stats-cluster.o lib/stats/.libs/libsyslog_ng_la-stats-csv.o lib/stats/.libs/libsyslog_ng_la-stats-log.o lib/stats/.libs/libsyslog_ng_la-stats-registry.o lib/stats/.libs/libsyslog_ng_la-stats-syslog.o lib/stats/.libs/libsyslog_ng_la-stats-query.o lib/stats/.libs/libsyslog_ng_la-stats-query-commands.o lib/stats/.libs/libsyslog_ng_la-stats-cluster-logpipe.o lib/stats/.libs/libsyslog_ng_la-stats-cluster-single.o lib/control/.libs/libsyslog_ng_la-control-commands.o lib/control/.libs/libsyslog_ng_la-control-main.o lib/control/.libs/libsyslog_ng_la-control-server.o lib/debugger/.libs/libsyslog_ng_la-debugger.o lib/debugger/.libs/libsyslog_ng_la-tracer.o lib/debugger/.libs/libsyslog_ng_la-debugger-main.o lib/compat/.libs/libsyslog_ng_la-getutent.o lib/compat/.libs/libsyslog_ng_la-inet_aton.o lib/compat/.libs/libsyslog_ng_la-memrchr.o lib/compat/.libs/libsyslog_ng_la-pio.o lib/compat/.libs/libsyslog_ng_la-glib.o lib/compat/.libs/libsyslog_ng_la-strcasestr.o lib/compat/.libs/libsyslog_ng_la-strtok_r.o lib/compat/.libs/libsyslog_ng_la-time.o lib/compat/.libs/libsyslog_ng_la-openssl_support.o lib/compat/.libs/libsyslog_ng_la-getent.o lib/logmsg/.libs/libsyslog_ng_la-gsockaddr-serialize.o lib/logmsg/.libs/libsyslog_ng_la-logmsg.o lib/logmsg/.libs/libsyslog_ng_la-logmsg-serialize.o lib/logmsg/.libs/libsyslog_ng_la-logmsg-serialize-fixup.o lib/logmsg/.libs/libsyslog_ng_la-nvhandle-descriptors.o lib/logmsg/.libs/libsyslog_ng_la-nvtable.o lib/logmsg/.libs/libsyslog_ng_la-nvtable-serialize.o lib/logmsg/.libs/libsyslog_ng_la-nvtable-serialize-legacy.o lib/logmsg/.libs/libsyslog_ng_la-tags-serialize.o lib/logmsg/.libs/libsyslog_ng_la-timestamp-serialize.o lib/logmsg/.libs/libsyslog_ng_la-tags.o lib/str-repr/.libs/libsyslog_ng_la-decode.o lib/str-repr/.libs/libsyslog_ng_la-encode.o -Wl,-rpath -Wl,/tmp/B.FGMKh6/BUILD/syslog-ng-syslog-ng-3.14.1/lib/secret-storage/.libs /usr/libx32/libivykis.so -lsystemd ./lib/secret-storage/.libs/libsecret-storage.so -lssl -lcrypto /usr/libx32/libuuid.so -Wl,-soname -Wl,libsyslog-ng-3.14.so.0 -o lib/.libs/libsyslog-ng-3.14.so.0.0.0 libtool: link: (cd "lib/.libs" && rm -f "libsyslog-ng-3.14.so.0" && ln -s "libsyslog-ng-3.14.so.0.0.0" "libsyslog-ng-3.14.so.0") libtool: link: (cd "lib/.libs" && rm -f "libsyslog-ng.so" && ln -s "libsyslog-ng-3.14.so.0.0.0" "libsyslog-ng.so") libtool: link: ( cd "lib/.libs" && rm -f "libsyslog-ng.la" && ln -s "../libsyslog-ng.la" "libsyslog-ng.la" ) x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -Wl,-z,relro -Wl,-z,combreloc -o syslog-ng-ctl/syslog-ng-ctl syslog-ng-ctl/syslog-ng-ctl.o syslog-ng-ctl/control-client.o -L./lib/.libs -lsyslog-ng -lrt -Wl,-Bstatic -Wl,--whole-archive -Wl,--export-dynamic -lgmodule-2.0 -pthread -lgthread-2.0 -pthread -lglib-2.0 -Wl,--whole-archive -L./lib/eventlog/src/.libs -levtlog -Wl,--no-whole-archive -lpcre -Wl,--no-whole-archive -Wl,-Bdynamic -livykis -lcap -ldl x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -Wl,-z,relro -Wl,-z,combreloc -o syslog-ng/syslog-ng syslog-ng/main.o -L./lib/.libs -lsyslog-ng -lrt -Wl,-Bstatic -Wl,--whole-archive -Wl,--export-dynamic -lgmodule-2.0 -pthread -lgthread-2.0 -pthread -lglib-2.0 -Wl,--whole-archive -L./lib/eventlog/src/.libs -levtlog -Wl,--no-whole-archive -lpcre -Wl,--no-whole-archive -Wl,-Bdynamic -livykis -lcap -ldl /bin/sh ./libtool --tag=CC --mode=link x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -Wl,-z,relro -Wl,-z,combreloc -o modules/diskq/libsyslog-ng-disk-buffer.la modules/diskq/libsyslog_ng_disk_buffer_la-diskq-options.lo modules/diskq/libsyslog_ng_disk_buffer_la-logqueue-disk.lo modules/diskq/libsyslog_ng_disk_buffer_la-logqueue-disk-non-reliable.lo modules/diskq/libsyslog_ng_disk_buffer_la-logqueue-disk-reliable.lo modules/diskq/libsyslog_ng_disk_buffer_la-qdisk.lo ./lib/libsyslog-ng.la libtool: link: ar cru modules/diskq/.libs/libsyslog-ng-disk-buffer.a modules/diskq/.libs/libsyslog_ng_disk_buffer_la-diskq-options.o modules/diskq/.libs/libsyslog_ng_disk_buffer_la-logqueue-disk.o modules/diskq/.libs/libsyslog_ng_disk_buffer_la-logqueue-disk-non-reliable.o modules/diskq/.libs/libsyslog_ng_disk_buffer_la-logqueue-disk-reliable.o modules/diskq/.libs/libsyslog_ng_disk_buffer_la-qdisk.o libtool: link: ranlib modules/diskq/.libs/libsyslog-ng-disk-buffer.a libtool: link: ( cd "modules/diskq/.libs" && rm -f "libsyslog-ng-disk-buffer.la" && ln -s "../libsyslog-ng-disk-buffer.la" "libsyslog-ng-disk-buffer.la" ) /bin/sh ./libtool --tag=CC --mode=link x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -avoid-version -module -no-undefined -Wl,-z,relro -Wl,-z,combreloc -o modules/syslogformat/libsyslogformat.la -rpath /libx32/syslog-ng modules/syslogformat/libsyslogformat_la-syslog-format.lo modules/syslogformat/libsyslogformat_la-syslog-format-plugin.lo modules/syslogformat/libsyslogformat_la-syslog-parser-grammar.lo modules/syslogformat/libsyslogformat_la-syslog-parser-parser.lo modules/syslogformat/libsyslogformat_la-syslog-parser.lo ./lib/libsyslog-ng.la libtool: link: x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -shared -fPIC -DPIC -O2 -gdwarf-4 -g2 -fstack-protector-strong -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -g2 -pthread -Wl,-z -Wl,relro -Wl,-z -Wl,combreloc -pthread modules/syslogformat/.libs/libsyslogformat_la-syslog-format.o modules/syslogformat/.libs/libsyslogformat_la-syslog-format-plugin.o modules/syslogformat/.libs/libsyslogformat_la-syslog-parser-grammar.o modules/syslogformat/.libs/libsyslogformat_la-syslog-parser-parser.o modules/syslogformat/.libs/libsyslogformat_la-syslog-parser.o -Wl,-rpath -Wl,/tmp/B.FGMKh6/BUILD/syslog-ng-syslog-ng-3.14.1/lib/.libs -Wl,-rpath -Wl,/tmp/B.FGMKh6/BUILD/syslog-ng-syslog-ng-3.14.1/lib/secret-storage/.libs -L/tmp/B.FGMKh6/BUILD/syslog-ng-syslog-ng-3.14.1/lib/secret-storage/.libs ./lib/.libs/libsyslog-ng.so -L/usr/libx32 /usr/libx32/libivykis.so -lsystemd /tmp/B.FGMKh6/BUILD/syslog-ng-syslog-ng-3.14.1/lib/secret-storage/.libs/libsecret-storage.so -lssl -lcrypto /usr/libx32/libuuid.so -Wl,-soname -Wl,libsyslogformat.so -o modules/syslogformat/.libs/libsyslogformat.so libtool: link: ( cd "modules/syslogformat/.libs" && rm -f "libsyslogformat.la" && ln -s "../libsyslogformat.la" "libsyslogformat.la" ) /bin/sh ./libtool --tag=CC --mode=link x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -avoid-version -module -no-undefined -Wl,-z,relro -Wl,-z,combreloc -o modules/afsql/libafsql.la -rpath /libx32/syslog-ng modules/afsql/libafsql_la-afsql.lo modules/afsql/libafsql_la-afsql-grammar.lo modules/afsql/libafsql_la-afsql-parser.lo modules/afsql/libafsql_la-afsql-plugin.lo ./lib/libsyslog-ng.la -ldbi -lssl -lcrypto libtool: link: x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -shared -fPIC -DPIC -O2 -gdwarf-4 -g2 -fstack-protector-strong -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -g2 -pthread -Wl,-z -Wl,relro -Wl,-z -Wl,combreloc -pthread modules/afsql/.libs/libafsql_la-afsql.o modules/afsql/.libs/libafsql_la-afsql-grammar.o modules/afsql/.libs/libafsql_la-afsql-parser.o modules/afsql/.libs/libafsql_la-afsql-plugin.o -Wl,-rpath -Wl,/tmp/B.FGMKh6/BUILD/syslog-ng-syslog-ng-3.14.1/lib/.libs -Wl,-rpath -Wl,/tmp/B.FGMKh6/BUILD/syslog-ng-syslog-ng-3.14.1/lib/secret-storage/.libs -L/tmp/B.FGMKh6/BUILD/syslog-ng-syslog-ng-3.14.1/lib/secret-storage/.libs ./lib/.libs/libsyslog-ng.so -L/usr/libx32 /usr/libx32/libivykis.so -lsystemd /tmp/B.FGMKh6/BUILD/syslog-ng-syslog-ng-3.14.1/lib/secret-storage/.libs/libsecret-storage.so /usr/libx32/libuuid.so /usr/libx32/libdbi.so -ldl -lm -lssl -lcrypto -Wl,-soname -Wl,libafsql.so -o modules/afsql/.libs/libafsql.so libtool: link: ( cd "modules/afsql/.libs" && rm -f "libafsql.la" && ln -s "../libafsql.la" "libafsql.la" ) /bin/sh ./libtool --tag=CC --mode=link x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -fPIC -Wno-pointer-sign -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -Wl,-z,relro -Wl,-z,combreloc -o modules/dbparser/libsyslog-ng-patterndb.la modules/dbparser/libsyslog_ng_patterndb_la-radix.lo modules/dbparser/libsyslog_ng_patterndb_la-patterndb.lo modules/dbparser/libsyslog_ng_patterndb_la-pdb-error.lo modules/dbparser/libsyslog_ng_patterndb_la-pdb-file.lo modules/dbparser/libsyslog_ng_patterndb_la-pdb-load.lo modules/dbparser/libsyslog_ng_patterndb_la-pdb-rule.lo modules/dbparser/libsyslog_ng_patterndb_la-pdb-action.lo modules/dbparser/libsyslog_ng_patterndb_la-pdb-program.lo modules/dbparser/libsyslog_ng_patterndb_la-pdb-example.lo modules/dbparser/libsyslog_ng_patterndb_la-pdb-ruleset.lo