FailedOk

th/SRPMS[OK]
th/x32[OK]
th/i686[OK]
th/x86_64[OK]

ac/SRPMS[OK]
ac/i386[OK]
ac/i586[OK]
ac/i686[OK]
ac/alpha[OK]
ac/amd64[OK]
ac/athlon[OK]
ac/ppc[OK]
ac/sparc[OK]
ac/sparc64[OK]

Advanced Search
main()
Powered by PLD Linux
(c) 2002-2024 PLD Team
$Revision: 1.37 $
Powered by overclock.
Your IP: 44.213.60.33

vim-spell-pl bc92d0be-6830-480f-8cf8-d6665c7b44a4

Status:OK
Source URL:https://buildlogs.pld-linux.org/pld/th/x86_64/OK/vim-spell-pl,bc92d0be-6830-480f-8cf8-d6665c7b44a4.bz2
text/plain URL:View!
full text:View!
rpm -qa of builder:View!
Date:2024/07/05 16:18:15
Runtime:0:02:18.866624

Toc:

 • files vim-spell-pl
 • Processing files: vim-spell-pl-20240701-1.noarch
 • doc
 • Executing(%doc): /bin/sh -e /tmp/B.bgmhcui6/BUILD/tmp/rpm-tmp.aLoQNq
 • clean
 • Executing(%clean): /bin/sh -e /tmp/B.bgmhcui6/BUILD/tmp/rpm-tmp.xWtZ2B

Content:

+ exec nice -n 0 rpmbuild -bb --define '__jobs 28' --define '_smp_mflags -j28' --define '_make_opts -Otarget' --define '_pld_builder 1' --define '_topdir /tmp/B.bgmhcui6' --define '_specdir %{_topdir}' --define '_sourcedir %{_specdir}' --define '_rpmdir %{_topdir}/RPMS' --define '_builddir %{_topdir}/BUILD' --target x86_64-pld-linux /tmp/B.bgmhcui6/vim-spell-pl.spec
warning: Could not canonicalize hostname: ymir
Building target platforms: x86_64-pld-linux
Building for target x86_64-pld-linux
Executing(%prep): /bin/sh -e /tmp/B.bgmhcui6/BUILD/tmp/rpm-tmp.5wXLOf
+ umask 022
+ cd /tmp/B.bgmhcui6/BUILD
+ cd /tmp/B.bgmhcui6/BUILD
+ rm -rf vim-spell-pl-20240701
+ /bin/mkdir -p vim-spell-pl-20240701
+ cd vim-spell-pl-20240701
+ /usr/bin/unzip -qq /tmp/B.bgmhcui6/sjp-myspell-pl-20240701.zip
+ STATUS=0 
+ '[' 0 -ne 0 ']'
+ /bin/chmod -Rf a+rX,u+w,g-w,o-w .
+ unzip pl_PL.zip
Archive: pl_PL.zip
 inflating: README_pl_PL.txt    
 inflating: pl_PL.aff        
 inflating: pl_PL.dic        
+ echo 'Patch #0 (vim-spell-pl-pl_PL.diff):'
Patch #0 (vim-spell-pl-pl_PL.diff):
+ </tmp/B.bgmhcui6/vim-spell-pl-pl_PL.diff 
+ /usr/bin/patch -s -f -p0 '--fuzz=0'
+ RPM_EC=0 
+ jobs -p
+ exit 0
Executing(%build): /bin/sh -e /tmp/B.bgmhcui6/BUILD/tmp/rpm-tmp.ZkUPI6
TMP=/home/users/builder/tmp
HOME=/home/users/builder
PATH=/home/users/builder/GNUstep/Tools:/bin:/usr/bin:/usr/local/bin:/home/users/builder/bin
TMPDIR=/tmp/B.bgmhcui6/BUILD/tmp
+ umask 022
+ cd /tmp/B.bgmhcui6/BUILD
+ cd vim-spell-pl-20240701
+ vim -u NONE -c 'set enc=iso-8859-2' -c 'mkspell! pl pl_PL' -c q
Vim: Warning: Output is not to a terminal
Vim: Warning: Input is not from a terminal
[?25l[?1cReading affix file pl_PL.aff...

Reading dictionary file pl_PL.dic...

Compressed keep-case: 2971 of 4916 nodes; 1945 (39%) remaining

Compressed case-folded: 3229175 of 19026214 nodes; 15797039 (83%) remaining

Compressed keep-case: 374 of 5495 nodes; 5121 (93%) remaining

Writing spell file pl.iso-8859-2.spl...