modules/dbparser/libsyslog_ng_patterndb_la-pdb-context.lo modules/dbparser/libsyslog_ng_patterndb_la-pdb-ratelimit.lo modules/dbparser/libsyslog_ng_patterndb_la-correllation.lo modules/dbparser/libsyslog_ng_patterndb_la-correllation-key.lo modules/dbparser/libsyslog_ng_patterndb_la-correllation-context.lo modules/dbparser/libsyslog_ng_patterndb_la-synthetic-message.lo modules/dbparser/libsyslog_ng_patterndb_la-synthetic-context.lo modules/dbparser/libsyslog_ng_patterndb_la-timerwheel.lo modules/dbparser/libsyslog_ng_patterndb_la-patternize.lo ./lib/libsyslog-ng.la libtool: link: ar cru modules/dbparser/.libs/libsyslog-ng-patterndb.a modules/dbparser/.libs/libsyslog_ng_patterndb_la-radix.o modules/dbparser/.libs/libsyslog_ng_patterndb_la-patterndb.o modules/dbparser/.libs/libsyslog_ng_patterndb_la-pdb-error.o modules/dbparser/.libs/libsyslog_ng_patterndb_la-pdb-file.o modules/dbparser/.libs/libsyslog_ng_patterndb_la-pdb-load.o modules/dbparser/.libs/libsyslog_ng_patterndb_la-pdb-rule.o modules/dbparser/.libs/libsyslog_ng_patterndb_la-pdb-action.o modules/dbparser/.libs/libsyslog_ng_patterndb_la-pdb-program.o modules/dbparser/.libs/libsyslog_ng_patterndb_la-pdb-example.o modules/dbparser/.libs/libsyslog_ng_patterndb_la-pdb-ruleset.o modules/dbparser/.libs/libsyslog_ng_patterndb_la-pdb-context.o modules/dbparser/.libs/libsyslog_ng_patterndb_la-pdb-ratelimit.o modules/dbparser/.libs/libsyslog_ng_patterndb_la-correllation.o modules/dbparser/.libs/libsyslog_ng_patterndb_la-correllation-key.o modules/dbparser/.libs/libsyslog_ng_patterndb_la-correllation-context.o modules/dbparser/.libs/libsyslog_ng_patterndb_la-synthetic-message.o modules/dbparser/.libs/libsyslog_ng_patterndb_la-synthetic-context.o modules/dbparser/.libs/libsyslog_ng_patterndb_la-timerwheel.o modules/dbparser/.libs/libsyslog_ng_patterndb_la-patternize.o libtool: link: ranlib modules/dbparser/.libs/libsyslog-ng-patterndb.a libtool: link: ( cd "modules/dbparser/.libs" && rm -f "libsyslog-ng-patterndb.la" && ln -s "../libsyslog-ng-patterndb.la" "libsyslog-ng-patterndb.la" ) /bin/sh ./libtool --tag=CC --mode=link x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -avoid-version -module -no-undefined -Wl,-z,relro -Wl,-z,combreloc -o modules/afuser/libafuser.la -rpath /libx32/syslog-ng modules/afuser/libafuser_la-afuser.lo modules/afuser/libafuser_la-afuser-grammar.lo modules/afuser/libafuser_la-afuser-parser.lo modules/afuser/libafuser_la-afuser-plugin.lo ./lib/libsyslog-ng.la libtool: link: x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -shared -fPIC -DPIC -O2 -gdwarf-4 -g2 -fstack-protector-strong -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -g2 -pthread -Wl,-z -Wl,relro -Wl,-z -Wl,combreloc -pthread modules/afuser/.libs/libafuser_la-afuser.o modules/afuser/.libs/libafuser_la-afuser-grammar.o modules/afuser/.libs/libafuser_la-afuser-parser.o modules/afuser/.libs/libafuser_la-afuser-plugin.o -Wl,-rpath -Wl,/tmp/B.FGMKh6/BUILD/syslog-ng-syslog-ng-3.14.1/lib/.libs -Wl,-rpath -Wl,/tmp/B.FGMKh6/BUILD/syslog-ng-syslog-ng-3.14.1/lib/secret-storage/.libs -L/tmp/B.FGMKh6/BUILD/syslog-ng-syslog-ng-3.14.1/lib/secret-storage/.libs ./lib/.libs/libsyslog-ng.so -L/usr/libx32 /usr/libx32/libivykis.so -lsystemd /tmp/B.FGMKh6/BUILD/syslog-ng-syslog-ng-3.14.1/lib/secret-storage/.libs/libsecret-storage.so -lssl -lcrypto /usr/libx32/libuuid.so -Wl,-soname -Wl,libafuser.so -o modules/afuser/.libs/libafuser.so libtool: link: ( cd "modules/afuser/.libs" && rm -f "libafuser.la" && ln -s "../libafuser.la" "libafuser.la" ) /bin/sh ./libtool --tag=CC --mode=link x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -avoid-version -module -no-undefined -Wl,-z,relro -Wl,-z,combreloc -o modules/affile/libaffile.la -rpath /libx32/syslog-ng modules/affile/libaffile_la-logproto-file-writer.lo modules/affile/libaffile_la-logproto-file-reader.lo modules/affile/libaffile_la-poll-file-changes.lo modules/affile/libaffile_la-transport-prockmsg.lo modules/affile/libaffile_la-file-reader.lo modules/affile/libaffile_la-wildcard-source.lo modules/affile/libaffile_la-directory-monitor.lo modules/affile/libaffile_la-directory-monitor-factory.lo modules/affile/libaffile_la-collection-comporator.lo modules/affile/libaffile_la-directory-monitor-poll.lo modules/affile/libaffile_la-file-opener.lo modules/affile/libaffile_la-regular-files.lo modules/affile/libaffile_la-named-pipe.lo modules/affile/libaffile_la-linux-kmsg.lo modules/affile/libaffile_la-stdin.lo modules/affile/libaffile_la-affile-source.lo modules/affile/libaffile_la-affile-dest.lo modules/affile/libaffile_la-affile-grammar.lo modules/affile/libaffile_la-affile-parser.lo modules/affile/libaffile_la-affile-plugin.lo modules/affile/libaffile_la-directory-monitor-inotify.lo ./lib/libsyslog-ng.la -livykis libtool: link: x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -shared -fPIC -DPIC -O2 -gdwarf-4 -g2 -fstack-protector-strong -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -g2 -pthread -Wl,-z -Wl,relro -Wl,-z -Wl,combreloc -pthread modules/affile/.libs/libaffile_la-logproto-file-writer.o modules/affile/.libs/libaffile_la-logproto-file-reader.o modules/affile/.libs/libaffile_la-poll-file-changes.o modules/affile/.libs/libaffile_la-transport-prockmsg.o modules/affile/.libs/libaffile_la-file-reader.o modules/affile/.libs/libaffile_la-wildcard-source.o modules/affile/.libs/libaffile_la-directory-monitor.o modules/affile/.libs/libaffile_la-directory-monitor-factory.o modules/affile/.libs/libaffile_la-collection-comporator.o modules/affile/.libs/libaffile_la-directory-monitor-poll.o modules/affile/.libs/libaffile_la-file-opener.o modules/affile/.libs/libaffile_la-regular-files.o modules/affile/.libs/libaffile_la-named-pipe.o