Done!

Estimated runtime memory use: 3857205 bytes
[?25h[?0c
+ vim -u NONE -c 'set enc=utf-8' -c 'mkspell! pl pl_PL' -c q
Vim: Warning: Output is not to a terminal
Vim: Warning: Input is not from a terminal
[?25l[?1cReading affix file pl_PL.aff...

Reading dictionary file pl_PL.dic...

line   2, word   0 - a689780100 - antysocjalizm15629180237 - bęcnąwszy24838280313 - cellit33032370441 - Czelabińsk8239440535 - diafonia42162500626 - dosłużywszy689670687 - Dzidek54660660823 - fetyszyzować62558750929 - Głowaczów7171851117 - Hrade9437941260 - Jeziorka879581041465 - klimatyzowany943121539 - Kotliński102012211648 - Lelonek11124311782 - marchion9015402004 - mobilizując2432972206 - nadwiązawszy9422532396 - narozbijawszy3254682517 - nicestwieć43589682553 - nielistniejący56117792607 - niepobieranie66128882654rzepędzlowanie7621972716 - niestracenie873442072775 - niewypraszający974162834 - niezwiotczanie202305233005 - obudzają429973128 - odkłamawszy6136313195 - odsuszając970073326 - oparty13664433424 - ottawianin20529513492 - piasecki636193554 - poddziadziały8472633696 - podsmradzając3119583791 - poligamiczny3920733918 - popielejąc529264002 - porozpraszawszy7798814145 - poużytkowawszy946754298 - pozaorywawszy4344914472 - projektowo695474604 - przejadając85003004640pieściwszy5041644741zroczyściej241784804 - przypudłowawszy6863144840 - raklet62208214884 - rozdeptać415354996 - rozpierdoliwszy614095141 - różnoetniczny73004375293 - sfastrygowawszy7220435354 - skurczny82204505468 - spsikując
Compressing word tree...ed case-folded: 15321107 of 15969767 nodes; 648660 (4%) remaining

Compressed keep-case: 2943 of 4846 nodes; 1903 (39%) remaining

line 286766, word 3565565 - Sułkowo90044605612 - szeląg643185799 - tatulku
line 303739775939 - turniket7268836033 - umocowawszy939676179 - ustandaryzowawszy13708936339 - wdechowy98304016453 - Wojsławkowy2385376537 - wychlipując5590116648 - wykłasza743656760 - wypikselowawszy927496903 - wyszczuplając31899246972 - zachmurzywszy378687082 - zakiełkowawszy5782327253 - zapaskudzając830177402 - zatroskawszy40416417435 - zdopingować330367614 - zlekceważywszy5940517779 - zsolidaryzowawszy
Compressing word tree...
Compressed case-folded: 4459570 of 20505596 nodes; 16046026 (78%) remaining

Compressed keep-case: 508 of 5619 nodes; 5111 (90%) remaining

Writing spell file pl.utf-8.spl...

Done!