modules/affile/.libs/libaffile_la-linux-kmsg.o modules/affile/.libs/libaffile_la-stdin.o modules/affile/.libs/libaffile_la-affile-source.o modules/affile/.libs/libaffile_la-affile-dest.o modules/affile/.libs/libaffile_la-affile-grammar.o modules/affile/.libs/libaffile_la-affile-parser.o modules/affile/.libs/libaffile_la-affile-plugin.o modules/affile/.libs/libaffile_la-directory-monitor-inotify.o -Wl,-rpath -Wl,/tmp/B.FGMKh6/BUILD/syslog-ng-syslog-ng-3.14.1/lib/.libs -Wl,-rpath -Wl,/tmp/B.FGMKh6/BUILD/syslog-ng-syslog-ng-3.14.1/lib/secret-storage/.libs -L/tmp/B.FGMKh6/BUILD/syslog-ng-syslog-ng-3.14.1/lib/secret-storage/.libs ./lib/.libs/libsyslog-ng.so -L/usr/libx32 -lsystemd /tmp/B.FGMKh6/BUILD/syslog-ng-syslog-ng-3.14.1/lib/secret-storage/.libs/libsecret-storage.so -lssl -lcrypto /usr/libx32/libuuid.so /usr/libx32/libivykis.so -Wl,-soname -Wl,libaffile.so -o modules/affile/.libs/libaffile.so libtool: link: ( cd "modules/affile/.libs" && rm -f "libaffile.la" && ln -s "../libaffile.la" "libaffile.la" ) /bin/sh ./libtool --tag=CC --mode=link x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -avoid-version -module -no-undefined -Wl,-z,relro -Wl,-z,combreloc -o modules/afprog/libafprog.la -rpath /libx32/syslog-ng modules/afprog/libafprog_la-afprog.lo modules/afprog/libafprog_la-afprog-grammar.lo modules/afprog/libafprog_la-afprog-parser.lo modules/afprog/libafprog_la-afprog-plugin.lo ./lib/libsyslog-ng.la libtool: link: x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -shared -fPIC -DPIC -O2 -gdwarf-4 -g2 -fstack-protector-strong -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -g2 -pthread -Wl,-z -Wl,relro -Wl,-z -Wl,combreloc -pthread modules/afprog/.libs/libafprog_la-afprog.o modules/afprog/.libs/libafprog_la-afprog-grammar.o modules/afprog/.libs/libafprog_la-afprog-parser.o modules/afprog/.libs/libafprog_la-afprog-plugin.o -Wl,-rpath -Wl,/tmp/B.FGMKh6/BUILD/syslog-ng-syslog-ng-3.14.1/lib/.libs -Wl,-rpath -Wl,/tmp/B.FGMKh6/BUILD/syslog-ng-syslog-ng-3.14.1/lib/secret-storage/.libs -L/tmp/B.FGMKh6/BUILD/syslog-ng-syslog-ng-3.14.1/lib/secret-storage/.libs ./lib/.libs/libsyslog-ng.so -L/usr/libx32 /usr/libx32/libivykis.so -lsystemd /tmp/B.FGMKh6/BUILD/syslog-ng-syslog-ng-3.14.1/lib/secret-storage/.libs/libsecret-storage.so -lssl -lcrypto /usr/libx32/libuuid.so -Wl,-soname -Wl,libafprog.so -o modules/afprog/.libs/libafprog.so libtool: link: ( cd "modules/afprog/.libs" && rm -f "libafprog.la" && ln -s "../libafprog.la" "libafprog.la" ) /bin/sh ./libtool --tag=CC --mode=link x86_64-pld-linux-gnux32-gcc -O2 -fwrapv -pipe -Wformat -Werror=format-security -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC -mtune=generic -march=x86-64 -gdwarf-4 -fno-debug-types-section -fvar-tracking-assignments -g2 -Wall -pthread -avoid-version -module -no-undefined -Wl,-z,relro -Wl,-z,combreloc -o modu