Estimated runtime memory use: 3891065 bytes
[?25h[?0c
+ RPM_EC=0 
+ jobs -p
+ exit 0
Executing(%install): /bin/sh -e /tmp/B.bgmhcui6/BUILD/tmp/rpm-tmp.6F6ZOL
TMP=/home/users/builder/tmp
HOME=/home/users/builder
PATH=/home/users/builder/GNUstep/Tools:/bin:/usr/bin:/usr/local/bin:/home/users/builder/bin
TMPDIR=/tmp/B.bgmhcui6/BUILD/tmp
+ umask 022
+ cd /tmp/B.bgmhcui6/BUILD
+ /bin/rm '--interactive=never' -rf /tmp/B.bgmhcui6/BUILD/tmp/vim-spell-pl-20240701-x86_64-root-builder
+ /bin/mkdir -p /tmp/B.bgmhcui6/BUILD/tmp/vim-spell-pl-20240701-x86_64-root-builder
+ cd vim-spell-pl-20240701
+ rm -rf /tmp/B.bgmhcui6/BUILD/tmp/vim-spell-pl-20240701-x86_64-root-builder
+ install -d /tmp/B.bgmhcui6/BUILD/tmp/vim-spell-pl-20240701-x86_64-root-builder/usr/share/vim/spell
+ cp -a pl.iso-8859-2.spl pl.utf-8.spl /tmp/B.bgmhcui6/BUILD/tmp/vim-spell-pl-20240701-x86_64-root-builder/usr/share/vim/spell
+ /usr/bin/find-debuginfo -j56 --build-id-seed 20240701-1 --unique-debug-suffix -20240701-1.x86_64 --unique-debug-src-base vim-spell-pl-20240701-1.x86_64 -S debugsourcefiles.list /tmp/B.bgmhcui6/BUILD/vim-spell-pl-20240701
+ __spec_install_post_strip
+ set +x
+ __spec_install_post_chrpath
+ set +x
+ __spec_install_post_compress_modules
+ set +x
+ __spec_install_post_check_so
+ set +x
Searching for shared objects with unresolved symbols... DONE
+ __spec_install_post_check_tmpfiles
+ set +x
Checking /var/run <-> tmpfiles.d completeness...
 DONE
+ __spec_install_post_check_shebangs
+ set +x
Checking script shebangs...
 DONE
+ __spec_install_post_compress_docs
+ set +x
+ __spec_install_post_py_hardlink
+ set +x
Processing files: vim-spell-pl-20240701-1.noarch
Executing(%doc): /bin/sh -e /tmp/B.bgmhcui6/BUILD/tmp/rpm-tmp.aLoQNq
+ umask 022
+ cd /tmp/B.bgmhcui6/BUILD
+ cd vim-spell-pl-20240701
+ DOCDIR=/tmp/B.bgmhcui6/BUILD/tmp/vim-spell-pl-20240701-x86_64-root-builder/usr/share/doc/vim-spell-pl-20240701 
+ export 'LC_ALL=C'
+ export DOCDIR
+ test -d /tmp/B.bgmhcui6/BUILD/tmp/vim-spell-pl-20240701-x86_64-root-builder/usr/share/doc/vim-spell-pl-20240701
+ /bin/mkdir -p /tmp/B.bgmhcui6/BUILD/tmp/vim-spell-pl-20240701-x86_64-root-builder/usr/share/doc/vim-spell-pl-20240701
+ cp -pr README_pl_PL.txt /tmp/B.bgmhcui6/BUILD/tmp/vim-spell-pl-20240701-x86_64-root-builder/usr/share/doc/vim-spell-pl-20240701
+ RPM_EC=0 
+ jobs -p
+ exit 0
Provides: vim-spell-pl = 20240701-1
Requires(rpmlib): rpmlib(CompressedFileNames) <= 3.0.4-1 rpmlib(FileDigests) <= 4.6.0-1 rpmlib(PayloadFilesHavePrefix) <= 4.0-1
Checking for unpackaged file(s): /usr/lib/rpm/check-files /tmp/B.bgmhcui6/BUILD/tmp/vim-spell-pl-20240701-x86_64-root-builder
Wrote: /tmp/B.bgmhcui6/RPMS/vim-spell-pl-20240701-1.noarch.rpm
Executing(%clean): /bin/sh -e /tmp/B.bgmhcui6/BUILD/tmp/rpm-tmp.xWtZ2B
+ umask 022
+ cd /tmp/B.bgmhcui6/BUILD
+ cd vim-spell-pl-20240701
+ rm -rf /tmp/B.bgmhcui6/BUILD/tmp/vim-spell-pl-20240701-x86_64-root-builder
+ RPM_EC=0 
+ jobs -p
+ exit 0

RPM build warnings:
  Could not canonicalize hostname: ymir
ended at: Fri Jul 5 16:18:14 2024, done in 0:02:18.866624
+ chmod -R u+rwX /tmp/B.bgmhcui6/BUILD
+ rm -rf /tmp/B.bgmhcui6/tmp /tmp/B.bgmhcui6/BUILD
copy rpm files to cache_dir: /spools/ready
Creating pndir index of /spools/ready/ (type=dir)...
Loading [pndir]previous /spools/ready/packages.ndir.gz...
Loading [dir]/spools/ready/...
200..233
Writing /spools/ready/packages.ndir.gz...
Begin-PLD-Builder-Info
upgrading packages
End-PLD-Builder-Info
+ rm -rf /tmp/B.bgmhcui6
Begin-PLD-Builder-Info
Build-Time: user:124.25s sys:14.65s real:142.01s (faults io:0 non-io:439043)

Files queued for ftp:
  1490173 vim-spell-pl-20240701-1.noarch.rpm
    92 vim-spell-pl-20240701-1.src.rpm.uploadinfo

End-PLD-Builder-Info
[Back to list of logs] [View rpm -qa of builder]